Opname in Kortverblijf

Hebt u of een familielid of iemand van wie u de mantelzorger bent, nood aan een kortverblijf?

Met welke reden dan ook: herstel na ziekte of een heelkundige ingreep, vakantie of een adempauze voor het familielid of mantelzorger, sociaal isolement of proefperiode in het kader van een definitieve opname,...  Contacteer gerust onze medewerker van het opname- en oriĆ«ntatieam: Hilde Verrelst of Anke Geerts op het nummer 015 / 50 03 93 of via mail email.

Een eerste verkennende vraag kan telefonisch of via mail, maar we nodigen u graag nadien uit voor een uitgebreider kennismakingsgesprek.  We vragen dat op voorhand een medische vragenlijst, die mag ingevuld worden door de huisarts of behandelend specialist, wordt meegebracht.  In het kennismakingsgesprek kan alle wederzijdse info uitgewisseld worden, want wellicht zit u met vragen over onze opvang en ook wij willen goed weten voor wie we tijdelijk de zorg gaan overnemen.

Verder worden ook de administratie documenten zoals o.a. een overeenkomst van verblijf en een interne afsprakennota afgehandeld.

Verblijfsduur: Opnames gebeuren nooit in het weekend en bij voorkeur op de weekdagen van maandag tot donderdag.  Onze voorkeur gaat ook uit naar een niet te korte periode zoals bijvoorbeeld een weekend, omdat het toch altijd over een persoon met dementie gaat, die meer aanpassingstijd nodig heeft.  Het maximum van een kortverblijf is beperkt tot 60 dagen.