Visie - directie en leidinggevend team

De directie en het leidinggevend team staan garant voor het realiseren van de visie – voor het realiseren van wonen met aandacht voor zorg en welzijn van de cliënt.

  • Geeft sturing en schept kaders om de visie, organisatie en architectuur te ontwikkelen.
  • Zorgt voor verbinding tussen de visie en de dagelijkse praktijk, inspireert en luistert.
  • Coacht en faciliteert dialoog/overleg.

De directie en het leidinggevend team kiezen voor een stijl van waarderend leidinggeven met bijzondere aandacht voor talentmanagement en zelfsturing.

De directie en het  leidinggevend team kiezen voor een kwaliteitsbeleid met verbeter- en borgingsprojecten en bijhorende registratie in het prezo-kwaliteitssysteem, het meten en rapporteren van de verplichte kwaliteitsindicatoren en andere bijkomende Q-instrumenten.

De directie en het leidinggevend team wordt bijgestaan door een referentieteam.  Deze medewerkers zijn verantwoordelijk voor deelgebieden in de organisatie en adviseren en ondersteunen de ganse organisatie in hun werking m.b.t. o.a. ethische aangelegenheden, vorming, netwerking, innovatie, kwaliteitszorg, … Volgende disciplines zijn hierin vertegenwoordigd: psychologen, pastorale medewerker, verpleegkundige. Daarenboven zijn diverse ad hoc werkgroepen actief.