CORONAVIRUS

Nieuws uit Den Olm – Vrijdag 15 oktober 2021

 

COVID19 – cohorteren op de Maretak

De bewoner met een COVID19 besmetting wordt vandaag overgebracht naar de Maretak.  Ze wordt daar verzorgd en medisch verpleegkundig opgevolgd.  Momenteel heeft de bewoner milde klachten.

Op de Maretak worden de bewoners met een covid19 besmetting verzorgd.  We hebben daar een centrale ruimte met keuken/zitplek en 4 bewonerskamers.  Medewerkers dragen hier beschermkledij.  We trachten hier zoveel mogelijk het normale dagritme van de bewoner te volgen.

Er is geen bezoek mogelijk in de Maretak.  We houden telefonisch of via digitale weg contact met de familie.

 

Wooneenheden Zonnebloem en Viooltje

De bewoners zijn gisteren allemaal getest en zijn negatief.  Maandag is er een eerste controle en volgende week donderdag is er een tweede controle testing.  Ook alle medewerkers hadden een negatieve covid19 test.

Tot en met volgende week donderdag zijn volgende afspraken geldig:

 • De bewoners mogen hun wooneenheid niet verlaten.
 • Bewoners worden zoveel mogelijk op hun kamer verzorgd – indien rondlopende bewoners beter voor de maaltijden naar de leefruimte komen dan zullen zij alleen aan een tafel zitten en met een afstand van minstens 1.5 m van elkaar.
 • Er is geen bezoek toegelaten – op vrijdag 15 en maandag 18 oktober zijn er in de namiddag momenten dat de familie iets kan langsbrengen en de was kan wisselen.
 • De medewerkers zullen contact houden met de familie via de telefoon / digitale media.
 • De wooneenheid wordt preventief in isolatie gezet tov de andere delen van Den Olm.
  • De medewerkers van de Zonnebloem en Viooltje dragen een FFP2 masker (of chirurgisch masker met face shield).
  • Enkel het verpleegkundig team en het nachtteam komt op deze wooneenheden – zij kleden zich om en nemen bijkomende maatregelen bij het betreden van de wooneenheden.
  • Er zijn geen ateliers, therapiesessies, geen externe activiteiten voor de bewoners.
  • Er is 2x per dag een temperatuurscontrole bij de bewoners.
  • Bewoners met symptomen of koorts worden steeds extra getest.

 

Perspectief voor de volgende dagen:

Dit is zeer afhankelijk van de evoluties besmettingen van de volgende dagen.  Indien we te maken hebben met een geïsoleerde besmetting en de dame van de Maretak is volgende week donderdag 3 dagen symptoomvrij dan zijn we erin geslaagd om de besmetting in te dijken en kunnen we reeds volgend week terugkeren naar een normale situatie.

Als er meerdere bewoners een positieve test hebben de volgende dagen dan zullen er bijkomende testings en maatregelen nodig zijn.

 

Voor sommige families is dit een deja-vu gevoel, voor sommige families van bewoners die in 2021 werden opgenomen is dit een eerste keer dat ze met een covid 19 besmetting in Den Olm te maken hebben.

Uiteraard roept deze situatie gevoelens van onrust en bezorgdheid op.  U kan steeds terecht bij de sociale dienst 015 50 03 52 voor een ondersteunend gesprek.

Samen met het beleidsteam zorg ik ervoor dat de nodige voorbereidingen steeds genomen zijn om snel te kunnen handelen bij besmettingen.

Zolang er besmettingen zijn zal ik regelmatig communiceren. 

Wees alert, volg alle maatregelen strikt op. 

Wees correct en kom niet naar het woonzorgcentrum als u ziek bent, als er een gezinslid ziek is, als u naar een groot event bent geweest zonder mondmasker, als u op vakantie bent geweest in een rode zone.

 

Met vriendelijke groeten

Namens de directie en het beleidsteam

Lucienne Swinnen

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuws uit Den Olm – Donderdag 14 oktober 2021

 

COVID19

Helaas hebben we een bewoner met een Covid 19 besmetting op de wooneenheid “De Zonnebloem”.

 

De bewoners en de medewerkers van  “De Zonnebloem” en “Het Viooltje” zijn vandaag getest.

In afwachting van de resultaten worden op deze wooneenheden volgende maatregelen genomen:

 • Bewoners blijven op de wooneenheid en zoveel mogelijk op de kamer
 • Er is geen bezoek op deze wooneenheden
 • Er worden bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen

Morgen als de resultaten bekend zijn nemen we zo nodig bijkomende maatregelen.

 

Verhoogde alertheid:

We vragen aan alle bezoekers een verhoogde alertheid voor de volgende dagen. 

We vragen u met aandrang om niet op bezoek te komen als u ziek bent of als u een hoog-risico contact gehad hebt.  Ik blijf hiervoor aandacht vragen, immers de bewoners van het woonzorgcentrum zijn extra kwetsbaar.

Ook kleinkinderen die ziek zijn horen niet op bezoek te komen in het woonzorgcentrum.

Wees voorzichtig voor uw familielid als u op vakantie bent geweest, als u naar een groot event bent geweest zonder mondmasker.

Gelieve steeds uw handen te ontsmetten als u aankomt in Den Olm – gelieve uw masker zoveel mogelijk te dragen.

 

Ik doe beroep op uw zorgzaamheid.

Ik hou u op de hoogte.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de directie en het beleidsteam

Lucienne Swinnen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuws uit Den Olm – donderdag 1 juli 2021

 

Volgende versoepelingen worden vanaf 1 juli doorgevoerd:

 • Elke bewoner kan een aantal nauwe contacten hebben (=knuffelcontacten) dat gelijk is aan de contacten dat een gezin mag ontvangen volgende de interfederale bepalingen.  Deze contacten mogen tijdens hun bezoek op de kamer hun mondmasker afzetten en er is fysiek contact mogelijk.  De registratie van de knuffelcontacten gaan we niet meer doen.  Op dit moment zijn dit 8 verschillende nauwe contacten.  In Den Olm blijft de afspraak van max 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer behouden
 • We blijven aandacht vragen voor het verluchten en ventileren van de kamer als u op bezoek bent.
 • Vanaf 1 juli is er geen registratie plicht meer voor de bezoekers, vrijwilligers en externen. 
 • Bewoners en bezoek kunnen terug vrij bewegen in Den Olm – bezoekers blijven een chirurgisch mondmasker dragen.

 

Vakantie nieuws

Vanaf 1 juli is de cafetaria regelmatig geopend en kan u terug genieten van een lekker drankje.  U kan terecht op het centrale terras met 8 personen.  U kan terecht binnen in de cafetaria met max 4 per tafel.  Gelieve u aan te melden bij de vrijwilliger als u binnen wilt zitten en u krijgt een tafel toegewezen.  Voor de momenten dat het cafetaria niet open is, is er een frigo met drank in een systeem van zelfbediening en zelf afrekenen voorzien.  GEZONDHEID

 

De jaren 50 quiz op de omloop van Den Olm

GEDURENDE DE MAAND JULI ZAL U TIJDENS EEN WANDELING ROND DEN OLM HELEMAAL TERUG GEKATAPULTEERD WORDEN NAAR DE JAREN 50.

FOTO’S EN TEKSTEN ZULLEN U DAARBIJ HELPEN…

 

EEN LEUKE ACTIVITEIT DIE U SAMEN MET UW VADER,MOEDER, PARNER, …KAN BELEVEN.

GEWOON DOEN… WE ZIJN ER ZEKER VAN DAT DEZE ACTIVITEIT JULLIE VEEL HERINNERINGEN EN LEUKE GESPREKSSTOF ZULLEN OPLEVEREN.

 

VOOR DE MOEDIGEN ONDER JULLIE IS ER MOGELIJKHEID TOT DEELNAME AAN  “DE JAREN 50 QUIZ”

DEELNAMEFORMULIEREN ZIJN TE VERKRIJGEN AAN HET ONTHAAL

OOK HET TERUG INDIENEN VAN DE FORMULIEREN GEBEURD VIA HET ONTHAAL.

VOOR DE 10 BESTE DEELNEMERS HANGT HIER ZELFS EEN PRIJSJE AAN VAST.

 

HET ERGO TEAM WENST U ALVAST VEEL PLEZIER SAMEN

 

 

Vrijwilliger Sasha van het Beukenhof – een warme uitnodiging om te gaan luisteren naar zijn verhaal

Eén, meerdere of alle 20 bankjes, een smartphone met QR-code app, oortjes en wat tijd. Meer heb je niet nodig om te luisteren naar de dialogen op 20 geselecteerde bankjes die verspreid zijn in Bonheiden.

Via deze link naar de locaties vind je alle bankjes vlot, zowel te voet als met de fiets.  

 

Stop zeker even bij het bankje tussen het Blikveld en het gemeentehuis om naar 'De schoonheid van bus nummer 3' te luisteren. De dialoog die je hier hoort is geschreven door Sascha Beernaert uit Muizen en is ontstaan uit zijn ervaringen als vrijwilliger in een woonzorgcentrum. Wat je hoort is een verhaal dat je doet (glim)lachen, maar dat je ook doet stilstaan bij verlies. Het is een dialoog met een lach en een traan. 

Is je nieuwsgierigheid gewekt? Trek dan je wandelschoenen aan of spring op je fiets en ga op zoek, geniet en zegge het voort dat 'Het bankje' een leuke zomeruitstap is in eigen land.

Het Bankje is een initiatief van OPENDOEK in samenwerking met Creatief Schrijven en Kunstwerkt.

 

 

 

Geniet van de zomerse dagen vol mooie momenten.

Met vriendelijke groeten,

Namens de directie en het beleidsteam

Lucienne Swinnen

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Nieuws uit Den Olm – vrijdag 18 juni 2021

 

Geen besmettingen bij bewoners en medewerkers in Den Olm en dalende cijfers in de maatschappij.

We voeren opnieuw een aantal versoepelingen door voor de bezoekers – graag hernemen we de reeds gemaakte afspraken en geven u informatie over de versoepelingen die ingaan vanaf zaterdag 19 juni:

 • Bezoekers dragen een chirurgisch mondmasker in het woonzorgcentrum en registreren zich in de kaft aan de wooneenheid.
 • Er zijn max 2 personen tegelijkertijd op bezoek op de kamer van de bewoner – gelieve hier in de familie afspraken over te maken -als u met meer dan 2 bent kan u gaan wandelen, met 4 op het domein, met meer dan 4 dan kan u gaan wandelen in de omgeving.
 • Bezoek in de ochtend van 10.00-13.00. Tussen 13.00-14.00 rusten de bewoners.We willen u vragen dit rustuurtje te respecteren in het belang van de bewoners die een grote behoefte hebben aan structuur.In de namiddag blijft bezoek mogelijk van 14.00-21.00 – er is mogelijkheid tot maaltijdbegeleiding op de kamer zowel tijdens het middagmaal als tijdens het avondmaal.
 • Versoepelingen voor het dragen van het masker buiten – u moet uw mondmasker buiten niet meer dragen tijdens een wandeling of als u op het centrale terras zit.
 • U mag samen met de bewoner op het terras/in de tuin van de wooneenheid zitten:
  • U bent dan buiten – u moet uw mondmasker niet dragen
  • Op het terras/in de tuin van de wooneenheid kan de bewoner zitten met 2 bezoekers – indien u met 4 bezoekers bent dan verwijzen wij u naar het centrale terras.
 • Huisdieren zijn toegelaten
 • De centrale leefruimte van de wooneenheid kan enkel gebruikt worden door de bewoners.
 • Bewoner mag het woonzorgcentrum verlaten.
 • In een palliatieve/terminale fase worden er aparte afspraken gemaakt rond bezoek.
 • De bewoner heeft 2 knuffelcontacten die om de 2 weken mogen wijzigen.Gelieve de namen van de knuffelcontacten te noteren op het formulier op de kamer.Voor de knuffelcontacten zijn bijkomende versoepelingen met de nodige afspraken
  • U mag uw masker afzetten als u met de bewoner alleen op de kamer bent.Knuffelen en fysiek contact zijn toegelaten.
  • Indien de 2 knuffelcontacten samen op bezoek zijn dan mogen beide bezoekers hun masker afzetten op de kamer.
  • Het afzetten van het masker is alleen van toepassing op de kamer van de bewoner.Ook de knuffelcontacten dragen een masker bij het betreden van het woonzorgcentrum en in de gangen van het woonzorgcentrum.
  • U dient uw masker wel te dragen als er iemand anders dan het knuffelcontact op bezoek is en als er een medewerker op de kamer komt vb voor een gesprek, voor een zorg.

 

Voor de bewoners van Hof Ter Blommeren:

 • Bewoners van Hof Ter Blommeren mogen op bezoek komen bij een bewoner in het woonzorgcentrum.Bij een bezoek op de kamer dan draagt de bewoner van Hof ter Blommeren een masker.
 • Op de assistentiewoning mag de bewoner 4 bezoekers ontvangen op de flat.
 • De bewoner moet het mondmasker niet meer dragen in de gangen van Hof Ter Blommeren.Buiten, op het terras of tijdens een wandeling op de omloop moet geen masker meer gedragen worden.
 • Vanaf 1 juli kunnen de bewoners van Hof Ter Blommeren tijdens de weekdagen terecht in de cafetaria voor een drankje.

 

Gebruik toegang aan de Groenbeemd

Vanaf maandag 21 juni zal de ingang aan de Groenbeemd terug open zijn overdag.  Medewerkers en bezoekers kunnen deze vrij gebruiken.  Er zal een tafel staan met ontsmettingsmiddel – gelieve uw handen steeds te ontsmetten bij het betreden van het woonzorgcentrum.

 

Cafetaria vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli starten we met een aangepaste werking van de cafetaria.

Graag willen we hierover duidelijke afspraken maken met de bezoekers en we rekenen echt op uw medewerking tijdens het opstarten.

Centrale ruimte:

We hebben momenteel een tv scherm geplaatst in de centrale ruimte voor de bewoners om de voetbal te kunnen volgen in kleine groepjes.  Dit is echt voorbehouden voor de bewoners – het is niet de bedoeling dat bezoekers hier mee komen kijken naar de tv.

We gaan starten met het verkopen van drank die u kan nuttigen op het centrale terras – binnen gaan we voorlopig geen drank serveren.  U kan ook drank komen halen en genieten van uw drankjes op het terras/in de tuin van de wooneenheid.  Op een regenachtige dag adviseren we om drank te komen halen en te nuttigen op de kamer van de bewoner.

 

Cafetaria met bediening op weekdagen tussen 14.00-17.00

Hartelijk dank bij voorbaat en super dat er vanaf 1 juli terug een vrijwilligersteam cafetaria aan de slag gaat.  Jullie hulp wordt erg gewaardeerd.

 • Tijdens de weekdagen kan u terecht in de cafetaria voor het bestellen en afhalen van drank:
 • U draagt een mondmasker binnen in het centrale gedeelte.
 • U komt uw drank bestellen/afhalen aan de toog – gelieve hier de regels van afstand houden 1.5m te respecteren en geduldig uw beurt af te wachten
 • U kan de drankjes nuttigen buiten, op het centrale terras, in de tuin van de wooneenheid of op de kamer
 • We verwachten dat u de lege glazen terugbrengt naar de toog.Gelieve dan de doek en ontsmettingsbus te nemen en uw gebruikte tafel te ontsmetten.Indien gewenst kan u de tafel uiteraard ook voor u gaat zitten een keer extra ontsmetten.

 

Zelfbediening tijdens de avonduren en in het weekend

Tijdens de avonduren en in het weekend gaan we een test doen met het systeem van zelfbediening en zelf afrekenen van drank.  We gaan een frigo met een beperkt assortiment drank ter beschikking stellen, een plek om het leeggoed terug naar toe te brengen en afspraken voor de betaling.  Dit geeft bezoekers en bewoners de mogelijkheid om op de momenten dat de cafetaria niet open is toch iets te kunnen drinken.  We vertrekken hier vanuit vertrouwen op uw eerlijkheid voor de betaling en op uw zorgzaamheid voor de praktische organisatie. 

 

Ijsjes en zomermomenten

We zorgen dat de ijscrème kar terug een vaste weekdag ijsjes komt verkopen aan Den Olm.  Voor de bewoners wordt er tijdens de zomermaanden gezorgd voor waterijsjes, watermeloen, drankjes met een smaakje, ….

Om het zomers gevoel te ondersteunen zijn er deze week op alle wooneenheden zwembadjes gebracht om de voeten te verkoelen.

 

Fijn om zo stap voor stap momenten van genieten te kunnen opstarten voor de bewoners en om versoepelingen te kunnen doorvoeren die het leven aangenamer maken.

Hartelijk dank voor uw medewerking en vertrouwen – hoe zalig zal het zijn om een frisse pint of een lekkere glaasje cava te kunnen drinken als u op bezoek komt.

 

Met zonnige groeten,

 

Namens directie en beleidsteam

Lucienne Swinnen

Directeur ouderenzorg

________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuws uit Den Olm – vrijdag 4 juni 2021

 

Geen besmettingen bij bewoners en medewerkers in Den Olm en dalende cijfers in de maatschappij.

Vanaf 9 juni is iedereen welkom in Den Olm als bezoeker.  We vragen wel om u te houden aan de volgende afspraken:

 • Bezoekers dragen een chirurgisch mondmasker en registreren zich in de kaft aan de wooneenheid.
 • Er zijn max 2 personen tegelijkertijd op bezoek op de kamer van de bewoner – gelieve hier in de familie afspraken over te maken -  als u met meer dan 2 bent kan u gaan wandelen, met 4 op het domein, met meer dan 4 dan kan u gaan wandelen in de omgeving.
 • Bezoek in de ochtend van 10.00-13.00. Tussen 13.00-14.00 rusten de bewoners.   We willen u vragen dit rustuurtje te respecteren in het belang van de bewoners die een grote behoefte hebben aan structuur.  In de namiddag blijft bezoek mogelijk van 14.00-21.00 – er is mogelijkheid tot maaltijdbegeleiding op de kamer zowel tijdens het middagmaal als tijdens het avondmaal.
 • De centrale leefruimte en de tuin/terras van de wooneenheid kan enkel gebruikt worden door de bewoners.
 • Bewoner mag het woonzorgcentrum verlaten.
 • In een palliatieve/terminale fase worden er aparte afspraken gemaakt rond bezoek.
 • De bewoner heeft 2 knuffelcontacten die om de 2 weken mogen wijzigen.  Gelieve de namen van de knuffelcontacten te noteren op het formulier op de kamer.  Voor de knuffelcontacten zijn bijkomende versoepelingen met de nodige afspraken
  • U mag uw masker afzetten als u met de bewoner alleen op de kamer bent.  Knuffelen en fysiek contact zijn toegelaten. 
  • Indien de 2 knuffelcontacten samen op bezoek zijn dan mogen beide bezoekers hun masker afzetten op de kamer.
  • Het afzetten van het masker is alleen van toepassing op de kamer van de bewoner.  Ook de knuffelcontacten dragen een masker bij het betreden van het woonzorgcentrum of als u gaat wandelen.
  • U dient uw masker wel te dragen als er iemand anders dan het knuffelcontact op bezoek is en als er een medewerker op de kamer komt vb voor een gesprek, voor een zorg.

 

Herstarten van de open activiteiten

Vanaf 09/06 mogen de open activiteiten terug opstarten.  We spreken over de pastorale momenten, zangmomenten en bewegingsmomenten. 

Deze open activiteiten zijn toegankelijk voor de bewoners die begeleidt en ondersteunt worden door medewerkers en vrijwilligers.

Op dit moment opteren we voor een groep van max 25 personen met aandacht voor de nodige voorzorgsmaatregelen.

We zijn blij dat we de bewoners terug momenten van genieten en ontmoeting kunnen aanbieden.

 

Bewegen is gezond

Daarom is op de omloop in juni een fitometer opgesteld.

Laten we de koude en natte dagen achter ons,

laten we het lange binnen zitten stoppen

en buiten komen en genieten 

van mooi weer, het ruisen van bladeren

van elkaar zien jonger worden

door de stramheid uit onze benen en armen te zwaaien

en onze nekwervels goed te laten ronddraaien.

 

Bovendien kunnen jullie ook gebruik maken van drie fitnesstoestellen die in de buurt staan van het terras.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de directie en het beleidsteam

Lucienne Swinnen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuws uit Den Olm – vrijdag 28 mei 2021

 

Bezoek – knuffelcontacten – versoepelingen vanaf 31 mei

Gelukkig zijn er steeds minder besmettingen in de maatschappij en hier, in WZC Den Olm hebben we geen besmettingen bij bewoners en medewerkers.  We worden wel regelmatig geconfronteerd met hoog risico contacten.  Zorgzaamheid blijft aangewezen.

Het is echter ook belangrijk om gecontroleerd stap per stap verder te evolueren naar een normale situatie, naar fysiek contact, naar ontmoeting. 

Daarom versoepelen we een aantal afspraken voor de 2 vaste bezoeker (knuffelcontacten).

Voor de 2 vaste bezoekers (knuffelcontacten) willen we volgende zaken versoepelen:

 • U mag uw masker afzetten als u met de bewoner alleen op de kamer bent.Knuffelen en fysiek contact zijn toegelaten.
 • Indien de 2 knuffelcontacten samen op bezoek zijn dan mogen beide bezoekers hun masker afzetten op de kamer.
 • Het afzetten van het masker is alleen van toepassing op de kamer van de bewoner.Ook de knuffelcontacten dragen een masker bij het betreden van het woonzorgcentrum of als u gaat wandelen.
 • U dient uw masker wel te dragen als er iemand anders dan het knuffelcontact op bezoek is en als er een medewerker op de kamer komt vb voor een gesprek, voor een zorg.
 • De andere bezoekers (andere kinderen, kleinkinderen, broers, zussen en hun partners) dragen steeds hun mondmasker op de kamer.
 • Er zijn max 2 bezoeker toegelaten op de kamer – kinderen worden hierin meegeteld.Vb de dochter kan samen met de kleindochter van 8 jaar op bezoek komen op de kamer.De dochter en schoonzoon kunnen niet samen met de kleindochter van 8 jaar op bezoek komen op de kamer.  Ze kunnen wel samen met de bewoner gaan wandelen of elkaar (groepje van 4) buiten ontmoeten.

We zijn ervan overtuigd dat deze versoepeling een verbetering is voor de bewoner, voor de partner, voor de knuffelcontacten. 

We willen echter ook zorgzaam blijven en de toepassing van de versoepelingen laten opvolgen door het presentie team. 

Daarom zal u op de kamer van de bewoner een blad vinden.  Knuffelcontacten mogen om de 2 weken wisselen.  Gelieve op dit formulier per 2 weken of langer in te vullen wie de knuffelcontacten zijn.  Deze versoepeling gaat in vanaf maandag 31 mei.  Vanaf vrijdag 28 mei zal u het formulier op de bewonerskamer vinden.  Gelieve goede afspraken te maken met de familie en het formulier in te vullen zodat het op de wooneenheid vlot verloopt.

 

Versoepelingen voor de bewoners in de kiné ruimte en in de atelierruimte

Vanaf 31 mei mogen bewoners van verschillende wooneenheden tegelijkertijd aanwezig zijn in de kiné ruimte/atelierruimte mits het in acht nemen van de covid proof maatregelen.  Dit zorgt dat meerdere bewoners kunnen genieten van het centrale aanbod van deze therapeuten.

 

Wonen en leven

We zijn steeds op zoek naar initiatieven om het leven van de bewoner aangenaam te maken. 

Vanaf 8 juni zal er 1x per week een “CAFE – toer” opgestart worden die in juli zal uitgebreid worden naar meerdere dagen per week. 

Momenteel hebben we nog geen toelating om de cafetaria te openen en de strenge regelgeving zal in de toekomst onze capaciteit sterk beperken.  Daarom brengen we vanaf 8 juni een frisse pint, een lekker glaasje wijn, een frisdrank tot bij de bewoners op de wooneenheid.  Deze consumpties dienen echter betaald te worden.  We zullen deze consumpties noteren en op de rekening zetten.  Het is echter lang geleden dat de cafetaria open was, er zijn nieuwe bewoners, er zijn misschien nieuwe afspraken.  Families die niet wensen dat de bewoner dranken van de café toer consumeert kunnen dit kenbaar maken bij de medewerker aan het onthaal of via e-mail naar email.  Zo kunnen wij dit opvolgen en zijn er geen misverstanden omtrent de betaling.

 

 

 Met vriendelijke groeten,

 

Namens de directie en het beleidsteam

Lucienne Swinnen

Directeur ouderenzorg

____________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuws uit Den Olm – 21 mei 2021

 

Versoepelingen in de regeling bezoek – 22 mei 2021

We kunnen een aantal versoepelingen bezoek doorvoeren. 

In Den Olm zijn er geen besmettingen bij bewoners en medewerkers.  In de maatschappij blijven de cijfers dalen.  Dit is allemaal goed nieuws en we zijn blij dat we de beloofde versoepelingen kunnen doorvoeren.

We blijven wel alertheid en zorgzaamheid vragen. 

 • De bewoner heeft 2 vaste bezoekers (knuffelcontacten) die om de 2 weken mogen wisselen.
 • Vanaf 22 mei zijn naast kinderen en hun partners, ook kleinkinderen en hun partners en broers en zussen van de bewoner met hun partnerswelkom als bezoeker in ons woonzorgcentrum.
 • We willen u graag een aantal richtlijnen en afspraken meegeven:
  • Ieder bezoeker houdt zich aan de afspraken van het woonzorgcentrum
  • Er zijn max 2 personen tegelijkertijd op bezoek op de kamer van de bewoner – gelieve hier in de familie afspraken over te maken -als u met meer dan 2 bent kan u gaan wandelen, met 4 op het domein, met meer dan 4 dan kan u gaan wandelen in de omgeving
  • Vanaf zaterdag 22 mei is er ook bezoek mogelijk in de ochtend van 10.00-13.00. Tussen 13.00-14.00 rusten de bewoners. We willen u vragen dit rustuurtje te respecteren in het belang van de bewoners die een grote behoefte hebben aan structuur.  In de namiddag blijft bezoek mogelijk van 14.00-21.00 – er is mogelijkheid tot maaltijdbegeleiding op de kamer zowel tijdens het middagmaal als tijdens het avondmaal.
  • De centrale leefruimte en de tuin/terras van de wooneenheid kan enkel gebruikt worden door de bewoners
  • Bewoner mag het woonzorgcentrum verlaten
  • In een palliatieve/terminale fase worden er aparte afspraken gemaakt rond bezoek

 

Hoe gaan we dit verder uitbreiden na evaluatie:

 • Vanaf 5 juni – toelaten van alle bezoekers op de kamer

Voorlopig blijven we onze werking van bubbels (bewoners van wooneenheden niet mixen) behouden.  We werken een plan van aanpak uit om de bewegingsvrijheid van de bewoners in Den Olm te vergroten.  We houden u op de hoogte.

De cafetaria blijft voorlopig nog gesloten conform onze richtlijnen in de ouderenzorg.  In de loop van de maand juni starten we met een café-toer (1x per week) – praktisch info volgt

 

3 buiten fitness toestellen

Den Olm beweegt,

Naast het beweeghoekje, de buiten fit-o-meter en de spetterende fietsactie “Kom op tegen kanker”, willen we de bewoners en de familieleden uitnodigen om de 3 buiten fitness toestellen te gebruiken.

 

 Met vriendelijke groeten,

 

Namens de directie en het beleidsteam

Lucienne Swinnen

Directeur ouderenzorg

__________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuws uit Den Olm – maandag 3 mei 2021

 

Graag  informeren we u over de toestand in WZC Den Olm en over de versoepelingen die we de volgende weken systematisch gaan doorvoeren. 

 

Geen besmettingen bij bewoners en medewerkers”. 

Gelukkig kunnen we in 2021 deze zin blijven herhalen.

 

Graag overloop ik met jullie de voorbije maanden.

Tijdens de maanden januari en februari was de focus gericht op de vaccinatie van bewoners en medewerkers.  We hebben de bewoners en medewerkers snel kunnen vaccineren.  Deze vaccinatie momenten zijn steeds vlot verlopen met een minimum belasting voor de bewoner.  Immers van in het begin van de pandemie wegen we het welzijn van de bewoner af tegen de lasten van COVID19.  Complimenten voor de medewerkers van het vaccinatie team die dit schitterend gedaan hebben.

We hebben  nieuwe bewoners/medewerkers herhaaldelijk kunnen vaccineren met overschotten aan vaccins vanuit het Imelda ziekenhuis of we maken afspraken met het lokaal vaccinatie centrum om een vaccin voor een nieuwe bewoner te gaan afhalen en in Den Olm toe te dienen. 

Door deze goede opvolging en planning hebben we momenteel een vaccinatiegraad van 98% bij de bewoners en rond de 87% bij de medewerkers.  Bewoners van Hof Ter Blommeren, cliënten van de dagzorg  en vrijwilligers werden tevens gevaccineerd.

Stap voor stap evolueren we terug naar een normale werking met een blijvende waakzaamheid naar COVID19. 

Telkens opnieuw een oefening tussen warme zorg, gastvrijheid naar u als bezoeker, een open sfeer, een wooneenheid waar de bewoner vrij kan leven en rondlopen, …en maatregelen voor infectiebeheersing. 

Vanaf 8 mei voeren we systematisch een reeks versoepelingen door ivm bezoek en interne werking.  Graag geven we jullie enige toelichting.

 

Bezoek en werking mei-juni 2021

Algemene punten die we meegenomen hebben in onze beslissingen en planning

 • We groeien stap voor stap naar een normale situatie rond bezoek waarbij we om de 14 dagen bijkomende versoepelingen doorvoeren.  Dit alles op voorwaarde dat:
  • Er geen besmettingen zijn bij de bewoners en medewerkers in Den Olm
  • De uitbreiding van het aantal bezoekers geen aanleiding geeft tot onveilige situaties
  • Er geen bijkomende verstrengde maatregelen geformuleerd worden door de overheid
 • Onze eerste focus is de uitbreiding van de bezoekers die de bewoner op de kamer kan ontvangen.  De grootte van de ruimte zowel binnen als buiten bepaalt het max aantal bezoekers dat is toegelaten.
 • We kiezen voor vertrouwen en rekenen op uw verantwoordelijkheid en geduld om ook deze versoepelingen geleidelijk door te voeren.
 • We volgen de 6 gouden regels van risico beheer die ook gelden in de maatschappij
  • Respecteren van de hygiëne maatregelen
  • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht
  • Aandacht voor kwetsbare mensen
  • Afstand houden (1.5m)
  • Nauwe contacten beperken
  • Regels inzake samenkomsten respecteren
 • Voor Den Olm vertaalt zich dat in volgende afspraken voor de bezoeker:
  • U draagt steeds een chirurgisch mondmasker bij het betreden van het woonzorgcentrum
  • Wij kiezen er voor dat de bewoners geen mondmasker dragen – daarom zijn we zeer strikt in het dragen van het mondmasker voor de bezoekers zowel binnen als buiten op het domein van Den Olm
  • U ontsmet uw handen bij het binnenkomen – u registreert zich in de map op de afgesproken plek en u ontsmet uw handen een tweede keer
  • U volgt de regels van een goede hoest- en nieshygiëne
  • Als u ziek bent, als u een hoog risico contact gehad hebt, als u terugkeert van een reis uit een rode zone/zone met veel circulatie van de virusvarianten dan komt u minstens 14 dagen niet op bezoek
  • Er zijn max 2 bezoekers toegelaten op de kamer
  • Indien mogelijk zetten we het raam open tijdens het bezoek / we zetten het raam altijd open als we gaan wandelen
  • U kan gaan wandelen en buiten andere bezoekers ontmoeten (max 4 personen op het domein – max 10 buiten Den Olm)
  • U mag met de bewoner genieten van uw samenzijn op een bankje of aan een tafel op het centrale terras op voldoende afstand van elkaar (max 4 personen)
  • Individuele vragen kunnen besproken worden met het diensthoofd

 

Bezoekregeling vanaf 8 mei:

 • De bewoner heeft 2 vaste bezoekers (knuffelcontacten) die om de 2 weken mogen wisselen
 • Voor de eerste fase van 14 dagen breidden we het bezoek uit naar alle kinderen en schoonkinderen van de bewoner
 • Ongeacht het aantal kinderen geven we de mogelijkheid aan alle kinderen en hun partners om op bezoek te komen.  We dienen echter wel enkele richtlijnen mee te geven.
  • Ieder bezoeker houdt zich aan de afspraken van het woonzorgcentrum
  • Er zijn max 2 personen tegelijkertijd op bezoek op de kamer van de bewoner – gelieve hier in de familie afspraken over te maken -  als u met meer dan 2 bent kan u gaan wandelen, met 4 op het domein, met meer dan 4 dan kan u gaan wandelen in de omgeving
  • Er is bezoek mogelijk van 14.00-21.00 – er is mogelijkheid tot maaltijdbegeleiding op de kamer
  • De centrale leefruimte en de tuin/terras van de wooneenheid kan enkel gebruikt worden door de bewoners
  • De bewoner mag het woonzorgcentrum verlaten – de bewoner mag op bezoek gaan thuis bij de 2 vaste bezoekers (knuffelcontacten)
  • In een palliatieve/terminale fase worden er aparte afspraken gemaakt rond bezoek

 

Hoe gaan we dit verder uitbreiden na evaluatie:

 • Vanaf 22 mei – uitbreiding bezoekmogelijkheden op de kamer voor kleinkinderen en partners en voor broers en zussen en hun partners
 • Vanaf 5 juni – toelaten van alle bezoekers op de kamer

 

We hebben ervoor gekozen om eerst de groep van bezoekers van de bewoner uit te breiden. 

Voorlopig blijven we onze werking van bubbels (bewoners van wooneenheden niet mixen) behouden en we hebben er ook voor gekozen om voorlopig de cafetaria nog niet te openen.

 

 

Mogen wij jullie uitnodigen om samen te zorgen voor een aangename woonplek voor de bewoners, een gastvrije plek voor u als bezoeker, een veilige, corona vrije plek voor iedereen.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen – laat ons samen, stap voor stap richting een normale situatie gaan.  Mogen wij op u rekenen?

Uw vragen en/of bedenkingen zijn steeds welkom.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuws uit Den Olm – vrijdag 30 april 2021

 

Er zijn geen besmettingen bij bewoners en medewerkers.

 

Op maandag 26 april hebben we wijzigingen in de regelgeving COVID19 ontvangen van de overheid.

Het betreft hier een aantal kleine wijzigingen die we vanaf 30 april laten ingaan.

Gisteren werden er in de media bijkomende versoepelingen voor de ouderenzorg aangekondigd.  We ontvangen hier eerstdaags een officieel schrijven over.  We zullen hier begin volgende week over communiceren.

 

Wijzigingen die ingaan vanaf 30 april:

We behouden de afspraken rond bezoek en voeren een versoepeling door voor volgende punten:

 • De bewoner mag het woonzorgcentrum verlaten.
 • De bewoner mag het woonzorgcentrum verlaten om in de omgeving van Den Olm te gaan wandelen, fietsen, naar de winkel te gaan, naar de kapper gaan, naar een medische of zakelijkz afspraak gaan.  Buiten Den Olm gelden de afspraken en richtlijnen die voor iedere burger van de maatschappij gelden.  Het is niet meer nodig om documenten in te vullen of afspraken hieromtrent te maken ivm de maatregelen rond COVID19.  Uiteraard is het aangewezen dat u het zorgteam op de hoogte stelt als de bewoner het woonzorgcentrum verlaat en dat u praktische afspraken maakt ivm maaltijden, medicatie, …
 • Op het domein van Den Olm kan u samenkomen met 4 personen, de bewoner inbegrepen.We behouden deze afspraak omdat het anders te druk wordt op de omloop en op het centrale terras. Uiteraard mag u met 10 personen - de bewoner inbegrepen - samenkomen maar dan vragen wij u om te wandelen buiten het domein van Den Olm.

Kapper – pedicure

 • De vaste kapster van Den Olm zorgt voor de kapbeurt op vraag van de bewoner/familie
 • De cliënten van Hof Ter Blommeren en bewoners van het woonzorgcentrum kunnen naar een externe kapper gaan
 • De vaste pedicure zorgt voor de nodige voetverzorging op vraag van de bewoner/familie
 • De cliënten van Hof Ter Blommeren en bewoners van het woonzorgcentrum kunnen naar een externe pedicure gaan
 • Voor een medische pedicure kan er in overleg met het diensthoofd een afspraak gemaakt worden

 

Alertheid en zorgzaamheid

We merken dat een exit strategie met versoepelingen steeds opnieuw voor onrust zorgt en ons uitdaagt om rekening te houden met alle elementen en met ieders belang.

In het belang van de kwetsbare bewoner willen we graag zorgzaamheid vragen als u op reis gaat.  We worden gewaarschuwd voor Braziliaanse, Zuid-Afrikaanse en ondertussen ook Indische varianten.  Als u op reis gaat en terugkeert uit een rode zone vragen we u met aandrang om de maatregelen te volgen en tijdelijk niet op bezoek te komen.

 

Wees welkom in Den Olm.

Voor de volgende week behouden we dus de 2 vaste bezoekers (knuffelcontact) op de kamer en buiten heeft de bewoner de mogelijkheid om andere bezoekers te ontvangen in groepjes van max 4.

Wij communiceren volgende week over bijkomende versoepelingen die ingaan vanaf 8 mei.

We wensen jullie een fijn weekend.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nieuws uit Den Olm – vrijdag 26 maart 2021

 

Er zijn geen besmettingen bij bewoners en medewerkers.

In WZC Den Olm kiezen we voor een normale werking met COVID19, waarbij we zorgzaam en voorzichtig blijven.

Uiteraard volgen we de richtlijnen van de overheid.  Na de communicatie van de overheid dd 24/03/21 dienen we een aantal zaken bij te stellen.  Tot op heden hebben we geen bijkomende informatie over aanpassingen van de maatregelen in het woonzorgcentrum.

Volgende informatie geldt voor de bewoners van het woonzorgcentrum en voor de cliënten van Hof Ter Blommeren.

Bezoek

 • We behouden de huidige bezoekregeling.De bewoner heeft 2 vaste bezoeker die om de 14 dagen mogen wisselen – buiten op het terrein van Den Olm kan u samenkomen/wandelen met 4 personen (dit is inclusief de bewoner)
 • Deze bubbel van 4 personen is overal de regel – ook buiten het terrein van Den Olm kan u met max 4 personen samenkomen
 • We stimuleren om te gaan wandelen, om buiten in de zon te gaan zitten, …
 • U kan samen met de bewoner iets eten, bij voorkeur buiten.Als het weer te slecht is dan kan het op de kamer met het raam open (verluchten is heel belangrijk).

Externen

 • Externe kappers/algemene pedicure is voor de volgende 4 weken niet toegelaten in het woonzorgcentrum.We hebben een kapper in dienst voor de bewoners en werken voor de medische pedicure samen met een vaste collega.
 • Externe gezondheidswerkers/thuiszorgdiensten zijn toegelaten in het woonzorgcentrum

Aandachtspunten

 • We volgen de maatregelen strikt op – elke bezoeker draagt een chirurgisch mondmasker tijdens het bezoek.
 • Bij aankomst in het woonzorgcentrum worden de handen ontsmet.
 • Als u ziek bent, als u een hoog-risico contact gehad hebt, als er een covid besmetting is in uw familie/vriendengroep dan vragen wij u om niet te komen.Hier willen we echt aandringen om het gezond verstand te gebruiken en tijdelijk niet op bezoek te komen.

 

Telkens als de besmettingen stijgen, als de onrust in de maatschappij zegeviert, wordt er in Den Olm nagedacht over onze afspraken en maatregelen.

We wegen af, de maatregelen voor COVID intussen binnen een kader van een woonzorgcentrum met een hoge vaccinatiegraad in balans met warme zorg en mogelijkheid tot corona proof contact.

We blijven vertrouwen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid hiervoor.

We volgen de evoluties in de maatschappij en de richtlijnen vanuit de overheid/agentschap Zorg en Gezondheid.  We houden u op de hoogte.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuws uit Den Olm – donderdag 19 maart 2021

 

Er zijn geen besmettingen bij bewoners en medewerkers.

We blijven testen op indicatie (koorts/ziek zijn/risico contacten) en gelukkig zijn alle testen de afgelopen week negatief.

In de media horen we stijgende cijfers van het aantal besmettingen, van het aantal ziekenhuisopnames, …

Voorzichtigheid en het goed opvolgen van alle maatregelen – we blijven het herhalen en uw aandacht hiervoor vragen.

Volgende week woensdag is er een vaccinatiemoment voor nieuwe bewoners.  We blijven een vaccinatiegraad van 98-100% houden bij de bewoners.  Woensdag worden er ook nog een aantal medewerkers bijkomend gevaccineerd – hier stijgen we naar een vaccinatiegraad richting 90% voor de medewerkers.

We schakelen zoveel mogelijk over naar een normale werking.  Op de Maretak blijven 4 bedden klaarstaan om snel te kunnen cohorteren als er toch onverwacht besmettingen zouden vastgesteld worden met varianten.  Tevens blijft er een strategische stock van beschermingsmateriaal beschikbaar in Den Olm voor crisissituaties.

 

Lenteschoonmaak

In Den Olm houden we een lenteschoonmaak.  Graag nodigen wij u uit om eens kritisch in de kasten te kijken en spullen/kleding die niet meer gebruikt worden op te ruimen.

We ruimen op en tegelijkertijd ziet u leuke belevingshoekjes verschijnen in de gangen van Den Olm. 

We nodigen u uit om er samen met de bewoner gebruik van te maken. 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 12 maart 2021

 

Er zijn geen besmettingen bij de bewoners. 

 

Informatie voor het woonzorgcentrum

In WZC Den Olm voldoen wij ruimschoots aan deze vaccinatiegraad.  We behouden de huidige regelingen met enkele kleine wijzigingen:

Bezoek

 • Per bewoner zijn er 2 bezoekers die om de veertien dagen mogen wisselen
  • Er is bezoek mogelijk op de kamer
  • U kan gaan wandelen op de omloop of in de omgeving
  • U kan apart of samen op bezoek komen
  • Er is bezoek mogelijk van 14.00-21.00 zowel in de week als in het weekend
  • Alle maatregelen blijven behouden – dragen van masker, goede handhygiëne, niet komen als u ziek bent, …
  • Als u wisselt van vaste bezoeker dan vragen wij u dit te melden aan het onthaal
  • De bewoner mag gaan wandelen en buiten afspreken met andere familieleden/betekenisvolle naasten met een max van 4 personen (de bewoner inbegrepen).Op deze manier kan u binnen de familie de nodige afspraken maken om met meerdere mensen een ontmoeting met de bewoner buiten te regelen.
  • Als u gaat wandelen buiten het domein van Den Olm dan gelden daar de afspraken die in de maatschappij gelden.U kan dan samen gaan wandelen met 10 personen.
  • Kappers van thuis mogen terug langskomen voor een kapbeurt op de kamer van de bewoner
  • Bewoners mogen het woonzorgcentrum verlaten na bespreking met het diensthoofd:
   • Voor medische en zakelijke afspraken
   • Voor een familie bezoek als de bewoner deel uitmaakt van de bubbel
   • Voor bijzondere gelegenheden
   • Nieuwe bewoners die nog niet gevaccineerd zijn, blijven heel kwetsbaar. Gelieve hier de voordelen van het verlaten van het woonzorgcentrum af te wegen ten opzichte van de kans op besmetting.Vraag hierover zeker advies aan het diensthoofd.

 

Informatie voor de cliënten van Hof Ter Blommeren

We behouden de afspraken die sinds 1 maart gelden.  De kapper mag terug langskomen op de assistentiewoning voor een kapbeurt.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nieuws uit Den Olm – vrijdag 5 maart 2021

 

Er zijn geen besmettingen bij de bewoners. 

Gisteren hebben we onverwacht 14 vaccins gekregen van het Imelda ziekenhuis (overschotten van de eerste vaccinatieronde medewerkers Imelda ziekenhuis).

Dankbaar voor dit geschenk.  We hebben niet getwijfeld en hebben snel een vaccinatiemoment georganiseerd voor de bewoners die de voorbije weken zijn opgenomen en bewoners die volgende week worden opgenomen.  Deze bewoners kregen het vaccin van Astra Zeneca.  De tweede dosis van dit vaccin wordt gepland op 27/05/2021 (Dit vaccin heeft 12 weken tussen de 2 dosissen).  Zo is de vaccinatiegraad bij de bewoners 98%. 

Graag willen we de familieleden/mantelzorgers van deze pas gevaccineerde bewoners erop wijzen dat we nog 10 dagen uiterst voorzichtig moeten zijn en de bewoners maximaal dienen te beschermen.  Wees nog erg voorzichtig en zorgzaam.

 

We zijn blij dat u dit weekend op bezoek kan komen.  De voorbije dagen zagen we buiten veel momenten van blij weerzien, nieuwsbrieven die eindelijk konden gelezen worden, mooie achterkleinkindjes die kwamen kennismaken met overgrootmoeder/vader, …kortom veel bezoekers en mantelzorgers die genoten van het samen zijn met de bewoner en de prille lente zon.

Geniet ook dit weekend hiervan, het is zo fijn voor de bewoners en voor u allen. 

Mag ik herhalen om u te houden aan alle voorzorgsmaatregelen om Den Olm covid vrij te houden:

 • Ontsmet uw handen
 • Draag uw mondmasker altijd zowel binnen en buiten
 • Goede hoest- en nieshygiëne
 • Hou afstand van andere bewoners en bezoekers buiten – respecteer je eigen bubbel van max 4 personen
 • Als u gaat wandelen verlucht dan tijdens de wandeling de kamer
 • Kom niet op bezoek als u ziek bent of een hoog risico contact gehad hebt
 • Bezoek mogelijk op de kamer

 

Fijn weekend.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 25 februari 2021.

 

Er zijn geen besmettingen bij de bewoners. 

We blijven bewoners en medewerkers testen op indicatie.

 

Informatie voor het woonzorgcentrum

 • Bezoek – vanaf maandag 1 maart 2021
  • Per bewoners zijn er 2 bezoekers die om de veertien dagen mogen wisselen.
  • Er is bezoek mogelijk op de kamer
  • U kan gaan wandelen op de omloop of in de omgeving
  • U kan apart of samen op bezoek komen
  • Er is bezoek mogelijk van 14.00-21.00 zowel in de week als in het weekend
  • Alle maatregelen blijven behouden – dragen van masker, goede handhygiëne, niet komen als u ziek bent, …
  • Gelieve bij het onthaal te melden welke 2 bezoekers we per bewoner mogen verwachten vanaf 1 maart
 • Alle maatregelen/afspraken die in de maatschappij gelden, gelden ook voor de bewoners en hun families.
  • De bewoner mag gaan wandelen en buiten afspreken met andere familieleden/betekenisvolle naasten met een max van 4 personen (de bewoner inbegrepen).Op deze manier kan u binnen de familie de nodige afspraken maken om met meerdere mensen een ontmoeting met de bewoner buiten te regelen.
  • Bewoners mogen het woonzorgcentrum verlaten na bespreking met het diensthoofd.
   • Voor medische en zakelijke afspraken
   • Voor een familie bezoek als de bewoner deel uitmaakt van de bubbel
   • Voor bijzondere gelegenheden
   • Nieuwe bewoners die nog niet gevaccineerd zijn, blijven heel kwetsbaar.Gelieve hier de voordelen van het verlaten van het woonzorgcentrum als te wegen ten opzichte van de kans op besmetting.Vraag hierover zeker advies aan het diensthoofd.

 

Informatie voor de cliënten van Hof Ter Blommeren

Vanaf 1 maart 21 versoepelen we voor de cliënten van Hof ter Blommeren naar een grotere zelfstandigheid en bewegingsvrijheid.

 • We schakelen voor deze cliënten over naar de afspraken die ook gelden in de maatschappij.
  • U kan naar de winkel gaan, gaan wandelen in de omgeving, …
  • U kan nog niet naar het woonzorgcentrum komen – hier behouden we de werking in bubbels omdat er een aantal nieuwe bewoners nog niet gevaccineerd zijn en we deze bewoners willen beschermen
  • U kan in uw flat bezoek ontvangen volgens de afspraken die gelden in de maatschappij.
  • Bewoners van Hof ter Blommeren vormen samen een bubbel en kunnen dus samen een activiteit doen vb. rummikub spelen
 • Een aantal faciliterende diensten worden terug opgestart vb. externe kapper, groentekraam,
 • Pedicure/externe gezondheidswerkers kunnen terug op de flat ontvangen worden – externe kappers kunnen nog niet terecht in een thuissituatie
 • Vanaf maandag is de deur aan Hof ter Blommeren terug open.U kan deze toegang gebruiken als u op bezoek komt, externe hulpverleners kunnen deze ingang gebruiken.Maandag zal de map om u te registreren in de hal liggen.Er zal ook steeds alcogel staan – verder blijven alle maatregelen behouden (masker dragen, handhygiëne, afstand houden, …)

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

___________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 18 februari 2021

 

Er zijn geen besmettingen bij de bewoners. 

We blijven bewoners en medewerkers testen op indicatie.

Vandaag krijgen medewerkers en huisartsen/extra gezondheidswerkers van Den Olm hun tweede vaccin.

 

Informatie voor het woonzorgcentrum

Uit de communicatie die we deze morgen ontvingen:
Eerste versoepelingen in de woonzorgcentra bij voldoende hoge vaccinatiegraad

Woonzorgcentra waar 90% van de bewoners en 70% van het personeel gevaccineerd is met twee dosissen en waar die tweede dosis al 10 dagen geleden is gebeurd, kunnen voorzichtig meer contacten mogelijk maken tussen bewoners onderling en met bezoekers

In WZC Den Olm voldoen wij ruimschoots aan deze vaccinatiegraad.  Concreet betekent dit dat we vanaf maandag 1 maart versoepelingen kunnen doorvoeren.  Gelieve de nieuwe afspraken voor bezoek goed te lezen want ze zijn aangepast.

