Assistentiewoningen Hof Ter Blommeren

Hof Ter Blommeren werd op 01/05/2014 erkend als groep van assistentiewoningen.
 
Wonen in een assistentiewoning betekent beschermd maar toch zelfstandig wonen, met kwaliteitszorg op maat, georganiseerd op basis van de wensen en noden van iedere resident.
 
De assistentiewoningen bieden de zekerheid dat men, in geval van een noodsituatie, 24 uur op 24 op iemand beroep kan doen. Een kortverblijf in het WZC bij tijdelijke ziekte of na een ingreep is mogelijk.
 
Men woont in een thuissituatie, met de mogelijkheid tot ondersteuning vanuit WZC Den Olm, maar met respect voor  ieders eigenheid en privacy.
In overeenstemming met de individuele nood en op basis van het principe van de vrije keuze, wordt een thuiszorg georganiseerd die vanuit WZC Den Olm gecoördineerd wordt en voortdurend  bewaakt op kwaliteit en dienstverlening.

Brochures en media