CORONAVIRUS

COVID19 – beleidsmaatregelen september 2022

Inleiding

 • Het beleid ter preventie van de verspreiding van Covid-19 in ons woonzorgcentrum wordt continu bijgestuurd in functie van nieuwe wetenschappelijke inzichten en richtlijnen die wij van de overheid ontvangen.
 • Wekelijks wordt de situatie in Den Olm opgevolgd door het beleidsteam, in aanwezigheid van de coördinerend en raadgevend arts (CRA).
 • Van bij de aanvang van de pandemie hebben wij de beslissing genomen om de bewoners vrij te stellen van de mond-neusmaskerplicht. Zij wonen samen in kleine leefgemeenschappen en het dragen van beschermingsmiddelen op zich is, in geval van dementie, geen evidentie.
 • De respons van de bewoners op de laatste vaccinatie-oproep bedroeg 97%.  
 • De vermelde beleidsmaatregelen kunnen te allen tijde worden bijgestuurd in functie van de gewijzigde inzichten en richtlijnen of wanneer het beleidsteam dit wenselijk acht.

1.Beleid t.a.v. de bewoner

 • Indien er aanwijzingen (symptomen) zijn dat een bewoner een mogelijke infectie van Covid-19 heeft opgelopen, wordt een PCR-test afgenomen.
 • Reeds in afwachting van het resultaat en uiteraard bij een positieve test, wordt een druppelcontact-isolatie toegepast: de bewoner wordt gevraagd om gedurende 7 kalenderdagen op de kamer te blijven en kan niet deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Er wordt een begeleiding op maat opgestart op de kamer.
 • Bezoek blijft toegelaten.
 • Zowel de vaste contactpersoon van de bewoner in kwestie als ook de contactpersonen van de medebewoners worden gecontacteerd en volgen de voorgestelde richtlijnen (zie verder punt 3).
 • Iedere persoon die de kamer van deze bewoner betreedt draagt beschermkledij.
 • De medebewoners van de wooneenheid waar een besmetting werd vastgesteld, mogen zich vrij bewegen op de wooneenheid. Zij gaan de week volgend op de vaststelling van de besmetting van een medebewoner niet naar een atelierwerking of gezamenlijke activiteit – de kine/ergo/logo die noodzakelijk is, wordt georganiseerd op de wooneenheid.  Niet-dringende zaken zoals bv. het bezoek aan het kapsalon worden een week uitgesteld.

2.Beleid t.a.v. de medewerker

 • Wij adviseren aan medewerkers om een mond-neusmasker te dragen bij uitgebreide zorgmomenten, zoals bv. tijdens het ochtendtoilet of tijdens de avondtoer.
 • Tijdens de uitvoering van andere werkzaamheden is men vrijgesteld van het dragen van een mond-neusmasker.
 • Een medewerker die symptomen vertoont, is verplicht om een mond-neusmasker te dragen tijdens de uitvoering van zijn dagtaak.
 • Elke medewerker kan gratis een PCR-test aanvragen in geval van symptomen.
 • Bij een positieve zelftest of PCR-test blijft de medewerker thuis gedurende 7 kalenderdagen.
 • Indien een bewoner een positieve PCR-test heeft afgeleverd, wordt de neus-mondmaskerplicht verplicht voor alle teamleden gedurende 7 kalenderdagen na afname van het staal.

3.Beleid t.a.v. bezoeker

 • Wij leggen momenteel geen beperkingen om op bezoek te komen in Den Olm. Wel vragen wij om rekening te houden met de algemene aanbevelingen (zie verder punt 4).
 • In geval van symptomen bij jezelf of een positieve zelftest vragen wij om niet op bezoek te komen gedurende de volgende 7 kalenderdagen.
 • Indien de bewoner die je bezoekt positief getest heeft en in druppel-contactisolatie geplaatst is, vragen wij het bezoek te beperken tot maximum 2 personen gedurende de tijd van de isolatie. Je draagt een mond-neusmasker en beschermkledij tijdens het bezoek op de kamer en vermijdt het contact met andere bewoners.
 • Indien een medebewoner van de wooneenheid waar je op bezoek komt positief heeft getest, vragen wij om een mond-neusmasker te dragen en de persoon aan wie je een bezoek brengt bij voorkeur mee te nemen in de buitenlucht voor een wandeling of om  samen op het terras iets te gaan drinken.

4.Algemene aanbevelingen

 • In geval van vragen of twijfel, spreek gerust een medewerker aan.
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
 • Moet je hoesten? Doe dit in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.

Tips en aandachtspunten voor je bezoek bij het dragen van een neus-mondmasker

 • Mocht de bewoner je niet herkennen door het neus-mondmasker, dan kan je dit op afstand heel even opzij doen en nog eens duidelijk zeggen wie je bent. Als je dichter bij de bewoner komt, zorg je er steeds voor dat je het masker op een correcte wijze draagt.
 • Let goed op je articulatie, want het neus-mondmasker dempt sommige klanken. Onderschat echter ook mensen niet: zij zullen wel aangeven wanneer zij je niet begrijpen. Blijf echter aftoetsen of de boodschap al dan niet goed is binnengekomen. Gebruik veel lichaamstaal in je gesprek!
 • Vertel eventueel waarom je beschermende kledij draagt en blijf dit telkens herhalen als de bewoner vreemd opkijkt. 
 • “Er is een gevaarlijk virus op ronde. Om jou en mezelf te beschermen, draag ik een masker. Dat ziet er vreemd uit, he.” Gebruik wat humor. “Ik ben precies een ruimtevaarder!” 
 • Stel gerust en benoem iemands reactie.
 • “Geen schrik hebben. Ik ben nog steeds Marijke, alleen zit ik verstopt achter deze bril en dit masker.” 
 • “Je was geschrokken, he. Dat is normaal. Ik zie er dan ook anders uit.” 
 • Begroet de persoon met dementie met een vrolijke, warme intonatie en zeg zijn naam of de aanspreking die je altijd gebruikt. Zo maak je duidelijk dat je hem/haar kent en dat je geen vreemden voor elkaar bent. Begroet de bewoner zoals je dit gewoon bent te doen.
 • Ga op ooghoogte zitten.
 • Beweeg niet te snel. Blijf je tempo aanpassen. Neem voldoende tijd en geef je familielid  de kans om te reageren op de vreemde verschijning. 
 • Blijf gebruik maken van gebarentaal als de persoon de taal niet meer helemaal machtig is, ook al lijk je daarmee nog meer op een astronaut :-) 
 • “Pluk het moment van het bezoek”.
 • Maak het afscheid niet lang en geef vooral de geruststellende boodschap dat je gauw terugkomt.

 

Wij danken je voor de aandacht waarmee je deze richtlijnen opvolgt. Het nemen van verantwoordelijkheid om de bewoners te beschermen tegen infectieziekten