Visie onthaal en opname-oriëntatie

Het team onthaal en opname-oriëntatie bestaat uit medewerkers die overkoepelend werken voor de kleinschalige units en in servicemanagement staan voor de cliënten en het presentieteam.

Hun opdracht situeert zich in volgende deeldomeinen:

  • Onthaalfunctie voor het woonzorgcentrum.
  • Luisteren naar de vraag van cliënten omtrent de mogelijkheden van begeleiding en eventueel opname
  • Oriënteren van (toekomstige) cliënten naar het juiste zorgtraject
  • Beluisteren van klachten en suggesties en deze overmaken aan de directie
  • Gesprek met de cliënt en zijn mantelzorger 6 weken na de opname
  • Informatieverstrekking over sociale en financiële aangelegenheden