 

Bezoek – vanaf maandag 1 maart 2021

 • Per bewoner zijn er 2 bezoekers die om de veertien dagen mogen wisselen
  • Er is bezoek mogelijk op de kamer
  • U kan gaan wandelen op de omloop of in de omgeving
  • U kan apart of samen op bezoek komen
  • Er is bezoek mogelijk van 14.00-21.00 zowel in de week als in het weekend
  • Alle maatregelen blijven behouden – dragen van masker, goede handhygiëne, niet komen als u ziek bent, …
  • Gelieve bij het onthaal te melden welke 2 bezoekers we per bewoner mogen verwachten vanaf 1 maart
 • Alle maatregelen/afspraken die in de maatschappij gelden, gelden ook voor de bewoners en hun families.
  • De bewoner mag gaan wandelen en buiten afspreken met andere familieleden/betekenisvolle naasten met een max van 4 personen (de bewoner inbegrepen).Op deze manier kan u binnen de familie de nodige afspraken maken om een ontmoeting met de bewoner buiten te regelen.
  • Bewoners mogen het woonzorgcentrum verlaten na bespreking met het diensthoofd.
   • Voor medische en zakelijke afspraken
   • Voor een familie bezoek als de bewoner deel uitmaakt van de bubbel
   • Voor bijzondere gelegenheden
   • Nieuwe bewoners die nog niet gevaccineerd zijn, blijven heel kwetsbaar.Gelieve hier de voordelen van het verlaten van het woonzorgcentrum af te wegen ten opzichte van de kans op besmetting.Vraag hierover zeker advies aan het diensthoofd.

 

Informatie voor de cliënten van Hof Ter Blommeren

Uit de communicatie die we deze morgen ontvingen:
Eerste versoepelingen in de woonzorgcentra bij voldoende hoge vaccinatiegraad

Woonzorgcentra waar 90% van de bewoners en 70% van het personeel gevaccineerd is met twee dosissen en waar die tweede dosis al 10 dagen geleden is gebeurd, kunnen voorzichtig meer contacten mogelijk maken tussen bewoners onderling en met bezoekers

In WZC Den Olm/Hof ter Blommeren voldoen wij ruimschoots aan deze vaccinatiegraad.  Concreet betekent dit dat we vanaf maandag 1 maart versoepelingen kunnen doorvoeren.  Gelieve de nieuwe afspraken voor bezoek goed te lezen want ze zijn aangepast.

 

Vanaf 1 maart 21 versoepelen we voor de cliënten van Hof ter Blommeren naar een grotere zelfstandigheid en bewegingsvrijheid.

 • We schakelen voor deze cliënten over naar de afspraken die ook gelden in de maatschappij.
  • U kan naar de winkel gaan, gaan wandelen in de omgeving, …
  • U kan nog niet naar het woonzorgcentrum komen – hier behouden we de werking in bubbels omdat er een aantal nieuwe bewoners nog niet gevaccineerd zijn en we deze bewoners willen beschermen
 • Een aantal faciliterende diensten worden terug opgestart vb. externe kapper, groentekraam, …

Volgende week woensdag is er een gebruikersraad met de cliënten van Hof ter Blommeren om alles nog eens toe te lichten en om vragen van de cliënten te beantwoorden.

 

Het is de volgende 10 dagen belangrijk om alle maatregelen en afspraken strikt op te volgen en geen uitzonderingen toe te laten.  We respecteren de tijd voor de medewerkers die vandaag hun tweede dosis kregen.

Ik hoop dat deze aangepaste versoepelingen u perspectief geven voor de maand maart.  Wij kijken alvast uit naar meer bezoekers in het woonzorgcentrum en naar leuke wandelingen voor de bewoners in groepjes van 4.

 We blijven opvolgen en houden u op de hoogte. 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 9 februari 2021

 

Er zijn geen besmettingen bij de bewoners. 

We blijven bewoners en medewerkers testen op indicatie.

Deze week zijn er geen vaccinaties.

Voorzichtig beginnen we een aantal versoepelingen door te voeren.

 

Versoepelingen in de interne organisatie

Vanaf 8 februari komt onze vaste pedicure terug naar Den Olm voor voetverzorging.

Vanaf 8 februari kunnen individuele bewoners of bewoners van eenzelfde wooneenheid terug naar een atelier in de centrale atelierruimte en kunnen zij ook terug naar de kinézaal.

 

Bezoek

Tijdens de voorbije maanden is de bezoekregeling steeds weer aangepast aan de covid omstandigheden.    

We hebben in de afgelopen maanden ervaringen opgedaan die we met u willen delen en willen behouden in de toekomstige bezoekregeling.

We willen graag stap voor stap, voorzichtig en afgestemd op de covid infectiebeheersing en tegelijkertijd open en gastvrij versoepelingen doorvoeren.

Graag nemen wij u even mee in onze gedachtegangen en willen jullie duiding geven.

 

Zaken die we structureel willen verankeren in onze bezoekregeling

Rust en structuur in de leefruimte tijdens de maaltijden

De voorbije maanden was het bezoek niet toegelaten in de centrale ruimten van de wooneenheid.  Tijdens de maaltijden is deze rust en structuur de juiste setting voor mensen met dementie/kwetsbare ouderen.  We hebben gezien dat de bewoners rustiger eten als er niet teveel mensen in de eetruimte zijn.

Graag willen we dit behouden na het corona tijdperk.  U bent als bezoeker welkom voor maaltijdbegeleiding op de kamer.  Tijdens de maaltijden is de leefruimte voorbehouden aan de bewoners.

Tussen één en twee doen we even niet mee

Na het middagmaal hebben bewoners behoefte aan rust.  Een dutje in de zetel in de leefruimte of een transfer naar hun bed op de kamer om even ontspannen en liggend te rusten.

Tijdens de dagen dat er geen bezoek was toegelaten merkten we heel duidelijk dat de bewoners van dit rustmomentje genieten.  Daarna worden we met z’n allen wakkere burgers.

 

Ook de medewerkers gebruiken dit luwte uurtje voor korte overlegmomenten, voorbereidingen en logistieke taken.

 

Het ritme van de namiddag gaat er in de toekomst als volgt uitzien:

 • 12.00 – middagmaal in de leefruimte / maaltijdbegeleiding op de kamer mogelijk tot 13.00
 • 13.00 – rustmoment voor de bewoner – geen bezoek
 • 14.00 – start van bezoek – bewoners worden verzorgd en zo nodig terug transfer van bed naar rolstoel/zetel
 • 14.30 – gezellig samenzijn, belevingsmomenten op de wooneenheid, wandelen, samen naar een liedje luisteren dat je zelf kan kiezen op onze jukebox, …
 • 16.30 – namiddag zachtjes afronden
 • 17.00 – avondmaal in de leefruimte/maaltijdbegeleiding op de kamer
 • 18.00 – avondbezoek

 

Van harte welkom

Wat kijken we uit om jullie met open armen te ontvangen.  Wat fijn om zachtjes te verlangen naar een normale situatie. 

In februari zullen dit voorzichtige versoepelingen zijn in afwachting van de tweede vaccinatieronde voor de medewerkers en respect voor de 14 dagen na toediening van het vaccin (dit is de tijd dat het lichaam nodig heeft om antistoffen aan te maken).

Op dit moment zijn alle bewoners gevaccineerd maar de volgende weken zullen er bewoners opgenomen worden die nog geen vaccin gehad hebben.  Dragen van mondmaskers, ontsmetten van handen en niet komen als u ziek bent blijven ook voor de volgende maanden de afspraken die we volgen.  De bewoners en de meeste medewerkers zijn gevaccineerd maar u als bezoeker bent nog niet beschermd.  Den Olm wil zorgzaam zijn naar u allen.

Versoepelingen bezoek vanaf 15/02/21

 • We behouden de vaste bezoeker
 • Uitbreiding van de bezoekuren – van 14.00-21.00 tijdens de weekdagen
 • U kan terug gaan wandelen op de omloop – in de gangen van Den Olm – we behouden hier de afspraak dat u afstand houdt, masker draagt, …
 • Bewoners verlaten het woonzorgcentrum alleen voor medische of zakelijke afspraken na overleg met de diensthoofden
 • In een palliatieve situatie worden er bijkomende bezoekmogelijkheden afgesproken

Versoepelingen bezoek vanaf 01/03/21

We willen u graag al wat perspectief geven.  Deze versoepelingen kunnen doorgevoerd worden als er geen besmettingen zijn in Den Olm en als de toestand in de maatschappij/omgeving Bonheiden stabiel is.

 • We behouden de vaste bezoeker en voegen een tweede bezoeker toe die per week mag wisselen.Bijgevoegd enkele voorbeelden:
  • Vaste bezoeker is dochter en op week 1 is de tweede bezoeker de zoon, op week 2 is dit de kleindochter, …
  • Vaste bezoeker is de zoon en de tweede bezoeker wordt de schoondochter
  • ...
 • U kan de bezoekmomenten verdelen of u kan samen op bezoek komen

 

We volgen op, versoepelen waar het kan en houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 5 februari 2021.

 

Een kort woordje vanuit Den Olm

Hier en daar zijn er bewoners met last in hun arm/lichte koorts met lopende neus maar in het algemeen hebben de bewoners de tweede dosis van het vaccin goed verdragen.

Er zijn geen besmettingen bij de bewoners. 

 

Vaccineren van bewoners/medewerkers

De tweede vaccinatieronde van de bewoners is vandaag afgerond. 

We blijven voorzichtig.

 

Prettig weekend en tot maandag.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 4 februari 2021.

 

Een kort woordje vanuit Den Olm

Het is rustig hier – enkele bewoners voelen wat stijfheid in hun arm maar de meeste bewoners hebben geen last van hun vaccinatie.

Er zijn geen besmettingen bij de bewoners. 

 

Vaccineren van bewoners/medewerkers

Een aantal bewoners (nieuwe bewoners/bewoners die in het ziekenhuis verbleven bij de eerste dosis) krijgen morgen hun tweede dosis.

Vandaag hebben een 40 tal medewerkers een tweede dosis van het vaccin gehad.  De overige medewerkers krijgen hun vaccin 18 februari.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 3 februari 2021

 

Er zijn geen besmetting bij de bewoners. 

 

Vaccineren van bewoners

Vandaag hebben de meeste bewoners hun tweede dosis van het vaccin gekregen.  Ook de bewoners die op dit moment in het ziekenhuis liggen krijgen hun tweede dosis vandaag toegediend in het ziekenhuis.

Om 12.30 zijn we gestart met het klaarmaken van de vaccins door de 5 verpleegkundige teams onder supervisie van Dr Mertens, CRA.

Alles is vlot verlopen.  We volgen de bewoners vandaag en morgen extra op. 

Een aantal bewoners (nieuwe bewoners/bewoners die in het ziekenhuis verbleven bij de eerste dosis) krijgen vrijdag hun tweede dosis.

 

Nieuwe bewoners en vaccineren

Bewoners die in de toekomst worden opgenomen zullen gevaccineerd worden door de mobiele teams van een vaccinatiecentrum.  Hierover is er nog geen praktische informatie.  We volgen dit op en houden u op de hoogte

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 1 februari 2021

 

Er zijn geen besmetting bij de bewoners. 

 

Vaccineren van bewoners

Vandaag is de levering van de vaccins voor de bewoners bevestigd en woensdag krijgen de bewoners hun tweede dosis.  We organiseren dit op dezelfde manier als de eerste keer.  We zetten 5 verpleegkundige teams in voor het klaarmaken en het toedienen van het vaccin onder supervisie van Dr Mertens, CRA.

We starten vaccineren in de namiddag om 13.00.

Op vrijdag is er een tweede vaccinatieronde voor bewoners (nieuwe opnames/bewoners die in het ziekenhuis verbleven op het moment van de eerste vaccinatie.)

 

Bezoek

Deze week is er bezoek mogelijk is op maandag en dinsdag.

Ook na de toediening van de tweede dosis heeft het lichaam 14 dagen nodig om antistoffen verder aan te maken.  We blijven dus heel alert en voorzichtig.  U kan ons altijd telefonisch contacteren om te horen hoe het met de bewoner gaat.  Bezoek bij een palliatieve/terminale bewoner is altijd mogelijk.

Op 8 februari blijft de huidige bezoekregeling nog van kracht.  We bieden families wel de mogelijkheid om te wisselen van vaste bezoeker.  Indien u niet wisselt dan moet u niets doen.  Indien u wel wenst te wisselen dan vragen wij u dit via mail email of aan het loket te melden bij het onthaal.

 

Sneltesten voor bezoekers

We horen berichtgeving hieromtrent in de media.  We ontvingen informatie ivm de mogelijkheden om sneltesten te bestellen.  Op dit moment testen wij bewoners en medewerkers enkel op indicatie (ziek zijn) en we behouden dit standpunt ook tov bezoekers.

We blijven herhalen dat u niet naar het woonzorgcentrum kan komen als u ziek bent of koorts heeft.  U contacteert dan uw huisarts en hij/zij zal u informeren over de noodzaak voor het afnemen van een covid test en behandelen voor uw ziekte. 

Er zijn 50 sneltesten aanwezig in Den Olm en er is een snelle behandeling van onze PCR testen door het labo van het Imelda ziekenhuis.  We volgen op en houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 28  januari 2021

 

Er zijn geen besmetting bij de bewoners. 

 

Vaccineren van medewerkers

Alle medewerkers, weekendwerkers, wijkwerkers, externe gezondheidswerkers, medewerkers van thuiszorgdiensten, 10 huisartsen van WZC Den Olm , die een vaccin wensen, krijgen dit vandaag toegediend.

Vanaf 7.30 is een verpleegkundig team van Den Olm gestart met vaccineren onder supervisie van Dr Mylle, arbeidsarts.  De vaccinatie vindt plaats in de Maretak.

Vanaf 14.00 is er een tweede verpleegkundig team dat externe gezondheidswerkers zal vaccineren in de grote zaal.

 

Vaccineren van bewoners

Volgende week woensdag krijgen de bewoners hun tweede dosis.  We organiseren dit op dezelfde manier als de eerste keer.  We zetten 5 verpleegkundige teams in voor het klaarmaken en het toedienen van het vaccin onder supervisie van Dr Mertens, CRA.

We starten vaccineren in de namiddag om 13.00.

Op vrijdag is er een tweede vaccinatieronde voor bewoners (nieuwe opnames/bewoners die in het ziekenhuis verbleven op het moment van de eerste vaccinatie.)

 

Bezoek

Tijdens de dagen dat de medewerkers gevaccineerd worden is er bezoek toegelaten.  Er zal die dagen meer circulatie zijn aan het onthaal en in het centrale gedeelte.  Gelieve afstand te houden en uw mondmasker (zoals altijd) goed te dragen.

Tijdens de dagen van vaccinatie voor de bewoners en ook de dag na de vaccinatie is er geen bezoek mogelijk.  We focussen ons dan op de toediening van het vaccin en op het opvolgen van alle bewoners.

Concreet betekent dit dat er volgende week bezoek mogelijk is op maandag en dinsdag.

Ook na de toediening van de tweede dosis heeft het lichaam 14 dagen nodig om antistoffen verder aan te maken.  wij blijven dus voorzichtig en we blijven alle voorzorgsmaatregelen toepassen.

Op 8 februari blijft de huidige bezoekregeling nog van kracht.  We bieden families wel de mogelijkheid om te wisselen van vaste bezoeker.  Indien u niet wisselt dan moet u niets doen.  Indien u wel wenst te wisselen dan vragen wij u dit via mail email of aan het loket te melden bij het onthaal.

 

Pedicure

Vanaf 8 februari hervat de vaste pedicure haar activiteit in het woonzorgcentrum.  Er is een planning opgemaakt zodat alle bewoners die een pedicure nodig hebben/wensen in de eerste helft van februari een bezoek van de pedicure mogen verwachten.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 27  januari 2021

 

Nieuwjaarswensen en januari horen bij elkaar.  In tijden van covid heb ik mijn wensen voor 2021 verpakt in een filmpje – bijgevoegd de link https://youtu.be/X5wH2IsjTS8

Alle goeds voor 2021

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 22 januari 2021

 

Het woonzorgcentrum is coronavrij op dit moment.

Volgende week donderdag krijgen de medewerkers hun eerste dosis van het vaccin.  Dit is hoopgevend nieuws voor Den Olm.

Tot op heden zijn de leveringen van de vaccins in de woonzorgcentra niet vertraagd.

Er is een aanpassing van datum voor de tweede dosis voor de bewoners.  De tweede vaccinatieronde voor de bewoners zal doorgaan op woensdag 3 februari.  Enkele bewoners zullen op vrijdag 5 februari hun vaccin krijgen (zijn de bewoners die vorige week pas zijn opgenomen of in het ziekenhuis lagen). 

 

We horen in de media verontrustend nieuws over de verspreiding van de Britse variant, over de stijging van het aantal besmettingen, over scholen die sluiten, over reizen, over …

Het aanmaken van antistoffen heeft tijd nodig, tot 2 weken na het toedienen van de tweede dosis van het vaccin.  Voor de bewoners dus tot woensdag 17 februari, voor de medewerkers tot donderdag 4 maart.

 

We blijven uitnodigen tot voorzichtigheid en tot het goed opvolgen van handhygiëne, dragen van een chirurgisch masker (of een FFP2 masker). 

 

Wanneer u op reis bent geweest, ziek bent of een risico contact hebt gehad, dan komt u niet op bezoek. 

Enkel kamerbezoek is mogelijk.  Bewoners verlaten het woonzorgcentrum niet.

Bewoners van de assistentiewoningen kunnen gaan wandelen op de omloop.

Wij kiezen ervoor om bewoners met dementie geen masker te laten dragen en om het bezoek toe te laten op de kamer (niet achter plexi – glas/niet in een babbelbox - …)

Concreet betekent dit dat de verantwoordelijkheid voor de bezoeker groter is.  Daarom herhalen we nog even de afspraken.

 • Ontsmet uw handen bij het betreden van het woonzorgcentrum en na het registreren van uw bezoek aan de wooneenheid kan u uw handen een tweede keer ontsmetten.
 • Draag uw masker correct - U kan uw mondmasker niet afzetten tijdens uw bezoek.  Telefoneren zonder masker, uw masker onder uw neus dragen, een stoffen masker, dit kan allemaal niet. 
 • U draagt een chirurgisch masker.  Zowel in de richtlijnen van de overheid als bij het advies dat gevraagd werd de artsen (CRA en geneesheer-specialisten van het Imelda ziekenhuis) krijgen we de informatie dat het dragen van een chirurgisch masker voldoende is.  U hoort in de media dat er woonzorgcentra zijn die een FFP2 masker verplichten.  Een FFP2 masker is een masker dat gebruikt wordt bij de verzorging van besmette bewoners.  U kan er steeds voor kiezen om een FFP2 masker te gebruiken. We blijven herhalen:  het is belangrijk dat u bij ieder bezoek een proper masker gebruikt en dat u uw masker correct draagt.
 • Ventileren en verluchten is zeer belangrijk – indien het mogelijk is kan u een raam tussendoor even openzetten om te verluchten.
 • Beperken van de circulatie van mensen in het woonzorgcentrum
  • Er is 1 vaste bezoeker per bewoner
  • Beperk het aantal keer dat u op bezoek komt per week
  • U kan niet wandelen met de bewoner in de gangen
 • Momenteel verlaten de bewoners het woonzorgcentrum niet tenzij voor dringende medische interventies.  Een medische pedicure kan in het woonzorgcentrum een behandeling komen doen.  Bespreek dit met het diensthoofd en uw huisarts.  Het is echt belangrijk dat we nog enkele weken streng zijn en de risico’s beperken.  We vragen uw geduld.

 

Voorzichtig positief met de vaccinatie maar tegelijkertijd nog heel voorzichtig en alert op het strikt toepassen van de maatregelen en afspraken. 

 

Zorg goed voor jezelf.

Laat ons samen goed zorgen voor de bewoners.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 15 januari 2021

 

Er zijn momenteel geen besmettingen bij bewoners.

 

Vandaag zijn de nieuwe bewoners die gisteren en vandaag zijn opgenomen gevaccineerd.  Ook de bewoner die in het ziekenhuis verblijft krijgt vandaag haar vaccin.

Hiermee sluiten we de eerste vaccinatieronde voor de bewoners af.

 

Vanaf maandag is de vaste bezoeker van de bewoner welkom in Den Olm – wees voorzichtig en volg de afspraken rond bezoek en richtlijnen rond handhygiëne, masker dragen, ….

______________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 13 januari 2021

 

Er zijn momenteel geen besmettingen bij bewoners.

 

Vandaag is het een belangrijke dag,  de bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen kregen hun vaccin.

Vandaag werd de grootste groep gevaccineerd.  Vrijdag is er nog een tweede vaccinatiemoment voor de nieuwe bewoners die donderdag en vrijdag worden opgenomen en voor bewoners die in het ziekenhuis verblijven.

Dr Mertens is aanwezig bij de vaccinatie als medische supervisie.

 

De vaccinatie was zowel administratief als praktisch goed voorbereid en is vlot verlopen. 

We zijn gestart om 13.00 en hebben het vaccineren zelf afgerond om 14.30

Er zijn geen reacties geweest bij de bewoners onmiddellijk na het toedienen van het vaccin.

Volgende symptomen (roodheid, pijn thv de prikplaats, lichte temperatuursverhoging, spierpijn, …) kunnen optreden.  De medewerkers zijn hierover gebriefd en zullen de bewoners goed opvolgen.

 

Maatregelen

De algemene maatregelen rond infectiebeheersing blijven nog een hele tijd van kracht.

Mogen we u even wat bijkomende informatie geven:

 • Er zijn 2 dosissen nodig van het vaccin Pfizer.De studies wijzen uit dat er een bescherming is bij 95% mensen die het vaccin kregen toegediend.Dit is een heel hoog cijfer maar een kleine minderheid is ondanks vaccin niet beschermd.
 • Na het toedienen van het vaccin volgt er een periode dat het lichaam antistoffen gaat aanmaken.Hoe positief en hoe blij we ook zijn dat het vaccin vandaag wordt toegediend aan de bewoners, het is niet zo dat de bewoner morgen beschermd is.M.a.w. we blijven alle algemene maatregelen rond infectiebeheersing nog volgen, zonder uitzondering.
 • Ook hier hebben we infectiebeheersing/bescherming afgewogen tegenover bezoek en welzijn van de bewoner.Vanaf maandag is er bezoek mogelijk van 1 vaste bezoeker tijdens de weekdagen maar we blijven de circulatie van veel volk in Den Olm beperken.
 • De vaste bezoeker ontsmet de handen en draagt altijd een chirurgisch masker.
 • We starten met bezoek op de kamer voor de volgende weken

 

De exit is vaak lastiger dan de crisissituatie.  We willen graag uitnodigen om voorzichtig te blijven, om alle maatregelen te volgen, om niet te komen naar het woonzorgcentrum als u ziek bent of op reis geweest bent. 

 

We hebben foto’s getrokken en straks vertrekt er een persbericht van de vaccinatie in Den Olm.

Er zijn medewerkers, families, bewoners betrokken om dit fijne nieuws te brengen naar de buitenwereld.

Wij ervaren vandaag als een heugelijke dag, een belangrijke stap voorwaarts, op weg naar bezoek, op weg naar genieten van de kleine dingen, op weg naar ….

 

Link met berichtgeving in de media

https://www.hln.be/bonheiden/bewoners-den-olm-in-bonheiden-krijgen-vaccinatie-hopelijk-is-personeel-snel-aan-de-beurt~a3d47e30/

 

https://zorgmagazine.be/eerste-bewoners-van-den-olm-krijgen-het-coronavaccin/

 

Ondertussen staat er ook een filmpje op onze Facebookpagina Imelda over de hele vaccinatie in Den Olm.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 8 januari 2021.

 

Ook vandaag brengen we goed nieuws. 

Deze morgen hebben we de aanvraag om onze medewerkers te kunnen vaccineren ingediend bij de overheid.  We hebben de vraag gesteld om de medewerkers te mogen vaccineren in de week van 18 januari.  We wachten nu net als bij de bewoners op de bevestiging en een datum.

 

Er zijn momenteel geen besmettingen bij bewoners.

Toch blijven we geconfronteerd worden met bewoners met koorts/symptomen – we testen telkens – tot op dit moment zijn alle testen negatief – we blijven uiterst voorzichtig en alert.

 

Goederenuitwisselingspunt

Volgende week is er de mogelijkheid om de was te wisselen en attentie af te geven aan het goederenuitwisselingspunt.

 

Vaccinatie van de bewoners

Woensdagnamiddag gaan we de bewoners vaccineren.  Hartelijk dank voor jullie snelle respons op de vraag om ons een toestemming te bezorgen voor het toedienen van het vaccin.  Alle bewoners zullen een vaccin ontvangen.  Alles is klaar en de medewerkers zijn ingelicht voor de observatie en opvolging van de bewoners na toediening van het vaccin.

De bewoners krijgen hun tweede dosis van het vaccin op 4 februari.

 

Vaccinatie bewoners en medewerkers en bezoek

De komst van het vaccin geeft ook terug perspectief op bezoek in het woonzorgcentrum.

Dit zal opnieuw stapsgewijs gaan.  De data van toediening vaccins aan de bewoners, de data van toediening vaccins aan de medewerkers en de situatie in de maatschappij zullen mee bepalen hoe we stelselmatig versoepelingen voor bezoek kunnen doorvoeren.

Mogen wij jullie even meenemen in de versoepeling naar bezoek na toedienen van de eerste dosis van het vaccin aan de bewoners.

 • Woe 13/01 en volgende dagen: toediening/observaties bewoners – geen bezoek
 • Vanaf maandag 18 januari tot en met 3 februari is er bezoek mogelijk binnen de afspraken die ook geldig waren op 31/12/2020.
  • 1 vaste bezoeker per bewoner voor deze periode
   • Indien dit dezelfde vaste bezoeker is als in december moet u niets ondernemen
   • Indien er een wissel is van de vaste bezoeker dan vragen wij u om dit door te geven aan de medewerkers van de administratie
 • Bezoek is mogelijk tijdens de weekdagen
  • Van 13.30-15.30
  • Van 16.00-18.30 met een maaltijdbegeleiding op de kamer
 • Bezoek is enkel mogelijk op de kamer – er mag door bezoek niet rondgewandeld worden in het woonzorgcentrum.Ook wandelen met de bewoner gaan we nog niet toelaten
 • De bewoner kan het woonzorgcentrum niet verlaten
 • De vaste bezoeker blijft alle maatregelen stipt opvolgen
  • Dragen van een chirurgisch masker
  • Dagelijks uw temperatuur meten en als u koorts hebt komt u niet naar het woonzorgcentrum – ook als u ziek bent of op reis bent geweest komt u niet naar het woonzorgcentrum
  • Huisdieren zijn niet toegelaten
  • Ontsmet uw handen bij binnenkomen van het woonzorgcentrum.
 • Wees voorzichtig voor de bewoner (die nog maar 1x een dosis gehad heeft), voor de medewerker (die nog niet gevaccineerd is) en voor uzelf.

 

We zijn vooral blij dat we u terug mogen verwelkomen vanaf 18 januari.  Dank u wel voor het vertrouwen, voor de woorden van ondersteuning om samen deze lastige periode van geen bezoek te dragen.

De duidelijke afspraken en voorzichtigheid zal nog blijven bestaan tot bewoners en medewerkers 2x gevaccineerd zijn. 

Op 4 en 5 februari is er geen bezoek mogelijk.  Dit zijn de dagen rond de tweede vaccinatie ronde.

 

Mogen deze positieve boodschappen u wat geruststelling brengen en de kracht om nog even vol te houden. 

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

______________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 7 januari 2021.

 

Goede nieuws – we hebben bericht gekregen van de overheid.  We krijgen een eerste levering van vaccins voor de bewoners op 12 januari – we vaccineren de bewoners op woensdag 13 januari in de namiddag.

Dit is fantastisch nieuws.  We zijn heel blij dat we snel een eerste dosis kunnen toedienen aan de bewoners.

De tweede levering wordt gepland op 3 februari – aansluitend zullen we daar een tweede vaccinatieronde plannen.

We houden u verder op de hoogte.

 

Er zijn momenteel geen besmettingen bij bewoners.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag  5 januari 2021.

 

Heftige eerste dagen van het jaar, veel overlijdens, controletesten bij bewoners, controle testen bij medewerkers, …

Gelukkig kunnen we jullie melden dat alle testen van bewoners negatief zijn.  We durven het bijna niet neer te schrijven maar op dit moment is Den Olm coronavrij. 

Op dit moment zijn alle maatregelen in functie van het corona vrij houden van de bewoners.  We zijn super streng en beperken de circulatie van mensen in Den Olm tot het strikte minimum. 

Ik hoor en lees woorden van begrip,  woorden van onbegrip en boosheid, woorden van verdriet en onmacht,  woorden van ongeduld, woorden van bezorgdheid, woorden van steun en complimenten voor de medewerkers, …een scala van emoties en gedachten.  Dank je om dit te delen, om vragen en opmerkingen door te sturen.  We blijven op deze aangepaste manier met u communiceren.

WZC Den Olm kiest voor veiligheid en infectiebeheersing en nemen hierin een pro-actieve houding aan,  een duidelijk standpunt met strenge maatregelen in het belang van de bewoners. 

Er wordt getest bij koorts, symptomen bij bewoners, controle testen als er een hoog risico contact geweest is, … we blijven alert.

Alle medewerkers dragen tijdelijk FFP2 maskers.

 

Mispelhof

Vandaag wordt de cohort op het Mispelhof gestopt na een laatste ontsmettende poetsbeurt.  Er zijn nu geen besmette bewoners meer op het Mispelhof.

 

Eikenhof

Alle controle testen van de bewoners van het Eikenhof waren gisteren negatief.  De preventieve isolatie wordt gestopt.

 

Leegmaken van de kamer na overlijden van de bewoner.

We schakelen tijdelijk terug over naar een aangepaste regeling voor het leegmaken van de kamer.

De medewerkers zullen de kledij en de persoonlijke zaken van de bewoner inpakken in dozen.  De medewerkers doen dit met grote zorgzaamheid en respect.  De dozen samen met de persoonlijke meubels kunnen opgehaald worden op een afgesproken plek op de omloop.

U kan hiervoor best contact opnemen met het diensthoofd/het presentieteam om dit concreet af te spreken. 

Ook de families van de overleden bewoners van het Mispelhof kunnen vanaf morgen afspraken maken om de persoonlijke spullen van de overleden bewoner op te halen. 

 

Vaccineren van bewoners

Hartelijk dank voor uw medewerking en snelle reacties op onze vraag ivm vaccinatie.

Er zijn nog 12 formulieren die we niet hebben teruggekregen.  Deze bewoner/familie/mantelzorger/vertegenwoordiger wordt vandaag opgebeld om de vraag opnieuw voor te leggen of om indien nodig meer informatie te geven.

Het vaccinatieplan is voorbereid – het is nu wachten op een datum dat de vaccins geleverd zullen worden.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Donderdag 31 december

 

Alle goeds voor 2021.

We zijn een beetje stil vandaag,

Een pittig jaar 2020 !

En toch diep in ons hart blijven we kiezen voor warme zorg, een liefdevolle aanwezigheid bij de bewoners.

We blijven kiezen voor hartelijkheid en gastvrijheid, een lach, een vriendelijk woord.

Voorbij de angst durven we dromen, op een snel antwoord van de overheid om de bewoners en de medewerkers te kunnen vaccineren, om u terug snel te ontmoeten als u op bezoek komt.

We wensen jullie eenvoud van geluk met een gouden lintje eromheen.

 

Mispelhof

Op het Mispelhof verzorgen we 3 bewoners met een besmetting.    

 

Eikenhof

De controle testen bij de bewoners waren allemaal negatief.

De resultaten van de medewerkers zijn ook allemaal negatief.

 

Vaccineren van bewoners

Hartelijk dank voor uw snelle reactie op onze vraag om het formulier toestemming/weigering van het vaccin voor de bewoners in te vullen.

Sommige bewoners, familieleden, mantelzorgers, vertegenwoordigers hadden al nagedacht over deze vraag en we ontvingen zeer snel de eerste antwoorden.

Voor alle duidelijkheid – zowel de directie als de CRA bevelen de vaccinatie warm aan maar het is geen verplichting – als u twijfelt kan u best contact opnemen met uw huisarts of de CRA.

Het is alleen nodig dat u volgende week uw antwoord kenbaar maakt zodat we het juiste aantal vaccins kunnen bestellen.

Waarom moeten we toestemming geven voor dit vaccin?

Deze vaccinatie van het COVID 19 wordt georganiseerd in het woonzorgcentrum onder supervisie van de CRA Dr Mertens en er is een nationaal draaiboek.  Het opvragen van toestemming is hier een onderdeel van.

Het griepvaccin wordt gegeven door de behandelende huisarts.  Het woonzorgcentrum is hier niet rechtstreeks bij betrokken.

 

Bezoek

Bij een palliatief, terminale situatie is er uiteraard wel bezoek mogelijk, max 2 personen tegelijkertijd.

Dit kan zowel in de week als in het weekend.  Aan de hoofdingang hangt een telefoonnummer dan u dient te bellen en dan komt een medewerker u binnenlaten.

Er kan ook gewaakt worden.

Op dit moment zijn er verschillende palliatieve bewoners – veel sterkte aan de families.

We horen hier en daar wat vragen en opmerkingen over de planning van het goederenuitwisselingspunt.  U helpt ons door zoveel mogelijk onze voorstellen te volgen.  Indien nodig dan overleggen we en zoeken een oplossing.

De post die in de brievenbussen steekt zullen we meebrengen naar het uitwisselingspunt zodat er geen belangrijke informatie verloren gaat.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Woensdag 30 december

 

Maretak

Er zijn 2 bewoners terug verhuisd naar hun eigen kamer.  De Maretak is leeg vandaag en wordt ontsmet vandaag. 

Mispelhof

Op het Mispelhof verzorgen we nog 3 bewoners met een besmetting.  De andere bewoners hebben een besmetting doorgemaakt in de afgelopen weken en worden samen in een cohortomgeving verzorgd.

Eikenhof

Morgen zijn er terug controle testen.

 

Uitwisselingspunt voor was en afgeven van attentie

Voor de volgende weken organiseren we voor iedere wooneenheid een moment dat de was gewisseld kan worden. 

Dit wordt georganiseerd in de atelierruimte.  U kan deze ruimte langs buiten bereiken.  U parkeert op de parking en er zullen pijltjes hangen (de omloop volgen naar links om de klaproos heen – er staat een tent in de tuin aan de deur van de atelierruimte).

De vuile was zal klaarstaan voor de families die zelf wassen, verpakt in een dubbel zak systeem.

U kan de zuivere was terugbrengen – ook verpakt in 2 zakken en met een etiket met de naam van de bewoner en de wooneenheid.  U kan ook attenties, boodschappen afgeven.  Denk eraan om dit goed te verpakken en te voorzien van een etiket met de naam van de bewoner en de wooneenheid.

Volgende momenten worden hiervoor voorzien telkens tussen 13u30 en 14u30 vanaf maandag 4 januari 2021.

Maandag

Klaproos / Korenbloem / Boomgaard

Dinsdag

Zonnebloem / Viooltje / Groenbeemd

Woensdag

Beukenhof / Eikenhof/Mispelhof

Donderdag

Berkenbos / Bijenkorf / Hof ter Blommeren

 

Regeling voor de families van bewoners Mispelhof op donderdag 31 december:

 • U kan morgen terecht op het uitwisselingspunt aan de atelierruimte voor het afgeven van propere was / attentie.Gelieve dit als eerste te doen.
 • U kan morgen ook de vuile was van de afgelopen weken ophalen – graag overlopen we dit even met u en geven u enkele tips mee:
  • De vuile bewonerswas zal in een dubbele zak verpakt zijn en wordt vandaag buiten gezet op het terras en zal daar 24 uur blijven staan.De zak komt immers vanuit een cohorteenheid en daarom nemen we een veiligheidsmarge van 24 uur om deze zak te laten luchten.
  • U draagt handschoenen en een chirurgisch masker als u deze zak ophaalt.We zullen een doos handschoenen klaarzetten.
  • U neemt de zak mee naar huis en u draagt handschoenen en een chirurgisch masker als u de was gaat insteken
  • Doe dit voorzichtig – was niet opschudden en de was rechtstreeks van de zak naar het wasmachine.Aanbevolen om te wassen op 60 graden.
  • Als de was in verschillende beurten moet gedaan worden, dan plaatst u de zak met resterend wasgoed best ook weer buiten.
  • U moet voorzichtig zijn bij het manipuleren van de was.  Gooi na het insteken van de was de handschoenen en het masker weg.  Gooi ook de zakken waarin de was verpakt is weg.
  • Was/ontsmet uw handen.

 

Vaccineren van bewoners

 • Stap 1 – de vaccinaties zijn aangevraagd voor de week van 11 januari.
 • Stap 2 – we vragen stellen u de vraag of u een vaccin wenst
  • Bewoners die wilsbekwaam zijn krijgen een brief met de nodige uitleg en een document voor toestemming om het vaccin toe te dienen
  • Bewoners is wilsonbekwaam – dan wordt de vraag tot toestemming gesteld aan de vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon.

We bezorgen de bewoner/vertegenwoordiger/vertrouwenspersoon het document met de vraag tot toestemming.  U noteert uw beslissing op het document en bezorgt dit document via mail terug aan email – of u bezorgt het document in een omslag ter attentie van Sonja Demunter terug door het in de brievenbus aan de voordeur van Den Olm te steken.

We zouden deze schriftelijke toestemmingen graag verzamelen tegen maandag 4 januari.

Mogelijks twijfelt u nog en heeft u meer informatie nodig.  U kan ons hierover ten allen tijde contacteren.

Voor algemene informatie verwijzen we naar de website www.laatjevaccineren.be voor meer info.

 

Voorbereiding vaccinatie

We hebben 5 vaccinatie teams samengesteld die telkens bestaan uit 2 verpleegkundigen.  Dr Mertens, CRA zal aanwezig zijn in het woonzorgcentrum en zal de coördinatie van de vaccinatie doen.  Alle logistieke omkadering voor het correct bewaren van het vaccin, de materialen voor het vaccin zelf en het praktisch draaiboek wordt deze week uitgewerkt.  Ook de administratieve opvolging vertrekkend van het informeren, het verzamelen van toestemmingen tot het registreren van de vaccinatie is besproken en wordt de komende dagen uitgewerkt.

 

De doelstelling voor de volgende weken is een coronavrij woonzorgcentrum en het toedienen van het Covid19 vaccin aan alle bewoners.  Alle beslissingen worden afgestemd op deze doelstelling.

Met zijn allen, 1 team op weg naar een vaccinatie voor alle bewoners.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Dinsdag 29 december
 
 
We brengen u vandaag een moeilijke, een heel moeilijke boodschap. 
Vanaf 31/12 om 15.30 gaan we met woonzorgcentrum Den Olm en met Hof Ter Blommeren in lock down tot na de vaccinatie van de bewoners.
Het is een verschrikkelijke timing met de nieuwjaarsdagen en we zijn ons ervan bewust dat deze beslissing u veel verdriet bezorgt.
Mogen we jullie even meenemen in de verschillende standpunten en gedachtenlijnen die geleid hebben tot deze beslissing:

 • Vandaag hebben we de vaccins besteld voor de bewoners van het woonzorgcentrum en de bewoners van Hof Ter Blommeren.  Via het e-loket van het agentschap “Zorg- en gezondheid” kunnen woonzorgcentra tot 4 januari hun vaccins aanvragen.  Vanaf 11 januari worden de vaccins verdeeld.  Er kan gevaccineerd worden als er geen uitbraak van besmettingen zijn in het woonzorgcentrum.  Vandaar de beslissing om in lock-down te gaan om de volgende weken het risico op besmettingen bij de bewoners te beperken tot het strikte minimum.
 • De voorbije weken, maanden zijn we steeds opnieuw geconfronteerd met besmettingen en wat vooral verontrustend is, is het feit dat we de besmettingen steeds moeilijker ingedijkt krijgen, ondanks alle maatregelen en preventie.  De cijfers zijn heel hard, we hebben in de tweede golf 40 bewoners met een besmetting verzorgd waarvan iets meer dan 40%  overleden is.  De feestdagen en de dreiging van de stijging van het aantal besmettingen in de maatschappij is ook een van de redenen die aanleiding geeft tot  pro-actief handelen om de vaccinatie veilig te stellen.
 • We tellen intussen ook meer dan 30 besmettingen bij medewerkers.  Enkele medewerkers hebben een besmetting in de privé situatie opgelopen maar de meeste medewerkers zijn besmet tijdens het uitvoeren van hun job.  Op dit moment zijn er nog steeds besmettingen bij medewerkers die vastgesteld worden vanuit de uitbraak in het Mispelhof/zorg aan besmette bewoners in de Maretak.
 • In de afgelopen maanden waren er ook een aantal besmettingen bij studenten.  Daarom laten we voorlopig tot na de vaccinatie geen studenten meer toe.
 • Tot slot weren we alle externe mensen die een taak komen uitvoeren in Den Olm vb pedicure, gesprekken, overlegmomenten met externen, medewerkers van firma’s, …
 • We maken een uitzondering voor thuiszorgdiensten op Hof Ter Blommeren en voor dringende technische interventies.

 
We werken alle praktisch zaken rond wisselen van was, afgeven van attenties, …uit.  U mag deze communicatie morgen verwachten.
Concreet voor de volgende dagen:

 • Beperk uw bezoek zoveel mogelijk
 • Er is enkel bezoek op de kamer mogelijk – huisdieren zijn niet toegelaten
 • Wij raden u aan om morgen de was te komen wisselen – 13.30-15.30 of 16.00-18.30.
 • Bezoekers die zich niet kunnen organiseren om morgen te was te wisselen,  kunnen bij uitzondering donderdag tussen 13.30 en 15.30 hiervoor nog terecht.

 
Maretak
Op de Maretak verzorgen we momenteel 2 bewoners.

Mispelhof
Op het Mispelhof verzorgen we op dit moment 10 bewoners.  Er zijn 7 bewoners waarbij het vaststellen van de besmetting langer dan 14 dagen geleden is en nog 3 bewoners in de acute fase van de besmetting. 
In het weekend is er een bewoner overleden.  Onze oprechte deelneming aan de familie.

Eikenhof
Op het Eikenhof blijft de preventieve isolatie behouden.  De controle testen bij de bewoners waren gisteren allemaal negatief.  Terug 2 positieve testen bij medewerkers.  We testen donderdag opnieuw de bewoners en de medewerkers.
 
Vaccineren van bewoners
Wij zijn gestart met het uitrollen van het vaccinatieplan.  Er is een toestemming nodig voor dit vaccin.  Bewoners die hierover zelf kunnen beslissen worden persoonlijk aangesproken en ontvangen zelf een formulier om te ondertekenen.  Bij bewoners die wilsonbekwaam zijn wordt de wettelijk vertegenwoordiger gecontacteerd voor deze toestemming.
Wij nodigen u uit om hierover te spreken met de bewoner, met de familieleden onderling.  U kan ten alle tijden contact opnemen met ons voor uitleg of als u vragen heeft.
Morgen informeren wij u over de eerste stappen van het vaccinatie plan.
 
 
We hopen op een corona vrij woonzorgcentrum bij de bewoners tegen 5 januari.
Wij kijken uit naar de datum dat we vaccins ontvangen voor de bewoners van Den Olm.
We hopen op uw begrip en medewerking om deze laatste moeilijke weken te overbruggen.
 
 
Met vriendelijk groeten,
Namens directie en beleidsteam
 
Lucienne Swinnen  
Directeur Ouderenzorg

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Donderdag 25 december /avond
 
 
Heel korte up date maar wel goed nieuws voor de bewoners en families van het Eikenhof op deze kerstavond want alle testen waren negatief.  We doen maandag terug controle testen.
Bij de medewerkers helaas nog 1 positieve test maar gelukkig ook veel negatieve testen.
 
Fijne kerstdagen
Met vriendelijk groeten,
Namens directie en beleidsteam
 
Lucienne Swinnen  
Directeur Ouderenzorg
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Woensdag 24 december
  

Maretak
Op de Maretak verzorgen we op dit moment 4 bewoners.

Mispelhof
Op het Mispelhof verzorgen we op dit moment 11 bewoners.

Eikenhof
Op het Eikenhof blijft de preventieve isolatie behouden en morgen zijn er controle testen voor de bewoners en medewerkers.  Families kunnen morgen terecht aan de atelierruimte voor het wisselen van de was/bezorgen van attenties voor de bewoners.

Beukenhof
Op het Beukenhof zijn er vandaag 2 bewoners met koorts.  Deze bewoners zijn vorige week getest en waren allemaal negatief.  Uit voorzorg worden de bewoners van het Beukenhof deze namiddag allemaal opnieuw getest.
Vandaag is het bezoek in het Beukenhof niet mogelijk – we hebben de betrokken families opgebeld.  We wachten eerst op de resultaten van de testen en houden u op de hoogte.
 
Warmste week – Radio 2
We hebben de bedankingen via de radio gehoord en gezien op de rolkrant op TV – dat doet ons deugd.
We hebben ook warme post ontvangen, brieven en kaartjes die kinderen aan de bewoners geschreven hebben.  Verbinding tussen generaties, met mooie tekeningen en lieve woordjes.
Dank je wel aan alle mensen die deze initiatieven nemen.
 
 
Met vriendelijk groeten,
Namens directie en beleidsteam
 
Lucienne Swinnen  
Directeur Ouderenzorg

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Dinsdag 22 december
 
 
Gisteren waren er controle testen.
Er werden nog 2 besmettingen vastgesteld bij bewoners en ook 2 medewerkers hadden een positieve test.  De nodige maatregelen zijn genomen.

Maretak
Op de Maretak verzorgen we op dit moment 4 bewoners.

Mispelhof
Op het Mispelhof verzorgen we op dit moment 11 bewoners.

Eikenhof
Op het Eikenhof blijft de preventieve isolatie behouden – families kunnen terecht aan de atelierruimte voor het wisselen van de was/bezorgen van attenties voor de bewoners.
Er is geen bezoek mogelijk op de Maretak, Mispelhof en Eikenhof.
 
Wandelen
Voor de bewoners van de assistentiewoningen is het mogelijk om een wandeling te maken op het domein of in de natuur mits dragen van mondmasker.
Verder kunnen bewoners onder begeleiding van een medewerker gaan wandelen op de omloop.  De medewerker zorgt voor de veiligheid tijdens de wandeling.
 
Pedicure
We starten terug per wooneenheid.
 
Met vriendelijk groeten,
Namens directie en beleidsteam
 
Lucienne Swinnen  
Directeur Ouderenzorg
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Maandag 21 december
 
 
Het was een heftige week die gevolgd werd door een heftig weekend.
Helaas hebben we sinds vrijdag 3 overlijdens ten gevolge van covid en nog 2 andere overlijdens.  Oprechte deelneming aan de families.
 
Maretak
Op de Maretak verzorgen we op dit moment 3 bewoners.
 
Mispelhof
Op het Mispelhof verzorgen we op dit moment 10 bewoners.
 
Vandaag zijn er controle testen voor de bewoners van het Eikenhof en voor de medewerkers van het Eikenhof/Mispelhof/overkoepelende teams.  We wachten op de resultaten.
 
We houden u op de hoogte.
 
Met vriendelijk groeten,
Namens directie en beleidsteam
 
Lucienne Swinnen  
Directeur Ouderenzorg

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Vrijdag 18 december
 
 
Vandaag hebben we nog enkele controle testen gedaan en er is nog 1 bewoner van het Mispelhof met een positieve test.
We hebben een groot gedeelte van de resultaten van de medewerkers en die zijn allemaal negatief.
Maandag testen we de bewoners Eikenhof en medewerkers Eikenhof en Mispelhof opnieuw.
 
Deze namiddag doen we een aantal herschikkingen op het Eikenhof/Mispelhof zodat:
·         Elke bewoner een volwaardige kamer heeft om alleen of per 2 te verblijven
·         Er meer nevenruimten beschikbaar komen voor de cohortering op het Mispelhof.
·         De bewoners een leefruimte ter beschikking hebben en zich op beiden wooneenheden vrij kunnen bewegen.
Blij dat we deze herschikkingen vandaag nog kunnen doorvoeren.  Warme zorg en genormaliseerd wonen zijn het naamkaartje van Den Olm.  We proberen om de bewoners zo normaal mogelijk te laten wonen en bewegen op de wooneenheid als hun toestand dit toelaat.
 
Het is een heel heftige week (of lees weken) geweest.  Als directeur ben ik fier dat dat ik samen met het beleidsteam en alle medewerkers beslissingen kan nemen voor de veiligheid en infectiebeheersing maar dat er na de dagen van herschikkingen en drukte ook terug aandacht en tijd komt om te genieten van de kleine dingen.
Deze morgen toen ik aankwam stonden er kaarsjes te branden aan de ingang van Den Olm.  Overal in Den Olm hangt de “VLAM’ – teken van licht en warmte, een lichtpuntje, een steuntje voor de bewoner, voor u, voor de medewerker, voor mij.  Een teken van verbinding met elkaar.  Dank je wel aan team wonen en welzijn om ons dit geschenk van steun te geven.
Volgende week zijn er op de wooneenheden kerstfeestjes gepland, met een drankje en wat lekker voor de bewoners.  Anders dan normaal, maar met gezelligheid en warmte.
 
Er is geen bezoek toegelaten tot en met zondag 20 december.
We herstarten maandag voorzichtig met het toelaten van bezoek.  Hartelijk welkom.
Voor de 3 wooneenheden waar bezoek niet mogelijk is, we bellen of mailen om jullie op de hoogte te houden.
Voor de families van de bewoners van het Mispelhof – de was kan nog niet gewisseld worden.
We hebben echter wel een vraag:
We hebben vooral handdoeken en washandjes tekort om regelmatig proper te kunnen nemen volgende week.  Vandaar een oproep aan de families van het Mispelhof om als het kan een pakket extra handdoeken en washandjes voor uw familielid te brengen op maandag of donderdag.  Je mag dit afgeven aan het afhaalpunt (atelierruimte net voorbij de Klaproos).  Graag de naam van de bewoner goed vermelden op het pakket.
 
Zorg goed voor jezelf – tot volgende week
 
Met vriendelijk groeten,
Namens directie en beleidsteam
 
Lucienne Swinnen  
Directeur Ouderenzorg
 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Woensdag 16 december – namiddag
 
  
Graag informeren wij u over de reorganisatie van de bewonerszorg die we deze namiddag hebben doorgevoerd.

