Contactkoor De Regenboog

Elke vrijdagnamiddag zingen cliënten met dementie en hun familie / mantelzorger.  U bent welkom om 14u30.

Achter de schermen van het regenboogkoor

Contact veronderstelt verbinding... en dat valt meteen op, want bewoners, familie, vrijwilligers en muzikanten verenigen zich in het zingen van liedjes.

De één zingt, de ander speelt en nog een ander geniet mee van de familiale en vriendschappelijke sfeer.

Maar dieper kijkend kan je nog verbindingsprocessen ontdekken.

Muziek zorgt er namelijk voor dat personen met dementie op verschillende hersendomeinen tegelijk worden aangesproken: het taalgebied, maar ook het motorische veld en de emoties worden aangeraakt.

Daardoor worden deze mensen in korte tijd heel bereikbaar voor de naaste omgeving.  Trouwens ook familie en vrijwilligers blijven niet onberoerd, ook hun hersendomeinen worden getriggerd.

Die intrinsieke dynamiek, waarbij mensen openbloeien, versterkt ook de verbondenheid.

We komen gelukkig in beeld voor elkaar.  Welbevinden krijgt hier iets van welverbinden.  In die zin is zingen een medium om vindbaar te worden in het samen genieten van een lied.