Gebruik van Dagcentrum

Het dagverzorgingscentrum biedt opvang en zorg aan thuiswonende personen met geheugenproblemen gedurende één of meerdere dagen per week tussen 8u30 en 17u00.

Het dagverzorgingscentrum biedt familie en mantelzorgers even wat tijd om tot rust te komen of iets voor zichzelf te doen.  De dagverzorging wil de thuiszorg ondersteunen waardoor mensen met geheugenproblemen langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Het dagverzorgingscentrum biedt de gebruiker opvang, verzorging, begeleiding, sociale contacten en een zinvolle tijdsbesteding.

Het dagverzorgingscentrum organiseert aangepast vervoer voor gebruikers die in de regio Bonheiden wonen.  Daarbuiten kan beroep gedaan worden op diensten voor aangepast vervoer zoals bijvoorbeeld de mindermobielencentrale van de gemeente waar men woont.

Het verblijf in het dagverzorgingscentrum en het aangepast vervoer worden gedeeltelijk terugbetaald via het ziekenfonds.

Informatie en aanmelden kan via het opname- en oriëntatieteam op het nummer 015 / 50 03 97 of via mail email.