Regenboogkoor uitgenodigd in Vaticaanstad van 2 tot 6 april 2019

Het Woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden en zijn Regenboogkoor, een koor van personen met dementie en hun familie, werd uitgenodigd om te komen zingen voor de paus en voor de ambassadeur. Dit is niet alleen voor het koor een eer, maar betekent ook een opportuniteit om “dementie” ook bij het Vaticaan op een positieve manier bespreekbaar te maken. 

Het initiatief klinkt zeer aanlokkelijk en tegelijk uitdagend. Je wordt er als het ware mee over je eigen dromen getild. In overleg met de bewoners en leden van het koor gaan we graag in op dit unieke aanbod.  Het koor enthousiast, de organisatie vereerd…. Het wordt voor velen de reis van hun leven en die willen we zo aangenaam mogelijk maken. Bijvoorbeeld door de reis te laten sponsoren: we willen de reis immers gratis aanbieden. En burgers die dit initiatief naar waarde weten te schatten, kunnen de groep letterlijk enkele kilometer verder brengen.  

Voor dit initiatief vonden we vrij snel het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (EDV) bereid om ons project in de schoot van haar werking mee te ondersteunen. Terecht want het gaat ons inhoudelijk om twee belangrijke punten die we in de maatschappelijke aandacht willen krijgen: ten eerste willen we het belang van zingen en wat dat doet met mensen met dementie in de kijker zetten, ten tweede willen we de samenleving wakker maken voor een soort engagement ‘kom op voor een schone oude dag’ waar we willen aantonen dat de mensen met dementie nog tot meer in staat zijn. 'Het stereotiepe beeld dat er met dementie niets meer mogelijk is moeten we zo snel mogelijk bijstellen' aldus Jurn Verschraegen, directeur van het expertisecentrum. Het expertisecentrum werkt in het kader van het dementieplan van minister Jo Vandeurzen aan een genuanceerde beeldvorming over dementie. Dergelijke acties passen perfect in deze missie.  

Ben je dit idee genegen en wil je graag dit project mee financieren, kan je storten op rekeningnummer BE39 7350 3203 2519 met mededeling: “Project Rome 2019”.

Vanaf 40 euro is je gift fiscaal aftrekbaar.