Visie - directie en leidinggevend team

De directie en het leidinggevend team staan garant voor het realiseren van de visie rond wonen met aandacht voor zorg en welzijn van de bewoner of de bezoeker (van het dagverzorgingscentrum).

Het team:

 • geeft sturing en schept het kader om de visie, organisatie en architectuur te ontwikkelen
   
 • zorgt voor verbinding tussen de visie en de dagelijkse praktijk, inspireert en luistert
   
 • coacht en faciliteert dialoog/overleg

De directie en het leidinggevend team kiezen voor

 • een stijl van waarderend leidinggeven met bijzondere aandacht voor talentmanagement en zelfsturing
   
 • een kwaliteitsbeleid met verbeter- en borgingsprojecten en bijhorende registratie in het prezo-kwaliteitssysteem, het meten en rapporteren van de verplichte kwaliteitsindicatoren en andere bijkomende Q-instrumenten

De directie en het leidinggevend team worden bijgestaan door het referentieteam. Deze medewerkers zijn verantwoordelijk voor deelgebieden in de organisatie en adviseren en ondersteunen de totale organisatie in haar werking rond o.a. ethische aangelegenheden, vorming, netwerking, innovatie, kwaliteitszorg …
Binnen het referentieteam zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd: psychologen, pastorale medewerker, verpleegkundige.
Daarnaast zijn diverse ad hoc-werkgroepen actief.