 • Op het Mispelhof is een tweede cohorteenheid ingericht.  Er zijn 9 bewoners van de Maretak terug verhuisd naar hun eigen kamer op het Mispelhof.  Ze worden daar verder verzorgd en opgevolgd.
 • Op de eerste cohorteenheid de Maretak verzorgen we momenteel 4 bewoners.  Nog 2 bewoners van het Mispelhof en 2 bewoners van het Eikenhof.  Verder zijn er nog vrije bedden beschikbaar om te kunnen schakelen bij besmettingen.
 • Het Eikenhof staat in preventieve isolatie en daar verzorgen we de bewoners van het Eikenhof.  In de leefruimte zijn 3 voorlopige kamers ingericht.  Hier zijn de bewoners van het Mispelhof naartoe verhuisd die een negatieve test hebben.  Al deze bewoners worden opgevolgd en worden 2x per week getest.  Morgen zijn voor deze bewoners terug controle testen.

Wij zijn gerust dat alle bewoners met een besmetting in een cohort omgeving verzorgd worden.
 
Met vriendelijk groeten,
Namens directie en beleidsteam
 
Lucienne Swinnen  
Directeur Ouderenzorg

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Woensdag 16 december

 

Een eerste up date voor vandaag.

Er zijn nog 3 testen van bewoners vandaag afgenomen en hierbij is het nog wachten op resultaten.  Het gaat over een bewoner van de Boomgaard en een echtpaar van de assistentiewoningen.

 

Er zijn nog 2 besmettingen bij bewoners vastgesteld, bij een bewoner van het Mispelhof en bij een bewoner van het Eikenhof.  De betrokken families zijn ingelicht.

Alle andere testen zijn negatief.  Grote opluchting voor al deze bewoners en hun familie.

Momenteel testen we alle medewerkers en is het ook voor hen wachten op de resultaten.

 

Voor de bewoners hebben we een analyse van de situatie met name 14 bewoners met een besmetting.  Deze namiddag bespreken we de opties en nemen we beslissingen.

We volgen volgende gedachtenlijnen:

 • Bewoners met een besmetting worden verzorgd in een cohort-omgeving
 • Bewoners met een negatieve test in een wooneenheid waar besmettingen zijn vastgesteld krijgen maximale bescherming en een veilige woonplek
 • Er wordt gezorgd voor beschikbare bedden in een cohort-omgeving om snel te kunnen schakelen bij het vaststellen van besmettingen in de toekomst.

Straks communiceren we de beslissingen die we hieromtrent gaan nemen.

 

We focussen ons vandaag op het afnemen van de testen van de medewerkers en het organiseren van goede, veilige zorg voor alle bewoners.

Beslissingen rond bezoek kunnen pas genomen worden na de herorganisatie van de bewonerszorg en het kennen van alle resultaten van de testen van de medewerkers.

Ook praktisch zaken zoals regelingen voor was, attenties afgeven, …. worden morgen opgenomen.

We zetten in op een telefonisch contact met alle families in deze moeilijke dagen.  Wij zijn graag zorgzaam voor u.  Hartelijk dank voor uw vertrouwen – we houden u op de hoogte.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Dinsdag 15 december namiddag

 

Vanaf zondag worden er dagelijks besmettingen vastgesteld bij bewoners en medewerkers. 

Daarom hebben we besloten om iedereen te testen.  We hebben testcapaciteit kunnen regelen met ons eigen labo in het Imelda ziekenhuis. 

Vandaag hebben we testen afgenomen van alle bewoners van Den Olm.  Deze testen zijn afgenomen door de verpleegkundigen en diensthoofden van Den Olm zelf.  De testen worden vandaag en morgen ingezet en we hopen tegen morgenavond de resultaten te ontvangen.

Morgen worden de medewerkers van Den Olm getest.

Na het ontvangen van de resultaten kunnen we beslissingen nemen voor de verdere organisatie in Den Olm.

We houden u uiteraard op de hoogte.

 

Praktische vragen rond was, poetshulp, ….worden later in de week besproken. 

 

We kijken samen met u uit naar de resultaten van de bewoners en medewerkers.  We kunnen uw ongerustheid niet wegnemen.  We kunnen u alleen vragen ons te vertrouwen.  We nemen de nodige beslissingen voor de veiligheid van bewoners en medewerkers.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

___________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Dinsdag 15 december
 
 
We gaan vanaf vandaag met heel het woonzorgcentrum in druppel contact isolatie en we gaan de volgende dagen alle bewoners en medewerkers testen.
Er zijn teveel besmettingen bij bewoners en medewerkers op korte tijd.
Er is geen bezoek mogelijk.  Alle families worden vandaag nog telefonisch gebeld.
Wij focussen ons nu op het afnemen van de testen.
We houden u op de hoogte.
 
 
Met vriendelijk groeten,
Namens directie en beleidsteam
 
Lucienne Swinnen  
Directeur Ouderenzorg

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Maandag 14 december

 

Het is een heel bewogen weekend geweest met 9 bijkomende besmettingen bij bewoners van het Mispelhof – bewoners met symptomen en bewoners die niet ziek waren (na de beslissing om de controle testen een dag vroeger uit te voeren).

De stijging van de besmettingen in Den Olm en in de maatschappij zorgen voor bijkomende verstrengde maatregelen.

 

Maretak

We verzorgen 11 bewoners op de Maretak.    

 

Mispelhof

De controle testen bij de bewoners zijn gisteren al gebeurd – vandaag doen we de controle testen bij de medewerkers. 

Op het Mispelhof is geen bezoek toegelaten tot en met dinsdag 22 december.

Enkel presentiemedewerkers en medewerkers nacht en verpleegkundig team komen op het Mispelhof. 

Voor het wisselen van de vuile was – propere was/attentie kan u terecht op donderdag 17 december en maandag 21 december tussen 12.30 – 13.00.  Gelieve de wooneenheid te contacteren en af te spreken wanneer u langskomt.

Graag herneem ik nog eens de tips voor de was:

 • De vuile was zal verpakt worden in een zak en een tweede zak als bijkomende bescherming.
 • Gelieve de zakken voorzichtig te openen, was niet opschudden, van de zak rechtstreeks in het wasmachine – apart wassen – indien mogelijk minstens op 60 graden.
 • Gelieve ook de propere was te verpakken in 2 plastiek zakken – gelieve alles goed te tekenen met de naam van de bewoner.
 • Ontsmet uw handen voor en na behandelen van de was.

Er worden controletesten gepland op donderdag 17 december en maandag 21 december.

 

Algemeen bezoek

We verstrengen de mogelijkheden tot bezoek in het woonzorgcentrum.  De nieuwe verstrengde regeling gaat in vanaf vandaag en blijft minstens van kracht tot en met 5 januari.

 • Er is geen bezoek toegelaten tijdens het weekend.Tijdens de weekenden is er teveel bezoek in het woonzorgcentrum aanwezig.
 • Op 24 – 25 december en op 31 december en 1 januari is er enkel bezoek mogelijk op de kamer – er wordt niet rondgewandeld in het woonzorgcentrum en ook buiten wandelen is op deze dagen niet mogelijk.
 • Tijdens de weekdagen blijven de bezoekmogelijkheden voorlopig behouden.We willen echter iedereen nogmaals wijzen op de afspraken:
  • Er kan alleen buiten gewandeld worden – dus wandelen in de gangen is absoluut niet mogelijk – gebruikt de kortste weg naar de omloop.Op elke wooneenheden zijn de plannetjes met de juiste afspraken hieromtrent.Het paadje aan de centrale cafetaria is aangelegd dus gelieve terug de normale wegen te gebruiken en niet de hoofdingang.
  • Bewoners verlaten het terrein van het woonzorgcentrum niet (tenzij u overlegd hebt met het diensthoofd voor een dringende medisch/zorg consult).Wandelen in het dorp/op de markt kan niet, ook afspreken met meerdere familieleden op de omloop kan niet.
  • Ontsmet uw handen altijd bij het binnenkomen, registreer u en ontsmet uw handen nog eens als u de wooneenheid binnengaat.
  • Draag altijd uw mondmasker – dit beschermt de bewoner.Het beschermt ook uzelf als u op bezoek komt.
  • Respecteer de afspraken – we zien bezoekers die hier om 10.00 binnenkomen, of om 19.30 buitengaan – bezoekuren zijn van 11.00-18.30.
  • Als u ziek bent, een hoog risico contact gehad heb, op reis bent geweest dan kan u niet op bezoek komen.

 

Het virus slaat ernstig toe in Den Olm.  Telkens overloop ik alle maatregelen met het beleidsteam, vraag ik advies aan de artsen en dan volgt het nemen van beslissingen. 

Beslissingen die altijd door een aantal mensen als terecht en goed worden benoemd en door anderen als onvoorzichtig, niet verantwoord, niet menselijk.

Elke beslissing wordt gewikt en gewogen en genomen in het belang van de bewoner. 

We voelen ons kwetsbaar maar u mag op ons rekenen.  Warme zorg blijft behouden, op de Maretak en op alle andere wooneenheden.   Aarzel niet ons te contacteren als u vragen heeft.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Dinsdag 8 december

 

Maretak

We verzorgen 6 bewoners op de Maretak. 

Vandaag is er 1 bewoner terug naar de kamer op de Groenbeemd verhuisd. 

Bij de controle testen van de bewoners gisteren hebben we nog 2 bewoners van het Mispelhof die een positieve test hebben.  Deze bewoners zijn overgebracht naar de Maretak.  Gelukkig zijn alle andere bewoners van het Mispelhof en de 3 bewoners van het Eikenhof die op deze gang wonen negatief.

 

Mispelhof

We volgen de bewoners op en nemen een test bij koorts, symptomen, veranderend gedrag.  Dit is de standaardprocedure in Den Olm.

De 3 bewoners van het Eikenhof die op dezelfde gang wonen, worden de komende 14 dagen verzorgd door het team van het Mispelhof.

Volgende maatregelen worden genomen voor deze bewoners:

 • De wooneenheid wordt in preventieve isolatie geplaatst
  • De bewoners worden zoveel mogelijk op de kamer verzorgd.Enkel wanneer dit niet mogelijk is kan er een uitzondering gemaakt worden en kan de bewoner naar de leefruimte komen.
  • Enkel de medewerkers van het presentieteam en medewerkers nacht en verpleegkundig team komen op de wooneenheid bij de bewoners
  • Er is bezoek op de kamer toegelaten – de bewoners mogen de wooneenheid niet verlaten
  • Er worden bijkomende afspraken gemaakt rond beschermingsmateriaal voor medewerkers
 • Maandag 14 december worden alle bewoners terug getest
 • Gisteren zijn ook de medewerkers getest.We hebben nog niet alle uitslagen.Op dit moment heeft er 1 medewerker positief getest.Ook de medewerkers krijgen volgende week maandag een controle test.

Telkens opnieuw is dit een periode van ongerustheid en bezorgdheid.  Heel begrijpelijk. 

U mag gerust zijn dat wij alles doen om de besmettingen in te dijken.  We volgen heel strikt op en indien nodig dan passen we de maatregelen aan.  We blijven ook open en transparant communiceren.  Als u nog vragen heeft stel ze gerust, via mail of bij een telefonisch contact.

 

Vaccin tegen COVID19

Zoals u gehoord zal hebben in de media zullen de bewoners en medewerkers van een woonzorgcentrum als eerste de mogelijkheid krijgen om zich te vaccineren.  Momenteel is hieromtrent nog geen concrete informatie.  We houden u op de hoogte.

 

Feestdagen – licht, warmte en gezelligheid.

Op dit moment zijn ze de grote kerstboom aan het decoreren.  Stilaan wordt de sfeer van Kerstmis zichtbaar en voelbaar in Den Olm: lichtjes, plannen voor leuke kerstactiviteiten, bestellingen voor feestelijke aankleding van de tafels, bestelling van rode wijn om te gebruiken bij het koken van de kerstmenu, …  Het zal een andere Kerstmis zijn dit jaar.  Het team wonen en leven en de medewerkers van de presentie teams verdelen deze namiddag allerhande materiaal om kleine, feestelijke momenten van genieten  mee te creëren op de wooneenheid.  U zal als familie kunnen meegenieten via foto’s of via de verhalen van de vaste bezoeker. 

Op dit moment zijn er terug nieuwe besmettingen in Den Olm en in de maatschappij daalt de curve  langzaam.  Wij gaan geen versoepelingen doorvoeren rond bezoek.  We behouden 1 vaste bezoeker per bewoner.  Hoe moeilijk ook, dit is de bescherming die de bewoners nodig hebben.  U helpt ons door dit te bespreken in uw familie en elkaar te steunen in deze lastige omstandigheden. 

Laat ons de warmte en vrede van de kerstdagen gebruiken om ons te verbinden met elkaar zonder elkaar letterlijk te ontmoeten.

Zoek geen uitzonderingen (helaas zien we dit nog steeds gebeuren) – enkel door samen een collectieve verantwoordelijkheid hierin op te nemen, bieden we bescherming aan de bewoners.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Maandag 7 december - Deel 2

 

We hebben intussen de resultaten van de bewoners Mispelhof en 3 bewoners Eikenhof.

Er zijn nog 2 bewoners met een positieve test en we wachten nog op 1 resultaat.  Deze 3 families zijn opgebeld en ingelicht.

De andere testen waren negatief.

Momenteel verhuizen we de 2 bewoners met een besmetting naar de Maretak.

 

Met vriendelijke groeten

 

Lucienne Swinnen

Directeur ouderenzorg

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Maandag 7 december

 

Maretak

We verzorgen 5 bewoners op de Maretak. 

Vandaag zijn er 2 bewoners terug naar de kamer op de Groenbeemd verhuisd. 

Helaas is er gisteren een besmetting vastgesteld bij een bewoner van het Mispelhof.  Ze is gisteren verhuisd naar de Maretak.

Alle bewoners van het Mispelhof en de 3 bewoners van het Eikenhof die op deze gang wonen zijn gisteravond nog getest.  We ontvangen deze uitslagen in de loop van de dag.

Ook de medewerkers die met de besmette bewoner in contact gekomen zijn worden vandaag getest.

Vandaag is er geen bezoek toegelaten op Mispelhof/3 bewoners Eikenhof.  De families zijn telefonisch ingelicht.

Het is wachten op de resultaten van de testen voor verdere beslissingen. 

We volgen op en houden u op de hoogte.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Vrijdag 4 december

 

Maretak

We verzorgen 6 bewoners op de Maretak. 

Vandaag is er een bewoner terug naar de kamer op de Groenbeemd verhuisd. 

Alle controle testen van gisteren bij bewoners en medewerkers op de Groenbeemd waren negatief.  Alle deze mensen zijn de afgelopen weken meermaals getest en hebben steeds een negatieve test gehad.  Vanaf vandaag schakelen we op de Groenbeemd terug over naar een normale werking met mogelijkheid tot bezoek van de vaste bezoeker. 

 

Sinterklaas

Sinterklaas brengt in Den Olm lekker speculaas voor de bewoners.  Helaas konden we geen feest organiseren voor de Heilige Man.

 

Kerstmis – Nieuwjaar

Stilaan verschijnen de kerstbomen in de leefruimten, wordt het gezellig gemaakt op de wooneenheden met sfeervolle lichtjes en versiering.

Het team wonen en leven heeft een heuse Kerstactie voorbereid.  Nu het bezoek ook tijdens de feestdagen beperkt zal zijn gaan we allerlei initiatieven nemen om de warmte en de gezelligheid bij de bewoners te brengen via aangepaste kerstedities van spelletjes, kerstfilms, kerstmuziek, …  we willen de digitale lijn met de families terug activeren om tijdens deze donkere dagen verbinding te leggen.  Er volgt volgende week een uitgebreid schrijven hierover.

We krijgen ook heel specifieke vragen over bezoek en feestje tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsdagen.

Heel begrijpelijk en heel moeilijk om hier duidelijk te blijven en voor veiligheid te kiezen. 

We volgen de richtlijnen van de overheid en zolang er besmettingen zijn in Den Olm behouden we de bezoekregeling met 1 vaste bezoeker per bewoner. 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 3 december

Maretak

We verzorgen 7 bewoners op de Maretak. 

Woensdag is er een bewoner overleden – onze oprechte deelneming aan de familie.

Vandaag zijn er terug controle testen op de Groenbeemd bij bewoners en medewerkers.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

Om van te genieten:

Rome reis 2019

 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/onvergetelijk-zelfs-voor-mensen-met-dementie-video

 

Gedicht van een 84 jarige vader

 

Covid 19

 

Begin dit jaar was in China gevaarlijke corona al aanwezig

In Europese landen was men er toen nog niet mee bezig

Er werd van gesproken en niet bijzonder veel op gelet

Het was volgens virologen nog heel ver van ons bed

Vanaf februari kwamen besmette mensen hier al binnen

Na deze vaststelling moesten wij er dadelijk aan beginnen

Ervaring en materiaal, hoe moesten wij daar aan geraken?

De regering wist niet van welk hout ze moest pijlen maken

Maskers en schorten  ander materiaal, allemaal met veel kabaal

Er moest dan vooral nog voor iedereen ontsmettingsmateriaal

Voordien had NV-A de regering verlaten tot onze grote spijt

Daarmee was de huidige regering haar meerderheid kwijt

Ondertussen liepen ziekenhuizen vol, mensen slap als een vod

De locdown kwam er aan en alles gedaan, wij bleven in ons kot

Naar de zomer konden wij het virus toch wat bedwingen

We mochten al naar de kerk maar zeker nog niet zingen

De kinderen konden terug naar school, de horeca ging open

In alle  winkels kon men, wel alleen, terug gaan kopen

Wij moesten dan wel de nodige afstand goed bewaren

Bovendien met een mondmasker op zodra ze er waren

De nieuwe regering staat eindelijk maar net op zijn poten

Of wij hebben het virus ongewild terug allemaal geloten

Wij weten niet hoelang het in hemelsnaam nog gaat duren

Toch is het eens gedaan, laat daarom uw leven niet verzuren

Hou afstand , gebruik uw masker, ontsmet vaak uw handen

Dan alleen leggen wij het virus zoveel mogelijk aan banden

Wees alert, heb weinig contact en hou u zoveel mogelijk bezig

Want dag of nacht, hei virus is werkelijk nog overal aanwezig.

 

Herman Magnus

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 1 december 2020

  

Maretak

We verzorgen vandaag 8 bewoners op de Maretak.  2 bewoners zijn terug verhuisd naar hun eigen kamer op de Groenbeemd.  We zijn blij u dat te kunnen melden.

 

Groenbeemd

Momenteel verblijven er 4 bewoners op de Groenbeemd.  We blijven voorlopig verder werken met een strikte contact druppel isolatie op kamerniveau.  De betrokken families worden opgebeld, krijgen een uitgebreide briefing van de toestand en worden bevraagd naar hun behoefte rond bezoek.  We kiezen voor maximale veiligheid en infectiebeheersing.

Donderdag plannen we terug controle testen.

 

Aanleg paadje

Er wordt een paadje aangelegd thv het centrale terras dat zal aansluiten op de omloop.  Dit zal een grote verbetering zijn. 

Gelieve daarom tijdelijk via de hoofdingang naar buiten te gaan om te wandelen. 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 30 november 2020

  

Maretak

Op zaterdag is er een bewoner overleden op de Maretak – onze oprechte deelneming.

We verzorgen op dit moment 10 bewoners op de Maretak.

 

Groenbeemd

Op vrijdag werden er controle testen afgenomen bij de bewoners.  Helaas werden er nog 2 bewoners gevonden met een positieve test. Deze bewoners zijn vrijdagavond nog overgebracht naar de Maretak.  Er wonen nog 3 bewoners op de Groenbeemd die volledig in contact-druppel isolatie verzorgd worden.

Deze morgen werden 2 bewoners getest omwille van klachten.  1 bewoner test positief en is overgebracht naar de Maretak.  De andere bewoner test negatief.  Deze namiddag is er vervroegd een controle test afgenomen van de derde bewoner en wachten we nog op dat resultaat.

Bij de controle testen werd er bij 1 medewerker een positieve test vastgesteld en ook de student die op de Groenbeemd gewerkt heeft, heeft een positieve COVID19 test.

Dit zijn harde feiten ondanks het nemen van alle maatregelen rond infectiebeheersing.  Onze steun aan de families van de bewoners van de Groenbeemd.

Betrokken families van de Groenbeemd worden opgebeld.  Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 26 november 2020

  

Maretak

Er worden momenteel 8 bewoners verzorgd op de Maretak. 

Vandaag herschikken we de ruimten van de Maretak zodat we nog 3 bijkomende bewoners met een covid19 besmetting daar kunnen opnemen.  We duimen uiteraard dat alle bewoners gezond blijven. We willen u vooral geruststellen dat we steeds alle voorzorgsmaatregelen nemen om snel te kunnen handelen.

 

Groenbeemd

Sinds gisterennamiddag worden de 5 bewoners op hun kamer verzorgd in druppel contact isolatie.  Concreet betekent dit dat er voor iedere bewoner apart beschermingsmateriaal wordt gedragen.  We beperken alle contacten daar, de focus ligt op infectiebeheersing.  Families worden telefonisch op de hoogte gehouden.  Dank je wel voor het vertrouwen en om mee te denken.

Vrijdag worden er bij de bewoners en de medewerkers tussentijds nog eens testen afgenomen.  Na de resultaten van deze testen evalueren we de situatie en nemen zo nodig beslissingen.

 

Herfst

De cliënten van het activiteitencentrum hebben dinsdag een prachtige herfstdecoratie gemaakt.  Ze hebben de natuurelementen zelf gaan rapen in het bos terwijl er herinneringen werden opgehaald over vroeger, over kinderen en kleinkinderen.

Ook de voorbije dagen heb ik veel vaste bezoeker met de bewoner gezien tijdens een herfstwandeling.  Fijn dat jullie een frisse neus gaan halen, dat jullie genieten van de zonnestralen en vooral dat jullie samen een aangenaam moment kunnen beleven.

 

Griepvaccins

De bewoners krijgen hun griepvaccin bij een bezoek van hun huisarts.  Vandaag starten wij in Den Olm met het toedienen van het griepvaccin aan de medewerkers.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 25 november 2020

  

Maretak

Er worden momenteel 8 bewoners verzorgd op de Maretak. 

Gisteren zijn er controle testen gebeurd bij de bewoners van de Groenbeemd.  3 bewoners hadden op dat moment geen symptomen maar helaas wel een positieve test.

De besmette bewoners zijn overgebracht naar de cohorteenheid De Maretak.

Alle betrokken families zijn gecontacteerd. 

Na een positieve covid 19 test wordt de bewoner aansluitend overgebracht en worden alle regelingen en communicatie na elkaar gedaan.  Als we dit rustig willen doen voor de bewoner dan hebben we zeker een uur per bewoner nodig om alles in orde te brengen.

Door de automatisering en optimalisatie van de digitale stromen ivm testen en tracing kan het gebeuren dat u eerder gecontacteerd wordt door tracing dan door ons.  We blijven elke familie bij het vaststellen van een besmetting verwittigen en te woord staan voor uw vragen.

Deze voormiddag is een bewoner van de Maretak overleden – onze oprechte deelneming aan de familie.

 

Wooneenheden

Alle besmettingen van de voorbije weken lokaliseren zich op de Groenbeemd.

Op de wooneenheden worden bewoners getest bij koorts/symptomen of bij hoog risico contacten.

Wij blijven alertheid vragen voor het opvolgen van alle voorzorgsmaatregelen.  Ook bezoekers die een covid19 besmetting hebben doorgemaakt dragen een mondmasker en volgen alle andere afspraken.  Er is geen sluitende informatie over de tijd dat u na een besmetting beschermd bent.

De kwetsbare bewoners vragen deze strenge regeling en opvolging.  Gelieve de richtlijnen van de medewerkers te volgen als ze u aanspreken.  Mijn zorgzaamheid is uw veiligheid, is ons motto in Den Olm.

Wij vragen u ook om ons dadelijk te contacteren als een vaste bezoeker positief test, zodat we de bewoner ook kunnen testen.

Op de Groenbeemd worden we geconfronteerd met besmetting bij bewoners, medewerkers en bij bezoekers.  De maatregelen zijn al verschillende keren verscherpt en aangepast. Uiteraard is er angst en grote bezorgdheid voor de bewoners met een besmetting, voor de bewoners die op de Groenbeemd zijn en gisteren een negatieve test hadden.  We worden geconfronteerd met bewoners die overlijden na de covid19 besmetting.  Aarzel niet ons te contacteren als u vragen heeft, als u nood heeft aan een ondersteunend gesprek.

De besmettingen bij de medewerkers zorgt ook bij hen voor onrust, angst, schuldgevoel. 

We overleggen continu met elkaar, met de artsen, met ziekenhuishygiëne, …en we volgen op.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Vrijdag 20 november 2020

  

Maretak

Er worden momenteel 6 bewoners verzorgd op de Maretak.  Deze morgen was er terug een bewoner van de Groenbeemd met symptomen die getest werd en die vandaag positief getest heeft.

 

Groenbeemd

Vanaf vandaag staat de wooneenheid De Groenbeemd in quarantaine.  Dit betekent dat we een druppel-contactisolatie doen op niveau van de wooneenheid.  Deze beslissing vertaalt zich in volgende maatregelen voor de Groenbeemd:

 • Er is geen bezoek toegelaten op de Groenbeemd
 • In overleg met de families kan de vuile was opgehaald worden op ma of do om 12.45 en kan de familie de propere was/gerief/attentie afgeven voor de bewoner.We wisselen deze goederen uit in de grote zaal.Graag herhalen we de afspraken nog eens om dit vlot te laten verlopen:
  • Het presentieteam doet de was in een vuilzak en sluit deze zak.Deze vuilzak krijgt nog een tweede vuilzak errond als extra bescherming.De zak wordt getekend met de naam van de bewoner.
  • Doe de zak voorzichtig open en steek de was dadelijk van de vuilzak in het wasmachine.Let op de was niet opschudden.Wassen op min 60 graden wordt aanbevolen.
  • Voor de propere was is de werkwijze hetzelfde.Propere was verpakken in een plastiek zak en een tweede zak errond.
  • Attentie vb pralines, tijdschriften, een kerstversiering, … mogen afgegeven worden in een doos/zak zodat we het gemakkelijk kunnen transporteren.
  • Alle goederen die u afgeeft tekenen met de naam van de bewoner.
 • We gaan terug inzetten op digitale communicatie om het contact met de familie zoveel mogelijk te realiseren.U kan de zorgkundige best bellen in de namiddag tussen 13.30 en 16.00 voor een gesprek en uitleg over uw familielid.Voor een ondersteunend gesprek kan u altijd terecht bij het opname team 015 50 03 52.
 • De medewerkers van de Groenbeemd dragen schorten, handschoenen, FFP2 masker en een face shield.
 • Alleen de verpleegkundige en de medewerker van de nacht komt op de wooneenheid.Verder zijn er geen andere medewerkers toegelaten (kiné, ergo, kapper, externen, …).
 • Alle goederenstromen worden strikt gescheiden
 • Er zijn geen opnames op deze wooneenheid

Deze quarantaine maatregelen blijven steeds 14 dagen in voege na de laatste besmetting. Het is dus minimum voor 14 dagen maar in functie van de besmettingen kan het ook langer zijn.

Alle betrokken families zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

Op de Groenbeemd hebben we ook besmettingen bij medewerkers en bezoek.  Het is een complexe situatie die deze quarantaine maatregelen nodig heeft om het virus in te dijken.

 

Op de andere 10 wooneenheden zijn er geen bijsturingen. 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Woensdag 18 november 2020

  

Maretak en Groenbeemd

Op de maretak is een bewoner overleden – onze oprechte deelneming aan de familie.

Gisteren waren er 2 bewoners met symptomen op de Groenbeemd – beide hadden een positieve test en zijn dinsdagavond overgebracht naar de Maretak.

Na overleg met de artsen is er besloten om alle bewoners van de Groenbeemd  opnieuw te testen.

Vandaag zijn er nog 2 bijkomende besmettingen vastgesteld.  Ook deze bewoners zijn overgebracht naar de Maretak.

Er worden nu 5 bewoners van de Groenbeemd verzorgd op de Maretak.

De Groenbeemd staat verder in preventieve isolatie en de bewoners van de Groenbeemd worden opgevolgd en krijgen volgende week een controle test.

 

Welzijn

Als je door Den Olm loopt dan zie je bewoners die genieten van kleine dingen.

Van het praatje dat je even maakt, van een wandeling met bezoek, van een telefoontje met de dochter, genietend van een tasje thee in de zon, deelnemen aan een quiz, ….gelukkig zijn er veel warme momenten voor de bewoners.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Dinsdag 17 november 2020

  

Deze nacht is er onverwacht een bewoner overleden op de Maretak.  Onze oprechte deelneming aan de familie.

We verzorgen op dit moment 2 bewoners van de Groenbeemd op de Maretak.

We blijven bewoners testen bij koorts en/of symptomen.  Gelukkig zijn deze testen meestal negatief.

We worden nu meer dan tijdens de eerste golf geconfronteerd met besmettingen bij medewerkers en bij bezoekers.

We blijven herhalen dat het dragen van het masker heel belangrijk is.  We kiezen ervoor om de bewoners geen masker te laten dragen.  Dit is een heel bewuste keuze in het belang van het welzijn van de bewoner.  Deze keuze houdt in dat alle andere contacten (medewerkers en vaste bezoeker) hun masker consequent dragen.  Dank aan iedereen die dit doet en een reminder voor de enkelingen die dit advies niet opvolgen.  Iemand die in contact komt met de bewoner zonder masker neemt een risico voor zichzelf en zijn/haar familielid maar ook voor de andere bewoners van de wooneenheid.  We kunnen niet genoeg herhalen dat een gezamenlijke inspanning en opvolgen van de maatregelen onze beste kans is om zo weinig mogelijk besmettingen te hebben in Den Olm.

 

Ondersteuning

De covid19 pandemie heeft een grote impact op ons leven, zeker als uw familielid is opgenomen in een woonzorgcentrum met beperkingen naar bezoek.  Soms is er een test met bang afwachten, soms is er een besmetting met grote bezorgdheid, met vragen, ….  Soms komt de bewoner in de terminale fase en is het tijd om afscheid te nemen in deze moeilijke omstandigheden.  Soms is het lastig om bij een nieuwe opname om te gaan met de gevoelens die deze beslissing met zich meebrengt.

Graag herhalen wij dat u altijd terecht kan bij de leidinggevende van de wooneenheid, bij de medewerkers van het opname-oriëntatie team, bij Filip Zutterman met uw vragen en bezorgdheden.

Graag informeren wij u over het aanbod van CAW Mechelen-Lier waar u ook steeds terecht kan als u nood heeft aan een ondersteunend contact.  We sturen de folder en de gegevens mee met de communicatie via mail.

Aarzel niet om contact op te nemen, voel wat u nodig hebt.

 

Media

We zijn hier geraakt door de berichtgeving in de media, van schending van de mensenrechten tot ongenuanceerde uitspraken.

Het maakt ons stil en tegelijkertijd willen we het van de daken schreeuwen dat de medewerkers in een woonzorgcentrum zich dagelijks inzetten om warme zorg te geven aan de bewoners.

De Vlaamse overheid communiceert onduidelijk over steun voor de individuele medewerkers of de organisatie in de ouderenzorg en dit in tegenstelling tot de beloften aan het personeel in de ziekenhuizen en thuiszorg van de federale overheid.  Dit is lastig voor de medewerker om geen erkenning te krijgen van de overheid.

 

Wij blijven kiezen voor het welzijn van bewoners, families en medewerkers.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date - nieuws uit Den Olm - vrijdag 13 november 2020

Vandaag is een echtpaar na COVID19 terug naar de eigen flat gegaan op de Bijenkorf.

Helaas, bij de controle testen van de Groenbeemd is er nog 1 bewoner positief.  Hij is overgebracht naar de Maretak.

De familie van de besmette bewoner is verwittigd.  Alle andere testen van bewoners van de Groenbeemd zijn negatief.

 

De wooneenheid De Groenbeemd blijft nog een week in preventieve isolatie.  Vanaf morgen is er terug bezoek mogelijk.  De preventieve isolatie duurt nog tot volgende week vrijdag.  We doen geen controle testen meer bij de bewoners maar volgen uiteraard de toestand van de bewoners op en testen bij koorts of symptomen.

 

Op de Maretak verblijven momenteel 3 bewoners van de Groenbeemd.

 

We blijven alert en zorgzaam, we behouden de huidige bezoekregeling en staan nog geen uitzonderingen toe.  We volgen de cijfers in de maatschappij op en vragen ieders aandacht voor het opvolgen van de gouden regels in deze COVID tijden.  Draag uw masker, ontsmet uw handen, hou afstand, goede hoest- en nieshygiëne, kom niet naar het woonzorgcentrum als u ziek bent of een risico contact hebt gehad.

  

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens de directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Dinsdag 10 november 2020

  

We verzorgen op dit moment 4 bewoners op de Maretak.

De laatste bewoner van de Korenbloem is gisteren naar de eigen kamer teruggegaan.

De controle testen van de bewoners van de Bijenkorf zijn allemaal negatief – de preventieve isolatie wordt daar gestopt.

De bewoners van de Groenbeemd worden opgevolgd – op vrijdag krijgen deze bewoners een controle test.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Vrijdag 6 november 2020

  

Gisteren zijn er 2 besmettingen vastgesteld bij bewoners van de Groenbeemd.  De besmette bewoners zijn gemuteerd naar de Maretak.

Voorlopig is er geen bezoek mogelijk op de Groenbeemd.  Alle bewoners van de Groenbeemd zijn deze morgen getest – we wachten op de resultaten.

De wooneenheid wordt minstens een week in preventieve isolatie gezet – bewoners mogen de wooneenheid niet verlaten.

Alle betrokken medewerkers worden ook getest.

Gelukkig zijn er ook bewoners die genezen naar hun eigen kamer teruggaan.  Op dit moment verzorgen we 5 bewoners op de Maretak.

 

Bezoek

Graag herinneren we nog eens aan de afspraak om een chirurgisch wegwerpmasker te dragen als u op bezoek komt.  Gebruik bij ieder bezoek een proper masker.  Deze maskers bieden een betere bescherming dan stoffen maskers. 

Ontsmet uw handen als u het woonzorgcentrum betreedt. 

We zijn heel bezorgd nu de besmettingen blijven aanhouden en we ook in Den Olm wekelijks nieuwe besmettingen bij bewoners vaststellen.

Draag uw masker, alleen de vaste bezoeker komt op bezoek.

Vaste bezoekers, wees voorzichtig, beperk uw eigen sociale contacten,  als u ziek bent, een risico contact gehad hebt dan kan u niet op bezoek komen. 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Donderdag 5 november 2020

  

We verzorgen momenteel 4 bewoners op de Maretak.

Er zijn geen bijkomende besmettingen.

 

Bezoek

We behouden de huidige regeling voor het bezoek zeker tot en met 22 november. 

 • 1 vaste bezoeker per bewoner
 • U mag elke dag op bezoek komen – 1x per dag – u mag uw bezoek zelf plannen tussen 11.00-18.30
 • U mag gaan wandelen – u mag maaltijdbegeleiding doen op de kamer
 • Bewoner verlaten het woonzorgcentrum niet tenzij voor een dringende medische afspraak
 • De vaste bezoeker draagt een chirurgisch mondmasker – elke bezoek graag een nieuw masker.Goede handhygiëne blijft heel belangrijk

 

De cijfers in de maatschappij, maar vooral de cijfers in de woonzorgcentra blijven stijgen.  We doen er alles aan om de vaste bezoeker per bewoner te kunnen behouden.  Hartelijk dank voor uw vertrouwen.  Meer dan ooit voelen we ons verbonden met u allen.  De strikte opvolging en het niet toestaan van uitzonderingen doen we vanuit veiligheid voor de bewoner, hoe moeilijk ook.  Er komen tijden dat er ruimer bezoek zal mogelijk zijn.  Op dit moment staan de gezamenlijke inspanningen en zorgzaamheid van bezoekers en medewerkers garant voor de veiligheid van de bewoners.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Woensdag 4 november 2020

  

We verzorgen momenteel 4 bewoners op de Maretak – vandaag is er terug een bewoner naar de eigen kamer op de Korenbloem.

Verder zijn er geen bijzonderheden te melden – het is rustig in Den Olm.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

Graag delen we mooie tekst en quotes,

Moge ze steun geven en een lichtpuntje zijn.

 

Hoi lieve mensen ,

Heel mooie tekst net doorgekregen en welk ik de moeite vindt om hem met jullie te delen .


Hou jullie goed in deze zware tijd.


Laat jullie niet verleiden door angst, de media en de verankerde kijk van hoe het vroeger was.

Laat los als je kan en weet dat alles ooit wel positief kan en zal veranderen.

" Wij " zijn alvast voorlopig nog bij de gelukkigen die kunnen en mogen binnenblijven en " in ons kotje " kunnen genieten van lekker eten en drinken.

 

De rust die we mogen ontvangen van de stervende herfstnatuur is een hulp bij het loslaten van dit op zijn minst eigenaardige jaar 2020.


Groetjes vanuit een gesloten huis in Katelijne Waver.

 

Marc (familie bewoner)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Dinsdag 3 november 2020

  

We verzorgen momenteel 5 bewoners op de Maretak – gisteren is een bewoner van de Maretak terug verhuisd naar haar eigen kamer op de Korenbloem.

De bewoners van de Korenbloem hebben gisteren een controle test gehad – alle testen waren negatief.  De preventieve isolatie wordt gestopt en we gaan terug naar een normale werking. 

 

Aanpassing afspraken pedicure

Ik heb contact gehad met onze vaste pedicure.  Een zelfstandige pedicure mag voorlopig niet werken in een woonzorgcentrum.  Concreet betekent dit dat alle afspraken voor pedicure voor 6 weken uitgesteld worden.  Enkel voetverzorging op voorschrift van een arts kan doorgaan.  Bij een dringende medische voetverzorging kan een pedicure gebeld worden.

 

Vorige week vrijdag heb ik gecommuniceerd over een document voor “essentiële verplaatsing als vaste bezoeker”.  De overheid heeft geen beslissingen genomen hieromtrent dus het is niet nodig dit document af te halen op de administratie. 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Maandag 2 november 2020

  

We hebben 2 bijkomende bewoners met een besmetting, een echtpaar van de Bijenkorf.  Ze zijn in het weekend overgebracht naar De Maretak.

We verzorgen momenteel 6 bewoners op de Maretak. 

 

Bijenkorf

De bewoners van de Bijenkorf mogen een week de wooneenheid niet verlaten en worden zoveel mogelijk op hun flat verzorgd.

 

Aanpassingen nieuwe maatregelen overheid

 • Externe kappers zijn niet meer toegelaten in het woonzorgcentrum – er is een mogelijkheid om een kappersbeurt aan te vragen bij de kapster van het woonzorgcentrum. 
 • Externe pedicure is voorlopig niet mogelijk – we hebben een vaste pedicure in het woonzorgcentrum die kan langskomen bij dringende voetverzorging.
 • Wij behouden de bestaande bezoekregeling
  • We schakelen over naar het dragen van een chirurgisch masker voor de vaste bezoeker.Je kan deze maskers kopen in de supermarkt – u neemt een proper masker bij elk bezoek.Deze aanpassing is opgenomen in de bijkomende regelgeving – mogen wij u vragen dit zo snel mogelijk in orde te maken
  • 1 vaste bezoeker per bewoner
  • Mogelijkheid om 1x per dag op bezoek te komen – je kan dit zelf plannen tussen 11.00-18.30
  • Mogelijkheid om maaltijdbegeleiding te doen op de kamer
  • Mogelijkheid om te gaan wandelen
  • Verlaten van woonzorgcentrum is niet toegelaten tenzij voor dringende medische afspraken
  • We hebben vandaag families opgebeld die toch met 2 personen op bezoek komen in het weekend of zich niet houden aan de afspraken.Een volgende keer worden deze bezoekers niet toegelaten.We willen de vaste bezoeker graag toelaten maar alleen als iedereen bereid is om mee zijn/haar verantwoordelijkheid te dragen.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Vrijdag 30 oktober 2020

  

We verzorgen momenteel 4 bewoners op de Maretak.  Deze middag is er een bewoner overleden.  Onze oprechte deelneming aan de familie.

 

Mutaties

De volgende dagen gaan we een aantal bewoners muteren.  Op dit moment kunnen we dat doen omdat alle bewoners een negatief COIVD19 test hebben.

Alle betrokken families zijn gecontacteerd.

De redenen voor deze mutaties zijn:

 • Leegstand door COVID 19 – onze bedbezetting is stelselmatig gedaald en daarom hebben we besloten om de helft van de bedden van de wooneenheid “Het Beukenhof” tijdelijk niet te gebruiken.
 • De bewoners met jongdementie worden gemuteerd naar “De Boomgaard” omdat deze wooneenheid groter is.Bewoners met jongdementie hebben “letterlijk meer ruimte nodig”.

Het is belangrijk om de mutaties van de bewoners snel door te voeren.  We starten vandaag en in de eerste helft van volgende week zijn de meeste mutaties gebeurd.

Uiteraard heeft dit ook een impact om de medewerkers van Het Beukenhof en De Boomgaard.  In de loop van de volgende weken worden een aantal medewerkers herschikt.

 

Attest essentiële verplaatsingen

Wij hebben alvast een attest essentiële verplaatsing voor de vaste bezoeker klaargemaakt. U kan dit afhalen aan het onthaal.

 

1 November

We herdenken alle bewoners die het voorbije jaar overleden zijn, onze gedachten gaan naar hun familieleden.

Wij hebben 5 bewoners die overleden zijn ten gevolge van het COVID19 virus, daar worden we stil van.

Woorden van troost, in een gedicht om even te verbinden en onze warme aandacht te voelen

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dicht doen
en verpakken in goede gedachten der herinnering…
is verwijlen bij een brok leven en
stilstaan op de pieken van pijn en vreugde.
Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen al wat waard is niet te vergeten…
is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen loskomen
en achterlaten en niet kunnen vergeten.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Donderdag 29 oktober 2020

  

We verzorgen momenteel 5 bewoners op de Maretak.

 

Gisteren hebben we controle testen gedaan bij alle bewoners van het Beukenhof.  Alle testen waren negatief.

De preventieve isolatie wordt gestopt vandaag – bewoners mogen terug gaan wandelen.

 

Bezoek:

We behouden de huidige regeling voor het bezoek zeker tot en met 8 november. 

 • 1 vaste bezoeker per bewoner
 • U mag elke dag op bezoek komen – 1x per dag – u mag uw bezoek zelf plannen tussen 11.00-18.30
 • U mag gaan wandelen – u mag maaltijdbegeleiding doen op de kamer.
 • Bewoner verlaten het woonzorgcentrum niet tenzij voor een dringende medische afspraak.

 

Dank u wel voor uw vertrouwen.

We blijven alert en nemen alle maatregelen om de besmettingen in te dijken/om te voorkomen dat er bewoners besmet geraken.

De bewoners zijn heel kwetsbaar en in de maatschappij circuleert het virus in alle lagen van de bevolking.  Regelmatig worden we zowel bij families als bij medewerkers geconfronteerd met besmettingen en hoog risico contacten.

We blijven herhalen hoe belangrijk het is om uw mondmasker altijd te dragen, om uw handen goed te ontsmetten, om u te houden aan de regels die door de overheid worden uitgevaardigd, om niet te komen als u ziek bent of een risico contact hebt gehad.

Zorg goed voor jezelf en elkaar.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Dinsdag 27 oktober 2020

  

Deze morgen is een bewoner van de Maretak overleden – onze oprechte deelneming aan de familie.

Bij de controle testen bewoners heeft er nog 1 bewoner van de Korenbloem positief getest.  Hij is overgebracht naar de Maretak.

Alle andere testen van bewoners en medewerkers waren negatief. 

 

Voor de Klaproos wordt de preventieve isolatie gestopt.  We behouden wel de toegang via de leefruimte om naar de Klaproos te gaan.

Voor de Korenbloem wordt de preventieve isolatie verlengd.

 

Bezoek

We behouden de huidige regeling voor het bezoek zeker tot en met 8 november. 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Up date zondag 25 oktober avond,

 

Intussen zijn alle resultaten van de bewoners binnen - ook van de laatste wooneenheden zijn alle bewoners negatief.

samengevat is er dus 1 positieve bewoner uit de preventieve testen van woensdag bij de bewoners.  Wat een opluchting.

Bij de medewerkers is er tot nu toe1 positieve test, wachten we nog op 5 resultaten en alle andere medewerkers hebben negatief getest.  

 

Wees verder zorgzaam.

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 


Corona up date - zondag 25 oktober


De laatste resultaten van de preventieve testen komen heel langzaam beschikbaar.
Alle bewoners van het Beukenhof en van het Berkenbos zijn negatief.
We duimen dat de laatste resultaten nu snel volgen en dat we iedereen kunnen geruststellen.
Voor het Beukenhof is er 1 bewoner met besmetting:
 

Deze bewoner wordt verzorgd op de Maretak
De wooneenheid wordt in preventieve isolatie geplaatst tot een tweede negatieve test van de bewoners.  Concreet betekent dit dat de bewoners de wooneenheid niet mogen verlaten - er is 1 vaste bezoeker per bewoner toegelaten.  

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Zaterdag 24 oktober 2020 - deel 1

  

We verzorgen momenteel 5 bewoners op de Maretak. 

 

Testen bewoners dd 21/10/20

Sinds gisteren morgen komen de resultaten binnen maar op dit moment zijn nog niet alle resultaten gekend.  Ik ga een eerste groep families geruststellen.

Op volgende wooneenheden zijn alle bewoners negatief: Viooltje, Groenbeemd, Mispelhof, Bijenkorf en assistentiewoningen Hof Ter Blommeren.  Het zal voor uw allen al een geruststelling zijn.

Tot straks.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Vrijdag 23 oktober 2020 

  

Op woensdag waren er 2 bewoners op de Korenbloem die ziek waren.  Ze zijn een tweede keer getest en waren beiden positief.  Woensdagavond zijn ze allebei overgebracht naar de Maretak.

1 bewoner ging heel snel achteruit en is opgenomen in het ziekenhuis en is intussen overleden.  Onze oprechte deelneming aan zijn echtgenote (die momenteel besmet is en verzorgd wordt op de Maretak) en de familie.

 

Testen bewoners dd 21/10/20

We hebben 145 testen afgenomen van bewoners.  Helaas kan ik u nog niet geruststellen – we wachten nog steeds op de resultaten.

We communiceren van zodra we alle resultaten hebben. 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 21 oktober 2020 

  

We verzorgen 3 bewoners op de cohorteenheid “de Maretak”.  Er zijn geen bijkomende besmettingen bij bewoners.

 

Testen van bewoners:

De testen van de bewoners zijn vlot verlopen.  We hebben deze morgen 145 testen afgenomen.

Deze stalen worden vanavond opgehaald en we verwachten de uitslagen na 24-18 uur.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

  

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 20 oktober 2020 

  

We verzorgen 3 bewoners op de cohorteenheid “de Maretak”.  Er zijn geen bijkomende besmettingen bij bewoners.

 

Testen van bewoners:

De bewoners van de Korenbloem en de Klaproos zijn zondag getest en krijgen volgende week maandag een controle test.

Alle andere bewoners (inclusief de cliënten van Hof ter Blommeren) krijgen morgen een covid19 test.  We hebben met ons woonzorgcentrum een preventieve testing aangevraagd bij de overheid.  De testen worden morgenvroeg afgenomen door de verpleegkundigen van Den Olm.

Deze stalen worden woensdagavond opgehaald en we verwachten de uitslagen na 24-18 uur.

 

Testen van medewerkers

De medewerkers die op de Korenbloem in contact zijn geweest met de besmette bewoners zijn zondag en maandag getest en krijgen volgende week een controle test.

We hebben ook een preventieve testing aangevraagd voor de medewerkers.  Morgen worden er covid 19 testen afgenomen van de medewerkers/weekendwerkers door de arbeidsgeneeskundige dienst samen met de verpleegkundigen van Den Olm.  Deze stalen worden ook woensdagnamiddag opgehaald en ook deze uitslagen zijn beschikbaar na 24-48 uur.

 

Op deze manier krijgen we een duidelijk zicht op de situatie COVID19 in Den Olm.  Afhankelijk van deze resultaten zullen er mogelijks bijkomende acties nodig zijn.  We houden u op de hoogte.

 

De testen van de medewerkers gaan door in de cafetaria en de polyvalente zaal.  Er zullen afgeschermde hoeken zijn.  Gelieve niet door de cafetaria te lopen en de privacy voor de testen te respecteren.

 

bezoek

 • 1 vaste bezoeker per bewoner
 • Bezoek is mogelijk op elke dag van de week tussen 11.00-18.30
 • U mag 1x per dag op bezoek komen
 • U mag gaan wandelen en u mag maaltijdbegeleiding doen.
 • Bewoner mag het woonzorgcentrum niet verlaten alleen zeer dringende medische zorgen zijn een reden tot uitzondering.

Gelieve steeds uw masker te dragen, ontsmet uw handen – wees zeer voorzichtig en zorgzaam als u op bezoek komt.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 19 oktober 2020 

  

Plots zijn de besmettingen terug aanwezig in Den Olm.  Er zijn 3 besmette bewoners van de Korenbloem die momenteel verzorgd worden op de Maretak.

Alle andere bewoners van de Korenbloem en Klaproos hebben een negatieve test.  Alle bewoners krijgen volgende week maandag een controle test.  De bewoners mogen deze week de wooneenheid niet verlaten.  Er is wel bezoek toegelaten op de kamer.

Vandaag worden alle medewerkers van de Korenbloem/nachtteam/verpleegkundig team getest die de besmette bewoners verzorgd hebben.

 

Verstrenging van bezoek voor de volgende 2 weken:

 • 1 vaste bezoeker per bewoner
 • Bezoek is mogelijk op elke dag van de week tussen 11.00-18.30
 • U mag 1x per dag op bezoek komen
 • U mag gaan wandelen en u mag maaltijdbegeleiding doen.
 • Bewoner mag het woonzorgcentrum niet verlaten alleen zeer dringende medische zorgen zijn een reden tot uitzondering.

Gelieve steeds uw masker te dragen, ontsmet uw handen – wees zeer voorzichtig en zorgzaam als u op bezoek komt.

