Facturatie

Zodra de afspraken gemaakt zijn om te komen wonen in het WZC Den Olm, maken we een administratief dossier en een zorgdossier op.

Het administratief dossier omvat:

 • algemene identificatiegegevens
 • een verblijfsovereenkomst
 • afspraken met betrekking tot facturatie
 • namen en adressen van contactpersonen
 • ziekenfondsgegevens
 • afspraken voor een eventuele ziekenhuisopname
 • identiteit van de huisarts 
 • eventuele afspraken met een OCMW of een andere instantie voor tussenkomst in de verblijfskosten   
   

Het zorgdossier omvat:

 • noodzakelijke gegevens die de basis vormen voor een individueel zorgplan, uitgaand van het formulier ‘aanvraag tot opname’  dat door de behandelende arts werd opgemaakt
 • nieuwe elementen die zich voordoen tijdens het verblijf zoals medicatie, zorgafspraken, consulten en protocols, afhankelijkheidsscores en dergelijke

Uiteraard worden de dossiers beheerd onder de voorwaarden van de privacywetgeving.

Factuur:

Om de verblijfskosten op een overzichtelijke manier te kunnen verrekenen, wordt maandelijks een factuur opgemaakt. Deze bevat volgende elementen:

 • de identiteit van de bewoner
 • het aantal dagen verblijf
 • de gevraagde dagprijs
 • een gedetailleerde opgave van alle extra vergoedingen met vermelding van aard, aantal en bedrag
 • het bedrag als voorschot betaald door de bewoner
 • Voor informatie over de factuur kan u terecht bij de administratie op het nummer 015 50 03 50.

Formele bezwaren tegen de factuur moeten ingediend worden binnen de acht dagen na de afgifte of toezending bij de directie, dhr. Dirk Van Herpe. (tel nr 015 50 03 77 of email)