Facturatie

Zodra de afspraken gemaakt zijn om in woonzorgcentrum Den Olm te verblijven, maken we een administratief dossier en een zorgdossier op.

Het administratief dossier omvat:

 • algemene identificatiegegevens
 • een verblijfsovereenkomst
 • afspraken met betrekking tot facturatie
 • namen en adressen van contactpersonen
 • ziekenfondsgegevens
 • afspraken voor een evetuele ziekenhuisopname
 • identiteit van de huisarts 
 • eventuele afspraken met een OCMW of een andere instantie voor tussenkomst in de verblijfskosten  
   

Het zorgdossier omvat:

 • noodzakelijke gegevens die de basis vormen voor een individueel zorgplan. De basis hiervoor is het formulier ‘aanvraag tot opname’ dat door de behandelende arts werd opgemaakt;
 • nieuwe elementen die zich voordoen tijdens het verblijf zoals medicatie, zorgafspraken, consulten en protocols, afhankelijkheidsscores enzovoort.

Uiteraard worden de dossiers beheerd onder de voorwaarden van de privacywetgeving.
 

Factuur

Om de verblijfskosten op een overzichtelijke manier te kunnen verrekenen, maken we maandelijks een factuur op. Die bevat de volgende elementen:

 • de identiteit van de bewoner
 • het aantal dagen verblijf
 • de gevraagde dagprijs
 • een gedetailleerde opgave van alle extra vergoedingen met vermelding van aard, aantal en bedrag
 • het bedrag als voorschot betaald door de bewoner


Voor informatie over de factuur kan je terecht bij de administratie op het nummer 015 50 03 50.

Formele bezwaren tegen de factuur moeten binnen de acht dagen na de afgifte of toezending worden ingediend bij de directie, mvr. Swinnen Lucienne.
(tel nr 015 50 03 55 of email)