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – zondag 18 oktober 2020 

  

Helaas is de gerustheid bij een corona vrije Olm van korte duur geweest.  Gisteren is er een test afgenomen van een bewoner met lichte koorts en deze nacht kregen we het bericht dat deze test positief was.  Het betreft een bewoner van de Korenbloem.

Concreet betekent dit een aantal acties en nieuwe afspraken:

 • De besmette bewoner is deze morgen overgebracht naar de Maretak en wordt daar verder verzorgd door een aparte dagequipe.
 • Alle bewoners van de Korenbloem zijn deze morgen getest
 • In afwachting van de resultaten zijn volgende maatregelen genomen op de Korenbloem:
 • Bewoners blijven op hun kamer
 • Er is geen bezoek mogelijk – alle families zijn hiervan telefonisch op de hoogte gebracht
 • Medewerkers dragen extra bescherming (schorten/face shield)
 • Bezoek van de Klaproos gebruikt de deur die rechtstreeks toegang geeft tot de leefruimte van de Klaproos.Gelieve rustig door de leefruimte te gaan en zeker niet de andere bewoners aan te raken of een praatje te maken.Dit is geen ideale situatie maar voorkomt dat jullie door een stukje van de Korenbloem gaan.

 

De situatie met de besmette bewoner en de zorg voor de bewoners en medewerkers van de Korenbloem is onder controle.  Het is nu afwachten op de resultaten van de bewonerstesten voor verdere beslissingen.  Wij houden u op de hoogte.

Veel sterkte voor de familie van de besmette bewoner en voor de families van de bewoners van de Korenbloem.  Het wordt een zondag van wachten en bezorgd zijn.  Wij sturen onze warme steun naar u door.

 

Wees voorzichtig als u op bezoek komt – draag uw masker – ontsmet uw handen. 

Tot straks of morgen met nieuwe informatie.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – zaterdag 17 oktober 2020 

  

Goed nieuws.

De testen van de bewoners van het Viooltje en de Zonnebloem zijn allemaal negatief. 

De preventieve isolatie wordt opgeheven.  De bewoners mogen terug gaan wandelen.

Blij u dit geruststellend nieuws te kunnen melden.  

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 16 oktober 2020 

  

Droevig nieuws – de bewoner met besmetting is gisteren overleden in het ziekenhuis.  Onze oprechte deelneming aan de familie.

 

Op dit moment zijn er geen besmettingen bij de bewoners

Wij volgen de bewoners al sinds maart dagelijks op:

 • 2x daags meten van de temperatuur
 • Alertheid op symptomen, koorts, plots veranderend gedrag en testen als we een van deze zaken vaststellen.

Als medewerker nemen wij alle voorzorgsmaatregelen

 • Dragen van een chirurgisch masker
 • Goede handhygiëne
 • Afstand van 1.5 m zoveel mogelijk respecteren

De 2 bewoners die samen met de besmette bewoner in het busje gezeten hebben bij transport naar het ziekenhuis voor behandeling hebben gisteren hun laatste controle test gehad en deze testen waren beiden negatief.  Dit betekent dat de druppel-contact isolatie voor deze bewoners wordt stopgezet en dat ze zich terug in de wooneenheid kunnen bewegen.

Vandaag zijn de controle testen afgenomen van de bewoners van het Viooltje en de Zonnebloem.

De testen van de bewoners van het Viooltje (dit is de wooneenheid waar de besmette bewoner opgenomen was) worden vandaag ingezet – we hopen deze uitslagen vanavond te ontvangen.  De bewoners van de Zonnebloem (aangrenzende wooneenheid) zijn uit voorzorg meegenomen en zullen later ingezet worden.  We verwachten deze uitslagen in de loop van het weekend.

 

We hebben op dit moment ook geen besmettingen bij medewerkers.  We worden echter wel geconfronteerd met medewerkers die een risico contact gehad hebben.  Medewerkers in de zorg worden onmiddellijk getest en krijgen een controle test op dag 7.  Intussen dragen zij een FFP2 masker (dit is een aangepast masker dat nog beter beschermd) tijdens het uitvoeren van hun job. 

 

De cijfers stijgen en we verwachten verstrengingen voor de maatschappij en onze sociale contacten.

We willen iedereen vragen om verstandig te zijn en alle voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Draag steeds uw masker en zorg voor goede handhygiëne
 • Hou u aan de afspraken ivm het bezoek die maandag gecommuniceerd zijn
  • 2 vaste bezoekers – 1 bezoek per dag van 1 bezoeker – te plannen tussen 11.00-18.30.
  • Kom niet naar het woonzorgcentrum als u ziek bent, als u een risico contact gehad hebt, als u op vakantie bent geweest in een rode zone, als u de maatregelen COVID19 niet hebt nageleefd.We vragen u om dan uw gezond verstand te gebruiken en niet te komen.
  • Wandelen kan op de omloop.Ook hier doen we beroep op uw medewerking.De maaltijd brengt structuur in de dag en het leven van de bewoner met dementie.Tussen 12.00-13.00 en tussen 17.00-18.00 gaat de aandacht van de medewerker naar de maaltijdzorg.Tijdens deze uren is er bezoek op de kamer mogelijk en kan u aanwezig zijn/helpen bij de maaltijd op de kamer.
  • Wandelen in de gangen van Den Olm kan niet.Het zal de volgende weken en maanden lastig zijn maar we kiezen voor een werking in bubbels en om de bewoners vrij te laten bewegen en leven in de wooneenheid.Dus scheiding van de bewoners en families is nodig en als iedereen in de gangen wandelt kan de afstand van 1.5m vaak niet gegarandeerd worden voor de bewoners die geen masker dragen.
  • U blijft welkom op de momenten van de maaltijden, meldt dit bij aankomst bij het presentie team zodat zij het dienblad kunnen klaarmaken.
  • De bewoner verlaat het woonzorgcentrum niet.We willen u vragen om ook alle niet dringende afspraken bij gezondheidswerkers/artsen uit te stellen.Zeker voor zakelijke afspraken (bank/notaris/…) willen we vragen deze afspraken uit te stellen.
  • Familiebezoek is op dit moment niet mogelijk.
  • De dreiging van de besmettingen is op dit moment zo hoog dat we families die zich niet aan de afspraken houden, de toegang tot het woonzorgcentrum zullen ontzeggen.We blijven jullie informeren, sensibiliseren maar het covid19 virus maakt geen uitzonderingen.U bent welkom als bezoeker, wij vinden het belangrijk dat de bewoner bezoek krijgt.We zijn echter ook verantwoordelijk voor de infectiebeheersing en bescherming van de bewoners dus iedereen die de afspraken niet wil opvolgen, hoort niet naar een woonzorgcentrum te komen.

 

Overleg cliënten assistentiewoningen Hof Ter Blommeren

Woensdag is er een overleg geweest met de cliënten van de assistentiewoningen Hof Ter Blommeren.De cliënten leven daar zelfstandig in hun flat en begrijpen de maatregelen die er voor COVID19 dienen gevolgd te worden.Anders dan in het woonzorgcentrum dragen deze cliënten zelf een mondmasker.

Volgende beslissingen werden er genomen:

 • 2 vaste bezoekers per bewoner.We hebben voor iedere bewoner de 2 vaste bezoekers genoteerd tijdens de zomermaanden.Enkel als er een wijziging is van de 2 vaste bezoekers, willen wij u vragen om langs te gaan bij het administratief team om dit te laten wijzigen.
 • We behouden de mogelijkheid om dagelijks om bezoek te komen bij de bewoner maar voeren volgende beperkingen in:
 • Er mag 1x per dag een vaste bezoeker op bezoek komen m.a.w. de 2 vaste bezoekers spreken onderling duidelijk af welke dag ze komen.Het bezoek is terug beperkt tot 1 persoon per dag.
 • Bezoek is mogelijk tussen 11.00-18.30 – u kiest zelf het moment dat het best past voor u – er is geen beperking van de tijd dat u op bezoek blijft.
 • U mag gaan wandelen op de omloop van Den Olm en in de natuur – u gebruikt hiervoor de korte aangeduide wandelweg zoals deze is afgesproken
 • De nieuwe afspraken zijn woensdagavond schriftelijk gecommuniceerd naar alle cliënten van HTB en zijn momenteel geldig.Op 28 oktober is er een nieuw overleg gepland om de situatie en de maatregelen te bespreken.

Hartelijk dank aan u allen, voor uw vertrouwen, voor uw zorgzaamheid. 

Zorg goed voor uzelf en laat ons samen zorgen voor de bewoners van Den Olm.

Fijn weekend.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 12 oktober 2020 

  

Wij schakelen terug naar een strengere bezoekersregeling.

 • Vorige week 1 besmetting bij een bewoner in Den Olm – tot op heden geen bijkomende besmettingen bij bewoners
 • Hoge besmettingsgraad in Bonheiden – we zijn gecontacteerd door de burgemeester van Bonheiden met de melding dat het aantal besmettingen in Bonheiden gestegen is en de alarmdrempel van 100 besmettingen/100.000 inwoners overstreden is
 • De cijfers stijgen in het algemeen en er zijn verschillende uitbraken van besmettingen in andere woonzorgcentra in België

 

Nieuwe afspraken bezoek voor de wooneenheden van het woonzorgcentrum:

 • Terug beperking naar 2 vaste bezoekers per bewoner.We hebben voor iedere bewoner de 2 vaste bezoekers genoteerd tijdens de zomermaanden.Enkel als er een wijziging is van de 2 vaste bezoekers, willen wij u vragen om langs te gaan bij het administratief team om dit te laten wijzigen.
 • We behouden de mogelijkheid om dagelijks op bezoek te komen bij de bewoner maar voeren volgende beperkingen in:
  • Er mag 1x per dag een vaste bezoeker op bezoek komen m.a.w. de 2 vaste bezoekers spreken onderling duidelijk af welke dag ze komen.Het bezoek is terug beperkt tot 1 persoon per dag.
  • Bezoek is mogelijk tussen 11.00-18.30 – u kiest zelf het moment dat het best past voor u – er is geen beperking van de tijd dat u op bezoek blijft.
  • U mag gaan wandelen op de omloop van Den Olm – u gebruikt hiervoor de korte aangeduide wandelweg zoals deze is afgesproken – op de wooneenheid vindt u deze plannetjes – u kan niet wandelen in de gangen, u kan de leefruimte van de wooneenheid niet gebruiken.De bewoner woont en leeft in de wooneenheid en hij/zij is daar thuis.U bent als bezoeker op de kamer of buiten op de omloop.Wandelen naar het dorp wordt afgeraden.
  • De cafetaria is herschikt om nog meer ruimte te maken voor de medewerkers tijdens de maaltijden.Deze ruimte/tafels worden niet gebruikt door de bezoekers.De polyvalente zaal wordt heringericht voor de bewoners – u kan de polyvalente zaal niet gebruiken als een verkorte loopweg naar de wooneenheden Beukenhof/Eikenhof/Mispelhof.
  • U mag maaltijdbegeleiding doen op de kamer – gelieve dit te melden bij het presentieteam dan kunnen zij het dienblad tijdig voorbereiden.
  • De bewoner mag het woonzorgcentrum niet meer verlaten.Enkel voor een bezoek aan een arts/ziekenhuis kan een uitzondering gemaakt worden.Gezien de huidige cijfers willen we u aanraden om alle andere zakelijke afspraken uit te stellen.Ook familiebezoek kan tijdelijk niet doorgaan.
  • Externe kappers/pedicures gaan we niet meer toelaten.We hebben een eigen vaste kapster en een vaste pedicure.Deze 2 personen kunnen de dringende vragen overnemen.
 • Deze regeling gaat in vanaf morgen dinsdag 13 oktober en blijft minstens geldig tot 31 oktober.Indien de besmettingsgraad nog verder stijgt en/of als er bijkomende maatregelen komen vanuit de overheid dan kan deze bezoekregeling nog bijgesteld worden.
 • We willen uw zorgzaamheid vragen en het correct opvolgen van deze nieuwe afspraken.Samen met u willen wij de bewoners beschermen en er alles aan doen om een volledig lock down met geen bezoek te voorkomen.
 • Dank je wel aan alle zorgzame bezoekers – we blijven echter ook melden wat we zien/horen dat niet ok is – medewerkers spreken betrokkenen aan maar blijkbaar is dit niet voldoende.
  • Het gaat over bellen in de gang zonder masker – bezoeker blijft op de kamer en bezoeker draagt steeds een masker – dat zijn de basisafspraken.
  • Bezoek dat in het weekend al om 10.00 op de wooneenheid is terwijl de bezoekuren ook in het weekend ruim gehouden zijn.Er is bezoek tussen 11.00-18.30.
  • ….

We betreuren dit:

 • omdat het veel energie kost en dat het niet respectvol is naar de medewerkers en andere bewoners.De regels zijn er in het belang van de bewoners en om te zorgen dat jullie op bezoek kunnen blijven komen.
 • omdat dit mogelijks leidt tot een beslissing om bezoekers die zich niet aan de regels houden de toegang tot het woonzorgcentrum te ontzeggen.

 

Overleg bewoners Hof Ter Blommeren

Wij adviseren uiterste voorzichtigheid en willen jullie aanraden de afspraken van het woonzorgcentrum te volgen.Wij zullen deze week overleggen met jullie wat de beste oplossing is ter bescherming van uzelf en de mede flatbewoners.

 

Ongerustheid en onzekerheid, het worden moeilijke weken.  U mag op ons rekenen – wij blijven ons inzetten voor het welzijn van de bewoners, de families en de medewerkers.

We volgen op en houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 8 oktober 2020 

  

Een bewogen week,

De besmette bewoner is tot donderdagmorgen verzorgd op de Maretak.  Hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.  We wensen hem veel beterschap en sterkte voor de familie in deze onzekere dagen.

Vandaag gaan de verstrengde maatregelen van de overheid in voege.  Er wordt beroep gedaan op ieder van ons, om onze verantwoordelijkheid op te nemen en onze sociale contacten te beperken.  Deze maatregelen gelden ook voor het bezoek aan de bewoner.

Dank u wel, aan alle bezoekers die stipt de richtlijnen van de overheid en de afspraken van ons woonzorgcentrum opvolgen.  Fijn, dat we samen voor de veiligheid van de bewoners kunnen zorgen.

We zijn echter ook bezorgd, echt bezorgd want een klein aantal bezoekers volgen de regels niet op en zijn boos als de medewerkers hen aanspreken.  Dit is een absolute minderheid maar het covid19 virus maakt geen uitzonderingen.

We zijn zo vrij om enkele voorvallen van deze week te benoemen:

 • Er woont een echtpaar in Den Olm – bij beide bewoners komen 2 personen op bezoek – we vinden dit echtpaar samen met 4 bezoekers op 1 kamer.Dit is niet ok – we beperken tot 2 bezoekers per kamer om afstand te kunnen houden.
 • Bezoeker die mondmasker niet draagt of onder de neus draagt
 • Bezoeker die de kamer van een andere bewoner binnengaat

We begrijpen de behoefte aan contact en bezoek voor de bewoner en voor u, als familie en mantelzorger.  We nodigen u uit om zorgzaam te zijn, de besmettingen stijgen, ook in woonzorgcentra, ook in Den Olm zijn we deze week geconfronteerd met een besmetting.  We voelen ons als professional verantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners en  kijken soms bang en ongerust naar sommige reacties op de versoepeling van het bezoek.  De geest van de versoepelingen is bedoeld om mogelijkheden te geven aan de families/mantelzorgers om 1x per dag op bezoek te kunnen komen met 2 personen binnen de bubbel opgelegd door de overheid op een moment van keuze tussen 11.00-18.30.  We vragen opnieuw om af te stemmen binnen de familie.  Het is niet de bedoeling om verschillende keren per dag op bezoek te komen.  De bewoner mag het woonzorgcentrum verlaten voor noodzakelijke  afspraken  (arts, bank,…) of om een keer op bezoek te gaan bij een speciale familiegelegenheid.  De interpretatie om 3x per week op familiebezoek te gaan is niet de bedoeling van de soepele regeling.  Elke keer dat de bewoner het woonzorgcentrum verlaat is er een verhoogd risico voor de bewoner en alle medebewoners.  Hier in Den Olm draagt iedereen een masker, zijn we de hele tijd alert, zijn er momenteel geen besmettingen en als er een besmetting is worden alle maatregelen genomen om de besmetting in te dijken.  Deze extra bescherming is heel belangrijk voor kwetsbare ouderen.

We blijven inzetten op veiligheid en blijven aandacht vragen voor het opvolgen van de afspraken en nodigen u uit om de mogelijkheden correct te gebruiken.

 

We wensen u een fijn weekend.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 7 oktober 2020 

  

Een korte up date vandaag.

 

We verzorgen 1 bewoner met besmetting op de Maretak.

Alle medewerkers van het Viooltje hebben een negatieve resultaat op hun covid test.  De besmetting is beperkt gebleven tot 1 bewoner.

Gisteren communiceerde de overheid strengere maatregelen ivm toegelaten nauwe contacten.  Zoals beschreven staat in de geldende bezoekregeling volgen wij de opgelegde maatregelen vanuit de overheid en nodigen u uit om dit te bespreken met de familieleden en jullie bezoek hierop af te stemmen vanaf vrijdag 9 oktober.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 6 oktober 2020 

  

We verzorgen 1 bewoner met besmetting op de Maretak.

Graag informeren wij u over de stand van zaken.

De presentiemedewerkers van het Viooltje worden ook getest.  Gisteren zijn 7 testen afgenomen en die zijn allemaal negatief.  Vandaag worden er nog testen bij medewerkers afgenomen en we zullen deze uitslagen morgen weten.  Ook de medewerkers krijgen een controle test rond dag 12-14.

Vanaf vandaag starten we voor de betrokken wooneenheden en bewoners met een aangepaste bezoekregeling van 2 vaste bezoekers.  Beperking tot kamerbezoek.

We beschermen hier de andere bewoners tot we een tweede negatieve test hebben van iedereen en we met zekerheid kunnen zeggen dat de besmetting ingedijkt is.  We kiezen hier voor veiligheid en infectiebeheersing.  Bezoek blijft wel beperkt toegelaten. 

Graag herhaal ik nog eens dat zorgzaamheid voor de kwetsbare bewoners van Den Olm heel belangrijk is. 

 • Ontsmet uw handen bij het betreden van het woonzorgcentrum
 • Draag uw mondmasker de hele tijd – u beschermt hiermee uw familielid
 • Kom niet op bezoek als u ziek bent of een risico contract hebt gehad
 • Wees verstandig en bespreek in de familie een evenwicht tussen regelmatig bezoek en voorzichtigheid.Het is een uitdaging om in vertrouwen met jullie hierover te spreken.Mogen wij jullie uitnodigen om geen achterpoortjes te zoeken – diensthoofden en medewerkers blijven jullie aanspreken.Er zijn veel besmettingen op dit moment – laat ons allemaal voorzichtig en alert blijven.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 5 oktober 2020 

  

Lange tijd hebben we de zin kunnen schrijven “geen besmetting in Den Olm”.  Vandaag willen we jullie informeren dat we 1 besmette bewoner van het Viooltje verzorgen op de Maretak.

De alertheid voor het COVID19 virus is altijd gebleven en toch is het even schrikken als er een bewoner positief is.

Graag informeren wij u over de stand van zaken.

Zondagmorgen ontvingen we het bericht van de positieve COVID 19 test van de bewoner.  Zoals jullie weten staat op de Maretak een cohorteenheid klaar.  De bewoner met de covid19 besmetting is overgebracht naar de Maretak en wordt daar verder verzorgd.  De organisatie van de Maretak wordt volledig gescheiden van de rest van het woonzorgcentrum.

Gisteren zijn er testen afgenomen van alle bewoners van het Viooltje en de Zonnebloem.  De resultaten van de bewoners van het Viooltje en de Zonnebloem zijn allemaal negatief.  Alle bewoners krijgen een controle test dag 12-14.

Tevens zijn er ook testen afgenomen van 2 bewoners die samen aanwezig waren in de bus bij een transport naar een behandeling .  Tijdens dit vervoer dragen de bewoners een masker en worden alle voorzorgsmaatregelen opgevolgd.  De testen van deze 2 bewoners zijn ook negatief.  Deze 2 bewoners krijgen een controle test na 5 dagen en op dag 12-14. 

 

Preventie

Viooltje en Zonnebloem en de 2 bewoners worden preventief in isolatie geplaatst voor minstens 14 dagen.  Voor alle duidelijkheid er zijn geen besmette bewoners op deze wooneenheden maar we zijn alert en heel voorzichtig en pas na een tweede negatieve test kan de preventieve isolatie gestopt worden.  De 2 bewoners hebben kamerisolatie voor 14 dagen.

Voor de medewerkers zijn er aangepaste richtlijnen die zullen opgevolgd worden.  U gaat aan de ingang van de wooneenheden dit materiaal zien staan.  Mogen wij u vragen dit niet aan te raken of te verplaatsen. 

We schakelen tijdens de preventieve isolatie terug op een verstrenging van bezoek voor deze 2 wooneenheden en de 2 bewoners met kamerisolatie

 • Beperken van bezoek tot 2 personen
 • Alleen kamerbezoek
 • Wees extra voorzichtig - mondmasker de hele tijd van het bezoek blijven dragen – goed handen wassen/ontsmetten – beperk lichamelijk contact en volg de richtlijnen van de medewerkers stipt op.

De betrokken families/mantelzorgers worden hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.

 

Voor de bewoners van de andere wooneenheden behouden we de bezoekersregeling zoals we deze donderdag 1 oktober gecommuniceerd hebben.

Zowel in de maatschappij als in Den Olm zijn we terug geconfronteerd met het virus en een hogere aantal besmettingen.  We volgen dit op en nemen de maatregelen in functie van de besmettingsgraad en de infectiegraad in de omgeving.

 

Communicatie

We gaan terug meer communiceren zodat u de situatie in Den Olm kan volgen. 

Voor de familieleden en mantelzorgers van bewoners die al van voor maart in Den Olm verbleven is dit een déja vu gevoel.  Een gevoel dat waarschijnlijk ongerustheid en angst oproept.   

Voor de familieleden en mantelzorgers die pas recent in Den Olm komen zal deze mededeling ongetwijfeld ook veel vragen, ongerustheid en angst oproepen.

We hebben alles onder controle, u mag gerust zijn.  Er is een groot verschil met de lock down van maart.  We hebben onmiddellijk de mogelijkheid om te testen, we hebben veel meer kennis over het virus, medewerkers zijn opgeleid, procedures zijn uitgeschreven, …kortom we zijn op een paar uur klaar om te werken in de nieuwe situatie met aangepaste maatregelen.

Tijdens de lock down was er geen bezoek mogelijk.  Zoals u in bovenstaande tekst kan lezen schakelen we over naar een bezoekregeling met meer beperkingen waar nodig en behouden we in de rest van het woonzorgcentrum onze normale bezoekregeling. 

U kan ons helpen, u kan de bewoners beschermen door uw masker goed te dragen en door alle andere richtlijnen (handhygiëne, niet komen als u ziek bent, koorts hebt, op vakantie geweest bent in een rode/oranje zone, als u een risico contact gehad hebt, …)goed op te volgen.

Voor de bubbels volgen we de richtlijnen van de overheid en doen we ook beroep op uw gezond verstand en zorgzaamheid bij de planning van uw bezoek.

 

Brievenbussen Beukenhof, Eikenhof, Mispelhof

De Maretak is terug in gebruik genomen als cohort eenheid.  Hierdoor moeten we een aantal lokalen een andere bestemming geven.  Zo zal het “Plutske” ter hoogte van het Mispelhof gebruikt worden als ruimte voor atelier werking, als ruimte voor therapie te geven voor de bewoners.

We hebben de brievenbussen van al deze bewoners verplaatst naar de zijkant van de cafetaria.  Als u op bezoek komt dan loopt u voorbij deze brievenbussen.  Families van Beukenhof, Eikenhof en Mispelhof kunnen daar terecht om de post op te halen.

 

Aarzel niet om uw vragen te stellen via mail of bij het diensthoofd. 

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 1 oktober 2020 

  

De herfst heeft zijn intrede gedaan.  Mooie herfstkleuren, bomen vol fruit, zonnige momenten en af en toe een fikse regenbui. 

Ook de corona cijfers houden ons nog steeds bezig.  Stijging van de cijfers in ons land, in Nederland, in de wereld.  Versoepelingen, verstrengingen, wel maskers, geen maskers, bubbels in alle maten, …het is een kunst om alles te volgen en te begrijpen.

Een normale werking met Covid 19 – een hele uitdaging voor het beleidsteam en alle medewerkers van Den Olm.

Wij zijn fier op ons woonzorgcentrum, op elke medewerker die hier werkt.  Natuurlijk zijn er aandachtspunten en terechte opmerkingen en vragen.  Maar naast elke negatieve berichtgeving in de media willen we de warme momenten zetten die er dagelijks zijn in Den Olm.  Een corona proof feestje voor een 100 jarige, een gesprek met een familielid bij een terminale bewoner, een medewerker die pannenkoeken bakt, een muur vol mooie quotes voor de week van dementie, …we zouden een hele krant kunnen vullen.

Er is terug een voorzichtige start genomen met een activiteitencentrum op dinsdag voor cliënten met dementie die nog thuis wonen.  Een aangepaste vorm, een nieuwe medewerker, enthousiaste leidinggevenden en vooral superfijn dat we de voorbije dinsdagen nieuwe cliënten mochten ontvangen. 

Een thema dat de voorbije maanden steeds weer hoog op de agenda staat is de regeling van het bezoek.  Dank je wel voor de vragen en suggesties – we verwerken ze steeds in onze nieuwe regelingen als het mogelijk is.

Momenteel hebben we geen besmetting bij de bewoners.   

Enerzijds de stijgende cijfers COVID19 en de nood aan veiligheid en bescherming voor de kwetsbare ouderen, anderzijds geen besmettingen in Den Olm en de vraag naar ruime bezoekmogelijkheden.

Dit is de huidige situatie: geen besmettingen in het woonzorgcentrum – lage besmettingsgraad in de lokale omgeving van het woonzorgcentrum.  Daarom zullen er vanaf maandag 5 oktober bijkomende versoepelingen doorgevoerd worden.

Graag herhalen we de algemene afspraken nog eens:

 • We werken in bubbels – dit betekent dat we bewoners van verschillende wooneenheden niet mixen
 • De cafetaria wordt niet geopend en we starten ook geen centrale activiteiten op
 • Alle medewerkers, bezoekers en externen ontsmetten hun handen bij het betreden van het woonzorgcentrum en dragen de hele tijd een mondmasker
 • Bewoners met dementie dragen in hun wooneenheid en op het terrein geen mondmasker.
 • Elke bezoeker is geregistreerd en heeft een document “verklaring op eer” ondertekend
 • Bij ieder bezoek dient u de map die aan de wooneenheid ligt in te vullen
 • Als u ziek bent of een hoog risico contact hebt gehad, komt u niet op bezoek

 

We kiezen voor versoepelingen en gedeelde verantwoordelijkheid zolang we geen besmettingen hebben en er een lage besmettingsgraad is in de omgeving.

 • Er is elke dag bezoek mogelijk van 11.00 – 18.30 – max 2 bezoeker tegelijkertijd aanwezig op de kamer
 • We kiezen voor bezoek op de kamer
 • Er is mogelijkheid tot maaltijdbegeleiding op de kamer
 • Er is mogelijkheid om te gaan wandelen op het domein en in de omgeving
 • Huisdieren zijn toegelaten
 • We laten de keuze wie er op bezoek komt over aan de familie. De geldende richtlijnen van de overheid dienen als richtlijn en kunnen niet overschreden worden.Beperken van het aantal bezoekers wordt sterk aanbevolen.
 • De bewoner mag het woonzorgcentrum verlaten voor afspraak/winkelbezoek/familiebezoek en volgt hierbij de geldende maatregelen (vb dragen van masker in winkel).
 • Bij een terminale bewoner is bezoek altijd toegelaten – ook hier max 2 per kamer – er kan gewaakt worden.

 

Zoals u kan merken zijn er weinig beperkingen opgenomen in deze bezoekregeling.  We geven u zelf als familie/mantelzorger de mogelijkheid om het bezoek aan de bewoner te regelen en zelf als familie te bepalen wie in de bubbel van de bewoner zit.

We maken deze keuze vanuit het welzijn van de bewoner.  Bezoek ontvangen is heel belangrijk voor de bewoner en voor u, als familie/mantelzorger. 

We willen u wijzen op uw verantwoordelijkheid voor de kwetsbare bewoners van Den Olm en voor de regelgeving vanuit de overheid die voor iedereen geldt. 

We zijn al vele maanden zonder besmettingen bij bewoners – dit willen we graag verder bewaken.

We rekenen op uw gezond verstand.

Bij besmettingen in het woonzorgcentrum en/of verhoogde besmettingen in de omgeving zullen we deze regeling moeten aanpassen voor bepaalde wooneenheden of voor het hele woonzorgcentrum.

Laat ons samen ons uiterste best doen om alle maatregelen goed op te volgen zodat er geen grote uitbraak van covid19 zal plaatsvinden in Den Olm en dat u de volgende maanden rustig op bezoek kan komen.

Op ons mag u rekenen, u mag ons aanspreken als u vragen heeft.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 18 september 2020 

  

Momenteel hebben we geen besmetting bij de bewoners.

 

Bezoek

We merken dat het nog niet voor iedereen duidelijk is hoe de bezoekersregeling momenteel is.  Daarom willen we u graag herinneren aan de volgende afspraken:

 • Elke dag kan er 1 bezoeker van de bezoekersbubbel op bezoek komen:
 • De bezoekersmomenten tijdens de week worden behouden met de mogelijkheid tot wandelen op de beveiligde omloop en indien gewenst met maaltijdbegeleiding.
 • 1 bezoeker per dag die een keuze kan maken uit de 3 bezoekersmomenten.  Dit in overleg met de bezoekersbubbel.
  • 10.30 - 13.00 met eventueel maaltijdbegeleiding
  • 13.30 - 15.30
  • 16.00 - 18.30 met eventueel maaltijdbegeleiding
 • Op zaterdag, zondag en feestdagen is er een bezoekersmoment van 13.30 – 15.30.  Tijdens dit bezoekersblok is er ook mogelijkheid tot wandelen op de beveiligde omloop.

Mogen wij vragen om deze bezoekersblokken te respecteren.  Gelieve ook steeds uw mondmasker te dragen (van zodra u het woonzorgcentrum binnenkomt tot u het woonzorgcentrum verlaat).

 • Iedere bezoeker registreert zich in de bezoekersmap die op de wooneenheid zal liggen.  Dit is een verplichting en kan opgevraagd worden door tracing of door ons gebruikt worden bij besmettingen.

 

Verlaten van het woonzorgcentrum

 • De bewoner kan het woonzorgcentrum verlaten voor een afspraak bij de arts, in het ziekenhuis, de notaris, de bank, ….
 • Familiebezoeken, vakanties, … willen wij met de nodige voorzichtigheid behandelen.  Als u hieromtrent een vraag hebt dan:
  • Adviseren wij u deze vraag tijdig te bespreken met het diensthoofd
  • Afhankelijk van de aard van de vraag en de geldende maatregelen kunnen er afspraken gemaakt worden en kan het zijn dat de bewoner getest moet worden en/of een tijdje niet in de leefruimte kan komen.  Vb. bewoner gaat een week op vakantie – na deze vakantieweek krijgt de bewoner een test op de dag van terugkomst en een controle test op dag 5.  Tot het negatief resultaat van de tweede test dient de bewoner op de kamer te blijven.
 • Formulier “Verlaten van de instelling”  met informatie van voorzorgsmaatregelen wordt ingevuld als de bewoner het woonzorgcentrum verlaat.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 11 september 2020 

  

Momenteel hebben we geen besmetting bij de bewoners.

 

Bezoek

Vanaf maandag 07/09/20 is de nieuwe bezoekersregeling gestart.  We willen u graag herinneren aan 2 administratieve zaken:

U dient de personen die op bezoek komen (partner/kinderen of betekenisvolle naasten) te laten registreren bij de medewerker van de administratie – als u dat nog niet gedaan hebt dan verwachten wij u volgende week.

Mogen wij uw aandacht vragen voor uw registratie telkens als u op bezoek komt – voor elke wooneenheid ligt er een map klaar.

 

Verder was er wat onduidelijkheid over bezoek bij testen

Er is geen bezoek mogelijk op de dag dat er een test wordt afgenomen omdat de bewoner symptomen, koorts, onrust heeft.  Terwijl we wachten op het resultaat van deze test is er een druppel- contact isolatie op de kamer m.a.w de bewoner wordt behandeld als potentieel besmet tot het resultaat gekend is.  We hebben onze resultaten vrij snel (binnen de 24 uur) – er is dan dus 1 dag geen bezoek mogelijk.  Onze verontschuldigingen dat dit onduidelijk geformuleerd was – we passen de tekst aan.

Bij een nieuwe opname:

Eerste test is thuis of in ziekenhuis afgenomen en is negatief

Bewoner blijft op de kamer en mag bezoek ontvangen – op dag 5 wordt een controle test gedaan – er mag die dag bezoek komen en als de tweede test negatief is dan mag de bewoner zich vrij bewegen op de wooneenheid en gaan wandelen

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 3 september 2020 

 

Momenteel hebben we geen besmetting bij de bewoners.

 

WZC Den Olm corona proof

Een normale werking met COVID19, daar gaan we voor.

Graag nodig ik jullie uit om de herwerkte nota “WZC Den Olm – Kleinschalig genormaliseerd wonen corona proof” te lezen.

Daarin vindt u de nodige informatie voor de volgende maanden. 

Graag overlopen we enkele belangrijke zaken:

 • Bewoners dragen geen masker en we organiseren ons in bubbels (wooneenheid) – de bewoner kan zich vrij bewegen in de wooneenheid en de bijhorende tuin en terras
 • We behouden de Maretak als cohorteenheid, die altijd klaar staat om snel te kunnen schakelen bij besmettingen
 • Medewerkers, bezoekers, externen dragen een mondmasker in het woonzorgcentrum en volgen alle maatregelen rond COVID19
 • Bezoekers en externen registreren zich als ze het woonzorgcentrum betreden:
 • Bezoekers – in de bezoekersmap op de wooneenheid
 • Externen – in de registratiemap die aan het onthaal ligt
 • De bewoners van de assistentiewoningen Hof Ter Blommeren kunnen hun flat verlaten mits het nemen van de voorzorgsmaatregelen COVID
 • We kiezen voor genormaliseerd bezoek in normale omstandigheden en aangepast bezoek in bijzondere omstandigheden

 

Wat betekent dit nu praktisch?

 • De nieuwe regeling bezoek gaat in op 7 september.
 • We gaan de sociale bubbel van de bewoner terug in orde maken.  Hiertoe vragen wij dat iemand van de familie langsgaat bij de administratieve medewerker aan het onthaal.
 • 2 vaste bezoekers blijven behouden – er wordt nagekeken of alles voor u in orde is
 • Registreren van bijkomende bezoekers voor de bewoner
 • Partner en alle kinderen van een bewoner
 • Indien er geen partner/kinderen zijn – graag bespreking met het diensthoofd en dan kunnen andere betekenisvolle naasten zich laten registreren in de sociale bubbel van de bewoner
 • Voor de nieuwe bezoekers wordt nagekeken of het formulier “verklaring op eer” al ondertekend is of anders wordt het u ter ondertekening aangeboden.  Dit formulier is nodig bij een mogelijke inspectie van het woonzorgcentrum maar het is vooral belangrijk dat u goed op de hoogte bent van alle afspraken en maatregelen.  We doen hier echt beroep op uw zorgzaamheid en uw verantwoordelijkheid ter bescherming van de bewoners.
 • We vragen u deze administratie in orde te komen maken tijdens de week van 7 en 14 september.
 • U dient geen afspraak meer te maken voor uw bezoek – iedere bewoner kan dagelijks 1 bezoeker ontvangen – u spreekt onderling af wie op welke dag op bezoek komt.  In de week is er verschillende bezoekersmomenten mogelijk met wandelen en maaltijdbegeleiding en u kiest als bezoeker zelf een moment uit dat u het best past.  We vragen u de bezoekersblokken te respecteren.
 • Iedere bezoeker registreert zich in de bezoekersmap die op de wooneenheid zal liggen.  Dit is een verplichting en kan opgevraagd worden door tracing of door ons gebruikt worden bij besmettingen.

 

Dank u wel om met ons mee te denken, om suggesties te doen, om vragen te stellen, om aan te geven wat bewoners wensen.  We rekenen op uw zorgzaamheid en verantwoordelijkheid om alle afspraken goed op te volgen, we hopen dat deze nieuwe regeling met meer mogelijkheden en meer flexibiliteit een antwoord geeft op de vraag naar ruimer bezoek van de partner en alle kinderen van een bewoner.

 

We vragen voorzichtigheid om het woonzorgcentrum te verlaten en om dit te bespreken met het diensthoofd. 

 

We weten dat elke verandering, ook een versoepeling terug bijkomende vragen en bedenkingen losmaakt.  We zijn ons ervan bewust dat er vragen zijn voor andere familieleden, voor kleinkinderen,  voor vrienden en buren, voor het openen van de cafetaria, voor ….  Hier kunnen we voorlopig niet op ingaan.

 

We gaan starten met deze nieuwe regeling voor een maand – eind september evalueren we en kijken of we nog kleine versoepelingen kunnen doorvoeren.

 

Wij houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 27 augustus 

  

Goede avond,

 

Momenteel hebben we geen besmetting bij de bewoners.

 

Boomgaard

Er zijn geen bewoners met koorts of symptomen.  De bijkomende maatregelen voor de bewoners van de Boomgaard en de medewerkers worden morgen stopgezet.

We zijn blij dat er geen besmettingen zijn en dat we deze periode van extra voorzichtigheid kunnen afsluiten.

De bewoners en families mogen terug gaan wandelen en we hervatten morgen de normale werking van de Boomgaard.

Het voorbeeld van de Boomgaard illustreert goed waarom wij in Den Olm met bubbels werken.

De keuze van werken in bubbels (meestal op niveau van een wooneenheid en soms als de architectuur het niet toelaat op niveau van 2 wooneenheden) zorgt ervoor dat we bij een gewijzigde situatie maatregelen kunnen nemen voor 1 bubbel.  De andere bubbels hebben de afgelopen 2 weken op een normale manier kunnen verder werken. 

Bij het bespreken van de bijkomende maatregelen besteden we veel aandacht aan de mogelijkheid om bezoek te kunnen toelaten.  Onze en vooral jullie ervaringen tijdens de lockdown leren ons dat bezoek voor de bewoners en families heel belangrijk is.  Vandaar ook de keuze om bezoek in de Boomgaard toe te laten tijdens de voorbije weken.  Onze oprechte dank aan de families van de Boomgaard om samen met ons zorgzaam te zijn en alle maatregelen goed toe te passen.

 

Alertheid blijft

De cijfers dalen, maar de daling is heel geleidelijk.  Volgende week starten te scholen, er komen steeds meer rode, oranje zones in Europa waar mensen op vakantie gaan, …

Naast het opvolgen van de bewoners, volgen wij ook onze medewerkers op en krijgen we af en toe te maken met hoog risico contacten.  De medewerkers worden dan getest en in functie van resultaten en situaties worden nieuwe testen gepland en maatregelen genomen.

Het dragen van een masker en het toepassen van goede handhygiëne blijven zeer belangrijk.  Wij doen regelmatig controles op handhygiëne bij de medewerkers en we kunnen u melden dat deze resultaten zeer goed zijn.

 

Bezoek

Kleine versoepelingen op korte termijn die ingaan vanaf maandag 31 augustus :

 • De bewoners van de assistentiewoningen Hof Ter Blommeren mogen de instelling verlaten mits ze de voorzorgsmaatregelen goed in acht nemen. Concreet betekent dit het dragen van het mondmasker, goede handhygiëne, in acht nemen van de afstand van 1.5m.Bezoek aan de kapper, winkel, wandelen kan dus terug.We geven het advies mee om de plekken waar veel mensen samen zijn in een gesloten ruimte te vermijden, ook drukke plaatsen waar mensen ook buiten dicht op elkaar zijn/wandelen kan u beter vermijden.
 • De kapster van Den Olm kan terug het centraal kapsalon gebruiken.Voor een aantal bewoners is het prettig om naar het kapsalon te gaan.Ook hier werken we in bubbels en bewoners van verschillende bubbels zijn niet samen aanwezig in het kapsalon
 • Wanneer een vaste bezoeker lange tijd niet op bezoek kan komen vb 3 weken vakantie dan kan overlegd worden op de wooneenheid om tijdelijk een andere vaste bezoeker aan te duiden

 

Bij het overleg vandaag zijn hebben de diensthoofden vragen en bezorgdheden van u als familie/mantelzorger ivm bezoek ter sprake gebracht.  Daarom hebben we beslist om vandaag geen grote wijzigingen/versoepelingen door te voeren. 

We gaan de bezoekregeling herbekijken waarbij we volgende zaken meenemen:

 • We vinden de mogelijkheid om op bezoek te komen belangrijk en zullen steeds zoeken om de bezoekregeling uit te breiden.
 • We willen volgende vragen onderzoeken en kijken hoe we ze kunnen inpassen:
  • Vraag van partners om meer op bezoek te kunnen komen
  • Zoeken naar mogelijkheden om alle kinderen op bezoek te kunnen laten komen (belangrijk voor de gezinnen waar er meer dan 2 kinderen zijn)
  • Onderzoeken van mogelijkheden voor bezoek in het weekend
  • Mogelijkheden voor bewoners om het woonzorgcentrum te verlaten
  • ....

Wij willen graag samen met u de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van de bewoners.  De afgelopen weken is dit prima verlopen.  We blijven inzetten op het correct toepassen van de maatregelen.

Hartelijk dank om uw vragen en bezorgdheden te vertellen aan de medewerkers en diensthoofden.

Wij houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 24 augustus 

  

Goede avond allemaal,

 

Momenteel hebben we geen besmetting bij de bewoners.

 

Boomgaard

Er zijn geen bewoners met koorts of symptomen – we blijven alert en volgen de bewoners nauw op in overleg met de artsen.

Op vrijdagnamiddag, na overleg met de artsen hebben we besloten om de bijkomende maatregelen voor de Boomgaard nog een week aan te houden.  We willen gewoon extra voorzichtig zijn.  Ik herneem de afspraken nog eens:

 • De bewoners van De Boomgaard blijven op de wooneenheid.De bewoners mogen zich bewegen in de wooneenheid en in de tuin van de Boomgaard.
 • De medewerkers van De Boomgaard werken met arbeidskledij, masker, handhygiëne/handschoenen.Ze werken alleen op de Boomgaard.
 • Het verpleegkundig team en nachtteam komt op de Boomgaard voor zorg met bijkomende maatregelen.Andere medewerkers komen niet op de Boomgaard deze week.Dringende interventie worden eerst besproken.
 • Zolang er geen besmettingen zijn bij de bewoners zijn de 2 vaste bezoekers toegelaten op de kamer van de bewoner.De bewoners/families van de Boomgaard kunnen deze week niet gaan wandelen.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona update - nieuws uit Den Olm - vrijdag 21 augustus 2020

 

Goede morgen,

 

Een korte up date.

 

Geen besmettingen bij de bewoners.

 

Nieuws van de Boomgaard:

·        Niemand van de bewoners heeft koorts of heeft symptomen.  Dit is heel geruststellend

·        Na overleg met de artsen stoppen we de extra beschermende maatregelen vandaag

·        We volgen de bewoners op en testen als er toch koorts of symptomen optreden

·        We volgen de medewerker met het hoog risico contact op en volgen de maatregelen die noodzakelijk zijn.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Lucienne Swinnen

Directeur ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 17 augustus 2020 - avond 

  

Goede avond allemaal,

 

Momenteel hebben we geen besmetting bij de bewoners.

 

Boomgaard

De test van de medewerker is negatief.  Er zal een tweede test gebeuren vrijdagmorgen bij deze medewerker.  De medewerker komt deze week niet werken.

Deze week plaatsen we de Boomgaard in preventieve quarantaine met volgende maatregelen en afspraken:

De bewoners van De Boomgaard blijven op de wooneenheid.De bewoners mogen zich bewegen in de wooneenheid en in de tuin van de Boomgaard.

De medewerkers van De Boomgaard werken met arbeidskledij, masker, handhygiëne/handschoenen.Ze werken alleen op de Boomgaard.

Het verpleegkundig team en nachtteam komt op de Boomgaard voor zorg met bijkomende maatregelen.Andere medewerkers komen niet op de Boomgaard deze week.Dringende interventie worden eerst besproken.

Zolang er geen besmettingen zijn bij de bewoners zijn de 2 vaste bezoekers toegelaten op de kamer van de bewoner.De bewoners/families van de Boomgaard kunnen deze week niet gaan wandelen.

 

Andere wooneenheden – Hof ter Blommeren

Er zijn voorlopig geen bijkomende maatregelen of wijzigingen op de andere wooneenheden.

Graag maak ik wel van de gelegenheid gebruik om alertheid en zorgzaamheid te vragen.

U kan niet op bezoek komen als:

 • U ziek bent, koorts hebt, symptomen hebt
 • Als u in contact bent geweest met een covid19 besmette persoon.
 • Als u terugkomt na een vakantie in een risico gebied

De bewoners in een woonzorgcentrum zijn zeer kwetsbaar.  Ik adviseer u echt om uw gezond verstand te gebruiken en niet te komen als er enige twijfel.

De volgende week zullen wij uiterst voorzichtig zijn. 

 

We volgen op en houden u op de hoogte.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 17 augustus 2020 

  

Goede middag allemaal,

 

Momenteel hebben we geen besmetting bij de bewoners.

We plaatsen echter wel de wooneenheid De boomgaard in preventieve quarantaine.

Een medewerker van De Boomgaard is gebeld door contact tracing.  Het gaat hier om een hoog risico contact.

De medewerker wordt vandaag getest.

We verwittigen de betrokken familieleden en informeren de medewerkers over de bijkomende maatregelen.

 

Wij houden jullie op de hoogte

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 13 augustus 2020 

  

Goede middag allemaal,

 

Momenteel hebben we geen besmetting bij de bewoners.

Fijn om dit telkens weer te kunnen schrijven. 

Hartelijk dank voor het stipt opvolgen van de maatregelen.

 

Bezoek

We voeren vanaf maandag 17 augustus een voorzichtige uitbreiding van het bezoek door voor de volgende 2 weken.

We behouden de 2 vaste bezoekers per bewoner.

De bewoner kan vanaf volgende week 3x per week bezoek ontvangen.Praktisch kunnen er dan 3 bezoekers per bezoekersmoment toegelaten worden.

U kan dus voor de volgende 2 weken een extra bezoekmoment plannen. 

 

Warme dagen

Het is ontzettend warm.  Diensthoofden volgen nauwgezet op dat alle bewoners voldoende drinken.  Medewerkers bieden bewoners regelmatig waterijsjes, watermeloen en gekoelde drankjes aan.  Nu de cafetaria gesloten is, is de frisdrank verdeeld over de wooneenheden voor de bewoners.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 6 augustus 2020 

  

Goede morgen allemaal,

 

Momenteel hebben we geen besmetting bij de bewoners.

 

 

Hittegolf

De volgende dagen gaat het weer heel warm worden.  We gaan onze bewoners extra verwennen met waterijsjes, watermeloen en lekkere drankjes.

 

 

Moederdag  - 15/08/20

Aangezien er nog steeds bezoek mag langskomen, gaan we vanuit Den Olm geen bestelling plaatsen om bloemen te leveren op Moederdag.

U kan tijdens de week van 10/08 zelf de bloemen komen brengen bij de bewoners.

Indien u bloemen wil laten leveren, kan dit tijdens de week via het onthaal, maar mogen we wel vragen om geen bloemen te laten leveren op zaterdag 15/08 en zondag 16/08. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 4 augustus 2020 

  

Goede morgen allemaal,

 

Momenteel hebben we geen besmetting bij de bewoners.

 

 

Verklaring op eer

Na controle hebben we gemerkt dat er bezoekers zijn die hun verklaring op eer nog niet ondertekend hebben.  Mogen wij vragen om dit deze week nog in orde te komen maken aan het onthaal.

De mensen van het onthaal zullen deze week ook iedereen contacteren waarbij de verklaring nog niet in orde is.

Indien dit niet in orde gebracht wordt, dan gaan we kiezen om de bewoners, de medebezoekers en de medewerkers te beschermen en dan kunnen we u de toegang tot het woonzorgcentrum weigeren.

 

Bezoekregeling

De diensthoofden hebben vorige week naar iedereen gebeld om de bezoekregeling te herschikken.  Dit is heel vlot verlopen.

We willen iedereen nog eens bedanken voor de flexibiliteit en het begrip hiervoor.

Mogen we wel aan iedereen vragen om tijdens het bezoek het mondmasker steeds op te houden (bij het betreden van het woonzorgcentrum, in de kamer, bij het wandelen, …).

 

Ondersteunend gesprek

We begrijpen jullie onrust en onmacht rond al deze veranderingen/verstrengingen.  Indien u behoefte heeft aan een ondersteunend gesprek, kan u hiervoor terecht bij een medewerker van de sociale dienst op het nummer 015/50 03 52 of u kan bellen naar het centrale nummer 015/50 03 50.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 29 juli 2020 

  

Goede middag allemaal

 

Momenteel hebben we geen besmetting bij de bewoners.

 

Vandaag gaan er in België, in de provincie Antwerpen en ook in Den Olm terug nieuwe afspraken en maatregelen in voege.

Veel sneller dan verwacht is de tweede golf COVID19 een feit.

Gisteren, vandaag en de volgende dagen zal u gecontacteerd worden voor het herplannen van het bezoek bij uw familielid.

Hartelijk dank voor uw flexibiliteit en begrip.  We willen ook erkenning geven aan uw onmacht, frustratie, lastigheid door deze verstrenging.  We voelen ook uw bezorgdheid en uw verdriet.  Het mag er zijn.  Als u behoefte hebt aan een ondersteunend gesprek dat kan u hiervoor terecht bij de medewerkers van de sociale dienst op het nummer 015 50 03 52 of kan u het centrale nummer bellen 015 50 03 50 met de vraag om een afspraak te maken of u terug te bellen. 

