Visie administratief team

Het administratief team bestaat uit medewerkers die overkoepelend werken voor de kleinschalige units en in servicemanagement staan voor de cliënten en het presentieteam.

Hun opdracht situeert zich in volgende deeldomeinen:

  • Opvolging en uitvoering van administratieve processen m.b.t. bewonersadministratie.
  • Aanleveren van statistieken m.b.t. boekhouding en financiële gegevens.
  • Ondersteuning van het beleid rond personeelsaangelegenheden.
  • Diverse ondersteunende administratieve taken en opdrachten.