Contactmomenten tijdens uw verblijf

Onthaal- en oriëntatiegesprek

De verhuis naar het woonzorgcentrum wordt voorafgegaan door een onthaal- en oriëntatiegesprek door een medewerker van het team opname-oriëntatie.

Een 6-tal weken na het inhuizen in het woonzorgcentrum plannen wij een contactmoment om de eerste 6 weken te evalueren en kijken we samen wat uw wensen en verwachtingen zijn naar de toekomst. Wij trachten daar ook te bespreken wat uw wensen zijn op het moment dat uw gezondheidstoestand zou verslechteren.

Gebruikersraad

3x per jaar zal u worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de gebruikersraad van de wooneenheid waar u verblijft, samen met uw familielid of mantelzorger. Dit geeft ons de gelegenheid om u beter te leren kennen en u de nodige informatie te geven over de werking van de wooneenheid.  Wij vinden het belangrijk dat u mee participeert in het beleid van de wooneenheid. Uw suggesties en ervaringen zijn voor ons een bron van informatie waarmee wij samen met u streven naar een gezellig woon- en leefklimaat. Mogelijks vinden we elkaar om dingen samen te organiseren, wat voor ons een echte meerwaarde zou betekenen.  U kan steeds agendapunten indienen die u wenst te bespreken bij het diensthoofd.

Multidisciplinair overleg

Doorheen uw verblijf in het woonzorgcentrum zal er, zo nodig, regelmatig een multidisciplinair overleg plaatsvinden. Hierin zal ook uw huisarts betrokken worden.

Heeft u een vraag of suggestie, aarzel niet om contact te nemen.