 

Wij kunnen u niet geruststellen dat er geen besmettingen zullen komen in Den Olm maar wij kunnen u wel geruststellen dat we onze organisatie afstemmen op het welzijn van de bewoner

Op dit moment kunnen de kiné, ergo, logo, pedicure, kapper, … hun opdrachten blijven uitvoeren met respect voor het werken in bubbels.  De presentieteams zorgen voor huiselijkheid en gezelligheid op de wooneenheid.

 

Even een persoonlijke ervaring

Gisteren tijdens het regelen en herorganiseren heb ik kunnen genieten van de momenten waar ik toevallige getuige van was.  Bewoners rond een grote tafel, de lasagne die lekker rook en de 2 presentiemedewerkers die iedereen bedienden.  Het corona virus was hier ver weg en de gezelligheid was alom aanwezig.

Ik lees in zorgdossiers dat mensen gaan fietsen op walsmuziek en samen met de kinésist genieten van deze muzikale kiné sessie.

Ik ruik wafels, ik krijg verse soep gemaakt door bewoners, ik zie bewoners van eenzelfde bubbel in het atelier tekenen of handwerken …momenten van klein geluk.

 

Opname/heropname

We nemen bewoners op zowel in kortverblijf als residentieel.  Bewoners verblijven tijdelijk in het ziekenhuis en worden terug opgenomen in het woonzorgcentrum.

In beide gevallen gebeurt er een COVID19 test voor de opname.  Bij een negatieve test kan de bewoner opgenomen worden.  5 dagen na de eerste testdatum wordt er een tweede controle test gedaan.  De tijd tussen de opname en het resultaat van de tweede test wordt de bewoner op de kamer verzorgd en is er geen bezoek toegelaten.  Op deze manier beschermen we zowel de nieuwe bewoner als de bewoners van de wooneenheid.

 

Wat doen we bij het vaststellen van een besmetting?

We hebben een aparte cohorteenheid klaarstaan.  Een cohorteenheid is een eenheid waar we enkel bewoners met een besmetting verzorgen en die volledig gescheiden wordt van het woonzorgcentrum.

Bij een positieve COVID19 test wordt u verwittigd en verhuist de bewoner naar de cohorteenheid die in Den Olm gelokaliseerd is in de lokalen van de Maretak.  Er staan hier 4 kamers met telkens 2 bedden klaar en ook alle materialen liggen daar klaar zodat we snel kunnen schakelen.

Wij hebben ruime mogelijkheden om te testen.

We hebben ook voldoende voorraad van alle beschermingsmaterialen

 

Wanneer mag u niet naar het woonzorgcentrum komen?

 • Als u symptomen heeft, koorts hebt, …  u neemt dan best contact op met uw huisarts voor een coivd19 test.  In afwachting van deze test en zolang u ziek bent mag u niet op bezoek komen.
 • Als u in contact bent geweest met iemand die ziek is, symptomen heeft, …dan mag u niet op bezoek komen tot bevestigd is dat deze persoon COVID19 negatief test.
 • Als u op vakantie bent geweest in een risico gebied
 • Als u de afgelopen week in een grote groep bent geweest waarbij de afstand niet bewaard is gebleven vb een groot familiefeest, een festival met veel volk, …
 • Als u jonger bent dan 18 jaar

De regel is eenvoudig als u niet zeker bent dat u gezond bent en de maatregelen voor COVID19 niet hebt opgevolgd dan kan u niet op bezoek komen en dit om de meest kwetsbare mensen van de samenleving te beschermen.  We rekenen op uw correctheid en burgerzin.

 

 

Bewoners assistentie woningen Hof Ter Blommeren

Vandaag is er een overleg geweest met de bewoners van Hof Ter Blommeren.  We hebben alles nog eens uitgelegd en hen de mogelijkheid gegeven om hun vragen te stellen.

Er geldt hier dezelfde regeling voor bezoek als in het woonzorgcentrum.

Vandaag en de volgende dagen komt een medewerker bij hen langs om te bespreken of er extra zaken moeten geregeld worden rond maaltijden, kapper, pedicure.

Voorlopig kunnen de externe gezondheidsmedewerkers en de poetsdiensten hun opdracht verder uitvoeren.

De bewoners van Hof Ter Blommeren kunnen hun flat enkel verlaten voor een dringende doktersafspraak/consultatie in het ziekenhuis.

Ze mogen in de tuin aan Hof Ter Blommeren en mogen wandelen op de omloop van aan de geiten wei tot aan de hoofdingang.  Dit is een publieke zone maar de bewoners begrijpen de regels van 1.5 m, masker dragen, handhygiëne, zodat we hen deze bewegingsvrijheid in vertrouwen kunnen geven.  Op deze manier kunnen ze zelf beslissen om te gaan wandelen. 

Wij zullen ook regelmatig een schriftelijke nota met de laatste info bezorgen aan de bewoners via hun brievenbus.

Hartelijk dank aan de voorzitter Jan en alle bewoners voor het fijne overleg.

 

Hopelijk geeft de bijkomende informatie u wat geruststelling.  Als u vragen heeft dan kan u ze gerust stellen aan een medewerker, diensthoofd bij een bezoek of via mail.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 28 juli 2020 

  

Goede middag allemaal

 

De cijfers blijven stijgen en zowel de veiligheidsraad als de provincie Antwerpen nemen bijkomende maatregelen.  Ook in Den Olm heeft het beleidsteam terug overlegd en gaan we de regeling bezoek opnieuw verstrengen.

Vanuit onze ervaringen met de eerste golf COVID19 weten we dat we best snel en voldoende streng moeten schakelen. 

Het coronavirus vraagt dat we het aantal mensen dat in Den Olm binnenkomt gaan verminderen en dat we consequent alle voorzorgsmaatregelen moeten toepassen in het woonzorgcentrum.

 

Eén van de beslissingen is het aanpassen van de regeling voor bezoek.

Vanaf woensdag 29 juli schakelen we over naar een nieuwe regeling voor bezoek voor minstens de volgende 4 weken.

We nemen deze beslissingen met de inzichten en de informatie die we nu hebben.

Er is altijd een mogelijkheid dat de lokale of federale overheid nog bijkomende richtlijnen geeft die wij verplicht zijn te volgen.

Bij besmettingen in Den Olm zal de bezoekersregeling aangepast worden voor een deel of het volledige woonzorgcentrum.

We kiezen voor een beperking van het bezoek met een maximale spreiding over de bezoekersmomenten tijdens de weekdagen.

Dit zijn de maatregelen voor de volgende 4 weken:

 • Per bewoner zijn er max. 2 vaste bezoekers
 • Iedere bewoner kan 2x per week bezoek ontvangen
 • Er kan 1 persoon per bezoekersblok op bezoek komen
 • De bezoekersblokken blijven behouden:
  • 10.30-13.00 met mogelijkheid tot eten geven
  • 13.30-15.30
  • 16.00-18.30 met mogelijkheid tot eten geven
 • Bezoekers komen binnen de afgesproken bezoekersblokken.
 • Bezoek is mogelijk op de kamer of in de veilige wandelzone.
 • Je kan enkel wandelen – centrale terras kan niet meer gebruikt worden om te zitten.
 • Wandelen kan tot 16.55 – om 17.00 worden de interne deuren gesloten

De bewoners van het woonzorgcentrum en de bewoners van Hof Ter Blommeren kunnen het woonzorgcentrum niet verlaten (uit veiligheid voor de bewoner zelf en de andere bewoners) behalve voor:

 • Een consultatie of een doktersbezoek dat dringend is – gelieve dit te overleggen met een diensthoofd.
 • U dient een attest “verlaten van de instelling” te ondertekenen.

 

Graag willen wij onze beslissingen even toelichten

De grootste doelstelling van de nieuwe beslissingen is het beperken van het aantal bezoekers die naar het woonzorgcentrum komen.

We willen samen met jullie, familie en mantelzorgers, deze maatregelen strikt doorvoeren om een volledige lock down te voorkomen.

We zouden kunnen zeggen dat we de huidige afspraken gehalveerd hebben.

Er zijn 2 vaste bezoekers per bewoner.  Hoe moeilijk ook maar we gaan hier geen uitzonderingen op toestaan voor de volgende 4 weken.  De vaste bezoekers zijn de verbinding naar de andere familieleden.  Via deze vaste bezoekers worden ook attenties meegegeven en wordt de was gewisseld. 

De bezoekersblokken blijven hetzelfde maar we vragen u om zich heel strikt aan de regels te houden.  Er wordt ook een spreiding gedaan van de bezoekers per wooneenheid.  U dient steeds een afspraak te maken op de wooneenheid.  Mogen wij u vragen dit bezoek per week te regelen bij het diensthoofd of de medewerker van het presentie team als u in Den Olm bent.  U kan dit ook telefonisch doen tussen 14.00-16.00 op het telefoonnummer van de wooneenheid. 

De cijfers zullen de volgende weken nog stijgen dus ook de bewoners van Hof Ter Blommeren mogen het woonzorgcentrum niet meer verlaten de volgende 4 weken.

Tijdens de terminale fase zijn er andere afspraken rond bezoek.  Er kunnen max 2 personen tegelijkertijd op bezoek komen.  Een bezoeker kan 1x per dag komen.  Concrete regelingen worden afgesproken met het diensthoofd.

Er is geen bezoek mogelijk op de dag dat een bewoner getest wordt. 

 

Hoe gaan we dit praktisch allemaal regelen:

Alle bezoekersafspraken zullen vanaf morgen herschikt moeten worden.

We gaan vandaag en morgen iedereen telefonisch contacteren om te horen wie de 2 vaste bezoekers zijn en hoe we de afspraken van deze week kunnen herschikken. 

 

Kapper en pedicure

Voor de volgende weken worden geen externe kappers en pedicures toegelaten. 

Niet dringende afspraken worden uitgesteld.  De vaste pedicure van WZC Den Olm kan dringende afspraken overnemen.  De kapster van WZC Den Olm kan in functie van de beschikbaarheid bijkomende dringende kapbeurten voor haar rekening nemen. 

 

 

We zullen vandaag en de volgende dagen nog bijkomende maatregelen nemen ter bescherming van de bewoners.  We zullen u steeds op de hoogte houden.

Voor sommige familieleden/mantelzorgers wiens familielid recent in Den Olm is opgenomen is dit een eerste ervaringen met een snel wisselende realiteit met veel veranderingen en onzekerheden.  Voor anderen een déja-vu, een onbehagelijk gevoel dat er zo snel een tweede golf COVID19 is.

We gaan helder en veel communiceren, we gaan alles goed opvolgen. 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 24 juli 2020 

  

Goede middag allemaal,

 

18 mei 2020 zijn we na een periode van lock down voorzichtig gestart met bezoek.  2 maanden later zijn er terug stijgende cijfers, onrust, bezorgdheid, angst, …

Tot op vandaag hebben we geen besmettingen in WZC Den Olm, niet bij de bewoners en ook niet bij de medewerkers.

Wij hebben nog steeds dezelfde teststrategie voor de bewoners.

Bewoners worden getest bij:

 • Koorts
 • Symptomen zowel bij hoesten, kortademigheid, neusloop als bij ieder ander symptoom
 • Plots gewijzigd gedrag, onrust
 • Als controle – vb bij opname

Wij volgen dagelijks alle bewoners op naar symptomen en temperatuur.  We nemen hier geen risico en testen breed.  De testen worden afgenomen door het verpleegkundig team en de testen gaan naar het labo van het Imelda ziekenhuis. 

U mag ons vertrouwen – we volgen de bewoners nauwgezet op en gelukkig tot op heden zijn hier geen besmettingen.

Medewerkers worden getest bij symptomen of als ze vallen onder de richtlijnen van testen (sciensano).  Ook hier kunnen we steeds snel terecht voor opvolging in het Imeldaziekenhuis.

 

Vanaf zaterdag 25 juli schakelen we terug naar bezoek fase 4

 • Per bewoner mogen er 4 vaste bezoekers komen binnen de afgesproken bezoekersblokken.  Bezoek is mogelijk op de kamer of in de veilige wandelzone. 
 • Er kan 1 persoon per bezoekersblok op bezoek komen.
 • De uren van de bewonersblokken zijn:
  • 10.30-13.00 met de mogelijkheid tot aanwezigheid/hulp bij de maaltijd op de kamer
  • 13.30-15.30
  • 16.00-18.30 met de mogelijkheid tot aanwezigheid/hulp bij de maaltijd op de kamers
 • Wandelen kan tot 16.55 – om 17.00 worden de interne deuren gesloten
 • De bewoners van het woonzorgcentrum kunnen het woonzorgcentrum niet verlaten (uit veiligheid voor de bewoner zelf en de andere bewoners) behalve voor:
  • Een consultatie of een doktersbezoek dat dringend is – gelieve dit te overleggen met een diensthoofd.
  • U dienst een attest “verlaten van de instelling” te ondertekenen.
 • Bewoners van de assistentiewoningen hebben bijkomend de toelating om het woonzorgcentrum zelfstandig te verlaten mits het invullen van een attest voor essentiële zaken vb winkelen 

 

Hoe kunnen we samen zorgzaam zijn en de bewoners beschermen?

Wij schakelen terug naar fase 4 in het belang van het welzijn van de bewoners.  Wij schakelen terug naar een strenger management van de voordeur en interne toegangen overdag, naar het strikter opvolgen van alle afspraken.

Graag willen wij als directie en beleidsteam duidelijk afspraken met u maken, vanuit onze gezamelijke zorgzaamheid voor het welzijn van de bewoners.

 • Wij willen graag correct gedrag bevestigen en waarderen.De afspraken die wij maken zijn er om het welzijn van de bewoners te waarborgen.Dank u wel om samen met ons deze verantwoordelijkheid te dragen.
 • Als u zich niet houdt aan de afspraken (niet tekenen van attest “verklaring op eer”, uw mondmasker niet dragen, onbeleefd zijn tegen de medewerkers als ze u vragen de maatregelen op te volgen, …dan gaan we kiezen om de bewoners, de medebezoekers en de medewerkers te beschermen en dan wordt u niet meer toegelaten in het woonzorgcentrum.Dit klinkt hard, maar ook duidelijk.Dit gaat om een kleine minderheid maar ze is er, elke dag opnieuw.We nodigen u uit om hierover na te denken en u in regel te stellen als u dit nog niet gedaan hebt.
 • We kiezen voor vertrouwen, voor samen zorgen, voor samen dragen van alle moeilijke zaken en voor het innemen van een duidelijk standpunt naar de bezoekers die zich niet aan de afspraken houden.Mogen wij op jullie rekenen dat we onze tijd en energie kunnen inzetten voor de bewoners en niet op het houden van controles?We rekenen op jullie.

 

Keuze voor bezoek op de kamer met mogelijkheid tot eten geven en gaan wandelen op de veilige wandelzone

Dit is een heel bewuste keuze, die er opnieuw voor zorgt dat wij beroep doen op uw medewerking.

 • U draagt altijd een mondmasker, bij het betreden van het woonzorgcentrum, op de kamer, tijdens het wandelen.In het belang van de bewoner zouden wij u willen vragen om als u op bezoek komt.Deze mondmaskers zijn te koop in de winkel en ze bieden een betere bescherming voor de bewoners.De medewerkers dragen ook deze maskers.Graag bij elke bezoek een nieuw masker.
 • Handhygiëne – blijven met een stip staan bij de aanbevelingen
  • Ontsmetten bij het betreden en verlaten van het woonzorgcentrum
  • Ontsmetten van uw handen tussendoor – er staat terug alcoholgel op de kamer of u kan ernaar vragen op de wooneenheid
  • Gelieve na uw bezoek een papieren doekje te nemen en de zaken die u hebt aangeraakt te ontsmetten vb. klinken, toilet na gebruik, tafel, …
 • Vermijd fysiek contact – op dit moment raden wij uiterste voorzichtigheid aan
 • U kan – u kan geen contact hebben met andere bewoners/bezoekers – u kan Deze maatregelen zijn nodig om de circulatie in het woonzorgcentrum te beperken en om de bewoners die geen bezoek hebben te kunnen laten rondlopen en aanwezig te zijn in de gemeenschappelijke ruimten van de wooneenheid.De bewoners wonen en leven er en we willen deze ruimte veilig houden
 • U gaat naar de wandelzone via de weg die hiervoor is aangegeven – op de wooneenheid liggen de plannetjes..Gelieve te zorgen dat u tijdig terug binnen bent en als de medewerker die de deuren sluit u aanspreekt, gelieve dan beleefd gehoor te geven aan haar vraag.De medewerker doet gewoon haar werk.Mogen wij jullie uitnodigen om te kijken naar het halfvolle glas – er kan gewandeld worden van 10.30 tot 16.55 tijdens de bezoekersblokken.
 • Als u op reis bent geweest, als u naar een evenement met veel volk bent geweest, als u een groot familiefeest hebt bijgewoond dan vragen wij u met aandrang om niet te komen.Mogen we dan op uw gezond verstand rekenen en op uw verantwoordelijkheid om de bewoners van Den Olm te beschermen.Ook als u ziek bent, als u koorts hebt dan kan u niet op bezoek komen.

 

De afgelopen weken hebben we de mailingslijst steeds aangevuld bij nieuwe opnames.  We gaan de communicatie ook terug publiceren op de website.

We volgen de cijfers algemeen en de lokale toestand verder op. 

Dank u wel voor het vertrouwen.  U mag gerust zijn, we hebben alles onder controle.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 23 juli 2020 

  

Goede middag allemaal,

 

De besmettingen stijgen, tot op dit moment hebben we geen besmettingen maar we verhogen onze waakzaamheid en we voeren een eerste herschikking door.

Na overleg met het beleidsteam zijn wij tot volgende beslissing gekomen:

De  bewoner mag het woonzorgcentrum niet meer verlaten vanaf zaterdag 25 juli 2020

Dit geldt zowel voor de weekdagen en voor de weekenden.  Er kan alleen een uitzondering gemaakt worden voor een afspraak bij een arts of een consultatie in het ziekenhuis.  Gelieve dit steeds te overleggen met een van de diensthoofden.

Concreet betekent dit dat de bewoner niet meer kan meegenomen worden naar een familiefeest, naar een afspraak bij de kapper, naar een bezoek bij vrienden. 

Bewoners en familie kunnen niet meer gaan wandelen naar het dorp, naar een cafeetje om iets te drinken, ….

We schermen de bewoners van het woonzorgcentrum af naar contacten buiten Den Olm. 

 

De voorbij dagen is er crisisoverleg geweest, op de veiligheidsraad, op de vergaderingen van lokale overheden, de taskforce is terug samengeroepen.  Veel sneller dan verwacht is er sprake van een tweede golf.  Wij verwachten morgen richtlijnen vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid.  U mag morgen opnieuw een communicatie verwachten.

 

Dank u wel, aan alle bezoekers die de maatregelen en afspraken strikt opvolgen.  Helaas moeten wij nog dagelijks familieleden, bezoekers wijzen op de voorzorgsmaatregelen.  We kunnen niet genoeg uw aandacht vragen om de maatregelen strikt op te volgen.  We zetten ze nog eens op een rijtje:

 • U dient zich te registreren als bezoeker en een attest “verklaring op eer” te ondertekenen.  Dit is de eerste stap – voor het belang van iedereen een zeer belangrijke stap om bij besmettingen iedereen zo snel mogelijk te kunnen contacteren. 
 • U dient uw bezoek te plannen.  Enerzijds om een spreiding van bezoek te kunnen opvolgen en anderzijds omdat dit een verplichting is van de overheid voor contacttracing.
 • U past een strikte handhygiëne toe – u ontsmet uw handen bij het betreden van het woonzorgcentrum en bij het verlaten van het woonzorgcentrum.
 • U draagt een mondmasker bij het betreden van het woonzorgcentrum, tijdens het bezoek op de kamer, tijdens de wandeling, tijdens het eten geven.  De enige uitzondering is dat u even uw masker kan laten zakken als u op 1.5 m afstand staat als u de bewoner uw gezicht/glimlach wil laten zien.  Knuffelen is niet mogelijk op dit moment. 
 • U komt op bezoek bij uw familielid – u mag op bezoek op de kamer en u mag gaan wandelen op de veilige wandelzone.  U hebt geen contact met andere bewoners/familieleden.  Op de veilige wandelzone zorgt u voor de 1.5m afstand met andere mensen.
 • De bewoner met dementie draagt geen mondmasker – we nemen deze beslissing in het belang van het welzijn van de bewoner.  Concreet betekent dit dat de bezoeker dus altijd zorgt voor de veiligheid.
 • We werken al van in het begin van de Covid19 periode in bubbels in Den Olm.  Concreet betekent dit de bewoners van de wooneenheden geen contact hebben met elkaar.  In de voorbije weken hebben we uitzonderingen gemaakt voor partners/familieleden die op 2 wooneenheden verblijven.  Vanaf heden kan dit niet meer.  Zij zullen ondersteund worden door digitale communicatie maar kunnen elkaar niet meer fysiek ontmoeten. 

 

We willen graag een appel doen op jullie medeverantwoordelijkheid.  Wij kunnen geen garanties geven dat er geen besmettingen zullen komen maar we kunnen wel alle voorzorgsmaatregelen nemen die nodig zijn om de bewoners maximaal te beschermen.  Mogen wij op u rekenen? 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen  

Directeur Ouderenzorg a.i.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 18 juni 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Nieuws bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.  

 

Bezoek

De nota “organisatie en bezoekersplan 2020” is klaar – het wordt u via de mail doorgestuurd.

We sturen tevens het document “verklaring op eer” mee als voorbeeld.

Wij hebben alle informatie, alle afspraken en alle regelingen samengebracht in 1 document.    Uiteraard zal deze nota in de toekomst nog aangepast worden door voortschrijdend inzicht en na een officiële communicatie door de overheid.

Wij vragen u om deze nota nog eens nauwkeurig door te lezen.  Hier en daar zijn er bijsturingen die wij hebben doorgevoerd na uw suggesties. 

Op dit moment passen we de regeling bezoek fase 4 toe.

We hebben vorige week snel toegelaten dat er 4 bezoekers per bewoner toegelaten zijn.  Wij dienen echter een inhaalbeweging te maken wat betreft:

De registratie van de bezoekers – verklaring op eer

Tijd nemen om iedere bezoeker te informeren over de belangrijkste zaken

Deze regeling en registratie geldt voor de bezoekers van de bewoners van het woonzorgcentrum en voor de bezoekers van de bewoners van de assistentiewoningen.

We starten met de registraties en ondertekenen van de verklaring op eer van dinsdag 23 juni – vrijdag 26 juni.  In de cafetaria zal er een tafel per wooneenheid staan met daarop de nodige documenten.  Er zullen medewerkers aanwezig zijn om u te woord te staan.  Gelieve u aan te melden aan de tafel van de wooneenheid van de bewoner die u komt bezoeken.

Vaste bezoeker die vanaf 18 mei op bezoek komt

 • U heeft alle informatie gehad
 • Normaal hebben wij uw contactgegevens – we kijken ze graag even met u na.
 • Gelieve uw formulier “verklaring op eer” te ondertekenen.
 • U heeft de gelegenheid om vragen te stellen

U bent een van de 3 bezoekers in de bubbel van de bewoner – bezoek vanaf 10 juni

 • U krijgt van de medewerker een herhaling van de belangrijkste info
 • Gelieve uw formulier “verklaring op eer” te ondertekenen
 • Gelieve uw contactgegevens in te vullen op het registratieformulier of indien ze gekend zijn, kijken we ze samen na
 • U heeft de gelegenheid om vragen te stellen

Een hele regeling om in orde te zijn met alle documenten die wij dienen bij te houden voor de tracing en de beheersing van het risico op de infectie volgens de richtlijnen van de overheid.

De volgende dagen zal de buitenruimte nog eens aangepast worden om meer ruimte te geven om te zitten aan een tafel.  Hier en daar wordt al nadar verwijderd die intussen overbodig is.  Dit zal tegen maandag 22 juni in orde zijn.

We zoeken in Den Olm echt naar mogelijkheden voor genormaliseerd en menselijk bezoek.  We zijn zeer soepel met heel ruime bezoekuren.  Het is heel veel extra werk, meer en moeilijker dan in de corona crisis.  Mogen wij rekenen op uw medewerking?

 

Bewoners van de assistentiewoningen

Vorige week zijn de bewoners van de assistentiewoningen samen gekomen met de directie en de woonassistent om de maatregelen en mogelijkheden van de bewoners van de assistentiewoningen te bespreken.  Morgen is er opnieuw een overleg gepland om de nieuwe afspraken te finaliseren.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 15 juni 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Een zeer korte communicatie vandaag.

Gelukkig is de crisis voorbij en gaan we overschakelen naar een wekelijkse algemene communicatie op dinsdag en als er bespreekpunten zijn die niet kunnen wachten tot de wekelijkse communicatie.  Zeker als er besmettingen zijn dan zullen we dadelijk communiceren met de aanpassingen van de richtlijnen.

 

Nieuws bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.  

 

Bezoek

Een uitgebreide nota volgt deze week.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 12 juni 2020  

 

Goede avond allemaal,

 

Nieuws bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.  

 

Bezoek

Volgende week komt er een uitgebreide nota rond de bezoekregeling in Den Olm.  Vanuit de opmerkingen en suggesties die we ontvingen zullen we alvast enkele aanpassingen doen aan de uren van de bezoekersblokken die ingaan vanaf maandag.

Uitbreiding met een half uur voor de bezoekersblokken met maaltijdzorg zodat je dit rustig kan doen als bezoeker

Bezoek mogelijk tot 18.30

Scheiding tussen de bezoekersblokken met een half uur zodat er niet teveel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in Den Olm.

Er kan gewandeld worden tot 15.30 – in het laatste bezoekersblok is wandelen niet meer mogelijk – om 17.00 sluiten we alle interne deuren

De nieuwe bezoekersblokken zijn:

10.30-13.00

13.30-15.30

16.00-18.30

We wensen jullie een fijn weekend en tot volgende week.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 11 juni 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Nieuws bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.  

Bezoek

We willen graag met jullie in vertrouwen en verbinding de bezoekregeling verder uitwerken.

De vragen die vele families ons stellen vragen extra verduidelijking.

We gaan even de tijd nemen om dit goed uit te werken.

We merken dat er gisteren veel nieuwe bezoekers geweest zijn die niet op de hoogte waren gesteld door de vaste bezoeker.  We gaan de volgende 2 weken inzetten om het verschaffen van de juiste info voor de nieuwe bezoekers. 

Er is een grote vraag naar uitbreiding, naar uitzonderingen, naar …  helaas stap voor stap zaken versoepelen is de beste weg.  Er mogen verschillende personen op bezoek komen maar hun aantal is niet onbeperkt.  We kunnen de ruime maatregelen van de maatschappij nog niet toepassen in Den Olm.  We stellen daarom een grens in op 4 verschillende personen per bewoner.  Als u even met ons meetelt zijn dit 190*4= 760 extra mensen die naar Den Olm komen. 

Hartelijk dank voor alle bezoekers die hun verantwoordelijkheid nemen maar helaas is er een zeer kleine minderheid die dit niet doet.  Dit maakt ons ongerust om de veiligheid naar de bewoners te garanderen.

Een meer formele opvolging dringt zich op.  De strengheid en duidelijkheid in Den Olm zorgt ervoor dat we besmettingsvrij blijven.  U maakt intussen deel uit van de mensen die in Den Olm komen.  Indien u zich niet aan de afspraken houdt dan wordt u niet langer toegelaten in WZC Den Olm.  Het COVID19 verdraagt geen uitzondering.

We gaan jullie meenemen om dit samen af te handelen de volgende weken, in volle vertrouwen, met een bereidheid van ons om de nieuwe bezoekers alles uit te leggen en met een zorgvuldige opvolging dat alles veilig blijft in Den Olm.

 

We houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 10 juni 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Nieuws bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.  

Bezoek

Vanaf vandaag is bezoek fase 4 in voege.  We verruimen van 1 vaste bezoeker naar de mogelijkheid dat verschillende mensen op bezoek kunnen komen bij een bewoner maar wel afzonderlijk dus 1 bezoeker per bezoekersmoment.  U dient dit zelf af te spreken als familie.  Intussen kwamen er vandaag nieuwe mensen op bezoek.  Hartelijk welkom.

Voor de nieuwe bezoekers gelden dezelfde regels als voordien – minstens 18 jaar – geen temperatuur – geen symptomen – geen contact met besmette mensen gedurende de laatste 14 dagen – de nodige uitleg gekregen van de vaste bezoeker ivm de richtlijnen van Den Olm – mondmasker dragen, handen ontsmetten, …  

U mag naar de wooneenheid gaan volgens de logische weg en u mag dezelfde weg terugnemen.  Er is enkel toegang via de hoofdingang. 

Bezoek fase 5 wordt voorbereid.  We nemen de individuele vragen mee die we mochten ontvangen en kijken wat haalbaar is om zowel aandacht te hebben voor veiligheid als menselijkheid.

 

We houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 9 juni 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Een korte communicatie vandaag.

 

Nieuws bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.  

 

Bezoek

Het bezoek is gisteren vlot verlopen op de wooneenheden.  Graag horen we van jullie hoe jullie de nieuwe regeling ervaren (eten geven op de kamer, wandelen, …).

We willen jullie toch nog eens herinneren dat het dragen van een mondmasker verplicht is zowel in de kamer als buiten op de omloop.

 

Post

Tijdens de lockdown hebben wij de post ofwel meegegeven tijdens de afhaalmomenten ofwel opgestuurd.

Vanaf deze week zullen wij de post terug bezorgen in de brievenbussen of op de kamer. 

 

Gebruikersraad bewoners assistentiewoningen

Na veel individueel contact met de bewoners van de assistentiewoningen kan voorzitter Jan deze week samen met de woonassistent een vergadering organiseren.  Uiteraard corona proof, met de nodige afstand, maar wel fijn dat bewoners van de assistentiewoningen even samen kunnen overleggen en met elkaar kunnen praten.  We wensen ze alvast een fijne vergadering

 

Nieuwe leefzaal De Zonnebloem

Vorige week was er een overleg over de nieuwe leefzaal voor de Zonnebloem op de werf zelf.  Het wordt een prachtige ruimte met veel licht, met een mooie terras, met …

Nu hangen er overal nog kabels maar de werken vorderen.  Vloeren leggen, keuken plaatsen, vast meubilair wordt gemaakt, …dit is de fijne fase van een bouwproject om telkens grote wijzigingen te zien.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 8 juni 2020  

 

Goede morgen allemaal,

 

Nieuws   bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.  

 

Bezoek

Maandag 08/06 en dinsdag 09/06 zijn er ruimere bezoekuren in Den Olm voor de vaste bezoeker. 

Vanaf woensdag 10/06 is er terug een versoepeling en is het niet alleen de vaste bezoeker die mag langskomen – wel telkens 1 persoon per bezoekersmoment.  Er moet wel op voorhand aan het diensthoofd doorgegeven worden wie op bezoek wil komen.

We zijn nieuwsgierig naar uw ervaringen de volgende dagen.

 

We hebben gezien dat we in de vorige mail verkeerde mail adressen van de hoofden hebben gebruikt.  Hierbij nog eens een overzicht van de diensthoofden:

Voor wooneenheden Beukenhof, Eikenhof en Mispelhof

Linda Op de Beeck – 015 363 321 –  email – Linda is maandag 08/06 afwezig

Voor wooneenheden Klaproos, Korenbloem en Boomgaard

Bert Magnus – 015 363 322 – email

Voor de wooneenheden Viooltje, Zonnebloem en Groenbeemd

Sandra Rooijmans – 015 363 323 – email – Sandra is dinsdag 09/06 afwezig

Voor de wooneenheden Berkenbos, Bijenkorf en assistentiewoningen

Myriam Van Kerckhoven – 015 363 324 – email – Myriam is woensdag 10/06 afwezig

 

Barber verwenmoment voor de vaders

We gaan de vaders in Den Olm extra verwennen.  Het is meer dan alleen een luxe scheerbeurt, het is een moment van genieten, van een  babbel, misschien met een lekker drankje nadien, kortom mannenverwennerij.

We nodigen u uit om uw vader ook te vieren tijdens een van de bezoeken en dit te delen met jullie andere familie leden.

 

Wonen en leven

Zingen in bubbels, bidden in bubbels, naaien in bubbels, ….ons team wonen en leven is super creatief.   Het is bijzonder fijn dat bewoners van een groep (bubbel) naar een andere ruimte in Den Olm kunnen gaan om samen iets leuks te doen.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 5 juni 2020 – versoepeling bezoek fase 4

 

Goede avond allemaal,

 

Goed nieuws – er komen versoepelingen voor de mogelijkheden tot bezoek in het woonzorgcentrum.

Ongetwijfeld zal u dit vanavond op TV horen en morgen zal het waarschijnlijk verschijnen in de krant.

De officiële richtlijnen moeten nog volgen maar we wilden jullie toch al perspectief bieden op bezoek fase 4.

 

Bezoek

Bezoek fase 3 zal dus zeer kort zijn met name maandag en dinsdag.

Bezoek fase 4 gaat van start vanaf 10 juni.  We gaan de versoepelingen stap per stap doen zoals ook de vorige weken en blijven de besmettingen in Den Olm opvolgen als belangrijkste parameter.

We voeren een volgende versoepeling door waar het meeste vraag naar is met name niet langer 1 vaste bezoeker.  Voor maandag en dinsdag gaan de geplande bezoeken door met de vaste bezoeker.

Laten we even overlopen wat dit concreet betekent vanaf 10 juni 2020.

We behouden de bezoekersblokken 10.30-12.30 – 13.30-15.30 – 15.30-17.30 met de mogelijkheid tot wandelen en aanwezigheid/hulp bij de maaltijd op de kamer

We behouden de bezoekersafspraken die voor volgende week zijn afgesproken voor de bewoner

We behouden 1 bezoeker per bezoekersmoment maar het mag telkens iemand anders zijn.Dit kunnen jullie onderling regelen

Wat moeten jullie doen?

Als alleen de vaste bezoeker volgende week op bezoek komt en er zijn geen wijzigingen naar andere familieleden dan moet u niets doen

Als er een andere bezoeker komt dan moet u dit op voorhand melden bij het diensthoofd.Wij zijn als woonzorgcentrum verplicht om de bezoekers te registreren.

De nieuwe bezoeker moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen – we doen hier beroep op de vaste bezoekers die de afgelopen weken instructie en info gekregen hebben – gelieve dit goed door te geven aan elkaar.Samen zorgzaam zijn is de boodschap.

Dus vb dochter Els is de vaste bezoeker en heeft een bezoekersafspraak op ma, woe en vr van 13.30 tot 15.30.  Dochter Els komt op bezoek op maandag.  Vanaf woensdag kan er gewisseld worden en komt zoon Piet op bezoek en op vrijdag komt schoondochter Elke.  U heeft als familie 3 bezoekersmomenten en u kan deze zelf verdelen – telkens 1 persoon per bezoekersmoment.

 

Praktisch

U contacteert het diensthoofd van de wooneenheid via mail of telefoon en geeft de wijziging van de naam door.

Voor wooneenheden Beukenhof, Eikenhof en Mispelhof

Linda Op de Beeck – 015 363 321 – – Linda is maandag 08/06 afwezig

Voor wooneenheden Klaproos, Korenbloem en Boomgaard

Bert Magnus – 015 363 322 –

Voor de wooneenheden Viooltje, Zonnebloem en Groenbeemd

Sandra Rooijmans – 015 363 323 – – Sandra is dinsdag 09/06 afwezig

Voor de wooneenheden Berkenbos, Bijenkorf en assistentiewoningen

Myriam Van Kerckhoven – 015 363 324 – – Myriam is woensdag 10/06 afwezig

 

Stap voor stap, in vertrouwen naar de zomermaanden

Volgende week bespreken we de nieuwe richtlijnen.  Wij houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 5 juni 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Nieuws   bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.  We blijven dankbaar dat we deze zin kunnen schrijven, zeker na 3 weken bezoek.  Dank u wel om samen met ons zorgzaam te zijn. 

Vandaag zijn we gebeld door Radio 2 voor een interview rond bezoek – dankbaarheid voor jullie vertrouwen – steeds zoeken naar het evenwicht tussen bescherming tegen corona en ruimte voor menselijk contact en welzijn – volgende week terug meer mogelijkheden voor bezoek vaste bezoeker en dan voorbereiden voor de volgende uitbreiding.

Het interview zal vandaag te horen zijn op radio 2 tussen 12.00-13.00 – we krijgen nadien de link die we dan volgende week kunnen delen.

 

Bezoek

Vandaag de laatste dag bezoek fase 2 – jammer dat het weer wat slechter is om te gaan wandelen.

Volgende week fase 3 – de planningen worden vandaag afgerond en vanaf volgende week heeft de vaste bezoeker de mogelijkheid om 3x op bezoek te komen.  Je kan een bezoek combineren met wandelen, je kan een bezoek combineren met aanwezigheid/hulp bij de maaltijd.

We willen jullie toch nog eens de afspraken meegeven:

Het dragen van een masker is verplicht – altijd ook buiten op de omloop – we zijn streng omdat de bewoners kwetsbaar zijn.

Je komt op bezoek bij jouw familielid en je kan geen contact zoeken/maken met andere bewoners

De bewoners zijn ingedeeld in groepen (bubbels) – deze groepen en hun bezoek moeten gescheiden blijven – dus hou altijd afstand tov andere bezoekers en bezoekers

Maaltijd wordt op de kamer gebracht – er is geen bezoek in de leefruimte tijdens de maaltijd

Blijf goed alle maatregelen volgen – je temperatuur meten, je handen wassen/ontsmetten – proper masker dragen – niet op bezoek komen als je ziek bent

Vanaf volgende week is de planning van bezoek terug decentraal maw je overlegt met het diensthoofd van de wooneenheid bij vragen.

Dit is een grote organisatorische omschakeling dus volgende week gaan er hier en daar nog zaken bijgestuurd moeten worden.  Graag uw begrip daarvoor, we luisteren en sturen bij binnen de gemaakte afspraken.

Uiteraard hebben we alle vragen naar meerdere bezoekers per bewoner gehoord en hierover zullen we zeker midden volgende week kunnen communiceren.

 

Stap voor stap, in vertrouwen naar de zomermaanden

We kijken uit naar zomermaanden met bezoek, met ruimte voor een normale werking, met initiatieven wonen en leven binnen de bubbels,… zonder corona.

De medewerkers hebben zich flexibel en met veel goesting ingezet voor het welzijn van de bewoners en de familie/mantelzorgers.  Stilaan starten de momenten van vakantie voor hen, om even uit te rusten na drukke tijden.

Begrip voor u allen, voor uw emoties, voor uw vragen, u mag rekenen op ons engagement om stap voor stap de volgende weken de versoepelingen verder door te voeren.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 3 juni 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Nieuws   bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.

 

Bezoek

Het bezoek verloopt vlot en we zijn blij dat we volgende week kunnen overschakelen naar meerdere bezoekmomenten per bewoner.

Wij blijven samen verantwoordelijk voor het goed toepassen van de afspraken en de maatregelen COVID19.

Wij gaan u aanspreken als u het even vergeet. 

Voor families die nog niet op bezoek komen, horen we onduidelijkheden ivm met het uitwisselen van de was.  We gaan jullie hiervoor contacteren om dit duidelijk af te spreken.  Onze verontschuldigingen voor het ongemak.

 

Maaltijden voor de bewoners van de assistentiewoningen

Nu er vanaf volgende week 3x bezoek mag komen van een vaste bezoeker zijn er misschien bewoners van de assistentiewoningen die terug zelf voor een aantal maaltijden willen zorgen.

Deze week gaan we bij alle bewoners van de assistentiewoningen langs om te bespreken.

Op deze manier geven we de regie terug aan de bewoners voor hun maaltijden en huishoudelijke zaken met ondersteuning van hun familie en met ondersteuning van ons waar gewenst.

 

Nieuwe bedden

Vandaag zijn er 33 nieuwe bedden en nachtkastjes geleverd (op de Groenbeemd, Boomgaard en 2 bedden op de Zonnebloem).  De bedden en nachtkastjes worden ontsmettend gepoetst na montage alvorens ze naar de wooneenheid gaan. 

 

Stap voor stap, in vertrouwen naar de zomermaanden

De richtlijnen voor de woonzorgcentra en assistentiewoningen blijven streng voor de kwetsbare ouderen.  Er is een update geweest op 29 mei met als belangrijkste versoepeling het opheffen van de opname stop.  Momenteel hebben wij in Den Olm 12 kamers en 1 assistentiewoning die niet ingenomen zijn.  De volgende weken zullen we dus systematisch terug nieuwe bewoners opnemen.  Nieuwe bewoners worden getest in de 48 uur alvorens ze opgenomen worden.

Vanuit de werkgroep “bezoek” zullen er nieuwe richtlijnen verschijnen tegen 15/06.

Intussen hebben we intern in Den Olm onze organisatie terug herschikt naar een meer decentrale werking voor bezoek. 

Wonen en leven wordt terug uitgebreid met activiteiten binnen de groep van bewoners. Vb. enkele bewoners van de Boomgaard kunnen naar een creatief atelier, enkele bewoners van de assistentiewoningen en de Bijenkorf kunnen samen gaan fietsen in de kiné ruimte, er zullen zangmomenten en gebedsmomenten per groep zijn, …. 

Het bezoek gecombineerd met deze initiatieven wonen en leven verleggen de focus terug naar het gewone leven en we verminderen de digitale communicatie. 

Intussen zijn we een maand zonder besmettingen en werken we nog altijd met onze teams van vaste medewerkers.  Wij blijven ons inzetten voor het welzijn van de bewoners en u allen. 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 3 juni 2020  

 

Goede middag allemaal,

Het is een korte communicatie vandaag. 

 

Nieuws   bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.

 

Bezoek

Het bezoek verloopt vlot en het wandelen is een meerwaarde voor de bewoner en vaste bezoeker die hiervoor kiezen.  Er staan verschillende stoelen en banken op de omloop waar u kan gaan zitten.  Vergeet niet uw drankje mee te brengen als u tussendoor iets wil drinken.

We willen echter ook uw aandacht blijven vragen voor het correct opvolgen van de maatregelen en afspraken.  We zagen gisteren een aantal zaken die niet ok zijn. 

U komt op de wooneenheid en in de veilige wandelzone maar u beperkt zich tot het bezoek bij uw familielid.  We weten dat dit moeilijk is maar we benoemen nog eens de zaken die mogen en de zaken die niet mogen.  U moet onze strengheid telkens lezen vanuit de veiligheid en bescherming van de kwetsbare bewoners.

U kan op bezoek op de kamer – zet het raam open en verlucht de kamer zoveel mogelijk

In Den Olm, in de gangen, op de kamer draagt u een masker.

Als de bewoner u niet herkent dan kan u op voldoende afstand gaan staan en uw masker even laten zakken.

Vanaf het moment dat u kort bij de bewoner komt vb. om te helpen met eten of drinken draagt u uw masker

U mag gaan wandelen op de omloop en u krijgt uitleg over de weg die u moet volgen.

U mag gaan zitten op de omloop maar u mag niet met 2 bewoners en 2 bezoekers gaan samenzitten

U gaat geen andere bewoners helpen die in de leefruimte zitten en er kunnen ook daar geen groepjes van bezoekers ontstaan die staan te praten.

We schakelen volgende week over naar ruimer bezoek (mogelijkheid 3x per week) van de vaste bezoeker.  We kunnen alleen versoepelen als we zien dat u de maatregelen goed opvolgt.

Het Covid19 virus verdraagt geen uitzonderingen.  Mogen wij rekenen op uw correctheid en zorgzaamheid.

 

Versoepeling na opname in het ziekenhuis

Als een bewoner tijdelijk in het ziekenhuis ligt dan wordt de bewoner getest 48 uur voor de transfer naar het woonzorgcentrum.  Als de test negatief is dan mag de bewoner terug naar zijn/haar kamer in Den Olm en mag hij/zij zich vrij bewegen in de wooneenheid.  Bezoek mag vanaf het moment van terugkomst inschuiven in de regelingen rond bezoek van dat moment.

De bewoner wordt opgevolgd naar temperatuur en symptomen en er volgt geen controletest meer.

Vanaf 8 juni kunnen we ook terug bewoners van thuis opnemen – hiervoor gelden dezelfde afspraken.

 

Vaderdag

Gelukkig is er volgende week mogelijkheid tot bezoek in tegenstelling tot de situatie met moederdag.  Wij adviseren u om bij een bezoek volgende week een vaderdagmoment te voorzien voor de vaders van Den Olm.  De medewerkers wonen en leven voorzien volgende week nog een verwenmoment voor de vaders.  Misschien ziet u hiervan welk leuke foto’s op uw smartphone of op facebook.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 2 juni 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.

Dit weekend zijn er 3 bewoners overleden.  Onze oprechte deelneming aan de families.

Dank je wel voor de telefoons en mails na de communicatie van vrijdag.  Graag willen we een paar zaken beter formuleren.

Als een groep van assistententiewoningen verbonden is met een woonzorgcentrum dan volgen deze flatbewoners de richtlijnen van de residentiële setting.  Zo hebben we dat de voorbije weken gedaan en zo gaan we samen ook de versoepelingen doorvoeren.

Bijkomende vanaf deze week versoepelen de maatregelen bij de bewoners van de assistentiewoningen met volgende zaken:

 • De thuiszorgdiensten; huishoudhulpen, pedicure, externe gezondheidsmedewerkers mogen weer langskomen in de assistentiewoning
 • Bewoners van de assistentiewoningen mogen zelfstandig gaan wandelen op de veilige wandelzone.Ze vertrekken via de leefruimte op het gelijksvloer en volgen de weg tot aan de geitenwei en daar kunnen ze dan de omloop (veilige wandelzone) op mits even verplaatsen van de nadar.Dit geeft de flatbewoners de mogelijkheid om zelfstandig te gaan wandelen.

Het indelen van de bewoners in groepen (bubbels) zal behouden blijven tot 30/09. 

Enkel voor deze maatregel schatten we in dat we deze gaan behouden voor de zomermaanden.

De versoepelingen rond bezoek, rond opname, rond … zullen de volgende weken stap per stap gebeuren.  De bepalende factoren zijn hier de regelgeving vanuit de overheid, de besmettingsgraad in Den Olm en het welzijn en veiligheid voor de bewoner, familie, mantelzorger en medewerker.

Dit zullen we dus telkens week per week communiceren.

Bezoek

Vandaag starten we met fase 2 van het bezoek – vooral een versoepeling naar kunnen wandelen en iets langer op bezoek kunnen blijven als u dat wenst.

We ontvangen u nog graag op dezelfde manier aan het onthaal – met mondmasker – handen ontsmetten – uw temperatuur ’s morgens meten….

U gaat naar de juiste tafel – er zal 1 medewerkers klaarstaan per 3 bezoekers – hier krijgt u nog eens de juiste uitleg over het wandelen en dan brengt de medewerker u naar de kamer.

U kan wat langer dan een uur op bezoek blijven en u mag zelf naar de uitgang gaan.  Daar zal u een medewerker vinden om met u te overleggen voor de planning van het bezoek fase 3.

Aangezien we vandaag geen besmettingen hebben met COVID19 in Den Olm zal deze fase 2 slechts 1 week duren en schakelen we volgende week over naar fase 3 met 3 mogelijkheden tot bezoek ev met eten geven op de kamer van de vaste bezoeker tijdens de weekdagen.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Vrijdag 29 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

Nieuws van bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.

2 bewoners zijn minder goed.  

Bezoek

Vandaag is het de laatste bezoekdag fase 1.  Het is een fijn gevoel om terug te kijken op deze bezoekdagen en tegelijkertijd geen besmettingen te hebben.

Volgende week fase 2 – vooral een versoepeling naar kunnen wandelen en iets langer op bezoek kunnen blijven als u dat wenst.

De afspraken zijn hetzelfde gebleven tenzij

U een wijziging hebt besproken

De bezoekers van maandag komen op donderdag of hebben een andere afspraak gekregen.

We ontvangen u nog graag op dezelfde manier aan het onthaal – met mondmasker – handen ontsmetten – uw temperatuur ’s morgens meten….

U gaat naar de juiste tafel – er zal 1 medewerkers klaarstaan per 3 bezoekers – hier krijgt u nog eens de juiste uitleg over het wandelen en dan brengt de medewerker u naar de kamer.

U kan wat langer dan een uur op bezoek blijven en u mag zelf naar de uitgang gaan.  Daar zal u een medewerker vinden om met u te overleggen voor de planning van het bezoek fase 3.

Laat ons samen even bezoek fase 3 overlopen dat kan ingaan op 8 juni

We behouden de 8 groepen van bewoners maw de bewoners van een wooneenheid of 2 wooneenheden samen als we dit architectonisch niet kunnen scheiden, als bubbel.  Dat betekent concreet dat de vaste bezoeker zich niet mengt met bezoekers en bewoners van een andere wooneenheid.  We houden deze organisatie zo tot 30 september tenzij er zich wijzigingen opdringen door besmettingen.

Voor fase 3 gaan we de mogelijkheden tot bezoek uitbreiden met de mogelijkheid om eten te geven/aanwezig te zijn bij de bewoner op de kamer. 

We schakelen over naar een decentrale planning per wooneenheid en na de uitleg van de voorbije weken vertrouwen wij u dat u in het belang van de bewoner alle nodige voorzorgsmaatregelen gaat nemen. 

We behouden 1 vaste bezoeker per bewoner – we verwachten ten vroegste een communicatie hieromtrent na 3 juni.

We hebben 3 bezoekersblokken gemaakt voor de weekdagen

10.30-12.30 met de mogelijkheid tot aanwezigheid/hulp bij de maaltijd op de kamer

13.30-15.30

15.30-17.30 met de mogelijkheid tot aanwezigheid/hulp bij de maaltijd op de kamer

De afspraken worden gemaakt in afstemming met de families van de wooneenheid.  Het diensthoofd heeft hier de eindverantwoordelijkheid.

We laten max 4 bezoekers toe per bezoekersblok per wooneenheid tijdens de weekdagen.  We starten met de mogelijkheid aan iedere vaste bezoeker om 3x per week op bezoek te komen.

Praktische afspraken – bezoek fase 3 vanaf 8 juni 2020

Straks volgt er terug een bevraging en volgende week maken we aan de hand van uw feedback een eerste planning die we met u overlopen als u volgende week op bezoek komt.

