Visie presentieteam

Het presentieteam is samengesteld uit diverse medewerkersgroepen (zorgkundigen, woningassistenten, verpleegkundigen, orthopedagogen). 

Dit team staat in voor het primair proces en handelen vanuit de normalisatiegedachte.  Het is aanwezig en beschikbaar voor de vragen en noden van de cliënt en zorgt voor een aangenaam woonklimaat met aandacht voor zorg en welzijn van de cliënt.

Hun opdracht situeert zich in  volgende deeldomeinen:

  • Ondersteuning en/of overname van de activiteiten dagelijks leven.
  • Zorg voor de maaltijd.
  • Organisatie en begeleiding van persoonsgerichte en zinvolle daginvulling in een gezellige en herkenbare woonomgeving.
  • Orde en netheid van de woonomgeving.