Visie onthaal en opname-oriëntatie

Het team onthaal en opname-oriëntatie bestaat uit medewerkers die overkoepelend werken voor de kleinschalige wooneenheden en ten dienste staan van de bewoners en het presentieteam.

De opdracht van het team situeert zich binnen de volgende deeldomeinen:

 • onthaalfunctie voor het woonzorgcentrum
   
 • luisteren naar de vraag van cliënten rond de mogelijkheden van dagverzorging, kortverblijf en eventueel opname
   
 • oriënteren van (toekomstige) cliënten naar het juiste zorgtraject
   
 • beluisteren van klachten en suggesties en deze overmaken aan de directie
   
 • gesprek met de cliënt en zijn mantelzorger 6 weken na de opname
   
 • informatieverstrekking rond sociale en financiële zaken