U heeft de mogelijkheid tot 3 afspraken voor bezoek per week

U kan telkens binnen de uren van een blok op bezoek komen – u kiest zelf uw moment van aankomen en weggaan maar u dient dit te doen binnen het tijdsblok

Vb u komt aan om 13.30 en vertrekt om 15.30

Vb u komt aan om 14.45 en vertrekt op 15.30 – u kan dan maar 45 min op bezoek blijven – u kan niet langer dan 15.30 blijven.

Zo voorkomen we concentraties van bezoek op eenzelfde moment op 1 wooneenheid.

Er zal ook een aanduiding zijn voor de loopwegen in sommige delen van Den Olm

Aan het onthaal ontsmet u uw handen en doet uw mondmasker aan.We rekenen erop dat u uw temperatuur meet en dan u niet op bezoek komt als u koorts hebt.De voordeur zal tijdens de bezoekblokken open zijn en er zal steeds een medewerker aan het onthaal zitten voor toezicht.

U gaat zelf naar de kamer van de bewoner – u kan op de kamer blijven, u kan gaan wandelen, u kan in de tuin/terras van de wooneenheid zitten op voldoende afstand van andere bewoners/bezoekers.Samen zitten is niet mogelijk.Om die reden wordt de cafetaria en het centraal terras voorlopig niet opengesteld voor bezoek.Drank en lekkers dient u mee te brengen van thuis.

Als u op bezoek komt en mee aanwezig bent voor de maaltijd dan bent u tegen etenstijd op de kamer en wordt het dienblad gebracht.We focussen dan op de maaltijdzorg.U kan niet naar de leefruimte komen om zaken te halen.We gaan samen met u kijken dat u alles heeft.Indien u vragen heeft dan kan u bij de presentiemedewerker terecht buiten de uren van de maaltijden.

Na uw bezoek kan u zelf terug naar buiten gaan.

Wij geven hier veel vertrouwen en veel gedeelde verantwoordelijkheid aan u allen.  We hopen dat deze communicatie u gerust stelt en perspectief biedt.  Indien we samen de maatregelen goed opvolgen en geen besmettingen hebben dan kunnen we stap voor stap versoepelingen doorvoeren.

Graag uw feedback via mail door het invullende van het bijgevoegde document met een keuze van bezoekersblokken – gelieve deze in volgorde van wenselijkheid te zetten en een reserve blok.

Vb eerste keuze – woe namiddag 13.30-15.30en dan de volgende momenten di en do van 15.30-17.30 – reserve vr 10.30-12.30.

Wij gaan puzzelen om iedereen zijn eerste keuze te geven en dan vervolgens overleggen hoe we kunnen inpassen.

 

We wachten op jullie feedback.

We overbruggen het verlengde weekend – tot dinsdag.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 28 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

Testen van bewoners

Geen besmettingen in Den Olm. 

Overlijden

Zaterdag is Clemy (Eikenhof) plots overleden.  Onze oprechte deelneming aan de familie.

Nu er terug bezoek toegelaten is, gaan we dit niet meer hier communiceren.

Bezoek

geen nieuws vandaag.

We bereiden de versoepeling naar gaan wandelen verder voor en duimen voor stralend weer zodat u hier voluit van kan genieten.

Wandelen voor bewoners assistentiewoningen

We behouden het wandelen in de veilige zone nog aan voor volgende week maar de bewoners van de assistentiewoningen kunnen dit vanaf morgen zelfstandig doen.  We zullen hen begeleiden in de weg en de richtlijnen die zij hiervoor dienen te volgen.

 

Momenteel ontvangen we heel wat vragen voor versoepelingen, soms zijn er mensen heel boos over de maatregelen die we in Den Olm nemen.

Telkens opnieuw luisteren we naar uw bezorgheden en vragen en zoeken we naar de beste oplossing in het belang van de bewoner.

Het is echter van groot belang dat we de versoepelingen stap per stap doen.  Het is altijd zoeken naar het belang van 190 bewoners, naar een bescherming van 190 bewoners, naar begrip voor u als familie en mantelzorgers, naar de veiligheid voor de medewerkers.

We gaan echt in vertrouwen staan en zoeken binnen de richtlijnen van de overheid naar de meest menselijke oplossing.  

Dank jullie wel voor het vertrouwen.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen   

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 27 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Testen van bewoners

Geen besmettingen in Den Olm. 

Bezoek

Deze week op woensdag en vrijdag zijn er nog bezoekmomenten fase 1.

Volgende week schakelen we door naar fase 2 met enkele versoepelingen. 

Graag nemen wij de tijd om u hieromtrent wat uitleg te geven.

Bij het nemen van de beslissingen dienen wij rekening te houden met:

De richtlijnen van de overheid – bij kwetsbare mensen in een residentiële setting wordt het bezoek beperkt tot 1 vaste bezoeker per bewoner.Dit geldt voor het woonzorgcentrum en voor assistentiewoningen die verbonden zijn met een woonzorgcentrum

Mogelijkheden om alles veilig te organiseren en om aandacht te hebben voor het welzijn van de bewoner, voor de familie en de mantelzorgers en voor de medewerkers.

Bezoek fase 2 – week van 2 juni

Maandag 1 juni is een feestdag – we hebben deze bezoekdag verplaatst naar donderdag 4 juni.De vaste bezoekers van maandag zijn hiervan op de hoogte gesteld.Zij worden op hetzelfde uur verwacht op donderdag of hebben via de administratie een andere afspraak gekregen.

Aankomst met handen ontsmetten, registreren bij de administratieve medewerker, temperatuur doorgeven en dan bent u klaar om door te gaan naar de tafel met uw nummer.

U mag niet op bezoek komen als:

 • u ziek bent of koorts hebt
 • u in contact bent geweest met een andere besmette persoon

We verzamelen daar met 3 vaste bezoekers voor een wooneenheid.Een medewerker zal u begeleiden naar de wooneenheid.

Versoepelingen

 • U mag gaan wandelen – u gaat van de medewerker de nodige uitleg krijgen over de weg naar de veilige wandelzone.We mixen de bewoners en dus ook het bezoek niet tussen de wooneenheden.Dit heeft vooral tot doel om bij besmettingen snel te kunnen handelen en niet terug het hele woonzorgcentrum in lock down te zetten met heel strenge maatregelen – het is dus echt preventief organiseren.
 • Op de omloop in de veilige wandelzone zullen op verschillende plaatsen stoelen staan om te gaan zitten.  U blijft per duo samen.  Bij andere mensen die u tegenkomt blijft u op 1.5 m afstand.
 • Breng eventueel een drankje mee om samen op te drinken op een rustplekje. Cafetaria blijft voorlopig nog gesloten.
 • U mag op de kamer op bezoek – zet het raam open, zeker nu het goed weer is.Verluchten wordt aanbevolen.
 • U mag langer dan een uur op bezoek blijven als u dat wenst.Wij komen u niet meer ophalen na uw bezoek – u kan dit zelf beslissen en naar de hoofdingang terugwandelen.De voordeur sluit om 16.45.

Vanaf volgende week wordt er geen goederenuitwisselingspunt meer georganiseerd.De was wordt nu gewisseld op het moment van het bezoek.

Wij zijn blij dat het bezoek zo vlot loopt en dat we volgende week al enkele versoepelingen kunnen doorvoeren.  We zijn fase 3 al aan het voorbereiden.  In functie van de richtlijnen van de overheid en in functie van de afwezigheid van de besmettingen zullen we verdere versoepelingen doorvoeren.

Pedicure

Vanaf vandaag start de vaste pedicure van Den Olm.  Vanaf 2 juni mogen ook de andere externe medewerkers pedicure opstarten zowel voor het woonzorgcentrum als voor de assistentiewoningen.

Zoals u weet zijn er tussendoor pedicure behandelingen geweest door een interne medewerker.  De vaste medewerker start vandaag op en gaat zo de volgende dagen elke dag op een andere wooneenheid werken om de pedicure behandelingen uit te voeren.

Bijgevoegd de planning:

Woe 27/05 - Bijenkorf en assistentiewoningen

Do 28/05 - Korenbloem

Vr 29/05 - Beukenhof

Ma 01/06 - Boomgaard

Di 02/06 - Zonnebloem/Viooltje

Woe 03/06 - Eikenhof/Mispelhof

Do 04/06 - Berkenbos

Vr 05/06 - Klaproos

Ma 08/06 - Groenbeemd

Di 09/06 - Zonnebloem/Viooltje deel 2

Hiermee zijn er een 60-tal pedicures gepland voor de eerste reeks – nadien plannen we verder.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Dinsdag 26 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Testen van bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.  Toch altijd fijn dit zinnetje te kunnen schrijven.  Wij gebruiken nog altijd dezelfde test strategie dus bij koorts en/of een symptoom testen wij de bewoners.  Ook zijn er controle testen bij bewoners die we opnemen uit het ziekenhuis.  Gelukkig zijn de testen steeds negatief.

Bezoek

Loopt vlot.

Versoepeling toegang

Vanaf 2 juni krijgen volgende personen extra toegang tot het woonzorgcentrum:

De poetsdiensten/thuishulpdiensten/pedicures/kinesisten bij de bewoners van de assistentiewoningen

5 vrijwilligers voor het team wonen en leven

Ijsjes

Donderdagnamiddag zal de ijsjeskar langskomen voor de bewoners en medewerkers.  Een leuk moment om naar uit te kijken.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Maandag 25 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Testen van bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.

Bezoek

Het bezoek is vorige week heel vlot verlopen en deze week staan de medewerkers terug klaar om u te begeleiden naar de wooneenheid.  Laat ons samen blijven inzetten op zorgzaamheid en het goed opvolgen van de afspraken en maatregelen.

Het meten van uw temperatuur op de dag van bezoek kan nog verbeterd worden – vaak hebben meer dan de helft van de bezoekers dit niet gedaan.  Het zou fijn zijn als u dit thuis al doet.

Pedicure

Van midden deze week zal 1 vaste externe pedicure van Den Olm terug opstarten.  De voorbije weken heeft een interne medewerker van Den Olm de meest dringende pedicure behandelingen gedaan in combinatie met haar andere opdrachten.   

U hoeft hier niets voor te doen – we plannen alle bewoners die een pedicure behandeling krijgen op periodieke momenten de volgende weken

Voor alle duidelijkheid – er is een kleien versoepeling maar we beperken dus tot 1 pedicure voor Den Olm vanaf 27/05/2020.

Externe poetshulpen/thuishulp

Vanaf volgende week 02/06/20 kunnen de externe poetshulpen/thuishulpen terug komen werken bij de bewoners van de assistentiewoningen Hof Ter Blommeren.

Wij nemen contact op met deze diensten om dit te melden.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Vrijdag 22 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Testen van bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.

Bezoek

Vandaag ontvangen we de laatste groep vaste bezoekers van deze week.  Het is vlot verlopen de voorbije dagen, waarvoor onze oprechte dank.  Tot op vandaag zijn er geen besmettingen in Den Olm, we volgen op en duimen dat dit zo blijft.

Volgende week is het bezoek reeds geregeld volgens dezelfde afspraken, u heeft uw afspraak reeds gekregen.

Soms zijn er vragen die we niet kunnen beantwoorden, omdat het niet kan omwille van de COVID19, omwille organisatorische zaken, omwille van…

We blijven alle vragen die u ons stelt onderzoeken, bespreken en we blijven kiezen voor een fijn bezoek op de kamer onder begeleiding van een medewerker in fase 1 tussen 14.00-16.00 en 1x per week.

We blijven geloven in vriendelijkheid en respect, en ja af en toe is een moment van elkaar niet vinden, van onbegrip, van … 

Dank je wel voor alle fijne mails, voor alle kritische bedenkingen, voor het uitspreken als je medewerkers een fout ziet maken door het niet dragen van een masker, …telkens opnieuw herhalen om te doen wat tegen onze natuur is, afstand houden, masker dragen, handen ontsmetten, …maar nodig is om de bewoners te beschermen.

Maandag kunnen de families die hiervoor een afspraak gemaakt hebben terecht bij het goederenuitwisselingspunt voor de was en goederen.

 

Fijn weekend en tot maandag.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 20 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Testen van bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.

Bezoek

Ook op dinsdag is het bezoek heel vlot en aangenaam verlopen.  Er is hier en daar champagne gedronken, een taartje gegeten, blijdschap omdat er herkenning was, maar ook verdriet omdat er geen contact of herkenning was, omdat de bewoner juist een slecht moment had, ziek was, …

Een palet van emoties.  Hartelijk dank voor de berichten die we mochten ontvangen met feedback – grote tevredenheid voor het menselijk, hartelijk onthaal, begrip voor de strengheid en vooral veel dankbaarheid om elkaar terug te kunnen zien.  Ook vragen om te kunnen wandelen, buiten te kunnen zitten, uitbreiding naar andere familieleden, ….

Volgende week behouden we de afspraken en bezoekregeling.  Indien we geen besmettingen krijgen bij de bewoners kunnen we nadien versoepelingen doorvoeren.  Tegen midden volgende week gaan we dit evalueren en bespreken.  U hoort nog van ons.

Vandaag zijn de bezoekers van de bewoners van Het Beukenhof, Het Berkenbos en de assistentiewoningen aan de beurt.

Morgen donderdag is het een feestdag en is er geen bezoek.  Er zal ook geen communicatie zijn.

Nu er in de namiddag terug bezoek is in Den Olm ronden wij het zangproject 4-uurtje af.  Fijn dat u met de bewoners gezongen hebt.  Hartelijk dank voor uw deelname en hartelijk dank aan iedereen die dit zangproject mogelijk heeft gemaakt.

 

Tot vrijdag.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 19 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van de bewoners

Geen bijzonderheden – enkele broze bewoners worden opgevolgd.

Testen van bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.

Bezoek

We ontvangen vandaag de vaste bezoeker van de bewoners van Het Eikenhof, De Korenbloem en Het Viooltje.  Hartelijk welkom.

Het bezoek is gisteren heel vlot verlopen.  Hartelijk dank voor jullie stiptheid en zorgzaamheid.  De medewerkers hebben de bezoekers opgevangen en mee begeleid naar de kamers.

Emoties, hier en daar een traantje, blijheid, samen een taartje eten, de was wegleggen, niet dadelijk contact kunnen maken omdat de bewoner in de eigen wereld is, een presentiemedewerker die even goede dag komt zeggen, … 

We zijn benieuwd hoe u het ervaren hebt?  Hoe gaat het met u na zo’n eerste bezoek?  Was een uur voldoende? Voelde u zich welkom? ….

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 18 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van de bewoners

Geen bijzonderheden – enkele broze bewoners worden opgevolgd.

Testen van bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.

Bezoek

We ontvangen vandaag de vaste bezoeker van de bewoners van De Bijenkorf, De Klaproos en De Zonnebloem.

Goederenuitwisselingspunt

Vandaag is het goederenuitwisselingspunt open van 10.00-11.00 en 18.00-19.00 voor de families die hierover een afspraak gemaakt hebben.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 15 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van de bewoners

Geen bijzonderheden.

Testen van bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.

Bezoek

Wij zijn er klaar voor. 

Wees welkom volgende week.

Goederenuitwisselingspunt

Op maandag is het goederenuitwisselingspunt open van 10.00-11.00 en 18.00-19.00. 

We hebben afspraken gemaakt met de families die hiervoor hebben ingeschreven voor de volgende 2 weken.

 

We wensen jullie een fijn weekend en tot maandag.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 14 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van de bewoners

Enkele kwetsbare bewoners die opgevolgd worden.

Testen van bewoners

Geen besmettingen in Den Olm.

Bezoek

Wij zijn er klaar voor.

U heeft intussen een dag en uur gekregen dat u op bezoek kan komen volgende week.  We hebben gepuzzeld om iedere bezoeker maximaal tegemoet te komen en om samen oplossingen te zoeken binnen de mogelijkheden van de planning. 

We hebben geen uitzondering toegestaan op bezoek in het weekend of tijdens de avonduren.  We breiden ook niet uit naar raambezoek. 

Graag overlopen we nog even hoe dit praktisch zal gebeuren:

U kan een 10 tal minuten voor uw afspraak naar de hoofdingang van Den Olm komen.U draagt dan best uw mondmasker al en als u nog even moet wachten dan behoudt u afstand van elkaar (minstens 1.5m).

In de sas aan de hoofdingang vindt u alcohol gel om uw handen te ontsmetten.

U loopt door naar het loket bij de administratieve medewerker – zij zal uw naam vragen en u registreren en zij zal tevens vragen naar uw temperatuur.Gelieve deze thuis te meten en dan kan u deze doorgeven aan de administratieve medewerker.U merkt dat wij deze informatie in vertrouwen vragen.Gelieve hier heel correct mee om te gaan – als u koorts heeft, als u symptomen heeft, als u in contact geweest bent met een besmette persoon dan mag u niet op bezoek komen.

Wees zorgvuldig voor uzelf – draag/breng een proper masker mee – was uw handen voor u vertrekt – verpak de propere was in een plastieken zak of box – ga thuis naar het toilet.

De medewerker van het onthaal wijst u de weg naar de cafetaria.Daar zijn zones aangeduid – groen – rood – blauw en in elke zone staan tafels – neem plaats aan de aangeduide tafel en daar komt een medewerker u ophalen en geeft u nog de nodige uitleg en wordt u gevraagd om uw handen een tweede keer te ontsmetten.

Deze medewerker brengt u naar de kamer – geniet dan vooral van het weerzien en uw bezoek – leg de was in de kast – eet of drink iets samen – vertel leuke dingen - …

Vraag aan de medewerker als u iets nodig heeft en spreek ook af hoe lang u op bezoek wil blijven.

De vuile was zal ingepakt klaar staan in de badkamer.

Wees vooral heel welkom in Den Olm

Goederenuitwisselingspunt

Volgende week maandag is het goederenuitwisselingspunt open voor families die nog niet op bezoek komen en voor families waar de tijd tussen de vorige wisseling van was en de dag van bezoek te lang was om te overbruggen.  Er is opgevraagd welke families komen naar het uitwisselingspunt.

 

Dit is weer een heel nieuwe fase met nieuwe afspraken – ongetwijfeld zal er hier of daar een vergetelheid insluipen.  Gelieve het ons te signaleren en dan zoeken we samen een oplossing.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 12 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van de bewoners

Enkele kwetsbare bewoners die opgevolgd worden.

Testen van bewoners

Gisteren is er 1 test ingezet en deze was negatief. 

Bezoek

Intussen hebben we al heel wat formulieren terug mogen ontvangen waarvoor onze hartelijke dank.

Op dit moment bellen we iedereen op die nog niet geantwoord heeft en dan maken we de planning.

We hebben begrip voor alle vragen en moeilijkheden maar het is voor ons niet mogelijk om met alles rekening te houden. 

Graag koppelen we een aantal zaken naar u terug:

Het is soms heel lastig om 1 vaste bezoeker aan te duiden – weet dat dit tijdelijk is en dat indien we geen besmettingen hebben binnen 14 dagen deze afspraak kan besproken worden

In eerste instantie hadden we veel vragen tot uitzonderingen – hartelijk dank voor iedereen die na een contact zich mee kan schikken in de planning

Als u een attest nodig hebt om het gesprek met uw werkgever aan te gaan, laat het ons weten dan bezorgen wij u dit.

Vragen voor bezoek tijdens de avonduren en weekend kunnen we in fase 1 niet toestaan – ook hier is het tijdelijk en indien we binnen 14 dagen geen besmettingen hebben kunnen we deze afspraak opnieuw bespreken.

Jammer dat we ook enkele heel boze reacties gekregen hebben. En uiteraard het is niet simpel voor u om te starten met een strikte afspraak voor bezoek.We kunnen alleen onze inzet en professionaliteit aanbieden om dit goed te organiseren en u te begeleiden bij uw eerste bezoeken.

Goederenuitwisselingspunt

Morgen verwachten we de families van de wooneenheden Het Berkenbos, De Bijenkorf en de assistentiewoningen.

Dit is de laatste week dat we dit op deze manier organiseren.  Vanaf volgende week is enkel op maandag het goederenuitwisselingspunt open voor de families/mantelzorgers die nog niet op bezoek komen of voor families die wel op bezoek komen, maar waarbij iemand anders de was doet.

De vaste bezoeker die volgende week op bezoek komt, brengt de was en goederen mee zoals de afgelopen weken – proper verpakt in een plastiek zak of box.  U mag dit meenemen naar de kamer en zelf de was in de kasten leggen.  De vuile was zal ingepakt klaarstaan en u neemt deze mee naar huis en wast deze zoals u dat de voorbije weken ook gedaan hebt.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 12 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van de bewoners

Enkele kwetsbare bewoners die opgevolgd worden.

Testen van bewoners

Gisteren zijn er controle testen geweest (week na opname) en bij bewoners met symptomen – alle testen waren negatief.

Bezoek

Mogen wij u vragen om vandaag via mail te antwoorden – morgen worden de planningen gemaakt. Het is een uitdaging om dit te organiseren en alle factoren op elkaar af te stemmen.  Als u onze planning zoveel mogelijk kan volgen geeft dit het meest kans op een fijn bezoek van minstens 1 uur bij elke bewoner volgende week. 

Wij wachten rustig af tot vanavond en morgen werken we de planning af. 

Het is een begin, nog heel erg gepland en gestructureerd maar wel het toepassen van heel veel voorzorgsmaatregelen en met de focus op een zo normaal mogelijk bezoek.

We blijven trouw aan onze aanpak van deze corona crisis en fase 1 van het bezoek is daar weer het volgende onderdeel van, maar het wachten begint door te wegen voor de families.  We hebben daar alle begrip voor.

Wij zullen klaar zijn om u te ontvangen volgende week. 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen verwachten we de families van de wooneenheden Het Beukenhof, Het Eikenhof en Het Mispelhof.

Dit is de laatste week dat we dit op deze manier organiseren.  Vanaf volgende week is het enkel op maandag het goederenuitwisselingspunt open voor de families/mantelzorgers die nog niet op bezoek komen.

 

Vandaag is het dag van de medewerker in Den Olm – normaal organiseren wij dan een ontbijt/brunch voor de medewerkers.  Dit is momenteel niet mogelijk.

We voorzien vandaag een attentie voor iedere medewerker samen met onze oprechte woorden van dank. 

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 11 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Gelukkig kunnen we de communicatie blijven starten met de zin: geen bijkomende besmettingen in Den Olm, niet bij de bewoners en ook niet bij de medewerkers.

Nieuws van de bewoners

Marcelline is overleden – onze oprechte deelneming aan de familie.

René is overleden – vrijdagnamiddag is er bezoek langs geweest – onze oprechte deelneming aan de familie.

Testen van bewoners

Geen nieuws.

Bezoek

We werken dit verder concreet uit – morgen kunnen we meer in detail communiceren.

Het is lastig om sommige zaken te begrijpen, zoals waarom bepaalde wandelaars en fietsers de borden negeren waarop staan dat het domein van Den Olm niet toegankelijk is voor wandelaars en fietsers.  Wij hebben een uitzondering van de brandweer om overdag de omloop (wandelweg) gedeeltelijk af te sluiten maar ’s nachts moet deze weg open zijn (in geval van brand).  Er wordt politie controle voorzien maar helaas heeft niet iedereen dezelfde burgerzin en respect voor richtlijnen.  Ons begrip dat u dit lastig vindt als familie.

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen verwachten we de families van de wooneenheden De Boomgaard, De Korenbloem en De Klaproos.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 8 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

Een bloemenpracht aan het onthaal, 70 prachtige boeketten – 70 vazen – 70 gepersonaliseerde kaartjes – het zal een fijn moment worden voor de moeders deze namiddag.

Vandaag is het nog meevolgen op afstand.

 

Nieuws van de bewoners

Er is een bewoner in een terminale fase.  Bezoek is afgesproken

 

Testen van bewoners

Geen bijkomende besmettingen

 

Bezoek

U zal het ongetwijfeld al gehoord hebben in de media en ook wij ontvingen intussen een schrijven van de overheid dat bezoek vanaf 18 mei terug mogelijk is in de woonzorgcentra.

Wij zijn dit al een week aan het voorbereiden.  Vanaf 18 mei zal fase 1 van de bezoekregeling ingaan in WZC Den Olm.

Laten wij u weer meenemen in de uitgangspunten van de beslissingen voor fase 1:

 • Wij zijn blij dat u terug op bezoek mag komen
 • We zullen de bezoekregeling in fases doen
 • Wij kiezen ervoor om het bezoek zo normaal mogelijk te laten verlopen
 • We stellen vertrouwen voorop, ook al schuilt er een beetje angst in ons hart, het komt goed
 • Er zullen emoties zijn, bij uw familielid en bij uzelf, deze emoties mogen er zijn

Er is een nieuwe organisatie met strikte maatregelen voor de COVID19 in Den Olm die iedereen moet volgen, de medewerkers, de externen, de artsen, de families en bezoek

Maar we zijn er klaar voor en gaan u de volgende dagen telkens opnieuw verder praktisch informeren.

Fase 1 van de bezoekregeling:

 • Mogelijkheid om op bezoek te komen van 1 vast familielid – 1x per week – bezoek op afspraak- duurtijd van het bezoek is 1 uur.
 • Er wordt een begeleiding voorzien van een medewerker
 • We gaan dit 2 weken zo organiseren en kijken wat de besmettingsgraad COVID19 doet in Den Olm.In functie daarvan worden verdere beslissingen genomen.

Dit zijn de grote lijnen die volgende week verder concreet worden. 

We wilden jullie vooral geruststellen en perspectief bieden dat er bij iedere bewoner vanaf 18 mei een eerste bezoek kan plaatsvinden.

We gaan dit zoals alle vorige zaken goed voorbereiden en organiseren.  Begin volgende week gaat er een info blad worden toegevoegd met alle praktische informatie.

We zouden u willen vragen om eerst de praktische informatie af te wachten en dan kunnen we ruimte en tijd maken om alle vragen die er nog zijn te beantwoorden en oplossingen voor problemen te zoeken.

 

Goederenuitwisselingspunt

Volgende week maandag starten we opnieuw.  We ontvangen dan de families van De Zonnebloem, De Groenbeemd en Het Viooltje.

 

Informatie

De volgende berichtgeving die u van ons mag verwachten is maandag 11 mei. 

Wij wensen alle moeders een fijn dag aanstaande zondag.

Tot maandag

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 7 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.

Vandaag is het feest in Den Olm – de Maretak staat leeg sinds 11.00.  De bewoner is na 4 weken terug naar haar eigen kamer op het Eikenhof.  

 

Nieuws van de andere bewoners

Er is een bewoner in een terminale fase.  Bezoek is afgesproken

 

Testen van bewoners

We hebben 1 test instaan van een bewoner. Het gaat over de controle test 1 week na een ziekenhuisopname.

 

Goederenuitwisselingspunt

Volgende week maandag starten we opnieuw.

 

Informatie

De afgelopen dagen hebben we enkele interne mutaties gedaan.  Aangezien iedereen een negatieve COVID 19 test had konden we van deze week gebruik maken om dat te doen.  We hebben echtparen samengebracht, we hebben bewoners van kortverblijf kunnen verhuizen naar een definitieve plek.

We zijn getuige geweest van mooie momenten van echtparen die elkaar terug in het echt kunnen zien en aanraken.  Ontroerend, mooi en blij dat we hier weer een klein beetje warmte en menselijkheid kunnen toevoegen aan het leven.

Wij beschouwen de bewoners van een leefruimte als een bubbel, als een groep mensen die samenleeft.  Dit gaan we de volgende periode zo houden.

Door deze keuze kunnen de bewoners vrij bewegen op de wooneenheid en op het terras/in de tuin van de wooneenheid.  Zo kunnen ze samen eten, samen zingen, samen een moederdag moment hebben, …  Als we gaan wandelen dan is er altijd een medewerker bij die zorgt dat de groepen zich niet mixen.

Concreet betekent dit ook dat u dezelfde regels dient te volgen als u terug op bezoek komt.  We zullen starten met bezoek op de kamer en stilaan zal het uitbreiden.  Grote activiteiten, samenkomen in grote groepen in de cafetaria zal nog niet kunnen deze zomer.  Wij houden u op de hoogte van zodra er richtlijnen zijn vanuit de overheid.

 

Even de aandacht bij vandaag en morgen:

Nu de zon terug schijnt wordt er terug gewandeld en zitten bewoners gezellig samen op het terras.

Morgenmiddag worden er in Den Olm 70 boeketten geleverd voor de moeders/partners.  We gaan er een leuk moment van maken en gaan u laten meegenieten via leuke foto’s en filmpjes.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 6 mei 2020 – negatieve testen

 

Goede middag allemaal,

 

Vandaag een tweede communicatie voor de families van de bewoners van de assistentiewoningen – alle testen zijn negatief.

Deze namiddag gaat Jan, voorzitter HTB langs bij alle bewoners om hen dit goede nieuws te melden.

Ook voor de families zal dit een opluchting zijn, wij zijn blij met jullie.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 6 mei 2020  

 

Goede morgen allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.  

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er is nog 1 bewoner op de Maretak. 

Nieuws van de andere bewoners

Er is een bewoner in een terminale fase.  Bezoek is afgesproken.

Testen van bewoners

We wachten op de uitslagen van de testen van de bewoners van de assistentie woningen op Hof Ter Blommeren.

Goederenuitwisselingspunt

Morgen verwachten we de families van De Bijenkorf, Het Berkenbos en de assistentiewoningen.

Informatie

Tot vanavond kan u nog een boeket bestellen voor moederdag.  Het administratief team heeft mooie moederdagkaarten gemaakt om mee af te geven bij de bloemen waarop jullie wensen/woorden genoteerd worden.

U merkt dat de communicatie wat korter wordt, het wordt rustiger in de maatschappij en in Den Olm. 

Wij blijven tijdens de weekdagen voorlopig dagelijks communiceren met u, we merken dat u uitkijkt naar deze informatie.  In de weekenden gaan we enkel communiceren als er crisissituaties ontstaan.

Ook al communiceren wij al weken op afstand, op digitale wijze, we voelen ons verbonden met u allen en zijn altijd blij met opmerkingen, vragen, suggesties.  Ze geven ons vaak inspiratie en creativiteit om leuke momenten te creëren voor de bewoners.

Dank jullie wel.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 5 mei 2020  

 

Goede morgen allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.  

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er is nog 1 bewoner op de Maretak.  Zij verhuist donderdag terug naar haar eigen kamer op het Eikenhof.

 

Nieuws van de andere bewoners

Er is een bewoner in een terminale fase.  Bezoek is afgesproken.

 

Testen van bewoners

Intussen zijn de uitslagen van de testen van de bewoners gekend.

Alle 160 bewoners hebben een negatieve test

Dit is geweldig nieuws voor de bewoners, voor u en voor ons.  Heerlijk om dit te kunnen en mogen schrijven.

Gisteren is er op het directie comité beslist om de bewoners van de assistentiewoningen Hof Ter Blommeren te testen.  Zij waren niet opgenomen in de testen van de overheid van vorige week.  Vandaag 5 mei zal de verpleegkundige een neuswisser afnemen en zal deze test ingezet worden bij het labo van het Imelda ziekenhuis.  De bewoners van de assistentie woningen zijn  gisterennamiddag op de hoogte gebracht van deze test.

De resultaten mag u verwachten tegen donderdag, ten laatste vrijdag.  We houden u uiteraard op de hoogte.

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen verwachten we de teams van Het Eikenhof, Het Beukenhof en Het Mispelhof.

 

Informatief

Stilaan wordt het wat rustiger in Den Olm en kunnen we echt aan de slag gaan met de exit strategie voor Den Olm.

Het is een proces van groeien naar een nieuwe normale situatie waar het COVID19 mee zal geïntegreerd zijn in de normale werking.

We vragen nog even uw vertrouwen, we willen met zorgzaamheid het bezoek voorbereiden.  Dank je wel voor alle mails met suggesties.  Soms hebben we keuzes gemaakt, soms kunnen we niet elk voorstel uitwerken, uw begrip hiervoor.  We hebben steeds alle beschikbare middelen ingezet om het welzijn van de bewoners op de eerste plaats te stellen.

We willen u voorzichtig meenemen richting begeleid bezoek als eerste fase van de exit strategie van Den Olm en daar willen we graag op dit moment onze focus op leggen.  Op dit moment gelden de maatregelen nog tot 17 mei maar het is vandaag ook al 5 mei, laat ons samen nog even volhouden.

Wij kijken uit om u terug te mogen verwelkomen in Den Olm.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 4 mei 2020  

 

Goede morgen allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.  

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er is nog 1 bewoner op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

Geen bijzonderheden.

 

Testen van bewoners

Op dit moment nog geen resultaten.  De testen zijn gekoppeld aan de rijksregisternummer van de bewoner en Dr Mertens als CRA heeft toegang tot het digitaal platform voor het raadplegen van de resultaten.

Dr Mertens kijkt dit regelmatig na maar tot op heden geen nieuws.

Indien de resultaten vandaag nog bekend zijn dan communiceren we een tweede keer vandaag.

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen verwachten we de teams van De Boomgaard, De Korenbloem en de Klaproos.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – zondag 3 mei 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.  

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er is nog 1 bewoner op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

Geen bijzonderheden.

 

Testen van bewoners

Wachten, geduldig wachten op de uitslagen van de testen.

 

Goederenuitwisselingspunt

Maandag verwachten we de families van De Groenbeemd, Het Viooltje en De Zonnebloem.

 

Vorming voor de medewerkers

COVID19 – kennis en beschermingsmaatregelen. 

Dit onderwerp hebben we de afgelopen weken in sneltempo ons eigen moeten maken.  De eerste weken is dit een proces van continu leren en communiceren.  In April zijn we gestart met een zelfstudie pakket en het organiseren van een info-moment om medewerkers de kans te geven vragen te stellen.

In de maand mei gaan we inzetten op de verankering van deze kennis bij alle medewerkers.

We hebben volgende indeling gemaakt:

 • Basiskennis en standaard info/procedures handhygiëne en algemene maatregelen
 • Kennis en procedure bij afnemen van een test COVID19
 • Transfer bewoner en nazorg ruimten bij een positieve test
 • Organisatie en procedures op een cohorteenheid

Naast de pure kennis en vaardigheden is er ook een goede attitude nodig bij elke medewerker.

Blijf hier kritisch naar jezelf en je collega’s.

Mijn zorgvuldigheid en correct handelen,  is de veiligheid voor jouw collega’s en de bewoners. 

De medewerkers moeten elkaar hierin kunnen vertrouwen.

 

Dit vertrouwen willen wij ook graag met u opbouwen als u terug op bezoek kan komen.

U zal zeker de eerste periode dezelfde maatregelen moeten nemen als de medewerkers

 • 2x per dag uw temperatuur nemen – indien meer dan 37.5 dan mag u niet op bezoek komen
 • Alert zijn op symptomen – als u zich ziek voelt dan mag u niet op bezoek komen
 • Dragen van een mondmasker
 • Goede handhygiëne
 • Correcte nies- en hoesthygiëne
 • Afstand houden van elkaar – minstens 1.5 m

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de volgende weken zeker bijkomende richtlijnen uitvaardigen.  We houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – zaterdag 2 mei 2020  

 

Goede morgen allemaal,

 

Het is rustig in Den Olm.  We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.  

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er is nog 1 bewoner op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

Geen bijzonderheden.

 

Testen van bewoners

De stalen van de bewoner zijn gisterenavond opgehaald.  Wij houden u op de hoogte van de resultaten.

 

Goederenuitwisselingspunt

Maandag starten we opnieuw.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 1 mei 2020  

 

Goede morgen allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.  

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er is nog 1 bewoner op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

geen bijzonderheden.

 

Testen van bewoners

Deze morgen om 6.30 zijn we gestart met de voorbereidingen van de testen.  Om 7.00 zijn de 4 testteams vertrokken naar de bewoners begeleid door het diensthoofd.

Het waren neuswisser die afgenomen zijn.  Het afnemen van de testen is vlot verlopen.

Rond 10.00 waren de testteams klaar.  Een laatste controle en het klaarmaken van het transport en dan was deze opdracht klaar.

De stalen worden vanavond opgehaald.

 

Goederenuitwisselingspunt

Maandag starten we opnieuw.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 30 april 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.  

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er is nog 1 bewoner op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

Er is een bewoner naar het ziekenhuis en ook een bewoner van de assistentiewoningen is naar het ziekenhuis (beide voor een andere problematiek dus niet COVID19).

In de loop van volgende week gaat een bewoner kortverblijf terug naar huis en gaat een tweede bewoner kortverblijf naar een ander woonzorgcentrum voor een definitief verblijf.

Er is een opname van een echtpaar gepland volgende week, de mevrouw komt van het ziekenhuis.

 

Testen van bewoners

Morgen testen we de bewoners – alles is voorbereid – de testkits worden vanavond geleverd.

Morgenavond worden de stalen opgehaald en verwerkt in de labo’s.  En dan is het wachten op de resultaten.  We houden u op de hoogte zoals afgesproken.

 

Goederenuitwisselingspunt

Maandag starten we opnieuw.

 

Informatie

Intussen zijn alle maatregelen verlengd tot 17 mei voor alle types van zorgverlening (residentiële setting, kortverblijf, assistentiewoningen).

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 29 april 2020  

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.  In de loop van de dag verhuist er nog een bewoner van De Maretak terug naar de wooneenheid Eikenhof.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er is nog 1 bewoner op de Maretak.  We blijven hier een apart team op inzetten om de zorg voor deze bewoner goed te doen.

 

Nieuws van de andere bewoners

Hier en daar zijn er bewoners die we opvolgen – verder geen bijzonderheden.

 

Testen van bewoners

Wij testen de bewoners aanstaande vrijdag 1 mei.  Deze testing is een van de acties die vanuit de overheid gebeuren.  De 5 bewoners die een besmetting met COVID19 gehad hebben worden niet getest.  De bewoners van de assistentiewoningen worden ook niet getest enkel de bewoners van het woonzorgcentrum.   We hebben gezocht naar een vlotte organisatie van de testen op een halve dag voor het hele woonzorgcentrum zodat er nadien terug rust en structuur is voor de bewoners.

Enkele medewerkers starten vrijdagmorgen om 6.30 met de voorbereidingen. 

We hebben 4 testteams en alle diensthoofden zullen op vrijdagmorgen werken.

De 4 diensthoofden zullen op de wooneenheden zorgen dat alles vlot loopt.

Een testteam bestaat uit 2 personen.

De arts/verpleegkundige neemt de test af en de administratieve medewerkers/verpleegkundige die de tester assisteert zorgt voor het registreren van het staal en de praktische afhandelingen hieromtrent.

De testen worden donderdagavond laat geleverd – we kunnen jullie nu geen informatie geven over de aard van de wisser – neuswisser of keelwisser.

Bij de testen wordt ook beschermingsmateriaal meegeleverd.  De persoon die de testen afneemt zal dus volledig beschermd zijn (masker, schort, gezichtsbescherming, handschoenen).

We starten met de 4 testteams rond 7.00 en we verwachten dat we tegen 12.00 zullen klaar zijn. 

Dr Mertens, CRA heeft de medische verantwoordelijkheid over de testen en de directie van de voorziening zorgt voor de logistieke organisatie.

De testkarren staan klaar, de lijsten zijn gemaakt en we regelen vandaag de laatste zaken.

De testen worden vrijdagavond opgehaald.  De resultaten van de testen worden aan Dr Mertens bezorgd.  Als we de analogie van de testen van de medewerkers nemen dan verwachten we de resultaten tegen dinsdag, mogelijks in gunstige omstandigheden maandag.

Als het resultaat positief is dan wordt u hierover gebeld.  Bewoners met een somatische aandoening worden uiteraard persoonlijk verwittigd.  Een positieve test vraagt verdere opvolging die dan met u zal besproken worden.

Van zodra alle resultaten beschikbaar zijn en als de bewoners/families met een positief resultaat gebeld zijn dan kunnen we communiceren naar iedereen en kunnen we u geruststellen.

Als u nog vragen heeft aarzel dan niet ze aan ons door te mailen dan kunnen wij u antwoorden of dit morgen toelichten in de communicatie.

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen verwachten we de families van Het Berkenbos, De Bijenkorf en de assistentiewoningen.

 

Informatie

Het centrum voor dagverzorging zal verder gesloten blijven tot 17 mei.  We ontvingen hieromtrent een schrijven van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 28 april 2020  

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.  

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 2 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.  De beide bewoners maken het goed.

 

Nieuws van de andere bewoners

Geen bijzonderheden.

 

Testen van medewerkers

Vorig week zaterdag werden er 180 testen afgenomen van de vaste medewerkers en vaste weekendwerkers van Den Olm.  Al deze testen waren negatief.

Uiteraard is dit een momentopname maar toch bijzonder fijn dat al de medewerkers gezond zijn.  Dit is een pluim voor alle medewerkers dat de voorzorgsmaatregelen goed worden opgevolgd. 

Wij zijn heel blij en fier op de teams.

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen verwachten we de families van Het Eikenhof, Het Beukenhof en Het Mispelhof.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag  27 april 2020  

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.  

Vandaag is het dubbel feest in Den Olm want 2 bewoners van de Maretak verhuizen vandaag naar hun eigen kamer op het Eikenhof.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 2 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.

 

Nieuws van de andere bewoners

In kader van de testing vanuit de overheid zullen begin mei alle bewoners van Den Olm getest worden.  Dit geeft ons een momentopname ivm de aanwezigheid van de besmetting bij de bewoners.  We verwachten binnen enkele dagen de exacte datum dat de testen zullen doorgaan.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

Goederenuitwisselingspunt

Dinsdag verwachten we de families van De Boomgaard, De Korenbloem en De Klaproos.

 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – zondag 26 april 2020  

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.  Het is vandaag en de afgelopen dagen rustig in Den Olm.  Een korte positieve zondagscommunicatie vandaag.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

Geen bijzonderheden.

 

Goederenuitwisselingspunt

Maandag verwachten we de families van De Groenbeemd, Het Viooltje en De Zonnebloem aan het goederenuitwisselingspunt.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – zaterdag 25 april 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.  Bij de bewoners en de presentieteams is het rustig op deze zaterdagvoormiddag.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

Geen bijzonderheden.

 

Goederenuitwisselingspunt

Maandag starten we opnieuw.

 

Testen in het woonzorgcentrum

Op dit moment worden de testen afgenomen van de medewerkers.  De resultaten worden verwacht tegen midden volgende week.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 24 april 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm. 

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

Wij volgen de richtlijnen dagelijks op.

Voor het testen van bewoners is er aan aanvulling:

Bewoners die na een verblijf in een andere zorgsetting (ziekenhuis, dagziekenhuis, ander woonzorgcentrum, …) terug in Den Olm worden opgenomen worden getest bij (her)opname en op dag 5 na de opname.  Het verpleegkundig team volgt dit op.

 

Goederenuitwisselingspunt

Maandag starten we opnieuw.

 

Testen in het woonzorgcentrum

Morgen 25 april worden de medewerkers en de vaste weekendwerkers van Den Olm getest.  De testing gebeurt door 3 testteams, telkens bestaande uit een arts en verpleegkundige van onze dienst arbeidsgeneeskunde.

Dit zal ons informatie geven over de toestand van het personeel op 25 april.  We weten dat dit een momentopname is. 

We hebben geen informatie over het tijdstip dat de resultaten beschikbaar zijn.  We houden u uiteraard op de hoogte.

 

We mochten gisteren nog 5 gezichtsschermen ontvangen die door de zoon van een bewoner gemaakt worden.  Hartelijk dank – ze zijn al in gebruik.

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 23 april 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm. 

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Goederenuitwisselingspunt

3 dagen geen activiteit hier – maandag starten we opnieuw.

 

Testen in het woonzorgcentrum

Nog geen verder nieuws vanuit de overheid.

 

Contact met de families

Soms merken we dat er overbelasting ontstaat bij de medewerkers van de wooneenheden op bepaalde momenten van de dag.  Daarom willen we graag nog eens even overlopen welke kanalen voor communicatie u ter beschikking hebt.

Als er een probleem is, als er een bespreking nodig is dan wordt u door ons gecontacteerd.

Als u een algemene vraag hebt dan kan u tijdens de weekdagen bellen naar het nummer 015 50 03 52 – u komt dan uit bij de sociale dienst.  Zij kunnen u te woord staan tussen 10.00-16.00.

Als u een ondersteunend gesprek nodig heeft van de psycholoog, pastor, medewerker sociale dienst dan kan u een mail sturen naar email.  Wij bellen u dan op.  U kan hiervoor ook bellen tussen 10.00-16.00 naar het nummer 015 50 03 52.

De medewerkers van de presentieteam kunnen u te woord staan tussen 14.00-15.30.

In de voormiddag en na 16.30 zijn de medewerkers van het presentieteam bezig met de zorg en de maaltijden.  Wij willen hen alle ruimte en tijd geven voor de bewonerszorg op deze momenten.

In normale omstandigheden belt u 1x per dag voor de info van uw geliefd familielid

Medewerkers van het presentieteam sturen foto’s, filmpjes door – posten op facebook – ook hier zijn er dagen dat dit uitgebreid kan en soms primeert de zorg voor de bewoners

Paramedici faciliteren digitale communicatie via skype, zoom, ….

Wij willen u altijd te woord staan en weten hoe belangrijk deze up date en informatie over de bewoner voor u is.  We begrijpen ook dat het emotioneel moeilijk is en dat er lastige dagen zijn, aarzel niet om dan een ondersteunend gesprek te vragen.  Laat ons vriendelijke blijven naar elkaar en samen goed zorgen voor de bewoners.

 

Deze namiddag komt de lokale politie langs met enkele voertuigen en worden de sirenes even aangezet om de bewoners te groeten en de medewerkers een bedanking te laten horen.  Dit wordt op een aantal plaatsen gedaan op de omloop zodat veel bewoners hiervan kunnen genieten.  Dank u wel voor deze attentie van de lokale politie. 

 

Met vriendelijk groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – 22 woensdag april 2020  

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.  Deze bewoners stellen het goed. 

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen verwachten we de families van Het Berkenbos, De Bijenkorf en de assistentiewoningen.  Je mag nog steeds foto’s, brieven, een kleine attentie meebrengen voor de bewoners.

 

Testen in het woonzorgcentrum

Zoals aangekondigd in de media worden er meer testen gedaan in de woonzorgcentra. 

De woonzorgcentra worden ingedeeld in groepen afhankelijk van hun situatie.

WZC Den Olm valt in de groep van woonzorgcentra met geen of een beperkt aantal COVID19 positieve bewoners.  In deze groep worden de vaste medewerkers systematisch getest.  Wij wachten op bevestiging van een datum dat deze testen zullen beschikbaar zijn en dat we de testen kunnen afnemen bij de medewerkers.

De bewoners worden in Den Olm niet systematisch getest met testkits van de overheid.  Wij blijven testen bij de bewoners met koorts en/of symptomen.

Wij houden u mee op de hoogte.

 

Voorbereiding bezoek

Op dit moment beschermen we de bewoners maximaal tegen besmetting.  Alleen de vaste medewerkers, studenten, de CRA en enkele externe zorgmedewerkers komen dagelijks naar Den Olm.  In de toekomst zullen de strikte opvolgingen die we nu hanteren voor medewerkers ook gelden voor de bezoekers.

Wij willen nog eens herhalen dat iemand alleen op bezoek kan komen in de toekomst als:

U geen koorts hebt

U geen symptomen hebt die wijzen op de COVID19 besmetting – hoesten, kortademigheid, keelpijn, hoofdpijn, …

U niet in contact bent geweest met iemand met een vermoeden van COVID19

U zelf de aanbevelingen rond handhygiëne correct opvolgt

U een proper mondmasker meebrengt en dit draagt als u in Den Olm bent.

Wij denken op dit moment na hoe we het bezoek gefaseerd terug kunnen toelaten.  U bent van harte welkom maar we zullen dit stap voor stap moeten aanvatten terwijl we de mogelijke besmettingen op COVID19 bij de bewoners blijven monitoren. 

We bereiden dit verder voor.

 

Zorg goed voor jezelf

Tot gauw

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 21 april 2020  

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.  Deze bewoners stellen het goed. 

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen verwachten we de families van Het Beukenhof,  Het Eikenhof en Het Mispelhof.  Je mag nog steeds foto’s, brieven, een kleine attentie meebrengen voor de bewoners.

 

Vandaag zingen we om 15.45 weer samen met de bewoners en de families.

We hebben vandaag nog 3 bijkomende tablets gekregen om te communiceren met de families.  We hadden er 2 die zeer intensief gebruikt werden.  Wij zijn blij met deze tablets – hartelijk dank aan de gulle gevers.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 20 april 2020  

Goede middag allemaal,

 

Vandaag is het feest in Den Olm – er is een bewoner van de Maretak verhuisd naar haar eigen kamer.  Ze heeft een maand op de Maretak gewoond en is daar verzorgd.

We hebben geen bijkomende besmettingen in Den Olm.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen verwachten we de families van de Klaproos, de Korenbloem en de Boomgaard.   Je mag nog steeds foto’s, brieven, een kleine attentie meebrengen voor de bewoners.

 

 

Hartelijk dank aan u allen voor uw geduld en vertrouwen.

We zijn blij met de nieuwe digitale manier van communicatie die de bewoners en de families steun, troost en verbinding geeft.

Blij dat we in Den Olm al jaren geleden gekozen hebben voor Kleinschalig Genormaliseerd Wonen waardoor we nu in de wooneenheden de bewoners bewegingsvrijheid en  gezellige momenten kunnen geven.

Fier op alle medewerkers, studenten, wijkwerkers, … die elke dag op post zijn en professionaliteit verbinden met goede warme zorg.

Blij, fier, … een beetje feest vandaag.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – zondag 19 april 2020  

Goede middag allemaal,

 

De test van gisteren was negatief dus we blijven bij de standaard zin “geen bijkomende besmettingen in Den Olm”.

Echte zondagsrust in Den Olm.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 5 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen verwachten we de families van de Zonnebloem, het Viooltje en de Groenbeemd.  Je mag nog steeds foto’s, brieven, een kleine attentie meebrengen voor de bewoners.

 

Gisteren waren er wafeltjes in hartjesvorm, vandaag worden onze medewerkers getrakteerd op lasagne en morgen worden er boeketten bloemen geleverd voor de wooneenheden.  We worden verwend – hartelijk dank aan de gulle gevers.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – zaterdag 18 april 2020  

 

Goede middag allemaal,

 

Een kort bericht vandaag.

We hebben gisteren niemand getest dus fijn om weer te kunnen zeggen “geen bijkomende besmettingen.

