Over ons

De kernopdracht van onze woon-, werk- en leefgemeenschap is het aanbieden van een zorgtraject aan zorgafhankelijke ouderen, en waar nodig aan jongere personen met een chronische en complexe zorgbehoefte.
 
Het WZC Den Olm maakt deel uit van Imelda vzw: een christelijk geïnspireerde organisatie die zich richt tot alle zorgbehoevende personen, ongeacht hun filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging
 
WZC Den Olm is een woonzorgcentrum waar ouderen met een cognitieve beperking (voornamelijk dementie) terecht kunnen voor al hun vragen en noden omtrent de problematiek van dementie, maar biedt ook plaats voor mensen met een die geconventioneerd zijn binnen De Mick Brasschaat in het kader van hun ALS/MS-problematiek.

WZC Den Olm is erkend door en staat onder toezicht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor volgende exploitatie:

  • PE 1532: 166 woongelegenheden ROB, waarvan 137 met een bijzondere RVT-erkenning (VZB 471), waarvan 5 plaatsen als centrum voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel
  • KPE 1532: 10 woongelegenheden Kort Verblijf
  • PE 2367: 20 verblijfseenheden in een Centrum voor Dagopvang, waarvan 15 verblijfseenheden met een bijzondere erkenning
  • PE 2022: groep van 30 assistentiewoningen (Hof Ter Blommeren)