Dagprijzen

Dagzorg

Dagprijs*
De bezoeker betaalt 34,81 euro per dag.
Dit bedrag is inclusief ontbijt en middagmaal en inclusief verzorgings- en incontinentiemateriaal.

Sommige ziekenfondsen bieden hun leden onder bepaalde voorwaarden een vergoeding per verblijfsdag.

Vervoer
Indien de familie of naasten zelf geen vervoer kunnen regelen, kan de bezoeker worden opgehaald en thuisgebracht. De prijs hiervoor is 5,31 euro per rit.

 

Assistentiewoningen Hof ter Blommeren

Dagprijs*
Voor een assistentiewoning met één slaapkamer bedraagt de dagprijs 29,51 euro.
Voor een assistentiewoning met twee slaapkamers bedraagt de dagprijs 32,72 euro.

In de dagprijs is inbegrepen:

 • de verblijfsvergoeding voor de serviceflat;
 • 24 uur permanentie van gekwalificeerd personeel voor het beantwoorden van de noodoproepen;
 • de verwarming van de serviceflat;
 • het elektriciteitsverbruik;
 • het waterverbruik;
 • aansluiting van televisie- en radiodistributie;
 • onderhoud en energieverbruik van de gemeenschappelijke delen en lokalen van het serviceflatgebouw;
 • bemiddeling met de thuiszorgdiensten;
 • mogelijkheid tot deelname aan animatie en activiteiten in Den Olm;
 • advies van deskundig personeel van vzw Den Olm bij het kiezen en hanteren van hulpmiddelen om de zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden;
 • onderhoud, keuringen en herstellingen aan gebouwen, technische installaties en de lift, de tuinaanleg en het onderhoud ervan;
 • de brandverzekering van het gebouw, inbegrepen de brandverzekering voor de persoonlijke inboedel van de bewoner beperkt tot 12395 euro uitgezonderd de auto;
 • het ophalen van het huishoudelijk afval;
 • een aansluitpunt voor telefoon;
 • de aansluitmogelijkheid voor een klimatisatietoestel (luchttoevoer/-afvoer en condenswaterafvoer).

In de dagprijs is niet inbegrepen:

 • de dienstverlening die vzw Den Olm aanbiedt en waarop men een beroep kan doen, zoals onder andere: maaltijden, kapper, pedicure, kinesitherapie, klusjesdienst ...;
 • alle onkosten, taksen enzovoort die niet in bovenstaand punt zijn vermeld. 

Wie dat wenst, kan gebruikmaken van de volgende diensten:

 • garage/maand: 42,47 euro
 • carport/maand: 27,60 euro
 • ontbijt: 3,19 euro
 • middagmaal: 8,28 euro
 • avondmaal: 3,19 euro
 • wasbeurt wasserette: 2,64 euro
 • droogbeurt wasserette: 2,64 euro

Waarborg
Bij de ondertekening van het contract vragen wij een waarborg van 750,00 euro.
Bij het beëindigen van de overeenkomst wordt het waarborgbedrag samen met de intresten ten voordele van de bewoner of zijn rechthebbenden verrekend met de eindafrekening.

 

WZC Den Olm

Dagprijs kamer*

Eénpersoonskamer: 66,32 euro 

Eénpersoonscomfortkamer: 70,04 euro

Tweepersoonskamer: 57,85 euro per persoon

Tweepersoonskamer echtpaar: 51,31 euro per persoon

Echtpaar in 2 éénpersoonskamers: 62,73 euro per persoon

Centrum voor Kortverblijf: 70,04 euro

Dagprijs zorgflat (flat voor een koppel)*

                    Dagprijs zorgflat: 125,45 euro (voor 2 personen)

         

 In de dagprijs is inbegrepen:

 • verblijf, verzorging, maaltijden en onderhoud van de kamer;
 • bedlinnen en de was van het bedlinnen;
 • incontinentiemateriaal;
 • collectieve familiale polis en een brandverzekering voor een waarde van 2478,94 euro per kamer.

In de dagprijs is niet inbegrepen:

 • dokterskosten en medicatie;
 • kinesitherapie voor de bewoners die verblijven onder de rustoorderkenning (ROB);
 • telefoon: privé-aansluiting;
 • was van het persoonlijk linnen;
 • persoonlijke uitgaven, bijvoorbeeld: kapster, pedicure, verbruik in de cafetaria ...

Waarborg
Bij de ondertekening van het contract vragen wij een waarborg van 750,00 euro.
Bij het beëindigen van de overeenkomst wordt het waarborgbedrag samen met de intresten ten voordele van de bewoner of zijn rechthebbenden verrekend met de eindafrekening.

Wachtlijst
Het opname-oriëntatieteam werkt met een registratielijst en een opnamelijst. Voor een preventieve aanmelding hebben wij het aanmeldingsdocument nodig. Om in aanmerking te komen voor een opname, vragen wij om het aanmeldingsdocument te vervolledigen met de medische vragenlijst, ingevuld door de arts. Aan de hand van deze documenten onderzoeken we elke individuele aanvraag tot opname. Als de persoon in aanmerking komt voor een opname, nodigen wij je graag uit voor een persoonlijk gesprek.

 

* prijzen onder voorbehoud van wijzigingen