Het is hier rustig – de medewerkers zijn op post – enkele een stroompanne in Bonheiden deze morgen maar intussen is weer alles opgelost.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 5 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 17 april 2020  

Goede morgen allemaal,

 

Geen bijkomende besmettingen in Den Olm – de testen van gisteren waren negatief.  Dit is ongetwijfeld het beste nieuws van de dag.

Hartelijk dank voor alle mails.  We lezen jullie steun en vertrouwen.  We sturen ze altijd door naar alle medewerkers.  Jullie warme woorden doen ons deugd.

We voelen ons sterk verbonden met de families om op een andere manier samen te zorgen voor jullie geliefd familielid. 

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 5 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Nieuws van andere bewoners

Het is rustig in Den Olm.  Op dit moment verblijven er 164 bewoners in Den Olm en 2 bewoners zijn tijdelijk naar het ziekenhuis.  We werken  momenteel op 12 wooneenheden en de bewoners van de assistentiewoningen.

Een van onze medewerkers is tevens pedicure en volgende week organiseren we voor een aantal bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen de mogelijkheid om de voeten te laten verzorgen.

Gelukkig hebben wij ook een kapster in dienst – het kapsalon is gesloten maar zij gaat naar de wooneenheden voor kapbeurten.

We zorgen dat de bewoners mooi en verzorgd zijn.

 

Goederenuitwisselingspunt

Maandag starten we opnieuw met de teams van de Groenbeemd, het Viooltje en de Zonnebloem.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 16 april 2020 - 2

Goede middag allemaal,

 

Net als jullie werden wij gisterenavond verrast door de ondoordachte richtlijn van de veiligheidsraad. We begrijpen en horen dat dit heel wat commotie met zich brengt.

Wij hebben overlegd, hardop nagedacht, gewikt en gewogen en we hebben een beslissing genomen. 

Bij deze beslissing hebben we het belang en de gezondheid van de bewoner voorop gesteld. 

Voorlopig gaan wij geen bezoek toelaten en dit minstens tot en met 3 mei 2020.

Wij willen de volgende dagen luisteren naar de bijkomende informatie vanuit de overheid, onze koepel zorgnet-icuro, vanuit de andere woonzorgcentra.

Wij hebben intussen al reacties van families ontvangen die hun bezorgdheid rond bezoek en besmetting uitspreken.

We weten en voelen dat dit voor jullie als familie moeilijk is, alle begrip hiervoor.  Als u nood hebt aan een ondersteunend gesprek, aarzel niet ons te bellen.  We willen graag naar u luisteren.

 

Wij nemen u even mee in onze afwegingen:

Op dit moment hebben we de organisatie van het woonzorgcentrum onder controle.  Bewoners met COVID19 worden verzorgd op de Maretak en krijgen daar warme zorg.  We nemen daar alle voorzorgsmaatregelen door de besmette bewoners te scheiden van de andere bewoners.  We hebben daar goed en voldoende materiaal om de medewerkers te beschermen.  Bewoners blijven minstens een maand op de Maretak. 

Bij een uitbraak op een wooneenheid (indien we bij meerdere bewoners we een besmetting vaststellen) plaatsen we die wooneenheid preventief in quarantaine.  Dit doen we om een verspreiding van het virus naar andere wooneenheden in te dijken.  We verzorgen de bewoners bij voorkeur dan op de kamer.  Enkel als de dementie/welzijn van de bewoner dit niet toelaat dat zorgen we gecontroleerd dat deze bewoners toch in de leefruimte kunnen komen.  Verder gelden daar dan alle maatregelen zoals op de Maretak.  We starten met een periode van 14 dagen maar deze beslissing wordt opgevolgd en kan verlengd worden tot we ook hier deze quarantaine veilig kunnen opheffen.

Op dit moment staat er geen wooneenheid preventief in quarantaine. 

Een bewoner heeft koorts, symptomen (dit kan elk symptoom zijn), plotse onrust, wordt opgenomen vanuit een ander woonzorgcentrum of ziekenhuis, dan nemen we een test.

In afwachting van de resultaten van een test isoleren we deze bewoner met druppel isolatie op de kamer.  Tijdens deze periode nemen we voorzorgsmaatregelen als we voor de zorg de kamer betreden. 

 

Dit zijn bij uitstek de situaties waar de bescherming en indijking van het virus voorop staat.  We willen hier duidelijk zijn: als deze situatie zich voordoet dan kan er geen bezoek toegelaten worden, ook niet in een fase van versoepeling.    Enkel voor terminale bewoners wordt ook hier bezoek toegelaten.

 

Mogen wij u ook even meenemen hoe we de rest van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen organiseren:

De bewoners van de assistentiewoningen worden op dezelfde manier opgevolgd als de andere bewoners, naar hun toestand, om oplossingen te geven voor de kleine problemen, om familie te woord te staan.

Wij zijn blijven inzetten op warme zorg op de kleinschalige wooneenheid.  Bewoners eten samen, kunnen overdag in de leefruimte zijn, worden regelmatig opgehaald voor een wandeling, zitten samen op het terras in de zon, we zingen, waar het kan communiceren we digitaal, …

We mixen de bewoners niet, de bewoners worden op hun eigen wooneenheid verzorgd, hebben op de wooneenheid en in hun eigen tuin/terras de mogelijkheid om zich vrij te bewegen. 

Als we gaan wandelen dan is dat samen met een medewerker die ervoor zorgt dat er geen contact is met bewoners van ander wooneenheden.

Op dit moment hebben we geen positieve testen bij vaste medewerkers.  Concreet betekent dit dat we nog steeds kunnen werken met de vertrouwde gezichten van vaste medewerkers en weekendstudenten.

Warme zorg, aanwezigheid, aandacht voor welzijn daar gaan we elke dag voor, ook in deze corona tijden.

 

Daarom willen we uw vertrouwen vragen en ons te steunen in deze beslissing.  Uiteraard volgen wij de situatie dagelijks op.  Wij blijven dagelijks met u communiceren.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 16 april 2020 - 1

 

Goede morgen allemaal,

 

Geen bijkomende besmettingen in Den Olm – de 2 testen van gisteren waren negatief.

Wij zijn altijd superblij als we zo de dag kunnen starten. Elke dag om 9.00 hebben wij overleg om de bewoners te bespreken en op te volgen en om de dagelijkse regelingen af te spreken.

Ook vandaag gaan we zo starten. 

We willen u op dit moment vooral vragen om ons even tijd te gunnen om alle informatie van gisteren te bespreken en om advies te vragen aan deskundigen.

Uiteraard komen we later op de dag bij u terug voor een tweede communicatie.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 5 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Nieuws van andere bewoners

Yvonne is overleden – onze oprechte deelneming aan de familie

 

Goederenuitwisselingspunt

Mogen wij u vragen om vandaag aan het goederenuitwisselingspunt rustig en sereen te zijn.  De medewerker die daar staat kan u geen informatie geven over de vragen rond bezoek die u heeft.

 

Graag willen wij uw vertrouwen vragen – zoals altijd zullen wij het belang van de bewoner voorop stellen samen met het belang van de families en de medewerkers.

 

Tot straks

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 15 april 2020

Goede middag allemaal,

 

Geen bijkomende besmettingen in Den Olm – dat voelt altijd goed om zo de communicatie te kunnen starten naar jullie. 

Het is vandaag een spannende dag, wachtend op de beslissingen rond de maatregelen in de maatschappij en in de woonzorgcentra. 

Tot op heden hebben wij nog geen nieuws ontvangen van de overheid ivm het testen van bewoners en medewerkers in Den Olm.  Wij houden u op de hoogte.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 5 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Nieuws van andere bewoners

Er is een bewoner in de terminale fase.  De familie mag op bezoek komen.

Er is een bewoner teruggekomen na een opname in het ziekenhuis.  Er zijn 2 opnames deze week.  Bewoners die van het ziekenhuis en van een ander woonzorgcentrum komen worden 14 dagen op de kamer verzorgd (voorzorgsmaatregel).  We volgen alle bewoners dagelijks op – 2x daags temperatuurcontrole en alertheid voor symptomen.  We testen bij koorts en/of eender welk symptoom.

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen zijn de families van Het Berkenbos, De Bijenkorf en de assistentiewoningen terug aan de beurt om was en goederen uit te wisselen.

Mogen we jullie herinneren aan de vraag om een luchtbrug van verbondenheid te maken zodat we jullie namen kunnen warm houden bij de bewoners

° het bundelen van enkele mooie foto’s,

° het schrijven van een onvergetelijke herinnering, een nieuwe liefdesbrief, een lijflied

° het bundelen van tekeningen van klein- of achterkleinkinderen

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 14 april 2020

Goede middag allemaal,

 

Deze morgen was er bij de post een brief en een kaart van Koning Filip en Koningin Mathilde voor de bewoners en de medewerkers.  We willen ook jullie van harte bedanken voor alle kaartjes, attenties en woorden van waardering.  Het blijft deugd doen.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 5 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Nieuws van andere bewoners

Er is een bewoner in de terminale fase.  De familie mag op bezoek komen.

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen zijn de families van Het Beukenhof, Het Eikenhof en Het Mispelhof terug aan de beurt om was en goederen uit te wisselen.

Mogen we jullie herinneren aan de vraag om een luchtbrug van verbondenheid te maken zodat we jullie namen kunnen warm houden bij de bewoners

° het bundelen van enkele mooie foto’s,

° het schrijven van een onvergetelijke herinnering, een nieuwe liefdesbrief, een lijflied

° het bundelen van tekeningen van klein- of achterkleinkinderen

 

Vier uurtje – zingen om 15.45

We zingen deze week samen met de families op dinsdag en donderdag om 15.45.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 13 april 2020

Goede middag allemaal,

 

We hadden gisteren bij een bewoner van het Eikenhof een positieve test op het COVID19 virus.  De uitslag van de test was gisterenavond bekend en zij is aansluitend gisterenavond overgebracht naar het Maretak.

Zaterdagavond hadden we van haar een test afgenomen omdat ze koorts had.  Er waren nog 2 bewoners die niet getest waren op het Eikenhof – die hebben gisteren een test gehad en deze beide testen waren negatief. 

Concreet betekent dit dat alle bewoners die nu op het Eikenhof verblijven negatief testen  op het moment dat hun test werd afgenomen. We volgen verder op.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 5 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.

Na contact met de families van de bewoners hebben we toestemming om 2 filmpjes te delen met u allen (deze filmpjes zijn verstuurd met de mail).

Elke besmetting met het covid19 virus wordt hier betreurd en brengt de onrust terug.  Daarom deze filmpjes om u te laten zien dat we daar op onze Olm manier voor de bewoners met COVID 19 zorgen en dat de bewoners en de medewerkers kunnen genieten van leuke momenten.

 

Goederenuitwisselingspunt

De families van De Boomgaard, De Klaproos en De Korenbloem zijn terug aan de beurt om was en goederen uit te wisselen.

Mogen we jullie herinneren aan de vraag om een luchtbrug van verbondenheid te maken zodat we jullie namen kunnen warm houden bij de bewoners

° het bundelen van enkele mooie foto’s,

° het schrijven van een onvergetelijke herinnering, een nieuwe liefdesbrief, een lijflied

° het bundelen van tekeningen van klein- of achterkleinkinderen

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – zondag 12 april 2020

Goede middag allemaal,

 

We wensen jullie een fijne paasdag.  We blijven stabiel hier – geen bijkomende besmettingen.

Het is een rustige zondagmiddag in Den Olm -  wij werken nog steeds met het vast team van medewerkers en weekendstudenten.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. Gisterenmiddag hebben 3 bewoners op terras gezeten om te genieten van de zon en elkaar,  netjes op afstand, met de medewerkers rond hun – warme corona zorg.

 

Nieuws van de andere bewoners

Emma is deze morgen overleden – onze oprechte deelneming aan de familie.

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen is het paasmaandag maar we organiseren gewoon het goederenuitwisselingspunt voor de families van De Groenbeemd, De Zonnebloem en het Viooltje.

Mogen we jullie herinneren aan de vraag om een luchtbrug van verbondenheid te maken zodat we jullie namen kunnen warm houden bij de bewoners

° het bundelen van enkele mooie foto’s,

° het schrijven van een onvergetelijke herinnering, een nieuwe liefdesbrief, een lijflied

° het bundelen van tekeningen van klein- of achterkleinkinderen

 

Tot morgen

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – zaterdag 11 april 2020

Goede middag lieve mensen,

 

Heel veel onrust over de woonzorgcentra, veel overlijdens in de woonzorgcentra, problemen, onduidelijkheden, ….  Het zal zeker een effect op u hebben.

We voelen met u mee en intussen weten we ook dat de dagelijkse communicatie u helpt om terug rust te vinden.

Open en transparant communiceren, steeds opnieuw zoeken naar warme zorg voor de bewoners en alle maatregelen nemen die nodig zijn in deze corona tijden – daar zijn we dagelijks mee bezig.

We behouden de strategie die we al van in het begin volgen:

 • We beperken maximaal de toegang tot het woonzorgcentrum
 • Voor de bewoners kiezen we voor het wonen en leven op de kleine wooneenheid.  We mixen de bewoners niet.  We zorgen voor digitale communicatie met de families/mantelzorger, we zingen, we wandelen, we genieten van de zon, …
 • We organiseren een éénmalig bezoek als het minder goed gaat met een bewoner en bezoek wordt toegelaten in de terminale fase.  We vinden dit heel belangrijk dat er goede zorg is en aanwezigheid van de familie in deze fase.  Dit geldt voor alle bewoners zowel de covid19 besmette bewoners als voor de andere bewoners. 
 • Bewoners met een COVID 19 besmetting worden op de Maretak verzorgd.  Dit hoort u nu vaak in de media als cohort afdeling – in Den Olm stond deze eenheid vanaf 13 maart klaar waardoor we zeer snel kunnen schakelen als er een besmetting is
 • We testen bewoners die koorts en/of symptomen hebben.  In afwachting van deze testresultaten blijven deze bewoners in isolatie op hun kamer.
 • Zo nodig nemen we preventieve maatregelen zoals de wooneenheid Het Eikenhof in quarantaine te zetten, we hebben overwogen om dit op te heffen maar gaan in het paasweekend toch alle voorzorgsmaatregelen verder nemen.  We volgen dit op – dinsdag evalueren we opnieuw. 
 • Onze medewerkers hebben beschermingsmateriaal.

U mag gerust zijn, wij zijn gerust maar we blijven wel alert, waakzaam en strikt in onze opvolgingen.

We vertrouwen op onze professionaliteit, ons gezond verstand en op onze ervaring om steeds weer de zorg voor bewoners met dementie/kwetsbare ouderen af te wegen en in overleg met de artsen de goede beslissingen te nemen.   U mag op ons vertrouwen. 

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. Deze bewoners zijn stabiel.

 

Nieuws van de andere bewoners

We hebben een bewoner in een terminale fase – de familie is op de hoogte.

Voor een bewoner die minder goed is, wordt een éénmalig bezoek afgesproken.

 

Paaswensen

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 10 april 2020

Goede middag allemaal,

 

Geen bijkomende besmettingen.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

We hebben een bewoner in een terminale fase – de familie is op de hoogte.

 

 

 

 

Dag beste familieleden en mantelzorgers,

BIM, BAM, BOM...

Zullen de klokken ons verassen met een leuk alternatief?

 

Wij zijn zeer dankbaar om alle eitjes, cakes en bloemen die we van jullie hebben gekregen.

Dat ervaren we als een stevige appreciatie in deze tijd van isolatie en mogelijke besmetting.

  

                                                                                                                          

Maar we zouden jullie met deze brief even willen kittelen en stimuleren om jullie betrokkenheid op afstand en jullie dankbaarheid om de zorg die wij opnemen te richten op creativiteit en levendige herinneringen.

We zouden jullie een luchtbrug van verbondenheid willen voorstellen, zodat we jullie namen kunnen warm houden bij de bewoners

° het bundelen van enkele mooie foto’s,

° het schrijven van een onvergetelijke herinnering, een nieuwe liefdesbrief, een lijflied

° het bundelen van tekeningen van klein- of achterkleinkinderen

             

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 9 april 2020

Goede middag allemaal,

 

Geen bijkomende besmettingen bij de bewoners – in het totaal hebben wij 35 testen gedaan bij bewoners en zoals u weet zijn er 5 positieve testen geweest maar dus ook 30 negatieve testen.

Wij hebben voldoende beschermingsmateriaal voor de volgende weken.  We volgen de bewoners nauwgezet op en testen bij koorts en/of symptomen.

We hebben het bericht gekregen van een jobstudent met een positieve covid19 test.  Het was 9 dagen geleden dat ze in Den Olm was geweest en ze heeft haar masker gedragen. 

Ook in de media horen jullie hier veel berichten over.  Wij volgen hier ook onze medewerkers op.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

We hebben een bewoner in een terminale fase – de familie komt vanavond op bezoek.

 

Goederen uitwisselingspunt

Even rust hier – we zien de eerste families terug op paasmaandag.

 

Vier uurtje – zangmoment

We zijn blij dat u samen met de bewoners geniet van dit momentje.  We gaan het ritme verlagen omdat we merken dat de bewoners soms afhaken om elke dag te zingen en soms nodigt het mooie weer ook uit om buiten te wandelen of te genieten van de zon.

We gaan vandaag nog zingen maar dan nemen we een Paas-pauze en vanaf volgende week zingen we op dinsdag en donderdag om 15.45.

 

Hartelijk dank voor alle zelfgemaakte mondmaskers.  We hebben hiervan echter genoeg voorraad.  Misschien zijn er andere voorzieningen die hier meer nood aan hebben.

 

Tot morgen

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag 8 april 2020

Goede middag allemaal,

 

Laat mij starten met het nieuws dat u en ook ons het meest bezig houdt: vandaag 8 april hebben we geen bijkomende besmettingen COVID19 bij de bewoners.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.  De bewoners waren daar opgewekt deze morgen.  Er zijn leuke filmpjes doorgestuurd naar de families.

 

Nieuws van de andere bewoners

Maria is deze nacht overleden –  onze oprechte deelneming aan de familie.

Op maandag hadden we nog 3 bewoners die minder goed waren en wiens toestand niet stabiel was.  In het belang van het contact tussen familie en bewoners hebben we een éénmalig contact afgesproken.  Gelukkig want gisterennamiddag is Julienne overleden nadat de naaste familie haar nog heeft kunnen bezoeken.  Onze oprechte deelneming aan de familie.

Gisteren is een bewoner overgebracht naar het ziekenhuis.

 

Goederen uitwisselingspunt

Morgen zijn de familie leden van Het Berkenbos, De Bijenkorf en de assistentiewoningen  weer aan de beurt om de vuile was op te halen en te wisselen met propere was/kleine attenties/…

Wij behouden volgende week de regeling voor het goederen uitwisselingspunt.  Dus ook op Paasmaandag is het goederen uitwisselingspunt open voor de families van De Groenbeemd, het Viooltje en De Zonnebloem.

In bijlage sturen we jullie een tekst mee die door Mon, een bewoner geschreven is.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 7 april 2020

Goede middag allemaal,

 

WZC Den Olm zal deze week geen testmateriaal ontvangen van de Vlaamse overheid.  Wij blijven bewoners met symptomen en/of koorts testen in nauw overleg met de CRA en de artsen van het Imelda ziekenhuis.  Wij hebben op dit moment geen bekomende besmettingen bij de bewoners en ook niet bij het personeel.

Er zijn momenteel 11243 testkits beschikbaar voor Vlaamse woonzorgcentra. 

Elke dag geven wij een aantal gegevens door aan het e-loket van het agentschap “Zorg en Gezondheid”.  Op basis van deze gegevens zijn er 55 woonzorgcentra geselecteerd met een grote uitbraak of het hoogste risico op een uitbraak.  In deze woonzorgcentra gaat men alle bewoners en alle medewerkers testen.

Verder zijn er nog 30 woonzorgcentra willekeurig geselecteerd waar men enkele de bewoners gaat testen om zicht te krijgen op de onzichtbare verspreiding bij bewoners zonder symptomen.

We volgen dit verder op.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

Er is een bewoner terminaal  – de familie is op de hoogte gebracht.

Gisteren werd een bewoner die in kortverblijf was ontslagen – zij is terug naar huis kunnen gaan.

 

Goederen uitwisselingspunt

Morgen zijn de familie leden van het Beukenhof, Mispelhof en Eikenhof weer aan de beurt om de vuile was op te halen en te wisselen met propere was/kleine attenties/…

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg  a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 6 april 2020

Goede middag allemaal,

 

Gisteren heel wat verontrustend nieuws op TV over de woonzorgcentra.  Laten we ons richten op WZC Den Olm.  Tijdens de overlegmomenten nemen we regelmatig even tijd om te reflecteren, om na te denken of we goed bezig zijn. In Den Olm zoeken we steeds opnieuw om de corona maatregelen te verbinden met warme zorg voor de bewoners, met een goede communicatie naar de families en medewerkers. 

Het kleine corona virusje dwingt ons om te leven in het hier en nu.  Het kleine virusje daagt ons uit om professioneel te handelen en om te vertrouwen.

Wij testen als we bewoners hebben met koorts en/of elk ander symptoom – we hebben tot nu toe 5 positieve testen bij bewoners.

Bewoners met een besmetting COVID19 worden apart verzorgd in de Maretak.

Bewoners die getest worden krijgen voor 1 dag kamerisolatie met voorzorgsmaatregelen tot het resultaat gekend is.

Wooneenheid Het Eikenhof is preventief 14 dagen in quarantaine geplaatst omdat er 4 bewoners daar positief getest zijn. 

Alle medewerkers krijgen het juiste beschermingsmateriaal en de nodige uitleg

We hebben nog geen medewerkers met een Covid19 besmetting

We zetten in op wandelen, buiten zijn, zingen, contact met de familie, een goed georganiseerd goederen uitwisselingspunt, goede zorg, gezelligheid, …

We zetten in op psycho-sociale begeleiding voor families en medewerkers

We bellen u als er een probleem is, u mag op bezoek komen als het minder goed gaat met de bewoner, op alle wooneenheden.

We werken nog steeds met het team van vaste medewerkers en alle teams zetten zich samen in voor de bewoners.

We worden ondersteund door de CRA, Dr Mertens, door de logistieke diensten, ziekenhuishygiëne en de algemene directie van het Imelda ziekenhuis.

Dus ja, vandaag kunnen we jullie geruststellen.

U mag rekenen op onze professionaliteit en de inzet van alle medewerkers van Den Olm. 

Vandaag kunnen we jullie zeggen dat er geen bijkomende besmettingen zijn in Den Olm.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

Jeanine is gisteren overleden.  Ze is maar heel kort in Den Olm geweest.  Oprechte deelneming aan de familie.

 

Goederen uitwisselingspunt

Morgen zijn de familie leden van het Klaproos, Korenbloem en  Boomgaard weer aan de beurt om de vuile was op te halen en te wisselen met propere was/kleine attenties/…

 

Even ter herinnering voor de deelnemers van het zangproject “vieruurtje” – we starten vandaag om 15.45.

 

Hebt u een vraag, aarzel dan niet ze ons te stellen.  Misschien hebt u nood aan een ondersteunend gesprek, misschien hebt u een vraag naar een skype gespek, …

We zoeken steeds met u mee naar een oplossing.  We doen ons best u snel te antwoorden. 

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – zondag 5 april 2020

                 

Goede middag allemaal,

 

Zondagsnieuws – het is hier een rustige zondagmiddag – we hebben geen bijzonderheden te melden.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

 

Nieuws van de andere bewoners

Er is een bewoner in de terminale fase – de familie komt afwisselend bij haar op bezoek. 

Er is gisteren een bewoner overgebracht naar het ziekenhuis.

 

Goederen uitwisselingspunt

Morgen zijn de familie leden van het Viooltje, De Zonnebloem en de Groenbeemd weer aan de beurt om de vuile was op te halen en te wisselen met propere was/kleine attenties/…

Graag alles goede verpakken zodat het voor ons haalbaar is om alle pakjes en was op de juiste plek te brengen.

Kijk ook goed na dat je de juiste waszak krijgt.  Vorige week is er een waszak verloren gegaan en dat is uiteraard jammer en ongemakkelijk voor de familie.

 

Even ter herinnering voor de deelnemers van het zangproject “vieruurtje” – we starten morgen om 15.45.

 

Tot morgen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Zaterdag 4 april 2020

Goede middag allemaal,

 

Ook vandaag geen bijkomende besmettingen te melden en op dit moment staan er ook geen testen van bewoners in. 

Het zijn onzekere tijden met een onzichtbare tegenstander.

We lezen berichten in de kranten, we horen reportages over moeilijkheden.  Hier in Den Olm leven we van dag tot dag.  En vandaag kunnen wij u geruststellen, we werken met onze eigen vaste medewerkers en weekendstudenten vandaag en het is een rustige zaterdagnamiddag.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.  Eén  bewoner is jarig vandaag, een medebewoner heeft een tekening voor haar gekleurd en er was en wenskaart van het team van het Eikenhof voor haar gebracht.  Ze heeft in de zon op het terras gegeten.  Er klinkt ook af en toe muziek daar van een bewoner die graag piano speelt.  Zorg en welzijn voor de bewoners – dat zijn de basiswaarden van Den Olm.

 

Nieuws van de andere bewoners

Er is een bewoner in de terminale fase – de familie komt afwisselend bij haar op bezoek. 

 

Wandelen en fietsen op het terrein van Den Olm

We hebben overlegd met de gemeente Bonheiden.  Aan de toegang zijn vanuit de gemeente borden gezet om wandelaar en fietsers te vragen zich niet op het terrein van het woonzorgcentrum te begeven.  Er hangt ook een woordje uitleg bij.  De politie doet controles tijdens hun toer de volgende dagen. 

 

Een vraag voor de families van het Beukenhof/Eikenhof/Mispelhof

De zak met vuile was van mevrouw Mergaerts is spoorloos.  Mogelijks is de was verkeerd meegegeven met een andere familie – kunnen jullie dit eens extra nakijken? 

 

Zangproject vier uurtje

Volgende week blijven we zingen maar we starten een kwartiertje vroeger van 15.45 tot 16.15.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 3 april 2020

Goede middag allemaal,

 

Goed nieuws voor vandaag – alle testen van gisteren waren negatief. 

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.  Ze hebben milde tot heel milde symptomen op dit moment. 

 

Nieuws van de andere bewoners

Angèle is gisteravond overleden – haar kinderen waren de afgelopen dagen kort bij haar – onze oprechte deelneming

Er is een bewoner in de terminale fase – de familie komt afwisselend bij haar op bezoek. 

 

Communicatie

We blijven zoeken om contact te leggen tussen de bewoner en de familie.  We hopen dat u geniet van de foto’s die doorgestuurd worden, de zangmomentjes, de gesprekken via telefoon of met video.

De medewerkers zetten zich maximaal in om dit mogelijk te maken. 

 

Volgende week is het de goede week met witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en dan op zondag Pasen.  Er is een gebedskaart gemaakt door de pastor om de bewoners te ondersteunen in de religieuze beleving van deze kerkelijke dagen.  We sturen de teksten mee via de mail.  Wie wil kan steun vinden in deze woorden van Christelijke verbinding.

 

Het wordt een zonnig weekend, geniet van de zon, ga eens wandelen of fietsen, zorg goed voor jezelf. 

Hier staan de tuinmeubelen buiten, zijn er plantjes geplant en leuke dingen die we gekregen hebben, zijn op de terrassen gezet.  De bewoners kunnen naar buiten om de frisse lucht op te snuiven en te genieten van de warme zonnestralen.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – donderdag 2 april 2020

Goede middag allemaal,

 

Er is een vijfde bewoner met een positieve test – deze bewoner komt ook van het Eikenhof. 

Deze bewoner is verhuisd naar de Maretak.  We volgen op en bij koorts of symptomen testen we.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Jef is gisteren overleden na een verblijf van 2 weken om de Maretak – onze oprechte deelneming aan de familie. 

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.

 

Nieuws van de andere bewoners

Er wordt gewaakt bij een bewoner door haar familie.

Vandaag komt de familie op bezoek bij een tweede bewoner die niet goed is. 

 

Er is vandaag al veel gewandeld in de wandelzone, goede warme jas aan, dekentje op de knieën en een frisse neus halen. 

Vandaag is het happy hour in onze eigen cafetaria voor de medewerkers – we bieden hen een goede koffie, een frisdrank of ijsje aan als blijk van waardering.  Het is op de corona manier – geordend en op 1.5 m afstand bij het afhalen en dan ieder op de eigen plek om te genieten van deze versnapering.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – woensdag  1 april 2020

Goede middag allemaal,

 

We hebben geen bijkomende besmettingen op dit moment.  Niet bij de bewoners en ook niet bij de medewerkers.  We blijven alle voorzorgsmaatregelen nemen.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.   

De bewoner die intussen 2 weken verzorgd wordt op de Maretak is minder goed.  De symptomen van de corona besmetting zijn altijd mild geweest maar er is nu een algemene achteruitgang van deze bewoner (97 jaar). 

 

Nieuws van de andere bewoners

Er is een bewoner die minder goed is en de familie mag op bezoek komen. 

 

Goederenuitwisselingspunt

Voor morgen verwachten we een familielid/mantelzorger voor de bewoners van Het Berkenbos, de Bijenkorf en de assistentiewoningen.  Mogen we uw aandacht vragen om de goederen, geschenken, voedingswaren die u binnenbrengt goed en handig te verpakken.  Het is een hele logistieke organisatie om elke pakje op de juiste plek te brengen.  U helpt ons door het goed te verpakken.

Plantjes, mooie dingen om onze tuinen en terrassen op te fleuren zijn welkom.

 

Donderdag krijgen we 450 cupcakes voor de bewoners en families. En er wordt ook nog chocolade geleverd.  Hartelijk dank aan de gulle gevers.

Gisteren hebben we ook 3 gezichtsschermen mogen ontvangen gemaakt door de zoon van een bewoner – oprecht dank je wel.

De wandelzone wordt gebruikt, er wordt samen gezongen om 16.00 en hopelijk zorgt de lentezon voor warme momenten en kunnen bewoners op hun terras zitten en genieten van de zon.

Mogen wij u dat ook wensen, momenten van klein geluk.

Tot morgen.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – dinsdag 31 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

Het meest belangrijke nieuws is dat de 5 testen op corona bij bewoners van gisteren allemaal negatief zijn. 

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden nu 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.   

De bewoner van 101 jaar die daar nu verblijft vindt dat we allemaal goed verkleed zijn!

We horen bij u als familie veel bezorgdheid maar in de Maretak verzorgen we de bewoners op dezelfde manier als op een andere wooneenheid. Er wordt geluisterd naar lievelingsmuziek, er wordt digitaal gecommuniceerd met het thuisfront, … De families worden regelmatig gebeld en op de hoogte gebracht.  U mag gerust zijn als het minder goed gaat met deze bewoners wordt er gezorgd dat u bescherming kan dragen en kan u op bezoek komen. 

 

Nieuws van het Eikenhof

Op dit moment wordt het Eikenhof als wooneenheid in quarantaine gezet omdat er een mogelijke contact geweest is met een besmette bewoners (3 besmette bewoners komen van deze wooneenheid).  Dit is op dit moment een voorzorgsmaatregel want alle testen zijn negatief maar we nemen geen risico’s.  Intern is dit een hele reorganisatie maar we voeren dat consequent door voor de volgende 14 dagen.

Voor de persoonlijk was heeft dit voor u geen herschikkingen.  De bewoners die nu op het Eikenhof blijven zijn negatief getest of hebben geen symptomen of koorts. 

Ik herneem nog eens de afspraken voor behandelen van de was.

 • Was is verpakt in 2 zakken – gooi deze gebruikte zakken weg
 • Hanteer de was rustig, niet opschudden
 • Doe de was apart in het wasmachine en was minstens op 60 graden
 • Gebruik indien mogelijk een droogkast
 • Was uw handen nadat u de was heeft ingestoken
 • Verpak de was ook weer in 2 plastieken zakken om de was terug te brengen

 

Goederenuitwisselingspunt

Voor morgen verwachten we een familielid/mantelzorger voor de bewoners van Het Beukenhof, Het Eikenhof en Het Mispelhof.

Plantjes, mooie dingen om onze tuinen en terrassen op te fleuren zijn welkom.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 30 maart 2020 – update 2

Goede avond allemaal,

 

We hebben deze namiddag een overleg gehad met de artsen Dr. Smismans en Dr. Mertens.

We hebben de wooneenheid Het Eikenhof als geheel in quarantaine gezet. 

We hebben na het overleg eerst de families van de bewoners van het Eikenhof opgebeld en hen de situatie uitgelegd.  We houden eraan om eerst de families persoonlijk op de hoogte te stellen. 

We vinden het echter ook belangrijk om in het algemeen te communiceren omdat er dan ook heel wat familieleden gerustgesteld kunnen worden.

Mogen we u weer even bijkomende informatie geven:

De eerste bewoner met een besmetting kwam van het Eikenhof en de tweede bewoner van de Korenbloem.  Op de Korenbloem is er momenteel niemand van de andere bewoners ziek of heeft er niemand koorts.

Op het Eikenhof hebben we vorige week bewoners getest die koorts en/of symptomen hadden – al deze testen waren negatief.

Tot we plots eind vorige week 2 bijkomende besmettingen hebben vastgesteld bij bewoners van het Eikenhof.

De bewoners met een besmetting zijn dadelijk naar de Maretak gegaan.

Echter 3 besmettingen op 1 wooneenheid gaf ons toch een ongerustheid dus zaterdag is de wooneenheid het Eikenhof als wooneenheid in quarantaine gezet.  Er zijn daar nog bewoners getest in het weekend.  Deze testen waren negatief.   We hebben de vraag om alle bewoners te testen voorgelegd aan de artsen.  Testen zonder aanwezigheid van symptomen/koorts heeft geen zin.  We volgen deze bewoners zeer strikt op en testen als het nodig is.  Zo staan er nu 2 testen in.

Wat betekent dit:  

Concreet betekent dit dat er meer beschermingskledij gedragen wordt door het personeel – dezelfde beschermingskledij als op de Maretak (schort, handschoenen, haarnetje, bril en masker).

Alle stromen van goederen worden gescheiden.  Alle transport van goederen/voeding voor Beukenhof en Mispelhof gebeurt langs buiten.

Er is een afscheiding tussen het Eikenhof en het Mispelhof om de bewoners die rondlopen te scheiden. 

We kiezen er niet voor om bewoners te sederen of te fixeren maar zoeken een aanvaardbare oplossing voor iedere bewoner individueel.

Het is telkens opnieuw schrikken als we bijkomende maatregelen moeten nemen maar we zijn intussen goed georganiseerd en slagen er telkens in om na een overlegmoment deze nieuwe situatie snel te realiseren. 

Voor de families van het Eikenhof is het vooral een persoonlijk opvolgen – we gaan jullie goed begeleiden en informeren.  Aarzel niet ons te contacteren, bel/mail als u een ondersteunend gesprek nodig hebt.  We zorgen goed voor de bewoner en willen ook goed voor u zorgen.

Voor alle andere familieleden hopen we dat dit even wat geruststelling geeft.  Maar ook voor u als u vragen heeft, contacteer ons, bel/mail ons voor een ondersteunend gesprek.

We gaan bijkomende maatregelen nemen voor enkelingen die nog steeds aan het raam komen bij bewoners.  Aan het afhaalpunt is er al bijkomende nadar geplaatst tov de kamers van de Korenbloem.  We gaan dit ook doen aan andere kwetsbare plekken thv de Klaproos/Hof Ter Blommeren.  We doen dit om alle bewoners maximaal te beschermen.

 

Dit is een lastige communicatie naar u allen, maar we willen vooral open en eerlijk blijven.  Zo kunnen we in vertrouwen verder met elkaar deze moeilijke periode overbruggen.  Wij kunnen ons geen voorstelling maken van wat er in u allen omgaat.  We kunnen er alleen onze professionele aanpak en onze warme zorg tegenover zetten.

Laat ons goed voor elkaar zorgen.  Tot morgen.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – maandag 30 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

Hoe gaat het met u allen?  Er is momenteel heel wat communicatie in de media over de woonzorgcentra.  We begrijpen dat u dat ongerust maakt.  We gaan u terug Olm informatie geven over hoe wij handelen.  We willen ook nog eens wijzen op het belang dat u als familie correct bent en onze maatregelen respecteert.  We merken nog steeds dat er bezoek aan de ramen komt, dat er zelfs ramen worden opgedaan om zaken door te geven.  Mogen wij er u op wijzen dat dit niet ok is.  Alleen als we met zijn allen dezelfde maatregelen volgen beperken we het risico op besmettingen in het woonzorgcentrum. 

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden nu 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.   

De bewoners worden medisch opgevolgd door de CRA Dr Mertens.  De bewoners worden verzorgd op hun eigen ritme daar en hebben milde tot weinig symptomen.

 

Besmettingen – testen – maatregelen

We hebben vanaf dag 1 gekozen om eerlijk met u te communiceren en dat doen we ook.  U mag ons ook vertrouwen dat we naar u persoonlijk bellen als uw familielid minder goed is, als er een probleem is. 

Dus we nemen u weer even mee.

Deze namiddag is er terug een overleg met Dr Smismans, een arts-specialist Imelda labo en Dr Mertens CRA.  Hier overleggen we de stand van zaken, controleren we alle procedures en maatregelen en zo nodig sturen we bij.  Tussendoor worden de zaken afgestemd via de telefoon.

We hebben op dit moment 4 bevestigde besmettingen en deze bewoners verblijven op de Maretak.  Dit heeft u de afgelopen dagen altijd kunnen lezen in de communicatie.

Wij testen al geruime tijd bewoners, met dank aan het Imelda ziekenhuis dat onze bewoners mee opvolgt.  We hebben jullie al verteld dat bij ouderen de symptomen niet altijd zo duidelijk zijn dus een bewoner die lichte verhoging heeft met symptomen aan de ademhaling, maar ook bij diarree wordt getest.  Al deze testen zijn tot op heden negatief.  Alle bewoners worden dagelijks opgevolgd naar symptomen en koorts.  Bij licht verhoging worden ruimere parameters opgevolgd (pols, bloeddruk en zuurstofsaturatie).

We hebben tot op heden geen medewerkers die positief getest zijn.  Medewerkers nemen ook 2x per dag hun temperatuur en werken met een masker bij de bewoners.

We nemen alle maatregelen die nodig zijn voor het corona virus en die trachten we in overeenstemming te brengen met de zorg die mensen met dementie of mensen met een somatische aandoening nodig hebben. 

 

Project vier uurtje

Families kunnen testen om 15.00  en om 16.00 grote test zingen met iedereen.

We kijken uit naar deze ervaring.  Lukt het vandaag niet, dan kijken we samen met u of we het kunnen oplossen.  Laat ons weten wat u ervan vond.

 

Goederenuitwisselingspunt

Voor morgen verwachten we terug een familielid/mantelzorger voor de bewoners van De Korenbloem, Klaproos en Boomgaard.

Plantjes, mooie dingen om onze tuinen en terrassen op te fleuren zijn welkom.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – zondag 29 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

We hebben gisteravond een vierde bewoner met een COVID-19 besmetting overgebracht naar de Maretak.  Er zijn een aantal beschermingsmaatregelen verscherpt en zo proberen we het coronavirus weer te beperken.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden nu 4 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.   Gelukkig hebben we daar een team van medewerkers dat er altijd aanwezig is van 7.00-21.00 zodat de bewoners alle aandacht krijgen.  Zorgen en aandacht voor de kleine dingen is ook daar onze leidraad voor ons handelen.

 

Project vier uurtje

Wie wil proberen, morgen om 15.00 test voor het aanloggen bij de families, om 16.00 grote test met iedereen.

Ik heb net een eerste exemplaar gekregen van de teksten – ze worden via de mail meegestuurd dan kunnen de liefhebbers morgen meezingen.  Kijk in de mail van gisteren voor alle info.

Vieruurtje

Koffie en thee,

Die zijn met z’n twee

En jij en ik

In een liedje

Zijn één met twee

Eén, twee drie, tralala

Met of zonder boekje

Ik duw op de knop en hopla

Daar verschijn je in mijn hoekje.

 

Goederenuitwisselingspunt

Voor morgen verwachten we terug een familielid/mantelzorger voor de bewoners van Het Viooltje, De Zonnebloem en De Groenbeemd.

Plantjes, mooie dingen om onze tuinen en terrassen op te fleuren zijn welkom.

We mogen volgende week ook chocolade en cupcakes aannemen voor alle bewoners en medewerkers.  Hartelijk dank voor de gulle gevers.

 

Fijne zondag

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Zaterdag 28 maart 2020

Goede middag allemaal,

Ook al schijnt ook vandaag de zon en is het lente, het was gisteravond een minder moment toen we hoorden dat er een derde bewoner positief getest is.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden nu 3 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.

 

Project vier uurtje

Dit is een project van samen zingen dat we de afgelopen dagen getest hebben.

Elke weekdag om 16.00 gaan we zingen in Den Olm.  Dat is op zich niet spectaculair.  We nodigen u uit om mee te zingen.  Terwijl we zingen kunnen we elkaar zien.

Simpel uitgelegd – Johan, een muzikant speelt orgel vanuit Lier, Filip dirigeert vanuit Den Olm, de bewoners en medewerkers zingen in Den Olm en u zingt thuis.  Knappe experts hebben hiervoor een informatica tool ontwikkeld die dit alles mogelijk maakt.

Wat moet u doen als u wilt volgen via PC of smartphone?  Let op iets anders bij ipad en iphone

Ga naar www.praatbox.be

Naam van de praatbox: ikzaljealtijdhoren

Locatie van je praatbox: vlaanderen

Willekeurig woord: kunst

Mogelijks moet je nog iets downloaden dan volg je de instructies op je pc.

 

Als je een ipad of iphone hebt (apple) dan download je de app jitsi meet en dan vraagt men een naam voor de ruimte en daar vul je dan allemaal aan elkaar het volgende in: ikzaljealtijdhorenvlaanderenkunst.

 

We doen aanstaande maandag een test met de families om 15.00.  Dus vanaf 15.00 kan je proberen in te loggen.  Om 16.00 connecteren de presentieteams en de bewoners en als alles goed gaat dan zien we elkaar en dan kunnen we samen zingen.

We weten intussen dat dit niet vanaf het eerste moment allemaal lukt.  We nemen een paar dagen om dit operationeel te krijgen.  Als het niet lukt dan mag je ons contacteren en dan gaan we samen zoeken om het op te lossen.  Laat ons ook even weten als het lukt.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Vrijdag 27 maart 2020

Goede middag allemaal,

Gisteren was er brandalarm, niet schrikken!!!  Ze waren ergens pannenkoeken aan het bakken.  Gewoon de dagelijks dingen geven nu zoveel vreugde en gezelligheid voor de bewoners.

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden nog steeds 2 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak. 

Wij hebben al een week geen bijkomende besmettingen.

 

Nieuws bewoners

Jacqueline is gisteravond overleden.  Onze oprechte deelneming aan de familie.

 

Zo werken we vandaag

We zoeken steeds naar een evenwicht om de nodige beschermingsmaatregelen te nemen en tegelijkertijd het leven van de bewoners aangenaam te houden. 

Meer dan ooit is het fijn dat we in Den Olm werken volgens het principe van Kleinschalig Genormaliseerd Wonen, de leefruimtes, de gezelligheid, de persoonlijke aandacht…geven kleur aan de dag van de bewoner.

We nemen u even mee hoe we op dit moment onze werking hebben aangepast.

De bewoners met een COVID-19 besmetting worden apart verzorgd op de Maretak – er is een aparte medewerker per shift.  Verpleegkundigen en de CRA komen langs om de zorg te ondersteunen en medisch of verpleegkundige handelingen te doen.  Iedereen draagt daar beschermingskledij (schort, bril, handschoenen en masker), er wordt dagelijks gepoetst met ontsmettingsmiddelen en het linnen/afval wordt in gele zakken op een aparte manier weggebracht.  Er is dus een maximale scheiding tussen de bewoners met een besmetting en de andere bewoners.  De warme zorg is daar ook aanwezig dat heeft u gisteren kunnen lezen.  Bij de ene bewoner staat vandaag zijn lievelingsmuziek op en bij de andere bewoner gaan we straks de nagels lakken.

We monitoren alle bewoners op koorts en symptomen.  In de eerste plaats op de symptomen van corona zijnde koorts, ademhalingsproblemen, hoesten, hoofdpijn, keelpijn, maar ook op maag-darmklachten en andere klachten omdat bij ouderen dit ook kan wijzen op een corona besmetting.

We testen regelmatig en tot nu toe zijn al deze testen negatief.  In afwachting van de resultaten isoleren we de bewoners op de kamer en nemen de nodige voorzorgsmaatregelen.

We hebben deze week 3 bewoners overgenomen vanuit het ziekenhuis.  Deze bewoners worden ook 7 dagen op de kamer verzorgd.

De andere bewoners blijven op hun eigen wooneenheid.  De bewoners kunnen dus vrij bewegen in de wooneenheid en vanaf vandaag kunnen ze bij mooi weer ook vrij naar het terras/tuin van de wooneenheid.  Ze eten samen, ze zijn overdag in de leefruimten als ze dat wensen of ze worden verzorgd op hun kamer.  De tafels staan wat verder uit elkaar en de medewerkers dragen hier een masker om de bewoners te beschermen.

Vanaf vandaag kan er terug gewandeld worden met de bewoners in de wandelzone onder begeleiding van een medewerker, we horen dat er foto’s worden uitgewisseld, hier en daar zijn er video gesprekken en gisteren hebben we getest om samen te zingen.  Vandaag proberen we opnieuw en als alles op punt staat dan krijgt u alle informatie en kan u volgende week meezingen met ons.

De goederen/was die u naar het afhaalpunt brengt, blijft nog 24 uur staan en gaat dan pas door naar de bewoners.

Samenvattend:

We nemen alle voorzorgsmaatregelen.

We zetten maximaal in op het welzijn van de bewoners

We communiceren met jullie en met alle medewerkers

We hopen dat deze Olm-berichtgeving u geruststelt  - we hebben alles onder controle, we werken nog steeds met een volledig personeelsteam.

De medewerkers van de presentieteams, de mobiele equipe en het nachtteam zijn er elke dag om zorg te dragen voor de bewoners, het keukenteam kookt en strooit regelmatig wat liefde in de soep, de technische, logistieke ploeg zorgt voor de praktische dingen, de paramedici zorgen voor extra momenten van welzijn, de administratie en onthaal zorgt voor alle communicatie intern en extern, psycho-sociale begeleiding wordt verzekerd voor families en medewerkers.  Er is een dagelijks telefonisch contact met de CRA en zo nodig komt de huisarts langs in Den Olm.  De directie en het beleidsteam zorgen dat alles vlot loopt.  Er is voldoende materiaal en we hebben ondersteuning van het Imelda-ziekenhuis.

 

Goederen uitwisselingspunt

Volgende week maandag starten we opnieuw.   

 

Tuinen - wandelzone

Vanaf vandaag kan er onder begeleiding gewandeld worden in de wandelzone.  Het kiné team heeft een fit-o-meter opgehangen.  De nadar worden versierd met mooie foto’s.

Wie mooie dingen heeft om de tuinen en de terrassen op te fleuren, je mag ze meebrengen naar het goederen uitwisselingspunt.  Schrijf je naam en de naam van de wooneenheid erop dan kunnen we deze geschenken op de juiste plaats afleveren en misschien ziet u ze nadien verschijnen op een foto.

 

Algemeen nieuws

Onze medewerkers krijgen vandaag allemaal een pot met viooltjes.  Dank je wel aan de gulle gever.

Volgende week wordt er chocolade geleverd voor de bewoners en de medewerkers.

We krijgen veel kaarten van jullie, familie maar ook van wensen die we niet kennen.

Hartverwarmend – dank je wel

 

Zorg goed voor jezelf.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Donderdag 26 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van de bewoners van de Maretak

Er worden nog steeds 2 bewoners met een COVID-19 besmetting verzorgd op de Maretak.  We hebben deze morgen de tijd genomen om hun haren te wassen en hun lichaam te verwennen met bodylotion en een bijhorende zachte massage.  Er wordt goed voor hen gezorgd.  De familie brengt ook hier een stick met muziek binnen of nagellak en vrouwenspullen.  Warme zorg.

 

Nieuws bewoners

We hebben een bewoner in de terminale fase.  Er wordt bij haar gewaakt.

 

Goederen uitwisselingspunt

Dank je wel voor alle kapstokken – we hebben er voldoende gekregen van jullie.

Maandag starten we weer opnieuw.  Intussen heb je via mail de mogelijkheid gekregen om een attest aan te vragen voor de verplaatsing.  Deze attesten zullen je via mail toegezonden worden.  Als je geen printer hebt, laat het ons dan even weten dan printen wij het af en kan je het volgende week meenemen als je komt. 

 

Tuinen - wandelzone

We hebben vandaag 150 m nadar gekregen van de gemeente Bonheiden.  We gaan zorgen dat bewoners vrije toegang hebben tot een veilige tuin/terras.  Op deze manier kunnen we de deur van het terras openzetten als het weer beter wordt.  We hebben vandaag alle tuinmeubelen geplaatst.  Verder wordt overdag de weg rond Den Olm op 2 plaatsen afgezet met nadar zodat ze een wandelzone ontstaat waar medewerkers met de bewoners kunnen wandelen.

Voor de bewoners van de Zonnebloem en het Viooltje hebben we een tuinplekje op locatie voorzien aan de wenende boom. 

Voor de bewoners van de Bijenkorf en de assistentiewoningen hebben we een dubbele omheining geplaatst zodat ook zij vanuit de kleine vergaderzaal beneden via het terras toegang hebben tot een tuingedeelte.  We hebben daar ook extra tuinmeubelen gezet.

Er zullen zeker foto’s verschijnen de volgende dagen van deze tuinen.

Het team van de technische dienst is bezig met alles te plaatsen en het team van de paramedici zorgt voor een wandelschema en vanaf morgen kunnen de bewoners meer naar buiten. 

Dus zijn we zo vrij van een oproep te doen – heb je nog een pot met planten, iets leuks om op de terrassen te zetten, een buitenspel, … dan mag je het volgende week afgeven aan het uitwisselingspunt goederen. We willen de terrassen een beetje aankleden en gezellig maken.

