Verpleegkundig team

Het verpleegkundig team zorgt voor een verpleegkundige permanentie 24/24u en 7/7d.  De nachtverpleegkundige en de dagverpleegkundigen briefen bij de wisseling van de shiften.  Op deze manier zorgen zij voor de correcte overdracht van informatie.

Van 7.00-21.00 zijn er telkens 2 verpleegkundigen aanwezig van het verpleegkundig team.  U kan bij hen terecht voor vragen ivm verpleegkundige zaken.

 

Diensthoofd
Anita Van dam
015 50 03 79
email

Algemeen contact
Verpleegkundig team
email