Dagprijzen

Dagverzorgingscentrum

De gebruiker betaalt 32,38 euro per dag (inclusief twee maaltijden en het verzorging- en incontinentiemateriaal)

Sommige ziekenfondsen geven onder bepaalde voorwaarden aan hun leden een vergoeding per verblijfsdag.

Vervoer:
Indien geen beroep kan gedaan worden op een eigen vervoerregeling, wordt men met een aan rolstoelgebruikers aangepast personenbusje opgehaald en terug thuis gebracht. 
Kostprijs:  1,36 euro per rit

 

Serviceflats Hof ter Blommeren

De dagprijs voor een serviceflat met één slaapkamer bedraagt 27,47 euro per dag, deze voor een flat met een tweede slaapkamer 30,45 euro.

In de dagprijs is inbegrepen:

 • de verblijfsvergoeding voor de serviceflat;
 • 24uur permanentie van gekwalificeerd personeel voor het beantwoorden van de noodoproepen;
 • de verwarming van de serviceflat;
 • het elektriciteitsverbruik;
 • het waterverbruik;
 • aansluiting van televisie- en radiodistributie.
 • onderhoud en energieverbruik van de gemeenschappelijke delen en lokalen van het serviceflatgebouw;
 • bemiddeling met de thuiszorgdiensten
 • de mogelijkheid tot deelname aan animatieve activiteiten;
 • advies van deskundig personeel van de v.z.w. bij het kiezen en hanteren van hulpmiddelen om de zelfstandigheid zolang mogelijk te behouden;
 • onderhoud, keuringen en herstellingen aan gebouwen, technische installaties en de lift, de tuinaanleg en het onderhoud ervan;
 • de brandverzekering van het gebouw, inbegrepen de brandverzekering voor de persoonlijke inboedel van de bewoner beperkt tot 12395 euro  uitgezonderd de auto;
 • Het ophalen van het huishoudelijk afval;
 • een aansluitpunt voor telefoon;
 • de aansluitmogelijkheid voor een klimatisatietoestel (luchttoevoer/afvoer en condenswaterafvoer)

In de vermelde dagprijs zijn niet inbegrepen

 • De door de v.z.w. aangeboden dienstverlening waarop men een beroep kan doen zoals onder andere: maaltijden, kapper, pedicure, kinesitherapie, klusjesdienst, enzovoort.
 • Alle onkosten, taksen, enzomeer die niet in dit punt zijn vermeld. 

Garage / maand  40,00 EUR
Carport / maand  26,00 EUR
Ontbijt  2,00 EUR
Middagmaal  7,80 EUR
Maaltijd bezoekers in restaurant 15,00 EUR op weekdagen - 18,00 EUR op zondag
Avondmaal  4,00 EUR
Wasbeurt wasserette  2,00 EUR
Droogbeurt wasserette  2,00 EUR

WAARBORG
Bij de ondertekening van het contract wordt een waarborg gevraagd van 600,00 euro.
Bij het beëindigen van de overeenkomst wordt het waarborgbedrag samen met de intresten ten voordele van de bewoner of zijn rechthebbenden verrekend met de eindafrekening.

 

WZC Den Olm

Dagprijzen*

Eénpersoonskamer  € 61,71 

Eénpersoonscomfortkamer € 65,17

Tweepersoonskamer € 53,82

Tweepersoonskamer echtparen € 47,74

Echtpaar in 2 éénpersoonskamers € 58,37

Centrum voor Kort Verblijf € 65,17

Zorgflat

Dagprijzen*

          Dagprijs RH  € 65,15 

          Dagprijs flat  € 12,82

          Algemene kosten flat  € 2,40

          Dagprijs voeding  € 13,80

 Inbegrepen in de dagprijs:

 • Verblijf, verzorging, maaltijden en onderhoud van de kamer.
 • Het bedlinnen en de was van het bedlinnen.
 • Incontinentiemateriaal.
 • Collectieve familiale polis en een brandverzekering voor een waarde van 2478,94 euro per kamer.

Niet inbegrepen in de dagprijs:

 • Dokterskosten en de medicatie.
 • Kinesitherapie voor de bewoners verblijvende onder de rustoorderkenning (ROB).
 • Telefoon: privé-aansluiting.
 • Was van het persoonlijk linnen.
 • Persoonlijke uitgaven: bv. kapster, pedicure, verbruik in de cafetaria,...

WAARBORG

Bij de ondertekening van het contract wordt een waarborg gevraagd van 750,00 euro.
Bij het beëindigen van de overeenkomst wordt het waarborgbedrag samen met de intresten ten voordele van de
bewoner of zijn rechthebbenden verrekend met de eindafrekening.

WACHTLIJST
Het opname-oriëntatieteam werkt met een registratielijst en een opnamelijst.  Voor een preventieve aanmelding op de registratielijst verwijzen we naar het aanmeldingsdocument.  Om in aanmerking te komen voor een opname, vragen wij om het aanmeldingsdocument aan te vullen met de medische vragenlijst.  Aan de hand van deze documenten wordt de aanvraag tot opname individueel onderzocht.  Komt de persoon in aanmerking voor een opname, nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek.

 

*onder voorbehoud van wijzigingen