 

Algemeen nieuws

We willen jullie gerust stellen – wij hebben op dit moment voldoende materiaal en ook heel deskundige medewerkers.  We leren samen dag per dag en elke dag worden de medewerkers net als jullie op de hoogte gebracht.

Vandaag zijn we blij met het kunnen realiseren van de tuinen en wandelzone en gaan we intern testen om 16.00 om samen te kunnen zingen volgende week.  We houden jullie op de hoogte

 

Tot morgen

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Woensdag 25 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

Wat heerlijk, deze mooie lentedagen, de zon, de natuur, …het brengt warmte en licht binnen in het woonzorgcentrum. 

 

Corona nieuws

De bewoners met de COVID – 19 besmetting worden verzorgd op de Maretak en er wordt gewaakt bij een bewoner in de terminale fase. 

Het uitwisselingspunt voor goederen/was verloopt vlot – hartelijk dank voor uw medewerking.

Morgen zijn de wooneenheden Berkenbos, Bijenkorf en assistentiewoningen aan de beurt. 

 

Communicatie met de families

Graag willen we nakijken of we er in slagen om met u allen te communiceren in deze corona tijden.  Via mail gaan we u een document sturen, het zou fijn zijn als u dat kan invullen en terugsturen.  U mag het ook gewoon in een mail noteren als dat gemakkelijker is voor u.

Op deze manier kunnen we nakijken of we iedereen bereiken en hoe we kunnen bijsturen.

Even een overzicht van onze huidige communicatie:

1) Algemene communicatie

Deze communicatie gebeurt minstens 1x per dag en wordt op de website gezet en via mails verstuurd en enkele families/mantelzorgers die geen internet hebben sturen we 3x per week een brief

2) Telefonisch contact

Je kan tijdens de weekdagen bellen naar het nummer 015 50 03 52 voor algemene vragen

Er is een mogelijkheid om een ondersteunend gesprek aan te vragen bij Sara, Filip, medewerker OO team

Je kan de medewerkers van de teams bellen – bij voorkeur tussen 14.00-15.30

Diensthoofden nemen contact op met jullie als er vragen zijn, als er dingen moeten besproken worden.  Ze zijn bereikbaar via telefoon.

3) Vragen via mail

Je kan je vragen via mail stellen.

4) Post, brieven,

Je kan dit afgeven aan het afhaalpunt goederen, in onze pastelgele brievenbus steken aan de hoofdingang of gewoon via de post versturen

5) Visuele communicatie met het thuisfront – nieuw in opstart.

Er zal een paar keer per week een foto doorgestuurd worden, een berichtje van/over de bewoner, als het lukt een filmpje, …

Het is belangrijk dat we de volgende weken ook inzetten op deze visuele communicatie over de leuke momenten van de dag, over iets persoonlijks van de bewoner.  We willen dit realiseren voor alle bewoners en families/mantelzorgers.

6) Meet us at Facebook

Social media voor iedereen – dus ook voor de bewoners van Den Olm

Dit hebben we vorige week vrijdag gestart en er beginnen posts te komen, likes, ….  Dit is gewoon een leuke manier om op een andere manier te communiceren. 

7) Skypen, een video gesprek – nieuw

We hebben intussen de juiste tablets hiervoor en het werkt – komt eraan waar mogelijk. 

8) Samen zingen om 16.00 – nieuw

Hartelijk dank aan creatieve mensen buiten het woonzorgcentrum, Expertise Centrum Dementie, …..  Zingen verbindt, daar weten we hier in Den Olm alles van.  Er wordt een systeem opgezet met een link waar u samen met de bewoners en de medewerkers zal kunnen zingen.  We testen de volgende dagen intern maar we konden niet zwijgen, dit zou fantastisch zijn voor ons allen, balsem op onze ziel.  Ook hier houden we u op de hoogte – we hopen stiekem dat we dit tegen volgende week maandag operationeel hebben.

 

Een woordje uitleg

Discretie en correct handelen

Zoals we dagelijks met jullie communiceren, zo is er ook dagelijks een mail naar de medewerkers.

Zij worden ingelicht over het discreet en correct behandelen van de foto’s/video’s die gemaakt worden en die enkel gebruikt worden om naar jullie door te sturen of te delen op de gesloten pagina van de facebook van jullie wooneenheid.

We laten momenteel alle digitale middelen toe om deze communicatie mogelijk te maken dus medewerkers gebruiken soms hun eigen smartphone.  Mogen wij op jullie discretie en correctheid rekenen om de persoonlijke gsm nummers van de medewerkers verder niet te gebruiken voor andere communicatie.

Gelieve bij de directie te melden als er hieromtrent een probleem is email.

We stellen voor om hier in wederzijds vertrouwen te gaan.

 

Raamcontact

In de media zal u dit regelmatig zien en we krijgen ook hier vaak de vraag om dit op te nemen.

We nemen u graag even mee in onze afwegingen van de voorbije dagen om hier niet op in te zetten.

 • We hebben op dit moment nog steeds de afspraak dat alle bewoners op de wooneenheid blijven.  Dit is vooral om het verspreiden van de besmettingen tegen te gaan tussen de bewoners in Den Olm.  Tot nu toe hebben we sinds vorige week vrijdag geen extra besmettingen dus we gaan deze maatregel nog even aanhouden.  Dit heeft tot gevolg dat er niet voor iedere bewoner een raamcontact kan georganiseerd worden.  Sommige kamers grenzen aan binnentuinen, zijn op een verdieping, … 
 • We blijven hier echt inzetten op zo weinig mogelijk mensen die toegang hebben tot het woonzorgcentrum en zo weinig mogelijk mensen op de terreinen van Den Olm.
 • We schatten in dan bewoners met dementie dit niet begrijpen, er onrustig van worden, …  het is onze inschatting vanuit het welzijn en rust van de bewoner
 • Daarom willen we dus maximaal gaan inzetten op visuele communicatie zoals hierboven vermeld.
 • We hebben deze afweging ook zo gemaakt om meer veilige buitenruimte beschikbaar te maken voor de bewoners.  We hebben overlegd met de brandweer en de gemeente en gaan overdag een deel van het terrein afsluiten waardoor bewoners veilig hun terrassen kunnen gebruiken, waardoor er kan gewandeld worden op een deel van de omloop (zolang er geen mix  van bewoners van verschillende wooneenheden mag zijn, zullen we dit organiseren per wooneenheid), de bewoners van de Zonnebloem en Viooltje die op de eerste verdieping wonen krijgen een tuinplekje, de bewoners van de Bijenkorf en de assistentiewoningen gaan een veilige, afgeschermde tuin krijgen en soms plaatsen we in de tuinen extra nadar zoals op de Klaproos.  We maken dus steeds de veilige buffer van minstens 2 meter die zo nodig is om het corona maatregelen te garanderen. 
 • We vonden de mogelijkheid om de bewoners te laten genieten van de lentezon en de mogelijkheid om te wandelen heel belangrijk voor het welzijn van de bewoner.  
 • Hoe ver staan we hiermee? De nodige toestemming van de brandweer is er – we zijn in overleg voor de nadar en dan is het nog alles plaatsen – we houden jullie op de hoogte en we hopen dit voor het weekend te kunnen realiseren.

 

We wensen u dat u de warmte van Den Olm kan voelen tot bij uw thuis, tot in uw hart.  Wij voelen ons blij, blij dat we deze week wat zaken kunnen realiseren voor het welzijn van de bewoners.

Lucht, buitenruimte, de zon op hun gezicht, zingen, fotomodel zijn, ….

Heel veel lieve wensen en digitale knuffels van de bewoners en de medewerkers.

 

Met vriendelijke groeten

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Dinsdag 24 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

Hoe gaat het met jullie?  Hier in Den Olm verloopt alles rustig vandaag.  Alle medewerkers op post.

Op dit moment hebben we een bewoner die terminaal is en waarvoor bezoek wordt toegestaan.

 

Corona nieuws

De 2 bewoners met de COVID-19 besmetting worden goed verzorgd. 

 

Goederenuitwisselingspunt

Morgen zijn de wooneenheden Beukenhof,  Mispelhof en Eikenhof aan de beurt.

Wij krijgen regelmatig een nieuwe nota van het agentschap “Zorg en gezondheid”.  In de up-date van 23 maart staan een aantal instructies voor de familie ivm de was die gelden voor alle bewoners die we graag met u delen:

 • De was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine
 • Wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°)
 • Was bij voorkeur in de droogkast drogen
 • De propere was opbergen in een propere plastieken zak en vervolgens in een tweede propere zak verpakken
 • De plastieken zakken van het vuile linnen niet hergebruiken
 • Pas steeds handhygiëne toe (grondig wassen van de handen)
 • Zoals je kan lezen is er vanuit “zorg en gezondheid” een bijkomend advies om 2 plastieken zakken te gebruiken. 

De bewoners met de COVID-19 besmetting die op de Maretak verblijven dragen speciale gemakkelijke kledij die we voorzien vanuit het woonzorgcentrum – voor hen is er geen uitwisseling van was nodig en wordt deze kledij samen met het beddengoed in gesloten zakken naar de wasserij gebracht voor een aangepaste behandeling van het wasgoed.

 

Materiaal

Dank je wel voor de schenking van de mondmaskers – we mochten 550 maskers ontvangen van gulle gevers.  Dit geeft ons de mogelijkheid om medewerkers te voorzien van de nodige beschermingsmaterialen.  We hebben ook bericht gekregen dat we nog bijkomende mondmaskers krijgen die de overheid besteld heeft.  Deze worden in de namiddag gebracht. 

we hebben 1 kapstok gekregen waarvoor dank.

 

Communicatie

We communiceren via de website, e-mail of brief.  Dit is de algemene informatie die dagelijks wordt uitgestuurd.

We vullen aan met telefonisch contact, als u belt met vragen, als u nood hebt aan een ondersteund gesprek.  U kan ook steeds naar de wooneenheid bellen bij voorkeur tussen 14.00-15.30 voor informatie over uw familielid.

Deze week gaan we verder inzetten om de facebookpagina te gebruiken om leuke foto’s, berichtjes, … uit te wisselen.  Soms loopt dit goed, soms zijn er wat problemen, laat ons weten waar je hulp nodig hebt.

We gaan deze visuele communicatie (foto’s) nog uitbreiden in de loop van deze week voor alle bewoners.

 

Met vriendelijke groeten

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Maandag 23 maart 2020 - avond

 

Goede avond allemaal,

 

Goederen uitwisselingspunt

We overleggen dagelijks om alle zaken op te volgen en bij te sturen.  Graag communiceren we volgende herschikkingen:

 • Er is geen registratie meer aan het goederen afhaalpunt – dit is niet meer nodig aangezien bezoek geen toegang meer heeft tot het woonzorgcentrum.  Dit voorkomt het doorgeven van een stylo, extra administratie,…  We waarderen het dat u deze zaken onder onze aandacht brengt. 
 • U heeft voorlopig geen attest nodig om tot hier te komen.  We hebben nog geen melding dat er iemand is tegengehouden door politie.  Indien dit toch zou gebeuren dan geeft u de juiste info aan de politie en u mag op dat moment ook altijd bellen naar ons.  Indien de maatregelen wijzigen dan organiseren wij dat u de juiste attesten kan krijgen. 
 • Af en toe gaat er iets mis.  Onze verontschuldigingen daarvoor.  Je kan dan mailen of bellen en dan luisteren we naar u en sturen bij.  Wees niet bang om dit te melden – het is vooral belangrijk dat u terecht kan met uw bezorgdheden en dat we elkaar steunen in deze moeilijke periode. 

 

We merken in de telefoongesprekken dat het soms lastig is, dat er angst is, bezorgdheid, …  daarom hernemen we nog eens ons aanbod van telefonische psycho-sociale ondersteuning.  Bel of mail de medewerkers die hiervoor instaan.  Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen dus aarzel niet, een gesprekje kan soms veel deugd doen.

 

Telefonische psycho-sociale ondersteuning van families en mantelzorgers voor deze week

Zit je met gevoelens van onrust, angst, ongerustheid, bezorgdheid…,

Zit je met vragen of blijf je ergens over piekeren…

en wil je hier graag over praten, dan kan dit.  Praten over wat je bezighoudt, helpt, of je nu een heel groot probleem of kleinere zorgen hebt.

Graag bieden wij de mogelijkheid voor een ondersteunend gesprek via de telefoon.

U kan hiervoor terecht bij de psychologe, Sara Mahieu of bij een medewerker van het Opname- en Oriëntatieteam

Hoe gaat dit concreet in het werk?

1) U stuurt een e-mail naar email 

Vermeld in de e-mail het telefoonnummer waarop u wenst gebeld te worden, en eventueel de momenten waarop u niet bereikbaar bent.

Wij bellen u zelf op voor een gesprek.

2) Of U belt naar het nummer van het OO team : 015/50.03.52 tussen 10 en 16u met de vraag voor een telefonisch gesprek.

 

Tot morgen.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Maandag 23 maart 2020

Goede middag allemaal,

Een rustige start van de week, wel vragen en zaken die onze aandacht vragen maar het is hier allemaal onder controle.

 

Corona nieuws

Er worden nog steeds 2 bewoners met COVID-19 verzorgd op de Maretak.  We verzorgen de bewoners daar met alle warmte en zorgzaamheid en tegelijkertijd nemen we alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de medewerkers die daar werken en ter bescherming van alle bewoners in Den Olm.

We hebben geen bijkomende besmettingen  bij bewoners sinds vrijdag.  We blijven heel alert en streng.  Enkel medewerkers, (weekend)studenten en externe hulpverleners worden toegelaten in het woonzorgcentrum.  De enige uitzondering hierop zijn familieleden van bewoners in een terminale fase.  

De bewoners blijven op de wooneenheid en we volgen hen nauwgezet op (controle op symptomen, koorts, algemeen welzijn).  Het verpleegkundig team en het nachtteam volgt dit samen met de presentieteams op. 

 

Morgen zijn de bewoners van de Korenbloem, Klaproos, Boomgaard aan de beurt om goederen/was uit te wisselen.  Lees de richtlijnen die we gisteren schreven nog een goed na.  Hartelijk dank om onze richtlijnen zo goed op te volgen.

Het brengen van was/goederen wordt op dit moment beschouwd als een verplaatsing om mensen in nood te helpen.  Als iemand hieromtrent problemen ondervindt dan kan je ons best contacteren.

 

Algemeen nieuws

Vandaag hebben we bij het goederen uitwisselingspunt 300 maskers gekregen – hartelijk dank – ze blijven nu eerst 24 uur in de sas ruimte staan en morgen kunnen we  ze nakijken en gebruiken.  We hebben ook een communicatie gekregen van de overheid dat we nog een levering mondmaskers mogen verwachten die zijn toegekomen in België.

We hopen op enkele kapstokken om beschermschorten op te hangen.

Er samen staan, samenwerken, samen zorgen, samen lachen, samen stil zijn, … en soms ook samen  bang zijn.  Even diep ademen en dan gaan we door, met wat we gisteren deden, wat we vandaag doen en wat we morgen gaan doen – warme zorg voor kwetsbare mensen. 

Het is hartverwarmend jullie berichten en woorden van dank te mogen ontvangen.  Ze doen zo’n deugd, we sturen ze altijd door naar alle medewerkers.

 

Met vriendelijke groeten

Namens directie en beleidsteam

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Zondag 22 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

De tweede zondagnamiddag dat het stil is in Den Olm.  Ik hoor dat er op sommige wooneenheden successen geboekt worden en dat er foto’s gepost worden op facebook.  Leuke foto’s, grappige foto’s, een beetje luchtigheid op deze mooie lentedag.  We hebben gevierd vandaag, er is gezongen voor de jarige bewoners, er is gesmuld van eclairs die deze middag als dessert geserveerd zijn.  Het zijn fragmenten die ik hier en daar opvang als ik de medewerkers hoor vertellen van de zondagmorgen.

De zon schijnt, het doet deugd hier in Den Olm, de warmte, het licht, …een leuke afwisseling na de sombere regendagen.

 

Corona nieuws

Er worden momenteel 2 bewoners met covid 19 verzorgd in Den Olm.  We zijn blij als ze wat soep willen drinken, als we met hen kunnen praten, als we er kunnen zijn.

Op de Maretak zijn we zo georganiseerd dat er tussen 7.00 en 21.00 altijd een medewerker aanwezig is bij deze 2 bewoners en tijdens de nacht gaat de nachtverpleegkundige regelmatig langs om hun toestand op te volgen en om te kijken of ze iets nodig hebben.  Zorgzaam aanwezig zijn, een basiswaarde in Den Olm.

We blijven heel alert voor de verspreiding van het corona virus.  Alle bewoners blijven maximaal op de wooneenheid.   

 

Communicatie

Facebook is een wisselend succes – we volgen op.

 

Uitwisselingspunt goederen

Morgen start een tweede week voor het uitwisselen van was/goederen.  Op maandag zijn de wooneenheden Groenbeemd, Viooltje en Zonnebloem aan de buurt.  Je bent welkom tussen 10.00-11.00 en tussen 18.00 en 19.00.

 Mogen wij u er op wijzen dat u enkel mag komen als:

 • U geen koorts heeft (+37.5 gr) en geen symptomen van hoesten, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, keelpijn heeft
 • U ouder bent dan 16 jaar
 • We rekenen op u voor een vlot verloop:
 • Parkeer op de parking aan de hoofdingang en volg de pijlen
 • 1 persoon per bewoner
 • Hou afstand van elkaar en wacht rustig uw beurt af
 • Verpak de was – goederen in een plastiek zak voorzien van de naam van de bewoner en de wooneenheid.
 • Medewerkers zullen maskers en beschermkledij dragen
 • Hou het contact kort en functioneel.

We kijken er naar uit weer pakketjes, propere was, brieven te mogen aannemen.  We lezen de kaartje voor, we vertellen, we doen samen pakjes open, wat een liefde is dan voelbaar in al deze kleine attenties.  

 

 Dank je wel voor alle woorden van steun, ze doen deugd.

We sturen lieve warme woorden naar jullie, troostend en steunend.  U mag op ons rekenen.

Tot morgen.

 

 

Met vriendelijke groeten

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Zaterdag 21 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

Dikke pluim voor alle medewerkers en weekendwerkers en dit weekend ook een aantal paramedici die vandaag weer paraat waren om te zorgen voor de bewoners.

Paula is gistenavond in bijzijn van haar dochter overleden – oprechte deelneming van ons allen.

Er is een bewoner uit kortverblijf naar huis kunnen gaan.

 

Corona nieuws

Er is een tweede bewoner besmet met het corona virus.  Dit hebben we gisteren namiddag vernomen.  Ze is overgebracht naar de Maretak en wordt daar verder verzorgd.

Er worden momenteel 2 bewoners met covid 19 verzorgd in Den Olm.

We blijven heel alert voor de verspreiding van het corona virus – bewoners gaan op dit moment niet meer naar de kiné zaal, kapper of naar een zitplekje in Den Olm.  Alle bewoners blijven maximaal op de wooneenheid.   

Mogen wij iedereen vragen om niet aan de ramen te staan, zeker niets door te geven via het raam, we kunnen op dit moment niet voorzichtig genoeg zijn.

 

Communicatie

De communicatie via facebook blijkt niet altijd te lukken.  We gaan dit maandag verder nakijken en houden jullie op de hoogte.

 

Een vraag

Om de beschermingsschorten op te hangen zijn we op zoek naar kapstokken.  Wie kan er eentje missen?  We proberen zo weinig mogelijk materiaal te verhuizen tussen wooneenheden dus we zoeken een 12 tal kapstokken.  Graag een kaartje met de je naam en een telefoonnummer aan de kapstok.  Als we hem niet nodig hebben dan kunnen wij hem na de corona crisis teruggeven maar als hij in een besmette zone heeft gestaan kan het mogelijk zijn dat hij niet kan teruggegeven worden.   Je mag de kapstok meebrengen naar het afhaalpunt goederen deze week als je ons kan verder helpen.

Met vriendelijke groeten

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Vrijdag 20 maart 2020 /2

 

Goede middag allemaal, maar vooral de familie/mantelzorgers van De Klaproos en De Korenbloem

 

We bleven de hele dag problemen hebben met de pagina van de Klaproos en de Korenbloem – veel suggesties maar het werkte niet.

We gaan jullie via de Boomgaard sturen – stuur een vriendschapsverzoek naar de pagina van de Boomgaard en we gaan jullie dan naar de juiste plek navigeren.

Heel veel succes hopelijk lukt het nu wel.

Indien het niet lukt dan blijven we via de e-mail contact houden.

 

Facebookpagina’s

Beukenhof Eikenhof WZC Den Olm
Mispelhof Mispelhof WZC Den Olm
Eikenhof Eikenhof WZC Den Olm
Boomgaard Boomgaard WZC Den Olm
Berkenbos Berkenbos WZC Den Olm
Groenbeemd Groenbeemd WZC Den Olm
Korenbloem Boomgaard WZC Den Olm
Klaproos Boomgaard WZC Den Olm
Zonnebloem Zonnebloem WZC Den Olm
Viooltje Zonnebloem WZC Den Olm
Bijenkorf Berkenbos WZC Den Olm

 

Met vriendelijke groeten

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderzzorg a.i.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Vrijdag 20 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

De medewerkers zijn nog steeds allemaal op post om voor de bewoners te zorgen. 

We hebben 1 bewoner in een palliatieve setting – er wordt gewaakt bij haar. 

 

Corona nieuws

Er zijn geen bijkomende besmettingen.  De bewoner met besmetting Covid-19 wordt verzorgd in de Maretak. 

 

Communicatie

We blijven open en transparant communiceren. 

 • Als er een besmetting wordt vastgesteld dan wordt u als familie/mantelzorger gebeld door een van de medewerkers / huisarts.
 • Als een bewoner palliatief wordt dan wordt u als familie/mantelzorger gebeld door een van de medewerkers/huisarts.
 • Als er problemen zijn of zaken die wij u willen vragen, met u willen overleggen dan nemen wij contact met u op.
 • Als u vragen hebt dan kan u ons bellen – 015 50 03 52 tussen 10.00-16.00 tijdens de weekdagen of via het nummer van de wooneenheid tussen 14.00-15.30
 • Als je nood hebt aan een ondersteunend telefonisch gesprek – dan kan ook – zie communicatie 16 maart.  

Jullie kunnen via facebook communiceren met de wooneenheid en de bewoners voor het uitwisselen van foto’s, berichtjes, ….

 

Algemeen nieuws

Er is veel goedheid in het leven, we hebben bloemen gekregen, brillen, maskers, …dank je wel

Ook met corona, blijven mensen zingen, start morgen de lente en komen de voorjaarsbloemen piepen.  Met onze dagelijkse berichten willen we jullie steunen en troosten, op afstand maar ook heel kortbij in onze gedachten en in ons hart.

Met vriendelijke groeten

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Donderdag 19 maart 2020 /2

Goede middag allemaal,

 

De bewoners van Den Olm - zoek ons op facebook

Alle wooneenheden zijn voor zien van een facebookpagina en een gesloten groep.

Groenbeemd, Berkenbos en Bijenkorf hebben een eerste ‘post’ gedaan.

Familieleden kunnen deze pagina’s opzoeken en een vriendschapsverzoek sturen.

Zodra we dit aanvaard hebben, kunnen we hen toevoegen aan de besloten groep. Op die manier blijven alle foto’s strikt privé en enkel zichtbaar voor leden van deze groep.

Veel succes

Facebookpagina’s

Beukenhof Eikenhof WZC Den Olm
Mispelhof Mispelhof WZC Den Olm
Eikenhof Eikenhof WZC Den Olm
Boomgaard Boomgaard WZC Den Olm
Berkenbos Berkenbos WZC Den Olm
Groenbeemd Groenbeemd WZC Den Olm
Korenbloem Klaproos WZC Den Olm
Klaproos Klaproos WZC Den Olm
Zonnebloem Zonnebloem WZC Den Olm
Viooltje Zonnebloem WZC Den Olm
Bijenkorf Berkenbos WZC Den Olm

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Donderdag 19 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van de bewoners

Onze medewerkers zijn dagelijks met de glimlach present waardoor de zorg en het leven in Den Olm rustig verloopt.

Het leven zoals het is – ook in deze dagen – er is 1 bewoner in een palliatieve situatie.  Bezoek is hier toegestaan.

 

Corona nieuws

Er zijn geen bijkomende besmettingen.  De bewoner met besmetting Covid-19 wordt verzorgd in de Maretak en heeft milde klachten.  De medewerkers dragen daar een schort, bril, masker en handschoenen.  De bewoners krijgt daar alle nodige zorg en aandacht en kan daar TV kijken, eten, …

Er zijn nog bijkomende testen geweest van bewoners en medewerkers en die zijn allemaal negatief.

Het uitwisselingspunt voor goederen/was verloopt vlot – hartelijk dank voor uw medewerking.

Maandag starten we weer opnieuw.

We mochten daar ook bloemen, plantjes ontvangen van verschillende leveranciers, we krijgen maskers, brillen, een fles ontsmettingsmiddel,…  hartelijk dank voor jullie gulheid.  Ze fleuren de leefruimtes op en de medewerkers hebben vandaag allemaal een klein tuiltje bloemen om mee naar huis te nemen.

 

Communicatie

We blijven open en transparant communiceren. 

 • Als er een besmetting wordt vastgesteld dan wordt u als familie/mantelzorger gebeld door een van de medewerkers / huisarts.
 • Als een bewoner palliatief wordt dan wordt u als familie/mantelzorger gebeld door een van de medewerkers/huisarts.
 • Als er problemen zijn of zaken die wij u willen vragen, met u willen overleggen dan nemen wij contact met u op.
 • Als u vragen hebt dan kan u ons bellen – 015 50 03 52 tussen 10.00-16.00 of via het nummer van de wooneenheid tussen 14.00-15.30
 • Als je nood hebt aan een ondersteunend telefonisch gesprek – dan kan ook – zie communicatie 16 maart.  

Vanaf morgen kunnen jullie via facebook communiceren met de wooneenheid en de bewoners voor het uitwisselen van foto’s, berichtjes, ….

Ze zijn nu de laatste zaken hiervoor in orde aan het brengen en morgen kan ik de detail informatie geven.  Er zijn vandaag al enkele testen gebeurd en het lukt.

 

Algemeen nieuws

Dank je wel voor het applaus gisteravond – ook voor de vele dank je wels die we mogen ontvangen.

Het doet deugd.

 

Met vriendelijke groeten

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Woensdag 18 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van de bewoners

De ochtend en het middagmaal is rustig verlopen.  We werken vandaag  met normale  personeelsbezetting op de presentieteams aangevuld met paramedici die extra helpen bij de maaltijden en de zorg en die deze namiddag veel bewoners individueel of in kleine groepje een fijn momentje gaan bezorgen. 

 

Corona nieuws

Wij hebben 1 bewoner met covid-19 besmetting. 

Graag vertellen wij u hoe wij gehandeld hebben:

Bewoner is verhuisd naar de Maretak.  Dit zijn de ruimten van de dagzorg die heringericht is om 8 bewoners met een besmetting te kunnen verzorgen.  Deze ruimte stond klaar waardoor we de mutatie van de bewoner snel hebben kunnen doen.

Er zijn 4 kamers voor telkens 2 bewoners, er is een leefruimte en een keuken.

In deze zone gelden de strikte maatregelen voor het verzorgen van covid-19 besmette bewoners.  We hebben de nodige beschermkledij voor de medewerkers. 

 

Het uitwisselingspunt voor goederen/was verloopt vlot – hartelijk dank voor uw medewerking.

Morgen zijn de wooneenheden Berkenbos, Bijenkorf en assistentiewoningen aan de beurt.  De bijkomende maatregelen van de overheid brengen het uitwisselen van goederen/was niet in het gedrang.  Gelieve ons op de hoogte te houden als u hieromtrent problemen ondervindt.

 

Poetshulpen in de assistentiewoningen

Dit wordt opgevangen door het inzetten van een medewerker van Den Olm. 

 

Communicatie

We blijven open en transparant communiceren. 

Als er een besmetting wordt vastgesteld dan wordt u als familie/mantelzorger gebeld door een van de medewerkers / huisarts

Als er problemen zijn of zaken die wij u willen vragen, met u willen overleggen dan nemen wij contact met u op.

Als u vragen hebt dan kan u ons bellen – 015 50 03 52 tussen 10.00-16.00 of via het nummer van de wooneenheid tussen 14.00-15.30

Als je nood hebt aan een ondersteunend telefonisch gesprek – dan kan ook – zie communicatie 16 maart.  

 

Algemeen nieuws

Er is momenteel overleg met de dienst ziekenhuishygiëne van het Imelda ziekenhuis, met de CRA Dr Mertens. 

We hebben voldoende materiaal op dit moment.

Maskers en brillen mogen nog altijd afgegeven worden.  Mogelijks hebben we in de toekomst nog tekorten en zijn we er blij mee.

 

 

Met vriendelijke groeten

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Dinsdag 17 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van de bewoners

De ochtend en het middagmaal is rustig verlopen.  We werken vandaag  met normale  personeelsbezetting op de presentieteams aangevuld met paramedici die extra helpen bij de maaltijden en de zorg en die deze namiddag veel bewoners individueel of in kleine groepje een fijn momentje gaan bezorgen. 

 

Corona nieuws

We hebben op dit moment geen besmettingen bij de bewoners en de medewerkers.

Het uitwisselingspunt voor goederen/was verloopt vlot – hartelijk dank voor uw medewerking.

Morgen zijn de wooneenheden Beukenhof, Mispelhof en Eikenhof aan de beurt.

 

Materiaal

We hebben op dit moment nog geen tekorten aan materiaal.  We gaan wel heel rationeel om met de beschikbare middelen en zowel hier als in het ziekenhuis gaan we zelf maskers maken.  Als je thuis nog maskers hebt liggen dan mag je die meebrengen naar het uitwisselingspunt voor goederen.

We bereiden ook alles voor in het geval we besmettingen krijgen.  Bij besmetting dragen de zorgmedewerkers bij voorkeur ook een beschermbril – we hebben er besteld - een alternatief dat we hiervoor kunnen gebruiken zijn goed aansluitende skibrillen.  Als je een dergelijke skibril hebt dan kan je deze binnenbrengen via het goederen uitwisselingspunt.  Doe je bril in een plastiek zakje of doosje met je naam en telefoonnummer.  Als we geen besmettingen krijgen dan krijg je achteraf je skibril terug.  Bij besmetting zullen we de bril moeten weggooien. 

 

Toegang

We beperken de toegang tot het woonzorgcentrum tot medewerkers, externe gezondheidswerkers en geregistreerde vrijwilligers, wijkwerkers en weekendstudenten. 

Externe pedicure, poetshulpen, kappers, …worden niet meer toegelaten.  We herregelen intern wat nodig is. 

Als u vragen hebt is het aangewezen dat u eerst telefonisch contact opneemt en dan zoeken we samen een oplossing.  U komt niet naar de hoofdingang. 

We vragen u - buiten de momenten dat u komt om goederen uit te wisselen-  dat u niet naar het terrein van het woonzorgcentrum komt.  De mate waarin u dit opvolgt geeft ons de mogelijkheid om de bewoners toegang te geven tot de tuinen.  Het is gezond dat we de bewoners kunnen toegang geven tot de tuinen maar dan moeten we zeker zijn dat u niet op het terrein komt.  We kunnen u niet genoeg vertellen dat een strikte scheiding met de kwetsbare ouderen nu van het allergrootste belang is.  Mogen wij op u rekenen?

 

Communicatie

We blijven dagelijks communiceren via de website en we gaan nog een systeem met e-mail voor de dagelijkse algemene communicatie opzetten.  Zo nodig versturen we de algemene informatie nog eens per post voor wie geen digitale toegang heeft.

Samen met de informatica dienst en een team van Den Olm gaan we een interactieve communicatie opzetten via facebook – hou de website in de gaten – we houden u op de hoogte

Als je nood hebt aan een ondersteunend telefonisch gesprek – dan kan ook – zie communicatie 16 maart.  

 

Algemeen nieuws

Als u vragen hebt, gelieve dan eerst telefonisch contact op te nemen.  Wij kunnen steeds een oplossing zoeken voor uw vraag en contacteren u dan terug. 

Mogelijks worden de maatregelen nog aangepast, we zullen ook dan weer met u communiceren hoe we dit gaan aanpakken.

 

Met vriendelijke groeten

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Maandag 16 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van de bewoners

De ochtend en het middagmaal is rustig verlopen.  We werken vandaag  met normale  personeelsbezetting op de presentieteams aangevuld met paramedici die extra helpen bij de maaltijden en de zorg en die deze namiddag veel bewoners individueel of in kleine groepje een fijn momentje gaan bezorgen. 

 

Corona nieuws

We hebben op dit moment geen besmettingen bij de bewoners en de medewerkers.

Deze morgen was er een eerst moment voor het uitwisselen van goederen/was voor de bewoners van de wooneenheden De Groenbeemd, Het Viooltje en De Zonnebloem.  Dit is heel vlot verlopen.  Mijn hartelijke dank hiervoor.  Straks is er nog een tweede moment voor deze wooneenheden.

 

Morgen zijn de bewoners van de Korenbloem, Klaproos, Boomgaard aan de beurt.  Ik herneem nog eens de afspraken en richtlijnen.

 • Mogen wij u er op wijzen dat u enkel mag komen als:
 • U geen koorts heeft (+37.5 gr) en geen symptomen van hoesten, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, keelpijn heeft
 • U niet in een risico gebied bent geweest de laatste 14 dagen
 • U ouder bent dan 16 jaar
 • We rekenen op u voor een vlot verloop:
 • Parkeer op de parking aan de hoofdingang en volg de pijlen
 • 1 persoon per bewoner
 • Hou afstand van elkaar en wacht rustig uw beurt af
 • Verpak de was – goederen in een plastiek zak voorzien van de naam van de bewoner en de wooneenheid.
 • Medewerkers zullen maskers en beschermkledij dragen
 • Hou het contact kort en functioneel.

 

Telefonische psycho-sociale ondersteuning van families en mantelzorgers voor deze week

Zit je met gevoelens van onrust, angst, ongerustheid, bezorgdheid…,

Zit je met vragen of blijf je ergens over piekeren…

en wil je hier graag over praten, dan kan dit.  Praten over wat je bezighoudt, helpt, of je nu een heel groot probleem of kleinere zorgen hebt.

Graag bieden wij de mogelijkheid voor een ondersteunend gesprek via de telefoon.

U kan hiervoor terecht bij de psychologe, Sara Mahieu of bij een medewerker van het Opname- en Oriëntatieteam

Hoe gaat dit concreet in het werk?

      1. U stuurt een e-mail naar email 

          Vermeld in de e-mail het telefoonnummer waarop u wenst gebeld te worden, en eventueel de momenten waarop u niet   

           bereikbaar bent.

           Wij bellen u zelf op voor een gesprek.

      2. Of U belt naar het nummer van het OO team : 015/50.03.52 tussen 10 en 16u met de vraag voor een telefonisch gesprek.

 

Voor de cliënten van de dagzorg

Vorige week donderdag is de beslissing genomen om het dagcentrum te sluiten.  Dit gebeurde heel plots en onverwacht door de corona crisis.  Het zal voor u allen heel moeilijk zijn en u zal waarschijnlijk vragen hebben.  Wij contacteren u om te luisteren naar uw vragen en samen met u te zoeken naar oplossingen.

 

Post

We maken de brievenbussen van de bewoners leeg en leggen die op het goederenuitwisselingspunt – zo kan u officiële post mee naar huis nemen en de post voor de bewoner zelf is kan u teruggeven en wordt samen met de goederen de dag nadien op de kamer bij de bewoners bezorgd.

 

Algemeen nieuws

Suggestie – schrijf een brief of een kaartje – we gaan het graag voorlezen bij de bewoner.  Er hangt intussen een mooie brievenbus aan de hoofdingang van Den Olm waar je post voor de bewoners in kan komen steken. 

Deze brievenbus is gemaakt in een timmeratelier door mensen met dementie.

Als u vragen hebt, gelieve dan eerst telefonisch contact op te nemen.  Wij kunnen steeds een oplossing zoeken voor uw vraag en contacteren u dan terug. 

 

Met vriendelijke groeten

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Zondag 15 maart 2020

Goede middag allemaal,

 

Nieuws van de bewoners

De ochtend en het middagmaal is rustig verlopen.  We werken op deze zondag 15 maart  met een normale weekend personeelsbezetting.

 

Corona nieuws

We hebben op dit moment geen besmettingen bij de bewoners en de medewerkers.

Wat zijn we blij dat we deze zin kunnen schrijven.

Gisteren hebben we opnieuw richtlijnen ontvangen.  Woonzorgcentrum Den Olm is al in orde met alle maatregelen.

We volgen het bezoekersverbod zeer strikt op.  Mantelzorgers worden niet toegelaten in het woonzorgcentrum.  In Den Olm zijn er enkel geregistreerde vrijwilligers en wijkwerkers die momenteel zeer beperkt toegelaten worden. 

Morgen starten we met het uitwisselingspunt voor de was en goederen voor de bewoners van de wooneenheden De Groenbeemd, Het Viooltje en De Zonnebloem. 

Mogen wij u er op wijzen dat u enkel mag komen als:

 • U geen koorts heeft (+37.5 gr) en geen symptomen van hoesten, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, keelpijn heeft
 • U niet in een risico gebied bent geweest de laatste 14 dagen
 • U ouder bent dan 16 jaar

We rekenen op u voor een vlot verloop:

 • Parkeer op de parking aan de hoofdingang en volg de pijlen
 • 1 persoon per bewoner
 • Hou afstand van elkaar en wacht rustig uw beurt af
 • Verpak de was – goederen in een plastiek zak voorzien van de naam van de bewoner en de wooneenheid.

Medewerkers zullen maskers en beschermkledij dragen.

Hou het contact kort en functioneel.

 

Algemeen nieuws

Suggestie – schrijf een brief of een kaartje – we gaan het graag voorlezen bij de bewoner.  Vanaf maandag zullen we zorgen voor een brievenbus aan de hoofdingang.

Supertof dat we al enkele kaartje mochten ontvangen voor bewoners. 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en beleidsteam

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – Zaterdag 14 maart 2020

Goede middag allemaal,

Ook vandaag, op zaterdag zorgen we voor wat nieuws uit Den Olm.

 

Nieuws van de bewoners

De ochtend en namiddag is rustig verlopen.  We hebben gewerkt met een normale weekend personeelsbezetting.

 

Corona nieuws

We hebben op dit moment geen besmettingen bij de bewoners en de medewerkers.

Er zijn goede afspraken tussen Den Olm en het Imeldaziekenhuis.  Indien nodig kunnen we snel een test laten afnemen en zijn de resultaten ook snel beschikbaar.

We zijn streng en volgen de maatregelen strikt op om de bewoners te beschermen tegen het corona virus.

Het is ontzettend lastig om niet op bezoek te kunnen komen maar we willen iedereen toch uitdrukkelijk vragen om u aan de afspraken te houden. 

Het coronavirus wordt overgedragen via druppel-contact.  De venster openen, een terrasdeur openen, afspreken aan de haag, … en daar met de bewoner praten is het doorbreken van de beschermende kring.  Dit is absoluut niet toegelaten. 

Er zijn enkele vrijwilligers die algemeen ingezet worden bij ADL taken (max 3 tot 5 per dag over heel Den Olm).  Ook hier opteren we om het aantal mensen dat Den Olm binnenkomt zo klein mogelijk te houden.

Goederen worden vanaf maandag gecontroleerd aangenomen.  U vindt deze info bij de update corona van donderdag 12 maart 2020. 

De goederen die u afgeeft blijven nog een tijdje in het goederenlokaal en worden de dag nadien naar de bewoner gebracht.  Ook hier dient deze maatregel voor een maximale bescherming van de bewoners.

Als er een probleem is, als u dringend iets moet afgeven dan raden wij u aan om eerst contact op te nemen en de nodige afspraken te maken.

We volgen het nieuws en de richtlijnen voor de woonzorgcentra dagelijks op en zullen bijsturen als dit mogelijk is.

Nogmaals laat ons samenwerken en samen zorgen dat de beschermende maatregelen voor de bewoners goed gevolgd kunnen worden.  Samen sterk tegen het corona virus.

 

Algemeen nieuws

Wij hebben geen bijkomende instructies ontvangen.

Suggestie – schrijf een brief of een kaartje – we gaan het graag voorlezen bij de bewoner.

 

Met vriendelijke groeten,

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 13 maart 2020 - 17u00

Communicatie met de familie/mantelzorgers

U kan terecht bij een medewerker van de wooneenheid met de dagelijkse vragen.  Deze contactmomenten kunnen dagelijks doorgaan tussen 14u en 15u30. Wij willen u vragen dit gesprek kort (5 min) te houden om iedereen de kans te geven even te spreken met een medewerker van het presentieteam.

Het Beukenhof 015/363.301
Het Mispelhof 015/363.302
Het Eikenhof 015/363.303
Linda Op de Beeck 015/363.321
De Klaproos 015/363.307
De Korenbloem 015/363.308
De Boomgaard 015/363.304
Bert Magnus 015/363.322
De Groenbeemd 015/363.306
De zonnebloem 015/363.310
Het Viooltje 015/363.311
Sandra Rooijmans 015/363.323
De Bijenkorf 015/363.312
Het Berkenbos 015/363.305
Myriam Van Kerkchoven 015/363.324

___________________________________________________________________________________________________________________________

Corona up date – nieuws uit Den Olm – vrijdag 13 maart 2020 - 14u00

Goede middag allemaal,

Zoals beloofd ga ik regelmatig een communicatie doen via de website.

Nieuws van de bewoners

Ik ben deze middag langs alle wooneenheden geweest.  We hebben deze morgen met volledige presentieteams kunnen werken aangevuld met paramedici die extra tijd hadden voor de bewoners.

We hebben de bewoners rustig kunnen verzorgen en ook de maaltijden zijn vlot verlopen.

 

Corona nieuws

We hebben op dit moment geen besmettingen bij de bewoners en de medewerkers.   We zijn streng en volgen de maatregelen strikt op om de bewoners te beschermen tegen het corona virus.

 

Nieuws voor de bewoners van de assistentiewoningen

Er zijn intussen ook richtlijnen voor de assistentiewoningen.  Hof Ter Blommeren valt onder de volgende bepaling:

Als de groep assistentiewoningen of het serviceflatgebouw binnen het gebouw van een andere voorziening is gelegen én beschikt over een aparte ingang, maar niet volledig fysiek kan worden afgesloten van de andere voorziening, door deuren die op slot kunnen, dan gelden dezelfde maatregelen als voor de woonzorgcentra.

We hebben ook heel bewust gekozen om Hof Ter Blommeren samen met het woonzorgcentrum te benaderen.  Op deze manier kunnen wij dagelijks blijven mee volgen en zo nodig zorgen voor iedereen.  Ook bij ziekte kunnen we dan op dezelfde manier de flatbewoners de nodige zorgen toedienen.

Op dit moment wordt alles geregeld voor de flatbewoners van de assistentiewoningen.  In overleg met hen wordt gezorgd voor de continuïteit voor de maaltijden en andere logistieke vragen.

We verwijzen ook even naar de tekst van gisteren.  Alle maatregelen en afspraken gelden voor iedereen.

 

Algemeen nieuws

Het afhaalpunt voor het uitwisselen van goederen staat klaar en gaat vanaf maandag in werking.

Er is intussen ook een opnamestop voor nieuwe bewoners.  Enkel bewoners uit de dagzorg of uit het ziekenhuis kunnen doorschuiven.

We hebben voldoende ontsmettingsstoffen en beschermmateriaal op dit moment.

Zoals gisteren gemeld is het dagverzorgingscentrum “De Maretak” gesloten.  Deze ruimte is momenteel ingericht met 8 bedden.  Bij een vaststelling van een besmetting door het corona virus kunnen we deze bewoners isoleren.  Er zal dan een volledig gescheiden circuit opgezet worden voor medewerkers en goederen.

We hopen dat we deze ruimte nu klaarmaken en nooit moeten gebruiken.  Ze staat klaar zodat we snel kunnen schakelen als we toch een besmetting zouden hebben bij een bewoner.

Voor dit weekend is er van 7.00-18.00 een aanwezigheid van een leidinggevende in Den Olm om de teams te ondersteunen en te sturen. 

Alle medewerkers zijn super gemotiveerd om zorgzaam te zijn voor de bewoners.

Dr. Mertens, de CRA van het woonzorgcentrum, artsen en directie van het Imelda ziekenhuis adviseren en ondersteunen Den Olm in deze bijzondere omstandigheden.

 

We hopen dat dit nieuws u een beetje geruststelling geeft.

We hebben op dit moment alles onder controle.

 

Met vriendelijke groeten

Namens directie en beleidsteam.

 

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderzorg a.i.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 12 maart 2020

Geachte familieleden en mantelzorgers,

Vanaf 12 maart 2020 is er een algemeen bezoekersverbod in WZC Den Olm.  Via het agentschap zorg en gezondheid ontvangen wij dagelijks maatregelen ivm het corona virus.  Deze maatregelen wijzigen permanent.  Wij houden u steeds op de hoogte van de gewijzigde situatie.

Voor het woonzorgcentrum, maar vooral voor de gezondheid en het welzijn van onze bewoners in deze uitzonderlijke tijden volgen wij deze maatregelen heel strikt op.  We begrijpen dat dit een moeilijke beslissing is, maar we doen dit om onze kwetsbare bewoners te beschermen.  Hieronder sommen we een aantal praktische richtlijnen op.

Organiseren van een wekelijks moment om goederen uit te wisselen

Wij organiseren voor iedere bewoner een wekelijks moment om goederen uit te wisselen.

DAG 10u-11u 18u-19u
Maandag

Groenbeemd / Viooltje / Zonnebloem

Groenbeemd / Viooltje / Zonnebloem
Dinsdag Korenbloem / Klaproos / Boomgaard Korenbloem / Klaproos / Boomgaard
Woensdag Beukenhof / Mispelhof / Eikenhof Beukenhof / Mispelhof / Eikenhof
Donderdag Berkenbos / Bijenkorf / Service Flats Berkenbos / Bijenkorf / Service Flats

Graag overloop ik met u enkele afspraken om dit vlot te laten verlopen en informeer ik u waarom deze zaken zo georganiseerd worden.

 • U kan enkel naar het wekelijks moment om goederen uit te wisselen komen als u geen koorts hebt (+37.5), geen symptomen van hoesten, luchtweginfectie, keelpijn, hoofdpijn, als niet in contact bent geweest met mensen met een potentiële besmetting, als u niet in een risico gebied bent geweest, geen kinderen onder de 16 jaar kortom u bent zelf kerngezond.
 • Er komt 1 persoon per bewoner
 • De medewerker die uw goederen ontvangt en meegeeft zal volledig beschermkleding dragen en we houden dit contact functioneel.
 • U parkeert op de parking aan de hoofdingang en u volgt de pijltjes rond het gebouw naar de ingang via de tuin van het ergo lokaal.
 • Daar zal u een tent zien staan die u kan betreden, hier zal u terug ontsmetting vinden en een blad voor registratie
 • U kan hier de vuile was komen ophalen – deze zal verpakt zijn in een vuilniszak met de naam van de bewoner en de wooneenheid
 • U kan de propere was afgeven – graag verpakt in een plastiek zak en voorzien van de naam van de bewoner en de wooneenheid
 • U kan ook zaken afgeven voor de bewoner (droge koekjes, verzorgingsproducten, drank …)  ook hier graag in een afgesloten zak voorzien van de naam van de bewoner.

De goederen die u afgeeft blijven nog een dag in de ergo ruimte staan en zullen de dag nadien bezorgd worden aan de bewoner.

We willen u vragen dus voldoende kleding, washandjes, handdoeken, ….te voorzien voor een week

Deze maatregel blijft van kracht tot verdere richtlijnen van de overheid.

 

Communicatie met de familie/mantelzorgers

We vinden het belangrijk dat u ons kan contacteren en dat wij uw vragen kunnen beantwoorden.  Wij dienen ook hier enkele afspraken met u te maken om iedereen te woord te kunnen staan en om onze tijd goed te verdelen tussen de zorg voor de bewoner en de communicatie met u.

Wij willen u daarom volgend schema en afspraken meegeven:

 • Bij gezondheidsproblemen of vragen zal het diensthoofd u contacteren.  Als u zelf een dringend probleem hebt belt u best naar het algemeen nummer 015 50 03 50.  Een diensthoofd zal u dan terugbellen.
 • U kan terecht bij het OO team op het nummer 015 50 03 52 tussen 9u en 16u voor algemene vragen.
 • Wij organiseren dat u terecht kan bij een medewerker van de wooneenheid met de dagelijkse vragen.  Deze contactmomenten delen wij morgen nog mee.  Ook hier willen wij u vragen dit gesprek kort (5 min) te houden om iedereen de kans te geven even te spreken met een medewerker van het presentieteam

Wij gaan de website intensief gebruiken om u op de hoogte te houden.

 

Wonen en leven

Wij hebben momenteel geen besmetting bij bewoners en medewerkers.  Dit betekent dat de bewoners vrij kunnen bewegen in het woonzorgcentrum en de binnentuinen.

In het belang van de rust voor de bewoner vragen wij u op weg te blijven uit de omgeving van Den Olm. 

De medewerkers van de kiné, ergo, logo, opname team zullen vanaf morgen op een andere manier werken.  Zij zullen in de voormiddag zorgen voor een extra moment met iedere bewoner (een wandeling in de tuin, een praatje, samen een brief lezen die u kan opsturen, …)  In de namiddag zullen er momenten zijn dat een klein groepje bewoners kan samen zijn.

Ik verwijs u graag de volgende dagen naar de website voor tips – u kan alvast starten met het schrijven van brieven, kaartjes, ….

Bewoners kunnen het woonzorgcentrum niet verlaten tenzij voor dringende medische interventies (vb. nierdialyse).

 

Verder is er vandaag beslist om het dagcentrum te sluiten.

 

Hoe moeilijk ook, al deze handelingen en acties hebben slecht 1 doel met name de bewoner maximaal te beschermen tegen het corona virus.

Wij kunnen rekenen op een gemotiveerd team medewerkers. 

Wij nemen ook de nodige maatregelen om snel en correct te kunnen handelen als er toch een besmetting zou optreden.

 

We vragen begrip en geduld om dit alles in goede banen te leiden. 

 

U mag op ons rekenen.

Met vriendelijke groeten,

Lucienne Swinnen

Directeur Ouderenzorg a.i.