Visie verpleegkundig team

Het verpleegkundig team bestaat uit verpleegkundigen die overkoepelend werken voor de kleinschalige units en in servicemanagement staan voor de cliënten en het presentieteam.

Hun opdracht situeert zich in volgende deeldomeinen:

  • Instaan voor het uitvoeren van de wettelijk voorgeschreven verpleegtechnische prestaties.
  • Ontvangen van een verpleegkundige vraag, actie nemen, rapporteren, evalueren en zo nodig bijsturen.
  • Meewerken aan en zorg dragen voor verpleegkundige overkoepelende opdrachten en projecten.
  • Coördineren van de medisch-verpleegkundige zorg en bewaken van de continuïteit en communicatie hiervan.