Opname in Kortverblijf

Als mantelzorger doe je alles voor je naaste. Maar soms weegt het zorgen zwaar of heb je tijdelijk - gepland of onverwacht - nood aan ondersteuning. Dan is het goed dat je de zorg even in professionele, zorgzame handen kan geven.
Kortverblijf kan zo een belangrijke schakel zijn in de thuiszorg en in jouw draagkracht als mantelzorger.Woonzorgcentrum Den Olm beschikt over 10 eenpersoons-kamers voor kortverblijf. Mensen met (jong-)dementie kunnen er terecht voor tijdelijke opvang en zorg binnen een kleinschalige wooneenheid.

Voor de eerste verkennende vragen kan je het team Opname-OriĆ«ntatie telefonisch of via e-mail contacteren. Nadien nodigen we je graag uit voor een uitgebreider kennismakingsgesprek. We vragen je dan op voorhand een medische vragenlijst te laten invullen door de huisarts of de behandelend specialist.
In het kennismakingsgesprek wisselen we informatie uit. Want waarschijnlijk zit jij met vragen over verblijf in Den Olm en wij willen ook graag goed weten voor wie we tijdelijk de zorg in handen nemen. We brengen dan ook de administratieve documenten zoals een verblijfsovereenkomst en een interne afsprakennota in orde.  

Kortverblijf start altijd op weekdagen, bij voorkeur op maandag of donderdag. Omdat verandering van omgeving heel wat aanpassing vraagt van een persoon met (jong-)dementie, kiezen we in Den Olm bewust voor een minimumverblijf van 4 dagen. Hoelang iemand blijft, bespreken we met de mantelzorger en hangt af van wettelijke termijnen.
Informeer ook bij je ziekenfonds of je recht hebt op een vergoeding voor kortverblijf.
 

Praktische info:

 • dit is de actuele dagprijs
   
 • de dagprijs is inclusief: verblijf - maaltijden - persoonsgerichte zorg - bedlinnen - incontinentiemateriaal - opvolging zorgtraject
   
 • de dagprijs is exclusief: huisartsenhonoraria - medicatie - eventuele paramedische behandelingen (op doktersvoorschrift) - was van persoonlijk linnen - ziekenvervoerdiensten - andere persoonlijke uitgaven (bv. cafetaria, kapper, pedicure)
   
 • lees nog meer achtergrondinformatie over kortverblijf in Den Olm
   

Heb je een vraag, nood aan meer info of wil je een inschrijving bespreken?
Contacteer het team opname-oriĆ«ntatie dan via 015/500.352 of email