Dagverzorgingscentrum De Maretak

Als mantelzorger doe je alles voor je naaste. Maar soms weegt het zorgen te zwaar. Dan is het goed dat je een deel van de zorg in professionele, zorgzame handen kan geven. Alleen zo hou jij de thuiszorg zo lang mogelijk vol.
Dagverzorgingscentrum De Maretak biedt enerzijds een veilige, kleinschalige dagopvang voor mensen met (jong-)dementie, en richt zich naar mensen die binnen afzienbare tijd meer gespecialiseerde zorg nodig hebben . De zorg is persoonsgericht, ze gaat uit van het individu en gebeurt in samenspraak met de mantelzorger. Anderzijds biedt het activiteitencentrum de mogelijkheid aan mensen om in een vroeger stadium van dementie op zoek te gaan naar een aangename daginvulling.

Aandacht voor elke mens
De zorg in De Maretak vertrekt vanuit de noden, de wensen en de eigenheid van elke individuele bezoeker.
Daarnaast zetten we binnen de kleine groep bezoekers ook - op een veilige en natuurlijke manier - in op ontmoeting en sociale contacten.

Aandacht voor de gewone dingen
Rust, veiligheid en vertrouwdheid, dat zijn kernwoorden binnen de visie van De Maretak. Het leven moet zo gewoon mogelijk verlopen. Een herkenbare structuur van de dagen en een huiselijke sfeer zijn dus essentieel. Gezamenlijk ontbijt en middagmaal –met aandacht en ondersteuning volgens ieders nood - zijn scharnierpunten in de dag. We hechten veel belang aan wandelen en beweging. Verder krijgen kleine huishoudelijke taken, samen het eten voorbereiden, de krant lezen, een uitstapje en deelname aan overkoepelende activiteiten van Den Olm ruimte in het dagschema.
En natuurlijk is er tijd voor rust, volgens ieders behoefte.

Aandacht voor de mantelzorger
Vanaf het moment van de inschrijving volgt het team van De Maretak samen met de mantelzorger het zorgtraject op. Een heen-en-weer-boekje en contact bij het brengen en halen van de bezoeker vormen de rode draad van een goede communicatie. Het team volgt het ziekteverloop op, begeleidt familiegesprekken en stemt af op thuiszorgdiensten. Altijd in overleg met de mantelzorger. Ook noden zoals kine of logopedie worden besproken.
Zo wordt de dagopvang een belangrijke schakel in de thuiszorg en de ondersteuning van de mantelzorger.

Praktische info

  • opvang op ma-di-vr van 9.00u tot 18.00u (dagopvang) of op woensdag van 10.00u tot 15.00u (activiteitencentrum)
  • busvervoer mogelijk (te bespreken bij inschrijving)
  • de actuele dagprijs en de prijs voor het busvervoer vind je hier
  • de dagprijs is inclusief: ontbijt en warme maaltijd (voor activiteitencentrum enkel warme maaltijd) - persoonsgerichte zorg en begeleiding - zinvolle dagbesteding - opvolging zorgtraject in samenspraak met mantelzorger
  • om bij de bezoeker het gevoel van vertrouwdheid te versterken, vragen wij een aanwezigheid van minimum twee dagen per week.

Heb je een vraag, nood aan meer info of wil je een inschrijving bespreken?
Contacteer de sociale dienst dan via 015/500.352 of email.


Is jouw naaste al bezoeker van De Maretak, dan zijn deze contactgegevens voor jou interessant:
Diensthoofd van De Maretak is Anke Geerts. Je kan haar bereiken op 015/500.399 of via email
Contact opnemen met de Maretak kan via het nummer 015/500.313.